ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΛ Δ΄ ΗΧΟΣ

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

πς διγω μριμνος, τν τς ζως μου καιρν, μετερως παρρχομαι, μες νον βαλλμενος, τς πολλς μαρτας μου, μτοθαντου, τν φοβερν πειλν, κατς τσεως, τὸ ἀδκαστον! ὢ τίς με ῥύσεται, πυρς αωνζοντος, εμΘεέ, μνε περγαθε, σοκτειρσς με;

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Ομοι ψυχμου ταλαπωρε, πσα θρηνσεις κεῖ, ἐνθυμοσα τς πρξεις σου, ὅταν ες αἰώνιον, βασιλεαν οδκαιοι, καλνται σδέ, ες πρ αἰώνιον, κατακριθσῃ, διτς πρξεις σου! Στναξον δκρυσον, ἀπεντεθεν πρσδραμε, τλυτρωτῇ, Χριστκαὶ ἀπνιψαι, τς μαρτας σου.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

ως καιρός σοι νστηκεν, ὁ τς παροσης ζως, ὦ ψυχμετανησον, καὶ ἐνταθα πνησον, διτς μαρτας σου, ἵνα κεσε, ερς νπαυσιν, κααωνου, ῥυσθς κολσεως, Κριε Κριε, ἀγαθκαεσπλαγχνε, τν κλεκτν, μορας με ξωσον, γενσθαι μτοχον.

τερα Προσμοια τν σωμτων

Κριε, εκακριτηρίῳ παρστης ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Κριε, στν σωμτων οδμοι, ἀκαταπαστως δοξζουσι, τσῷ ἐνηδμενοι κλλει, κατῇ ἀφρστῳ ὡραιτητι, κατρισηλίῳ αγῇ, πλουσως αγαζμενοι, ὧν τας πρεσβεαις καπροστασαις, σσον Σωτρ τς ψυχς μν.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Κριε, τς παναρμονους χορεας, στν γγλων πστησας, τπαντοδυνμσου Λγῳ, κατῷ ἁγίῳ σου Πνεματι, ἀμεταπττοις αγας, τς λλμψεις χαριζμενος, ὧν τας πρεσβεαις καπροστασαις, σσον Σωτρ τς ψυχς μν.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Κριε, στΣεραφεμ νυμνοσι, καὶ Ἐξουσαι καὶ Ἄγγελοι, ἈρχαΚυριτητες θρνοι, καΔυνμεις καὶ Ἀρχγγελοι, καΧερουβεμ τφρικτά, τν ανν σοι προσγουσιν, ὧν τας πρεσβεαις καπροστασαις, σσον Σωτρ τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαρε δαιμνων φνισις, χαρε θυγτηρ δμ, ἀληθς ἡ ἀνθσασα, ἄνθος τὸ ἀμραντον, χαρε δξα τν δολων σου, δεινν λσις, χαρε Πανμωμε, τδρον χαρε, παρΘεοδωρηθν, κσμδισωσμα, τν παρακαλοντων σε, χαρε Σεμνή, χαρε δξα Δσποινα, τν δοξαζντων σε.

 

πστιχα Κατανυκτικ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν Βασιλα καΔεσπτην, Ἄγγελοι παστως νυμνοσιν, ἐγδέ σοι προσππτω, ὡς Τελνης κρζων, ὁ Θες λσθητμοι, κασσν με.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

θνατος πρχουσα ψυχμου, τος κμασι τοβου μ καλπτου, ἀννηψον βοσα, πρς τν σν εεργτην, ὁ Θες λσθητμοι, κασσν με.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Μρτυρες Κυρου, πντα τπον γιζετε, καπσαν νσον θεραπεετε, κανν πρεσβεσατε, ῥυσθναι τν παγδων τοῦ ἐχθροῦ, τς ψυχς μν δεμεθα.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαρε παλτιον μψυχον, περιστερλογική, χαρε πλις τοΚτστου σου, χαρε καταφγιον, τν πιστν καπροπργιον, ἡ προστασα, τν πεποιθτων ν σοί, κα σωτηρα, καὶ ἀπολτρωσις, χαρε γφυρα, πντας μετγουσα, πρς ορανν, χαρε παντευλγητε, ἁγα Δσποινα.

