ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΛ Δ΄ ΗΧΟΣ

 

Στιχηρ Μαρτυρικ χος πλ. δ'

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Μρτυρες Κυρου, πντα τπον γιζετε, καπσαν νσον θεραπεετε, κανν πρεσβεσατε, ῥυσθναι τν παγδων τοῦ ἐχθροῦ, τς ψυχς μν δεμεθα.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

ΟΜρτυρς σου Κριε, ἐπιλαθμενοι τν ν τβίῳ, καταφρονσαντες κατν βασνων, διτν μλλουσαν ζων, τατης κληρονμοι νεδεχθησαν· θεν καὶ Ἀγγλοις συναγλλονται. Ατν τας κεσαις, δρησαι τλασου τμγα λεος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Ετις ρετή, καετις παινος, πρπει τος γοις· ξφεσι γρ κλιναν τος αχνας, διστν κλναντα ορανος κακαταβντα, ἐξχεαν ταμα ατν, διστν κενσαντα αυτν, καμορφν δολου λαβντα, ἐταπεινθησαν ως θαντου, τν πτωχεαν σου μιμομενοι. Ὧν τας εχας, καττπλθος τν οκτιρμν σου, ὁ Θες λησον μς.

ΣτιχηρΠροσμοια Κατανυκτικ

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατλτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Δνδρῳ ἀκρπῳ ὡμοωμαι, σχμα ς φλλα κενά, περικεμενος γιον, καπτοομαι Δσποτα, μὴ ἐκκψας κπμψς με, ες πρ τὸ ἄσβεστον κααἰώνιον· λλπαρσχου, ἐπιστροφς μοι καιρν, ὅπως νγκω σοι, ἐναρτων πρξεων, καρπν καλν, καὶ ἀξιωθσωμαι τς βασιλεας σου.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Κριε, εσπλαγχνε Κριε, τν σν οκτην μέ, τν πολλπαροργζοντα, τν σν γαθτητα, καθ' ἑκστην φιλνθρωπε, μὴ ἀπορρψς τοσοπροσπου Χριστέ, μηδπαιδεσς, τσδικαίᾳ ὀργῇ, ἥμαρτον, ἥμαρτον, ὡς οδείς σοι τερος, ὁμολογῶ, οκτειρον κασσν με, τς σς Μητρς προσευχας.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

ταν καθσς ν δξσου, ὡς Βασιλες τοπαντς, ἐπθρνου τς κρσεως, παρεσττων φβσοι, τν γων γγλων σου, καπαραστσοι, ἡ φσις πασα, κριθησομνη, ἡ τν νθρπων Χριστέ, ττε δεσεσι, τς Μητρς σου Κριε, ἀππασν, ῥῦσαι τν κολσεων, τος κοιμηθντας πιστς.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Βασιλες τν ορανν, διφιλανθρωπαν, ἐπτς γς φθη, κα τος νθρποις συνανεστρφη· κ Παρθνου γρ γνς, σρκα προσλαβμενος, καὶ ἐκ τατης προελθών, μεττς προσλψεως, ες στιν Υἱός, διπλος τν φσιν, ἀλλ' οτν πστασιν· διτλειον ατν Θεν, κατλειον νθρωπον, ἀληθς κηρττοντες, ὁμολογομεν Χριστν τν Θεν μν, ὃν κτευε, Μτερ νμφευτε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

 

πστιχα Μαρτυρικν

Στχ. Α'. Θαυμαστς Θες ν τος γοις ατοῦ, ὁ Θες σραλ ατς δσει δναμιν κακραταωσιν τλαατοῦ, ελογητς Θες.

 

Μρτυρες Κυρου, πντα τπον γιζετε, καπσαν νσον θεραπεετε, κανν πρεσβεσατε, ῥυσθναι κ τν παγδων τοῦ ἐχθροῦ, τς ψυχς μν δεμεθα.

Νεκρσιμα

Στχ. Β'. τος γοις τος ν τγατοῦ ἐθαυμστωσεν Κύριος,πντα τθελήματα ατοῦ ἐν ατος.

 

Θρηνκαὶ ὀδρομαι, ὅταν ννοσω τν θνατον, καὶ ἴδω ν τος τφοις κειμνην, τν κατ' εκνα Θεοῦ, πλασθεσαν μν ραιτητα, ἄμορφον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσαν εδος, ὢ τοθαματος! τί τπερὶ ἡμς, τοτο γγονε μυστριον, πς παρεδθημεν τφθορᾷ; πς συνεζεχθημεν τθαντῳ; ὄντως Θεοπροστξει, ὡς γγραπται, τοπαρχοντος τος μεταστσι τν νπαυσιν.

