ΤΠΕΜΠΤΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΕΣΠΕΡΑΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια τς ορτς γ'

χος πλ. δ' Ὢ τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χριστοφανντος τος χνεσιν, ἀκολουθοσαι σεμναί, καατν θεραπεουσαι, γνμης προθυμτατα, Μυροφροι εθτητι, οδθανντα τοτον λπετε· ἀλλ' ἀπελθοσαι μρα σν δκρυσιν, ἀπεκομσατε συμπαθς κινομεναι· ὅθεν μν, μνμην τν πανερον, πανηγυρζομεν.

 

Θεων γυναικν κατλογος βλψαι ποθν τν ζων, νεκρωθεσαν ν μνματι νυκτς παρεγνετο, καὶ Ἀγγλων κκοε. Καθς προφη, Χριστς γγερται, σπουδτος τοτου Μαθητας επατε, κατν κατφειαν, ἐκ ψυχς πσασθε, ἀντκλαυθμοῦ, χαρν νεκλλητον, ἀναλαβμεναι.

 

Σμερον πιστοχορεσομεν, ἐπτμνμῃ ὑμν, Μυροφροι δοξζοντες, τν μς δοξσαντα, ὑπεργαθον Κριον, ὃν δυσωπετε παστως πνσεμνοι, αωνιζοσης δξης τυχεν μς, κατς λαμπρτητος, τν γων χουσαι τν πρς ατν, παρρησαν πντοτε, θεομακριστοι.

Δξα... Κανν... Ἦχος β'

ΑΜυροφροι ρθριαι γενμεναι, κατμνμσου μετσπουδς καταλαβοσαι, ἐπεζτουν σε Χριστέ, πρς τμυρσαι τὸ ἄχραντον Σμσου, κατοῦ Ἀγγλου τος ῥήμασιν νηχηθεσαι, χαροποισμβολα τος, Ἀποστλοις κρυττον. Ὅτι νστη ὁ ἀρχηγς τς σωτηρας μν, σκυλεσας τν θνατον, τδκσμδωρομενος, ζων αἰώνιον, κατμγα λεος.

 

Στιχηρ τς κτωχου

χος β' Σταυρσιμον

Σταυρωθτω κραζον, οτν σν χαρισμτων εὶ ἐντρυφντες, κακακοργον ντ' εεργτου, ᾐτοντο λαβεν οτν δικαων φονευτα·σιπας δΧριστέ, φρων ατν τν προπτειαν, παθεν θλων, κασσαι μς, ὡς φιλνθρωπος.

ποστολικν

Τν πραἰώνων κ Πατρς γεννηθντα, τν Θεν λγον σαρκωθντα κ Παρθνου Μαρας, δετε προσκυνσωμεν· Σταυρν γρ πομενας, τταφ παρεδθη, ὡς ατς θλησε. καὶ ἀναστς κ νεκρν, ἔσωσμε τν πλανμενον νθρωπον.

Μαρτυρικν

Οτν πγειον πλαυσιν μποθσαντες θλοφροι, ορανων γαθν ξιθησαν καὶ Ἀγγλων συμπολται γεγνασι· Κριε πρεσβεαις ατν, ἐλησον κασσον μς.

Δξα... Κανν... Ἦχος πλ. β'

τσατο ωσφ τὸ Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ἀπθετο ν τκαινατο μνημείῳ· ἔδει γρ ατν κ τφου, ὡς κ παστδος προελθεν, ὁ συντρψας κρτος θαντου καὶ ἀνοξας πλας Παραδεσου νθρποις δξα σοι.

 

ΤΠΑΡΑΣΚΕΥΤΗΣ Γ' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Π Ρ Ω Ϊ

 

Μεττν α' Στιχολογαν 

Καθσματα τς κτωχου

χος β' Σταυρσιμον

Τν χραντον εκνα σου προσκυνομεν γαθέ, ατομενοι συγχρησιν τν πταισμτων μν, Χριστὲ ὁ Θες· βουλσει γρ ηδκησας σαρκὶ ἀνελθεν ν τΣταυρῷ, ἵνα ῥύσος πλασας, ἐκ τς δουλεας τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εχαρστως βομν σοι· Χαρς τ πντα πλρωσας, Σωτρ μν, παραγενμενος ες τσσαι τν κσμον.

ποστολικν

Τν λθον τομνματος σφραγισθναι μκωλσας, τν πτραν τς πστεως, ἀναστς, παρσχες πσι, Κριε, δξα σοι.

Μαρτυρικν

τε τος θλοις γωνσαντο τοΚυρου οΜρτυρες, ττε τθρσος μαρωται τν σεβν διπστεως· ὅτε δτν πλνην τν εδλων νθως κατργησαν, ττε τος στεφνους τς νκης δξαντο νωθεν, καπρεσβεουσιν πρ τν ψυχν μν.