 

Μεττν α' Στιχολογαν Καθσματα

Κατανυκτικά, Δεσποτικ

χος πλ. δ'

μματι εσπλγχν Κριε, ἴδε τν μν ταπενωσιν, ὅτι κατμικρν ζωμου δαπανται, καὶ ἐξ ργων μοοχ πρχει σωτηρα, διτοτο δομαι. Ὄμματι εσπλγχνΚριε, ἴδε τν μν ταπενωσιν, κασσν με.

Τν Σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν μραν κενην, τν φοβερν, ἐννοοσα ψυχμου, γρηγρησον, ἀνπτουσα, λαμπδα σου, ἐν λαίῳ φαιδρνουσα· ογρ οδας πτε, πρς σὲ ἐπελεσεται, ἡ φωνὴ ἡ λγουσα· δοὺ ὁ Νυμφος σου. Βλπε ον ψυχμου, μνυστξς καμενς, ἔξωθεν κροουσα, ὡς απντε Παρθνοι, ἀλλ' ἀγρπνως καρτρησον, ἵνα παντσς ΧρισττΘεῷ, ἐν λαίῳ πονι, καδη σοι, τν νυμφνα τν θεον τς δξης ατοῦ.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον, ὅμοιον

τν λων Δεσπτης, καΠοιητς, ἐξ χρντου σου μτρας, σρκα λαβν, προσττιν σε δειξε, τν νθρπων Πανμωμε· διτοτο πντες, πρς σκαταφεγομεν, ἱλασμν πταισμτων, ατομενοι Δσποινα, κααωνιζοσης, λυτρωθναι βασνου, καπσης κολσεως, τς κεσε δεμεθα, ἵνα πστει βομν σοι· Πρσβευε ΧρισττΘεῷ, τοδοθναι πσι Κρη φεσιν, τος πιστς προσιοσι τσκπ σου.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

ς τοΚριτοπαρντος, μερμνησον ψυχή, κατς φρικτς μρας, τν ραν ννοο· γρ κρσις νλες στι, τος μπρξασιν λεος· διπρτλους βησον. Φεσαμου Σωτρ· μνος γρ πρχεις φιλνθρωπος.

 

ς πρνη σοι προσππτω, ἵνα λβω τν φεσιν, καὶ ἀντμρου, τδκρυα κ καρδας, προσφρω σοι Χριστὲ ὁ Θες, ἵνα ς κενην οκτειρσς με Σωτρ, καπαρσχς λασμν μαρτιν· ς ατγρ κραυγζω σοι· Λτρωσαμε τοβορβρου τν ργων μου.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τπροσταχθν μυστικς λαβν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοχαρτωτε γνή, ελογημνη, τν δισπλγχνα οκτιρμν, ἐκ σοτεχθντα, σν τας νω Δυνμεσι, κατος ρχαγγλοις, καπσι τος σωμτοις, ὑπρ μν, δυσπει καταπαστως, δοναι μν, πρτοτλους διρθωσιν, καὶ ἱλασμν μαρτιν, καβου πανρθωσιν, ὅπως ερωμεν λεος.

 

Μετα τν γ' Στιχολογαν τερα

Τν Σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ως πτε ψυχμου, ζς μελς; ἕως πτε αθμως, διατελες; τοῦ ὕπνου ξεγρθητι, ῥαθυμας ταλαπωρε, κακατνον λαβοσα, τς πρξεις σου στναξον, κατοδικαου φρξον, Κριτοτν πφασιν. Τί πολογσῃ, ἐν κεντῇ ὥρᾳ; ἢ πς τς μελλοσης, λυτρωθσφλογσεως, ἀδιρθωτος μνουσα; Βησον πρτλους τΚριτῇ, τν πταισμτων δός μοι Στερ φεσιν· σγρ μνος πρχεις μακρθυμος.