 

Στχ. Γ'. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

θνατς σου Κριε, ἀθανασας γγονε πρξενος· εμγρ ν μνματι κατετθης, οκ ν Παρδεισος νέῳκτο· διτος μεταστντας νπαυσον, ὡς Φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

γνΠαρθνε, τοΛγου πλη, τοΘεοῦ ἡμν Μτηρ, ἱκτευε σωθναι μς.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Μαρτυρικ

χος πλ. δ'

Φωστρες νοεροί, ἀνεδεχθητε γιοι Μρτυρες· τν γρ χλν τς πλνης, κατηργσατε διτς πστεως, τς ψυχικς μν λαμπδας φαιδρνατε, κατΝυμφίῳ μετδξης συνεισλθετε, ες τν ορνιον νυμφνα, κανν κετεσατε, σωθναι δεμεθα τς ψυχς μν.

Τπροσταχθν μυστικς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δι' ἐγκρατεας τν παθν, τς πυριφλκτους, ἀπονεκρσαντες ρμς κατς κινσεις, τοΧριστοοΜρτυρες, ἔλαβον τν χριν, τς νσους ποδικειν τν σθενν, καζντες καμεττλος θαυματουργεν, ὄντως θαμα παρδοξον! ὅτι στα γυμνά, ἐκβλζουσιν ἰάματα. Δξα τμνΘεῷ ἡμν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

δι' ἡμς γεννηθες κ Παρθνου, κασταρωσιν πομείνας γαθέ, ὁ θανττν θνατον σκυλεσας, καὶ ἔγερσιν δεξας ς Θες, μπαρδς ος πλασας τχειρσου, δεξον τν φιλανθρωπαν σου λεμον, δξαι τν τεκοσν σε Θεοτκον, πρεσβεουσαν πρ μν, κασσον Σωτρ μν, λαν πεγνωσμνον.

 

τερα, μεττν μωμον

Τπροσταχθν μυστικς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Προφται, Μρτυρες Χριστοῦ, καὶ Ἱερρχαι, οτν γνα τν καλν, εσεβοφρνως, νομμως τελσαντες, καὶ ἀπειληφτες, στεφνους μαραντνους παρΘεοῦ, ἀπαστως κδυσωπετε πρ μν, τν ατοῦ ἀγαθτητα, ὅπως δωρσηται μν, πταισμτων τν συγχρησιν, ὡς Θες εδιλλακτος.

τερα, Νεκρσιμα, ὅμοια

Τος μεταστντας εσεβς, ἐκ τν προσκαρων, ἐν τας σκηνας τν κλεκτν, μετΔικαων, συναρθμησον Δσποτα, τοτους ναπαων, ἐν τποις ορταζντων, καὶ ἐν τρυφῇ, ἀλκττοΠαραδεσου, ὡς γαθς, τὰ ἑκοσια πτασματα, κατὰ ἀκοσια ατν, δι' ἄκραν γαθτητα, συγχωρσας φιλνθρωπε.

 

βθει σοφας φιλανθρπως, πντα οκονομν, κατσυμφρον πσιν πονμων μνε Δημιουργέ, ἀνπαυσον Κριε τς ψυχς τν δολων σου· ν σογρ τν λπδα νθεντο, τΠοιητκαπλστκαΘεῷ ἡμν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Σκατεχος καλιμνα χομεν, καπρσβυν επρσδεκτον, πρς ν τεκες Θεν, Θεοτκε νμφευτε, τν πιστν σωτηρα.

 

Κανν ες πντας τος γους, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Τς κταχου τς νας θεον τλος. Πνοι δὲ Ἰωσφ

 

δα'. Ἦχος πλ. δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σωμεν τΚυρίῳ, τδιαγαγντι τν λαν ατοῦ, ἐν ρυθρθαλσσῃ, ὅτι μνος νδξως δεδξασται.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τμιοι μαργαρται, ὤφθητε τν στφανον φαιδρνοντες, τς σεπτς κκλησας, Ἀθλοφροι Χριστογενναιτατοι.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

στραψαν τν δογμτων, κατν ρετν θεαις λαμπρτησιν, οσοφοὶ Ἱερρχαι, καπιστν τς καρδας φτισαν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Στν ν τος Προφταις, καὶ ἐν τος σοις θαυμαζμενον, ἱκετεομεν Λγε, τας ατν μς σσον δεσεσιν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ταν κρσιν δικααν, ἔλθς τοποισαι δικαιτατε, ἀκατακρτους Λγε, τος πρς σμεταστντας πργασαι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κριον τετοκυαν, γυναικν χορός σε πιστμενος, σοῦ ὀπσω Παρθνε, ἐναθλσας ατπροσεννεκται.