Σταυροθεοτοκον

Παρθνος καΜτηρ σου Χριστέ, ἐπξλου ρσσε νεκρν πλωμνον, κλαουσα πικρς· Υἱέ μου, ἔλεγε· ττ φοβερν τοτο μυστριον, ὁ πσι δωρομενος ζων τν αἰώνιον, ἑκουσως ν Σταυρῷ, πς θνσκεις θνατον πονεδιστον;

 

Μεττν β' Στιχολογαν  

Κθισμα τς ορτς

χος β' Τὰ ἄνω ζητν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τμρα θερμς, ττφπροσκομζουσαι, Γυνακες Σωτρ γγλου τλαμπρτητι, τς ψυχς γλλοντο, καΘεν σε τν λων κρυττον, καΜαθητας βων· ὄντως νστη κ τφου πντων ζωή. (Δς)

 

Ες τος Ανους

Στιχηρ τς κτωχου

χος β' Σταυρσιμον

ΤοΣταυροσου τξλον, Χριστὲ ὁ Θες, ξλον ζως νδειξας μν, τος πιστεουσιν ες σέ, καδι' ατοκαταργσας τν τκρτος χοντα τοθαντου, ἐζωοποησας μς, νεκρωθντας τῇ ἁμαρτίᾳ· διβομν σοι· Εεργτα τν πντων Κριε, δξα σοι. (Δς)

ναστσιμον

Πσα πνοή, καπσα κτσις, σδοξζει Κριε·τι διτοΣταυροτν θνατον κατργησας, ἵνα δεξς τος λαος, τν κ νεκρν σου νστασιν, ὡς μνος φιλνθρωπος.

Μαρτυρικν

πρ Χριστοπαθντες μχρι θαντου, ὦ, Ἀθλοφροι Μρτυρες, ψυχς μν χετε ες ορανος ν χειρΘεοῦ, κακατκσμον λον δορυφορεται μν τλεψανα, ἱερες καβασιλες προσκυνοσι, καλαο πντες παγαλλμενοι, συνθως βομεν· Ὕπνος τμιος ναντον Κυρου, ὁ θνατος τν σων ατοῦ.

Δξα... Κανν... Ἦχος α'

Μυροφροι γυνακες, ττφτπροσλθετε; τζητετε τν ζντα ν νεκρος; Ἀνστη Κριος, θαρσετε, βοᾷ ὁ Ἄγγελος.

 

Στιχηρτς ορτς

χος β' Ὅτε κ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαρουσι Μαθτριαι Χριστοῦ, τν κ τοῦ, Ἀγγλου ημτων, ἐπακρομεναι· ὅθεν τν νστασιν, τοδι' ἡμς ν νεκρος, λογισθντος πιστομεναι, κν πρν Μυροφροι, τφπαρειστκεισαν, καὶ ἐθρηνδουν ατν, λθον ναβλπουσι τοτου, ἀποκυλισθντα θρον, οδιηποροντο τν μετθεσιν.

 

Στχ. Εδκησας Κριε τν γν σου, ἀπέστρεψας τὴν αἰχμαλωσίαν Ἰακώβ.

 

ληκτον καθεαν χαρμονν, ἐπιχορηγοσαι τος θεοις, καὶ ἱερος Μαθητας, ὤφθησαν Μαθτριαι, αΜυροφροι Χριστοῦ, ἐκπληροσαι τκλευσμα τοθεου γγλου, οὗ ἐξεθαμβθησαν, τν λευκοφρον στολν, λγουσαι· Ἐσκλευται δης, τπανσωστικῇ Ἀναστσει, τοῦ ὑπρ μν θανντος νακτος.

 

Στχ. λεος καὶ ἀλθεια συνντησαν, δικαιοσύνην καὶ εἰρήνην κατεφίλησαν.

 

εθρα δακρυρρου κ πηγς, θρνων ναστελασαι θεαι, ΧριστοΜαθτριαι, ῥήματα χαρμσυνα, διαπορθμεουσι νν, τος ατπταις τς χριτος, μηνουσαι τοτοις, τν τοΛγου γερσιν, κατν κ τφου χαρν· ὅθεν τν ντθετον λπης, ἤκουον φωνν παραδξως, ταταις τν τΧαρετε, προστττουσαν.

Δξα... Κανν... Ἦχος α'

Μετφβου λθον αγυνακες, ἐπτμνμα, ἀρμασι τσμσου μυρσαι σπουδζουσαι, κατοτο μεροσαι, διηπρουν πρς λλλας, ἀγνοοσαι τν νστασιν, ἀλλ' ἐπστη ατας γγελος, καεπεν· Ἀνστη Χριστς, δωρομενος μν τμγα λεος.

 

    Ἡ λοιπὴ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ ἀπόλυσις.