Μαρτυρικν

Φωτορανίῳ καταλμπεται, σμερον ατη σκην· ν ατγρ στρατιαί, Ἀγγλων γλλονται, σν ατας κα Δικαων, χοροεφρανονται, ἐπτμνμτν θλοφρων. Ατν τας παρακλσεσι, κατπεμψον τκσμ σου, τν ερνην Χριστέ, κατμγα λεος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τπροσταχθν μυστικς, λαβν ν γνσει, ἐν τσκηντοῦ Ἰωσφ, σπουδῇ ἐπστη, ὁ Ἀσματος λγων, τῇ ἀπειρογμῳ, ὁ κλίνας τκαταβσει, τος ορανος, χωρεται ναλλοιτως, ὅλος ν σοί, ὃν καβλπων ν μήτρσου, λαβντα δολου μορφν, ἐξσταμαι κραυγζων σοι· Χαρε Νμφη νμφευτε.

 

Κανν Κατανυκτικς, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Ῥῦσαι πυρός με τς γεννης Χριστμου, τν ωσφ

 

δα' χος πλ. δ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γρν διοδεσας σεξηρν, κατν Αγυπταν, μοχθηραν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλτης νεβα· τ ΛυτρωτκαΘεῷ ἡμν σωμεν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ῥῦσαμε γεννης ν μαυτῷ, δι' ἔργων τπων, προεξνησα Λυτρωτά, κατς σς γπης ναψν μου, ἐν διανοίᾳ τπρ τμακριον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πκυψα πθεσι σκοτισθες, καὶ ἄλογος φθην, λγΚριε τιμηθες, ἀννηψιν δδου τψυχμου, καος πστασαι κρμασι σσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στρεβλομενοι σμα τος ακισμος, ἐδλουν τς γνμης, τὸ ὀρθν τε καὶ ἀκλινς, κατν πρς τν κτσαντα γπην, στεφανηφροι πανεφημοι Μρτυρες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Αμτων συρρεσαντες ποταμοί, σωμτων γων, τν νδξων σου θλητν, εδωλομανας τς κνθας, τσδυνμει Οκτρμον πρρηξαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ασαι νοσοντμε χαλεπς, τς θανατηφρου, ἀσθενεας τν σαρκικν, Ἁγνψυχικν τε παθημτων, ὅπως ν πστει εμακαρζω σε.

 

Κανν τν σωμτων οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Κατὰ Ἀλφβητον. Ποημα Θεοφνους

 

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

γων γγλων ς ρχηγοί, κατς θεοπτας, ἀπολαοντες τηλαυγς, τν γαθοδτην καΣωτρα, ὑπρ μν καθικετεσατε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Βιαοις κρατομενοι πειρασμος, ὑμν ς προστταις, νν προσφεγομεν οπιστοί, Ἀρχγγελοι θεοι τν Δεσπτην, νν κτενς κδυσωπσατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Γενομοι Παρθνε καταφυγή, λιμν τε κατεχος, καπροσττις τν Θεν, ἐν σαρκτεκοσα Θεομτορ, τν λυτρωτν καπανοικτρμονα.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ορανας ψδος, ὀροφουργΚριε, κατς κκλησας δομτορ, σύ με στερωσον, ἐν τῇ ἀγπτσῇ, τν φετν ἡ ἀκρτης, τν πιστν τστριγμα, μνε φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ποοις βλψω σε ττε, ΧριστΣωτρ μμασι, μαν ντολν πγς σου, μὴ ἐργασμενος; πς τῷ ἀστκτ σου, παρασταθσομαι θρνῳ, λγον τν μτρων μου, κακν ποιομενος;