 

τερος ες Κοιμηθντας, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Θνσκουσι πιστος, ὄγδοον πλκω μλος

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γρν διοδεσας σεξηρν, κατν Αγυπταν, μοχθηραν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλτης νεβα, τΛυτρωτκαΘεῷ ἡμν σωμεν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Θανττν θνατον τοΧριστοῦ, καπθεσι πθος, μιμησμενοι τσεπτν, οΜρτυρες πντες τς νθου, καμακαρας ζως τυχον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Νετητος πτασματα παρορν, κατς μαρτας, ὑπερβανων ΧριστΣωτρ, τν προκοιμηθντων οκετν σου, τος κλεκτος σου συναρθμησον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

ς τυχον δξης τε καχαρς, οτν μακαραν, κεκτημνοι διαγωγν, μετδος πλουσως τος σος δολοις, ος προσελβου Πολυλεε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συνλαβες Λγον τν τοΠατρς, σαρκὶ ἑνωθντα, καθ' ὑπστασιν τῇ ἐκ σοῦ, πανμωμε Κρη, κατν δην, θείᾳ δυνμει καταργσαντα.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στερεσας Λγτος ορανος, κατν γν πὶ ὑδτων δρσας πολλν, στερωσν με πρς μνον, τς δοξολογας σου Κριε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τς μυσαρς θυσας οἱ Ἀθληταί, στερροττγνμῃ, ἀποσεισμενοι, θυσίᾳ καθαρωττῃ, Λγττυθντι γεγνασιν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

νανεοντες λγοις ερουργος, τος παλαιωθντας, παντοοις παθμασι, τοῦ ἀναπλσαντος κσμον, θεοι Μαθηταὶ ἀπεφνθητε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

τος Προφταις πρτερον προφανς, δεδομνη χρις, τοΠαναγου Πνεματος, τος σκητς π' ἐσχτων, θεων χαρισμτων νπλησε.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Χορος γοις με σνταξον Θες, τος πιστς τοβου, μεταχωρσαντας, καΠαραδεσου πολτας, ποησον δι' ἄφατον λεος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μηδαμοχωρομενος ησος, ἀστενοχωρτως, τν σν κατκησεν, ἡγιασμνην γαστρα, ἄχραντε Παρθνε, καΚριος.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ορανας ψδος ροφουργΚριε, κατς κκλησας δομτορ, σύ με στερωσον, ἐν τῇ ἀγπτσῇ, τν φετν ἡ ἀκρτης, τν πιστν τστριγμα, μνε φιλνθρωπε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Καθαρθντες τς πλαι, προγονικς πτσεως, διτοΒαπτσματος κατς ναγεννσεως, ῥεθροις αμτων τε, τος αυτν αντισθντες, τΧριστΜακριοι, συμβασιλεετε.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

νεκρς κουσως, κατατεθες μνματι, κατος κατοικοντας ν τφοις νακαλομενος, Στερ εδκησον, ος ξ μν προσελβου, ἐν σκηνας Δικαων σου, τοτους αλζεσθαι.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

πτς εσπλαγχνας, τς θεϊκς Δσποτα, κατς συμφυς νοουμνης σου γαθτητος, παρακαλομενος, ἁμαρτημτων τν λσιν, παρασχν τος δολοις σου, Στερ νπαυσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σαρκωθες κ γαστρς σου, καγεγονς νθρωπος, ὁ διαφερντως πρχων, μνος φιλνθρωπος, σζει τν νθρωπον, ἐκ τν πυλν τοθαντου, Θεομτορ χραντε, μνη πανμνητε.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα Κριε, τς οκονομας, σου τμυστριον, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδξασσου, τν Θετητα.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πελθντες τστδιον, ττς μαρτυρας, ζοντι πνεματι, Ἀθληταθεομακριστοι, τν λδη πλνην, κατεφλξατε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος σους σου Κριε, κατος ερρχας, λαμπρς δξασας, τοτων θεαις παρακλσεσι, κοινωνόν με δξης, τς σς ποησον.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