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

φαπλσας γκλας, σν οκτιρμν δξαι με, Ἄσωτον ς πρν φ' ὁμοοις, τρποις δουλεσαντα, ἀτμοις πθεσι, καὶ ἀπσομακρυνθντα, Ἰησοφιλνθρωπε καὶ ὑπεργαθε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ιζωθντες ν πτρᾳ, τς τοΘεογνσεως, Μρτυρες Χριστοῦ ἀθλοφροι, ξφει τς πστεως, ἐξερριζσατε, τς γνωσας κνθας, κακαρπος θλσεως, ἐγεωργσατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ ἀκρδαντοι πργοι, τς ληθος πστεως, τ περιφανῆ Ἐκκλησας, ἐγκαλλωπσματα, οἱ ὡραιτατοι, καὶ ἐθελθυτοι ρνες, τοΧριστοοΜρτυρες, ἀνευφημεσθωσαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σφρουρν Παναγα, ἐν πειρασμος κκτημαι, σμετΘεν προστασαν, ἔχω κομητον, σὲ ῥυομνην με, ἐν τῇ ἡμρτς δκης, πσης κατακρσεως, εροιμι Πναγνε.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δωρεας πολυτρποις, Ἀγγελικς τξεως, οα Ταξιρχαι, δεικνμενοι, Ἀρχιστρτηγοι, κατακοσμομενοι, τς τοΧριστοῦ Ἐκκλησας, ἀσφαλς τηρσατε, τας προστασαις μν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Εδοκας ν πλῳ, ττν πιστν πλρωμα, τς ρθοδοξας τκλλει, νν στεφανομενοι, ἐκ περιστσεως, ὡς εκλεες παραστται, τοΘεολυτρσασθε, θεοι ρχγγελοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ζως τς κηρτου, θεα σκηνγγονας, μνη ξ αἰῶνος φανεσα, Παρθενομτορ γν· θεν καδομαι. Τν ν σκι τοθαντου, πρς ζων δγησον, νν με πρεσβεαις σου.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξ ρους κατασκου, Λγε Προφτης, τς μνης Θεοτκου, μλλοντος σαρκοσθαι, θεοπτικς κατενησε, καὶ ἐν φβῳ, ἐδοξολγει σου τν δναμιν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μγιστος γν, ψυχς χωριζομνης, τρμος φοβερς, Κριτοκαθεζομνου, κακρινομνων νθρπων, ἡμαρτηκτων, ομοι! τί πρξω κατκριτος;

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

χων μολυσμν, ἀνπλεων καρδαν καὶ ἁμαρτιν, δυσβστακτα φορτα, τος οκτιρμος σου προστρχω, μή με παρδς, ἀλλοκτερησν με δομαι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τμιος μν, ὁ θνατος δεχθη, ἔναντι Θεοῦ, γενναοι θλοφροι· ογρ ρνσασθε τοτον, πνοις μυροις, καακισμος περικυκλομενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

λγησεν χθρς, τῷ ἄλγει τν Μαρτρων, ππτωκεν ατοῦ, ὀφρς παιρομνη, καμεγαλνεται τοτων στεφοδτης, μλεσι θεοις δοξαζμενος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στκαθαρν, δοχεον τοΔεσπτου, πστει δυσωπῶ, καθρισν με πσης, Θεογενντορ κηλδος, καοκον δεξον, τοκαθαροκαθεου Πνεματος.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα Κριε, τς οκονομας σου τμυστριον, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδξασσου τν Θετητα.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

δυς πρωτεουσα, τς τν ρχαγγλων νν μηγρεως, τος προστρχοντας τσκπῃ ὑμν, ἐκ παντς κινδνου διασσατε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θεωροτς λαμπρτητος, τς θεαρχικς καὶ ἀγαθοδτιδος, Ἀρχιστρτηγοι παννδοξοι, νν τν πομνην μν κλυτρσασθε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ερς σε δοξζουσι, ττν σωμτων θεα στρατεματα, Θεομτορ πανσεβσμιε· τν γρ Κτστην τοτων πεκησας.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Φτισον μς, τος προστγμασι σου Κριε, κατβραχονσου τῷ ὑψηλῷ, τν σν ερνην, παρσχου μν Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Γνμπονηρᾷ, παρεπκρανσε Κριε, ἐργαζμενος τὰ ἄτοπα, ἀλλ' οκτειρν με, ἐπιστρφοντα κασσν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

χων λογισμν, τν κακν μὴ ἀνανεοντα, ἀναισθητῶ ὁ ἀσυνεδητος, τν πρωσν μου, Ἰησολσον κασσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