τοθεου ππνοια, Πνεματος Προφτας, καταλαμπρνασα, Γυναιξν σχν δεδρηται, τοῦ ἐχθροῦ ὀλσαι τφρυγματα.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Συγχορεειν ξωσον, πσι τος γοις, ος περ μετστησας, ὑπεργαθε οκτας σου, ἐν σκηνας γων, δυσωπομενος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμου θεου τν προχον, φσεως νομμων, ἄνευθεν ττοκας, ἀναπλττοντα Πανμωμε, τν βροτν τν φσιν, ὀλισθσασαν.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σμου σχς, Κριε, σμου καδναμις, σΘες μου, σμου γαλλαμα, ὁ Πατρικος κλπους μλιπών, κατν μετραν, πτωχεαν πισκεψμενος· δισν τ Προφτῃ, Ἀββακούμ σοι κραυγζω· τδυνμει σου δξα Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

να τν σν, Δσποτα δξαν θεσωνται, κατς αγλης, σοτς φωτοδτιδος, ἐν ορανος τχωσι φαιδρς, ἅπασαν βασνων, περαν θλοντες πνεγκαν, οΜρτυρες οθεοι, σοΧριστμελδοντες· τδυνμει σου δξα Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Πολλαμοναί, παρσοΣτερ πεφκασι, κατ' ἀξαν, πσι μεριζμεναι, καττμτρον τς ρετς· τατης ον Οκτρμον, πληρσαι τοτους ξωσον, τος πστει μεταστντας, εσεβς σοι βοντας· τδυνμει σου δξα φιλνθρωπε.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

σος μν, ἄνθρωπος φθης θνατε, πσιν σον, θνατον πμεινας, κατς ζως δειξας δος, ἧς τος μεταστντας, ἀξωσον ς φιλνθρωπος, συγχρησιν πταισμτων, ὡς Δεσπτης παρχων, καφωτς μετουσαν δωρομενος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν πιστν, καχημα πλεις νμφευτε, σπροσττις, σκακαταφγιον, Χριστιανν, τεχος καλιμν· πρς γρ τν Υἱόν σου, ἐντεξεις φρεις Πανμωμε, κασζεις κ κινδνων, τος ν πστει καπθῳ, Θεοτκον γνήν σε γινσκοντας.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Φτισον μς, τος προστγμασσου Κριε, κατβραχονσου τῷ ὑψηλῷ, τν σν ερνην, παρσχου μν Φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

φερον πληγς, τς σαρκς οθεοι Μρτυρες, καδιτοτο τς πληγς μν, ἀεὶ ἰῶνται, τραυματζοντες τος δαμονας.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

γιοι Θεοῦ, Ἱερρχαι κετεσατε, μετπντων τν σων Χριστν, ἁμαρτημτων, δωρηθναι μν φεσιν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σρκα ακισμος, καὶ ἀσκσει δαπανσασαι, γυναικν αἱ Ὅσιαι, καΜρτυρες, τν ν λπσιν, ἀγαθν κατηξιθησαν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Θνατον λών τθαντσου θνατε, τος θανντας π' ἐλπδι ζως, πιστος σου δολους, ὡς φιλνθρωπος νπαυσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

παυσας γνή, προπατρων τκατκριμα, τν τος πντας δικαισαντα, σαρκΧριστν τεκοσα, Ἰησον τν μνον Κριον.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

να τί με πσω, ἀπτοπροσπου σου, τφς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκλυψμε, τὸ ἀλλτριον σκτος τν δελαιον· λλ' ἐπστρεψν με, καί, πρς τφς τν ντολν σου, τς δος μου κατεθυνον δομαι.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Τς φρστου σου δξης, κατς πρ λγον, σο μακαριτητος, ἐν σκηνας γων, ἔνθα χος τερπνς ορτζοντος, τος μεταθεμνους, πρς παθζων οκτερας, καταξωσον μνε φιλνθρωπε.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

που τξεις γγλων, ὅπου τν Δικαων, οδμοι γλλονται, Ἀβραμ ν κλποις, κατασκνωσον Στερ τος δολους σου, κασν παρρησίᾳ, τφοβερκαθείῳ θρνῳ, παρεστναι εδκησον Εσπλαγχνε.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

λασμς μν φθης, καδικαιοσνη τε, καὶ ἀπολτρωσις, κατμλωπσου, τς μν σθενεας ἰάτρευσας· ατς ον Οκτρμον, ὡς γαθς τος μεταστντας, ἐν τρυφΠαραδεσου κατταξον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συμπαθς λεμον, ττς νθρωπτητος, μτρον νλαβες, ὁ τς θεας δξης, ὑπερττοις μπρπων ψμασιν, ἐκ Παρθνου μτρας, σρκα λαβν μψυχωμνην, λογικν, δι' ἧς θνατον λεσας.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λσθητμοι Σωτρ· πολλαγρ αἱ ἀνομαι μου, καὶ ἐκ βυθοτν κακν, ἀνγαγε δομαι· πρς σγρ βησα, καὶ ἐπκουσν μου, ὁ Θες τς σωτηρας μου.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

χρσιν μν σεπτος, ψυχν ἰᾶσθε νοσματα, κασηπεδνας εί, σωμτων ξαρετε, κατατραυματζοντες, πονηρν δαιμνων, τν πληθν, ἅγιοι Μρτυρες.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

τν σων χορς, Ἱεραρχν τε σλλογος, καΓυναικν ερν, ὁ θεος κατλογος, στερρς ναθλσαντες, ἐν πουρανοις, ἀπολασεις κληρσαντο.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεκρσαντες σκηταί, τν σρκα ζως τχετε, ποιμναντες δκαλς, Κυρου τπομνιον, Ἱερρχαι πνσοφοι, ἀθαντου δξης, μεττλος ξιθητε.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν ζντων Λγε ζωή, κατν θανντων νπαυσις, ὑπρχων τος ξ μν, τθείῳ σου νεματι, μεταστντας δολους σου, Ἀβραμ ν κλποις, τοθερποντς σου σκνωσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σκνωσεν πσοί, Πατρς γν τὸ ἀπαγασμα, κατας ἀΰλοις αγας, ατοτς Θετητος, τσκτος διλυσε, τς πολυθεας, κατν κσμον κατεφτισεν.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ατς

ΟΜρτυρς σου Σωτρ, πολλς βασνους πμειναν, τπθσου τς ψυχς, τρωθντες οἱ Ἅγιοι, τς σς ρεγμενοι, ἀϊδου δξης, καγλυκεας σου μεθξεως.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Γαστρα τοδυσμενος, θαντου Στερ διρρηξας, καπντας τος ν ατῇ, δεσμτας νστησας, ζων χαρισμενος, ἧς τος μεταστντας, Εεργτα καταξωσον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Δακρων καστεναγμν, τν ν τῷ ᾅδτος δολους σου, ἀπλλαξον γαθ· ς μνος γρ εσπλαγχνος, ἀφελες πν δκρυον, ἐκ παντς προσπου, τν πιστς θεολογοντων σε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

φσει Δημιουργς, δημιουργεται ν μτρ σου, ὁ πλρης καθΘες, κενοται Πανμωμε, ὁ μνος θνατος, τν πρ τς πντων, σωτηρας θνσκει θνατον.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παδες θεοσεβες ν Βαβυλνι, εκνι χρυσοπροσεκνησαν, ἀλλ' ἐν μσκαμνου, πυρς δροσιζμενοι, τν δν νμελπον λγοντες· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Λσαντες τν φραγμν τς δυσσεβεας, δεσμος ερος μν Πανεφημοι, τν μν γκλημτων, φορτα σκορπσατε, καβοντας Μρτυρες σσατε· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

μβρτν ερν αμτων, αρσεων πρ ναπεσβσατε, καφλογὶ Ἱερρχαι, σοφοκατεφλξατε, ἀσεβεας πλνης ζιζνια, κατν πιστν τς ψυχς κατεφωτσατε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σρκα οἱ Ἀσκηταδι' ἐγκρατεας, νεκρσαντες, ζσι μετθνατον. Προφητν τε Δικαων χορς, κακατλογος, Γυναικν θλσας, δεδξασται. Ατν πρεσβεαις Χριστέ, κινδνων ῥῦσαι μς.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Πντων τν π' ἐλπδι κοιμηθντων, ζως τς ψυχς Χριστέ, ἀνπαυσον, παρορν τὰ ἐν βίῳ, ατν πλημμελματα, διτν πολλν εσπλαγχναν σου, εσπλαγχνε μνε Σωτρ, ὁ τν Πατρων Θες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λη ς καθαρκαθυπεδξω, ἐν μτρτν Λγον σωματομενον· ατν γον κδυσπει, καθραι πταισμτων με, καψυχς κασματος Πναγνε, τν πσοκαθαρπστει προστρχοντα.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παδες βραων ν καμνῳ, κατεπτησαν τν φλγα θαρσαλως, καες δρσον τπρ, μετβαλον βοντες· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