θετο μς, ὥσπερ λθους ναυγζοντας, θεογνωσαν θεοι Μρτυρες, ὁ Φωτοδτης, κατς πλνης σκτος λοντας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νμοις πονηρος, νμους θεους ντεθκατε, καΘεν νακηρττοντες, θανατωθναι, δι' ατν προεθυμθητε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νκρωσον γνή, τν παθν μου τκινματα, ἡ νεκρσασα ττκσου, τν ζσαν Κρη, ἁμαρταν τοπροπτορος.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ΚκλτοΘεοῦ, παρεσττες ρχιστρτηγοι, κατας κεθεν πηγαζοσαις αγας, λελαμπρυσμνοι, τν πομνην μν φρουρσατε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λτρωσιν μν, δωρηθναι κετεσατε, τν Δεσπτην καΘεν μν, ὡς παραστται, τς πντων πολυτρσεως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μρον μυστικς, ὀνομζομν σε Πναγνε, ὡς γεννσασαν Θεν ν σαρκί, τν τεὐώδη, ἀναβροντα χαρσματα.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ωνν, ἐν τκτει Κριε, μοντατον κατκησας, ἐμδτν πεπεδημνον, ἐν ρκυσι τοῦ ἐχθροῦ, ὡς κ φθορς, ἐκενον δισωσον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

λιακν, φς τς μετανοας μοι, ἀντειλον πρχοντι, ἐν σκτει τν μαρτημτων, Χριστφωτς χορηγέ, ἵνα μνῶ, τν σν γαθτητα.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Σοτφρικτν, βμα φρττω πντοτε, κακν δοκ φσταμαι, δουλεων, φαλσυνηθείᾳ, διρθωσν με Χριστέ, ἵνα μνῶ, τν σν γαθτητα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χοροσεπτν, Μαρτρων νθλησαν, καπλθος τροπσαντο δαιμνων, καχορος γγλων, συνφθησαν ν χαρᾷ. Τοτων εχας, σσον μς Κριε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ῥώμτσῇ, δυνατος πδειξας, τος Μρτυρς σου Κριε, καπσαν δναμιν καθελον, τοπαλαιοπτερνιστοῦ. Τοτων εχας, σσον μς Κριε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

να φωνας, εχαρστοις πντοτε, Πανμωμε δοξζω σε, ψυχς μου δωξον τσκτος, καμετανοας φωτί, τφοβερά, λσν μου γκλματα.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν δησιν κχεπρς Κριον, καατῷ ἀπαγγελμου τς θλψεις, ὅτι κακν, ἡ ψυχμου πλσθη, καὶ ἡ ζωμου τῷ ᾅδπροσγγισε, καδομαι ς ωνς. Ἐκ φθορς Θεός με νγαγε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νν θρντ φοβερπαρστασθαι, ἀκλινς ξιωθντες θεπται, κατας αγας, τς γας Τριδος, ἐμφορηθναι μν τος προστρχοντας, πρεσβεσατε κ πειρασμν, καπαθν λυτρωθναι ρχγγελοι.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ξενας δεσποτικς δεθητε, τος μς μελδικς νυμνοντας, ἐπιτυχεν, καχαρς ϊδου, ἀξιωθναι καθεας λαμπροτητος, Ἀρχγγελοι θεοειδες, Μιχαλ Γαβριλ τε παννδοξοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ὁ ἔμψυχος τοΔεσπτου θλαμος, ὁ λαμπρας τς Παρθενας κτσι, φωτοειδς, ὥσπερ κρνον κλμπων τς κανθδους ν μσσυγχσεως, ἡ πναγνος καεπρεπς, Θεοτκος Παρθνος δοξζεται.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οἱ ἐκ τς ουδαας, καταντσαντες Παδες ν Βαβυλν ποτε, τπστει τς Τριδος, τν φλγα τς καμνου κατεπτησαν ψλλοντες· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Στεναγμόν μοι παρσχου, ὡς ποττΤελνῃ, καὶ ὡς τν Πρνην Χριστέ, δκρυσιν ποπλνας, τὰ ἕλκη τν κακν μου, καβοντμε οκτειρον· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τν λστας ψυχοφθροις, Στερ περιπεσντα, καπληγωθντα δεινς, ἰάτρευσον λαίῳ, γνησας μετανοας, κακατνυξον ψλλοντα· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

νεκρθητε κσμῳ, κα νεκρν ζωηφρον, Χριστν γενμενον, ἠρνσασθε οδλως, γενναοι θλοφροι, ἐναθλοντες καψλλοντες· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μαν φσιν Τριδος, ἐν τρισχαρακτρσιν μολογοντες σοφοί, πολθεον πτην, εδλων θλοφροι, διελσατε ψλλοντες· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΘεοΘες Λγος, ἐν γαστρσου σκηνσας Θεοχαρτωτε, ἁπντων προστασαν, τν καταπονουμνων, καβοντων δεικνει σε· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ατς