λος πθος τν Μαρτρων, ἀνατταται πρς μνον τν Δεσπτην, δι' ἀγπης ατῷ, ἑνομενος καμλπων· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Νμοις τος πστει μεταστσι, τν φαιδρτητα τς θεας Βασιλεας, ἀφθαρσας στολν, δωρομενος βοσιν· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Πλσον χαρς καεφροσνης, ος μετστησας οκτας σου Οκτρμον, ἀξισας ατος, κραυγζειν σοι καμλπειν· Ελογητς εΚριε, ὁ Θες ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λων τς Εας τν κατραν, τν πανμωμον κατκησας Παρθνον, ελογας πηγν, βλυστνων τος βοσιν· Ελογημνος Πναγνε, ὁ καρπς τς σς κοιλας.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οθεορρμονες Παδες ν τκαμνῳ, σν τπυρκατν πλνην, καταπατοντες πψαλλον· Ελογετε τὰ ἔργα, Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ναος εδλων καθελετε θλοντες, καὶ ἑαυτος τς Τριδος, θεους ναος, ἐδομσασθε, Ἀθλοφροι Κυρου, Ἀγγλων συνμιλοι.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ Ἱερες σου Χριστδικαιοσνην, ἐνδεδυμνοι σοις, τος π' αἰῶνος νν συναγλλονται, σοτκλλος ρντες, τθεον τραντερον.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ερωττων πρεσβεαις Προφητν σου, καΓυναικν οιδμων, τν π' αἰῶνος Δικαων τε, τὰ ἐλη σου Λγε, τκσμσου δρησαι.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Δικαιοκρτα νκα μλλεις κρναι, ος ξ μν προσελβου, ἀκατακρτους συντρησον, παραβλψας ττοτων, ἐγκλματα Δσποτα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πιφανεσα Παρθνε, τς ψυχς μου, τσκοτειντατα νφη, τφωτισμσου πλασον, ἡ τς δικαιοσνης, τεκοσα τν λιον.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μουσικν ργνων συμφωνοντων, καλαν περων προσκυνοντων, εκνι τῇ ἐν Δεηρᾷ, τρες Παδες μπεισθντες, τν Κριον νμνουν, καὶ ἐδοξολγουν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

πιγεους θλους διελθντες, ορανους λαβον στεφνους, οΜρτυρες οἱ ἀληθες, βοντς σοι παστως· Τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Καταβς ν λκκ κατωττῳ, τος ν τος μνημεοις κατοικοντας, ἀνστησας ζωαρχικῇ, παλμῃ, καπαρσχες, τος δολοις σου τος πστει, προκεκοιμημνοις, ἀνπαυσιν Οκτρμον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

ς πηγζως τς ϊδου, ὡς τρυφς πρχων χειμρρους, τος δολους σου τος εσεβς, πρς σμετατεθντας, ἀξωσον μνεν σε, καδοξολογεν σε, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μαρα Παρθνε Θεοτκε, ἡ Θεν Σωτρα τος νθρποις, γεννσασα σωματικς, περσζε τος πστει, ὑμνοντς σου τν τκον, καὶ ὑπερυψοντας, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν πειργαμον, ΘεοΜητρα τοῦ Ὑψστου, στν πρ νον κυσασαν, διλγου τν ντως Θεν, τν ψηλοτραν τν χρντων Δυνμεων, ἀσιγτοις, δοξολογαις μεγαλνομεν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

σταντο οΜρτυρες, πρτν δκων κριτηρων, πσαν δικαν χριτι, τοΧριστοκατακρνοντες, κατος π' ατν κεκρατημνους λγχοντες, καστεφνους, δικαιοσνης κομιζμενοι.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

φθητε ς οακες, τς κκλησας τν λκδα, πσαν εσεβς θναντες, ες λιμνα Θεοῦ ἐντολν, πντες ερρχαι καΠοιμνες μακριοι· διτοτο, ὡς κυβερντας μς σβομεν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Στφος κετεει σε, τν Προφητν κατν σων, σλλογος Δικαων Κριε, ἀθλησντων λαμπρτητι, καδιαπρεψντων ν σκσει φιλνθρωπε, δυσωπεσε, τος οκτιρμος σου μν δρησαι.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ς κατηξιθησαν, τιμς καδξης αωνου, ἅπαντες Χριστοοἱ Ἅγιοι, τος πιστς κδημσαντας, τοματαου βου, μετασχεν καταξωσον, Ἐλεμον, τας κεσαις τν γων σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φρουσα τπλρωμα, τν γαθν ν τας γκλαις, πλρωσον μν Πανμωμε, τς ντεξεις τν δολων σου, κατς πρς Θεν μν πορεας, κατεθυνον, ἐναρτως, ἐνδυναμοσα πολιτεεσθαι.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φριξε πσα κοή, τν πρρητον Θεοσυγκατβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, ἑκν κατλθε, μχρι κασματος, παρθενικς πγαστρς, γενμενος νθρωπος· διτν χραντον, Θεοτκον οπιστομεγαλνομεν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

χοντες Μρτυρες Χριστοῦ, τν νκητον σχν καὶ ἀήττητον, ἐξεφαυλσατε, ττν τυρννων, ἄθεον πρσταγμα, καΒασιλεας ορανν, σαφς ξιθητε, καταλαμπμενοι, τς Τριδος τας αγας ξιγαστοι.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Λλυται δης πικρς, καταλσαντος ατν σοΦιλνθρωπε, καὶ ἀναστσαντος, τος π' αἰῶνος κεκαθεδοντας, ἀλλκανν ς γαθς, τος μεταχωρσαντας, πρς στν εσπλαγχνον, ἀνεσπρου σου φωτς καταξωσον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

λος εΣτερ γλυκασμς, ὅλος εἶ ἐπιθυμα καὶ ἔφεσις, ὄντως κρεστος, ὅλος πρχεις κλλος μχανον· τος μεταστντας ον πρς σέ, τς σς ραιτητος, τρυφν εδκησον, κατς θεας καλλονς σου ξωσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σσν με Μτερ τοΘεοῦ, ἡ γεννσασα Χριστν τν Σωτρμου, Θεν καὶ ἄνθρωπον, διπλον τν φσιν, οτν πστασιν, μονογενμν κ Πατρς, ἐκ σοδπρωττοκον, πσης τς κτσεως, ὃν ν φσεσι διττας μεγαλνομεν.

 

Ες τος Ανους, ΣτιχηρΜαρτυρικ

χος πλ. δ'

Στχ. Ανετε ατν ν χσλπιγγος, ανετε ατν ν ψαλτηρίῳ κακιθρᾳ.

 

Μεγλως γωνσασθε γιοι, τς βασνους τν νμων, ὑπομεναντες γενναως, καΧριστν μολογοντες, ἐναντον Βασιλων, καπλιν, μεταστντες κ τοβου, δυνμεις νεργετε ν τκσμῳ, καὶ ἀσθενες θεραπεετε, ἐκ τν παθν ατν γιοι. Πρεσβεσατε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

 

Στχ. Ανετε ατν ν τυμπνκα χορῷ, ανετε ατν ν χορδας καὶ ὀργνῳ.

 

Μρτυρες Χριστοοἱ ἀήττητοι, ονικσαντες τν πλνην, τ δυνμει τοΣταυροῦ, ἀπολαετε τν χριν, αωνως τς ζως, τυρννων, ἀπειλς οκ πτοθητε, βασνοις ακιζμενοι εφρανεσθε, κανν ταματα μν, γγονεν ἰάματα τας ψυχας μν. Πρεσβεσατε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

 

Στχ. Ανετε ατν ν κυμβλοις εὐήχοις, ανετε ατν ν κυμβλοις λαλαγμοῦ. Πσα πνοανεστω τν Κριον.

 

Τν θρακα τς πστεως, ἐνδυσμενοι καλς, καττπτοΣταυροῦ, καθοπλσαντες αυτος, στρατιται, εσθενες νεδεχθητε, τος τυρννοις νδρεως ντικατστητε, καδιαβλου τν πλνην κατηδαφσατε, νικηταγενμενοι, τν στεφνων ξιθητε. Πρεσβεσατε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

Νεκρσιμον

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου, Κριε.