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πολυποκιλον χριν, Ἀρχιστρτηγοι θεοι, ὑμν δεδρηται, ὁ πντων Εεργτης, ονν τν κκλησαν, διασσατε ψλλουσαν· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ῥώμτοπαντεππτου, δυναμομενοι πντα, τς γς τπρατα, τρανς περισκοπετε, καπντας τος ν πστει, περισζετε ψλλοντας· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σωτηρας λιμνα Θεοτκε Παρθνε, σνν κατχοντες, τοβου τος κινδνους, ἐκφεγομεν καζλας, τΥἱῷ σου κραυγζοντες· τν Πατρων μν, Θες ελογητς εἶ.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ν ρει, ἁγίῳ δοξασθντα, καὶ ἐν βτῳ, πυρττς Παρθνου, τΜωϋσμυστριον γνωρσαντα, Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

παχθντα, σαρκς φιληδοναις, κασοΛγε, ἀφρόνως μακρυνθντα, ὁμοιωθντα πστε τος κτνεσι, Στερ μπαρδς, ἀλλπρτοτλους, ἐπστρεψον κασσον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τν πταισμτων, ἀφσταμαι οδλως, καβοσοι· τὸ Ἥμαρτον τλας πιστροφν οδποτε ποιομενος. Κριε οκτρμον, τν πεπωρωμνην, κατνυξον ψυχν μου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ογενναοι, Κυρου θλοφροι, τν αμτων, τος εθροις βαπτισθντες, δευτροις ῥύποις οκατεμολνθησαν· θεν στεφηφροι, μεττν γγλων, χορεουσιν παύστως.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νευρωθντες, ἐλπσι τν μελλντων, τν βασνων τν γκον ογενναοι, τς εσεβεας Μρτυρες πνεγκαν, κατελειωθντες, θρντοΔεσπτου, παρστανται παστως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σταμνων, βεβαωσις πρχεις, καπεσντων, ἀνρθωσις Παρθνε· δικαταπτωθντα με νστησον, ἵνα σε δοξζω, τν Κεχαριτωμνην, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Βασιλα τν ορανν ν μνοσι, στρατιατν γγλων, ὑμνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος παρασττας καὶ ὑμνδος, τς φρστου, καὶ ἀρρτου σου δξης προσδχου, σνν δυσωποντας, Χριστες τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πρ μν μνε γαθέ, δυσωποσας, στρατις τν γγλων προσδχου, στν νυμνοντων, Χριστες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φαεινοτταις σου στραπας, Θεομτορ, τος πιστς μελδοντας φαιδρνοις, κασὲ ἀνυμνοντας, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φριξε πσα κοή, τν πρρητον Θεοσυγκατβασιν, ὅπως ὁ Ὕψιστος, ἑκν κατλθε, μχρι κασματος, παρθενικς πγαστρς, γενμενος νθρωπος, διτν χραντον, Θεοτκον οπιστομεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς πλαι Πρνην ν κλαυθμῷ, προσπεσοσν σοι Χριστὲ ἐκαθρισας, ὡς δικαωσας, Τελνην Λγε, μνον στενξαντα, ὡς προσεδξω Μανασσν, ὡς Δαυδ λησας, μετανοσαντα, οτω δξαι με, κασσον φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Στναξον δκρυσον ψυχή, τν προτρων σου σφαλμτων πστηθι, κατγινσκοντι, τκρφισου φανερς πρσπεσον, καὶ ἀναβησον θερμς· μαρτν σοι Κριε, σσν με οκτειρον, ἔχων σπλγχνα οκτιρμν Πολυλεε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