 

μτρητος πρχει, τος στως βιοσιν κλασις, βρυγμς δντων, κακλαυθμς παρκλητος, γεννα πυρς, κασκτος ξτερον, κασκληξ κομητος, δκρυα νενργητα, καΚριτς συμπθητος. Διτοτο πρτοτλους βοσωμεν λγοντες· Δσποτα Χριστέ, ος ξελξω, μεττν κλεκτν σου νπαυσον.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

γΠαρθνε γα Θεοτκε, τ σκπσου προστρχω, οδα τι τεξομαι τς σωτηρας· δνασαι γρ γν βοηθσαμοι.

 

πστιχα τν Ανων, Νεκρσιμα

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βασιλικς μοι πγραψας, ἐλευθεραν βαφας, ἐρυθρας τν δακτλων σου, αματσας Δσποτα, καφοινξας σαματι, κανν σε πστει καθικετεομεν. Τος πρωτοτκοις σου συναρθμησον, κατν Δικαων σου, τς χαρς ξωσον πιτυχεν, τος μεταφοιτσαντας, πρς στν Εσπλαγχνον.

 

Στχ. α'. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

εραρχσας ς νθρωπος, σφαγιασθες σεαυτν, προσφορν προσεννοχας, τΠατρτν νθρωπον, τς φθορς ξαιρομενος, τος μεταστντας ον ς φιλνθρωπος, ἐν ττν ζντων χρκατταξον, ἔνθα οχεμαρροι, τς τρυφς προχονται, ἔνθα πηγαί, τς ϊδιτητος, ἀναβλυστνουσιν.

 

Στχ. β'. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Βθει σοφας ρρτου σου, ὁροθετες τν ζων, κα προβλπεις τν θνατον, καπρς βον τερον, μετοικζεις τος δολους σου, ος προσελβου, τονυν κατταξον, ἐπὶ ὑδτων τς ναπασεως, ἐν τλαμπρτητι, τν γων Κριε, ἔνθα φωνή, τς γαλλισεως, κατς ανσεως.

 

Στχ. γ'. Κατμνημσυνον ατν, ες τν αἰῶνα δοξσαντα.

 

Λγος πρχων ἀόρατος, ὁμοφυς τΠατρί, κατΠνεματι σνθρονος, δι' ἐμτν νθρωπον, τσαρκπεφανρωσαι· ς λεμων ον καφιλνθρωπος, τος κ τοβου μεταφοιτσαντας, τς επρεπεας σου, κατς ραιτητος, τας καλλονας, τοτους καταλμπρυνον, Ζωαρχικτατε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον, ὅμοιον

ς συλλαβοσα τν ναρχον, Λγον ΘεοκαΘεν, μητρικπαρρησίᾳ σου, ἐκτενς κτευε, κατατξαι τος δολους σου, ἔνθα χορεα ἡ ἀκατληκτος, εφραινομνων καεφημοντων σε, ἔνθα λαμπρτητες, αδιαιωνζουσαι, καὶ ὁ γλυκς, ἦχος ορτζοντος, Θεογενντρια.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητι μν, ΧριστΣωτρ τοκσμου, ὥσπερ τοΛστοῦ, ἐμνσθης πξλου, κακαταξωσον πντας μνε Οκτρμον, τς ορανου Βασιλεας σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Πσιν λγεινος, στερρς προσομιλοντες, τραμασιν μν, ἁγοις θλοφροι, ἐτραυματσατε πσας τς μυριδας, τς τν δαιμνων θείᾳ χριτι.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

σιοι Χριστοῦ, καθεοι ερρχαι, στφος Προφητν, καπντων τν γων, τς ορανου πτυχον κληρουχας, ος παξως μακαρσωμεν.

Νεκρσιμον

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Πντας τος πιστς, τοβου μεταστντας, τξον Θες, ἐν χρτν Δικαων, καΠαραδεσου νδειξον κληρονμους, θεοπρεπς μνολογοντς σε.

Δξα...

Πτερ καΥἱέ, καΠνεμα μα φσις, σεἶ ὁ Θες, ὁ κτσας πντα λγῳ, σπροσκυνοσιν οἱ ἄνθρωποι σν γγλοις, ἀκαταπαστως σδοξζοντες.

Κανν... Θεοτοκον

Πντων τν καλν, τ πλρωμα τεκοσα, πλρωσον μν, Παρθνε τς ντεξεις, ἁμαρτιν μν λτρωσιν ατουμνη, καφωτισμν καμγα λεος.