θλησαν οθεοειδες, Ἀθλοφροι πγς καρτερτατα, κατν σλευτον, νν Βασιλεαν, κλρον ελφασι, καΠαραδεσου τς τρυφς, μετχουσι χαροντες. Ατν πρεσβεαις Χριστέ, σοτς δξης κοινωνος μς ποησον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Φωστρες τν νατολν, τν νσπερον φωτσαντες φθητε, κατν σπραν σοφοί, τς θεας πεμεισατε καδδουχαις ερας, πντας καταυγζετε, τος τν φωσφρον μν, Ἀθλοφροι ορτν μεγαλνοντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φτισον πλη τοφωτς, τς καρδας μου τὰ ὄμματα δομαι, ἅπερ μαρωσε, τς μαρτας σκτος βαθτατον, καμετανοας μοι αγν, κατπεμψον Δσποινα, κααωνου πυρς, μεσιτεαις σου εὶ ἐλευθρωσον.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κυρως Θεοτκον, σὲ ὁμολογομεν, οδισοσεσωσμνοι Παρθνε γνή, σν σωμτοις χορεαις, σμεγαλνοντες.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χορεαις σωμτων, νν τν κκλησαν, δι' ἀρετς μιμουμνην νδειξον, περιτειχζων γγλοις, Χρισττν πομνην σου.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ψυχν τν σωτηραν, Ἄγγελοι προστται, παρΘεοδυσωποντες δωρσασθε, τος προσιοσι τσκπῃ, ὑμν παννδοξοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς ρθρος τος ν σκτει, κα πεπλανημνοις, δικαιοσνης Παρθνε τν λιον, ἐν τας γκλαις κρατοσα, Χριστν ντειλας.

 

πστιχα τν Ανων, Κατανυκτικ

ταν λβω κατνον, τπλθη τν πεπραγμνων μοι δεινν, καες ννοιαν λθω, τς φοβερς κενης τσεως, τρμσυνεχμενος, πρς σκαταφεγω τν φιλνθρωπον Θεν. Διμή με παρδς κετεω σε, μνε ναμρτητε, δρησαι κατνυξιν τταπεινμου ψυχῇ, πρτελευτς κασσν με.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Δκρυμοι δς Θες, ὡς ποττγυναικτῇ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἀξωσν με βρχειν τος πδας σου, τος μὲ ἐκ τς δοτς πλνης λευθερσαντας, καμρον εωδας σοι προσφρειν, βον καθαρν, ἐν μετανοίᾳ μοι κτισθντα, ἵνα κοσω κγτς εκταας σου φωνς. Ἡ πστις σου σσωκσε, πορεου ες ερνην.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τί μς καλσωμεν γιοι; Χερουβεμ; ὅτι μν πανεπασατο Χριστς, Σεραφεμ; ὅτι παστως δοξσατε ατν, Ἀγγλους; τγρ σμα πεστρφητε, Δυνμεις; ἐνεργετε ν τος θαμασι. Πολλὰ ὑμν τὰ ὀνματα καμεζονα τχαρσματα. Πρεσβεσατε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τορνια μνεσε, Κεχαριτωμνη Μτηρ νμφευτε, καὶ ἡμες δοξολογομεν, τν νεξιχναστν σου γννησιν, Θεοτκε πρσβευε, σωθναι τς ψυχς μν.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητι μν, ΧριστΣωτρ τοκσμου, ὥσπερ τοΛστοῦ, ἐμνσθης πξλου, κακαταξωσον πντας μνε Οκτρμον, τς ορανου Βασιλεας σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ασαι Χριστέ, τπθη τς ψυχς μου, μνε ατρέ, ψυχν τε κασωμτων, κακατανξεως εθροις με ποπλνας, ὅλον καθρισον ς Εσπλαγχνος.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Θρνον τς σεπτς, κυκλοντες θεαρχας, θρνοι, Χερουβεμ, Ἀρχακαὶ Ἐξουσαι, κααλοιπαὶ Ἀσωμτων Ταξιαρχαι, ἱερωττως ναλμπουσι.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Ζσει τς Χριστοῦ, πυρομενοι γπης, ἄφλεκτοι πυρς, διμειναν ν μσῳ, οἱ Ἀθληταπυρπολσαντες τς κνθας, τς δυσσεβεας, θείᾳ χριτι.

Δξα...

Τρις πλῆ, Μονς ρχικωττη, λτρωσαι πυρς, σος δολους τοῦ ἀσβστου, τας κεσαις τν θεων σου σωμτων, καΒασιλεας καταξωσον.

Κανν... Θεοτοκον

Τμον σε ποτε, προεδεν σαας, ἐν τοΠατρς, δακτλκατεγρφη, θεοχαρτωτε, Λγος νερμηνετως, ββλζως γκαταγρφων μς.