ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛ Δ΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Σταυρσιμα

χος πλ. δ'

Ὁ Ἀγγελς σου Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Λας ὁ ἀνομτατος, μσον κατκρινεν νμων, Ἰησομου σταυρωθνασε, τν Κριον κακτστην τοπαντς κσμου, καὶ ὁρσα ττλμημα, ἡ γῆ ἐσεετο πασα, πντων ποιητήν σε, δεικνουσα Δσποτα.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Νμου κατρας παντες, λυτρομεθα καὶ ἐγκλημτων· γρ νμου πλων Κριος, ἀνυψθη ν τΣταυρττιμίῳ, ελογαν πηγζων νελλιπῆ, καχριν καὶ ἔλεος, ἡμν τος μνοσιν ατοῦ, τθεα παθματα.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Ἰάτρευσας φιλνθρωπε, πληγς μν, πληγες τς χερας, πρς δος δβανειν Κριε, σωτηρους κατεθυνας πντας, πδας σου ρυχθες πΣταυροῦ, ος πλαι πρωτπλαστος, ἐν Παραδεσῳ, ἰδν κατεκρπτετο.

τερα Στιχηρά, τς Θεοτκου

τοπαραδξου θαματος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίτὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Χαρε Θεοτκε Δσποινα, χαρε τσκπτρον Δαυδ· χαρε πλη ορνιε· χαρε βάτε φλεκτε· χαρε ρος κατσκιον· χαρε λυχνα· χαρε Πανχραντε· χαρε στμνος· χαρε παλτιον· χαρε πανμωμε, Μτηρ τοΘεοῦ ἡμν· χαρε λαβς· χαρε θεα τρπεζα· χαρε τοκσμου λπς.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

μαρτιν μου τκματα, ὡς ν πελγει δεινῷ, ὑπερνω ψομενα, κεφαλς ποντζειν με, κατεπεγουσι Δσποινα, ἀλλ' ἔκτεινν μοι, χερα ς Πτρπρν, βυθιζομνῳ, καες λιμνα με, σον, ὁδγησον, μετανοας δομαι, Μτηρ Θεοῦ, ἄχραντε πανμνητε, ἐλπς τοκσμου παντς.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

σκοτισμνος τος πθεσι, τς μαρτας δεινς, ες κρημνν πογνσεως, σπεδω ταλαπωρος, ἐμπεσεν, σύ με οκτειρον, ελογημνη θεοχαρτωτε, λμψον μοι φγγος, τς εσπλαγχνας σου, καὶ ἐφοδγησον, ες δος εθεας με, παρακαλῶ, Πναγνε καδομαι· Μὴ ὑπερδς με.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Πναγνος ς εδσε, Σταυρκρεμμενον θελουσως, κατανοοσσου τν δυναστεαν, λπσυνεχετο Χριστέ, καὶ ὀδυρομνη νεβα σοι· Τκνον μή με λπς τν τεκοσν σε, δός μοι λγον Υἱέ μου, μή με σιγν παρλθς, Λγε Θεοτν δολην σου.

 

πστιχα Σταυρσιμα

ψθης ν ΣταυρΧριστὲ ὁ Θες, καὶ ἔσωσας τν νθρπων τγνος, δοξζομν σου τπαθματα.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν Κυρίν ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

πγης ν ΣταυρΧριστὲ ὁ Θες, καὶ ἤνοιξας Παραδεσου τς πλας, δοξζομν σε Λυτρωτὰ ἡμν.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Μρτυρες Κυρου, πντα τπον γιζετε, καπσαν νσον θεραπεετε, κανν πρεσβεσατε, ῥυσθναι τν παγδων τοῦ ἐχθροῦ, τς ψυχς μν δεμεθα.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

ΟΜρτυρς σου Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρσσε σταυρομενον, καθανατομενον Θεοτκος· Ομοι! ἐκραγαζε, πς τς δνας φρεις, γλυκτατε Υἱὲ; βλλει τν καρδαν μου λγχη σου, φλγει δτσπλγχνα μου τπθος σου, ὅμως μνολογσε· θλων γρ τατα πσχεις, σσαι τν νθρωπον.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος πλ. δ'

Βλπων Λστς, τν ρχηγν τς ζως, ἐπΣταυροκρεμμενον, ἔλεγεν· ΕμΘες πρχε σαρκωθες, ὁ σν μν σταυρωθες, οκ ν ὁ ἥλιος, τς κτνας ναπκρυψεν, οδὲ ἡ γσειομνη κυμανετο, ἀλλ' ὁ πντων νεχμενος· Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

ν μσδο Λστν, ζυγς δικαιοσνης ερθη Σταυρς σου, ττομν καταγομνου ες δην, βρει τς βλασφημας, τοδκουφιζομνου πταισμτων, πρς γνσιν θεολογας, Χριστὲ ὁ Θες, δξα σοι.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τπροσταχθν μυστικς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ξ αμτων σου γνν, σωματωθντα, καὶ ὑπρ ννοιαν κ σοῦ, σεμντεχθντα, ἐπξλου κρεμμενον, μσον τν κακοργων, ὁρσα, τσπλγχνα λγεις, καμητρικς θρηνοσα, ἐβας· Ομοι! Τκνον μν, τίς θεα καὶ ἄφατος, οκονομα σου δι' ἧς, ἐζωσας τπλσμα σου! Ἀνυμνσου τεσπλαγχνον.

 

Μετα τν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Τν Σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρν πομείνας, ὡς γαθς, τοῦ Ἀδμ τν πτωχεαν, ἀναλαβών, μνε περγαθε, ἀναμρτητε Κριε, τοθαντου εσπλαγχνε, τκρτος κατλυσας, κατπθει σου Δσποτα, τν κσμον δισωσας· θεν Ζωοδτα, τν πεσοσαν ψυχν μου, οκτερησον δομαι, ὅταν κρνς τὰ ἔργα μου, Δικαιοκρτα φιλνθρωπε, καδός μοι πανοικτρμον Θες, τν πταισμτων φεσιν ς εσπλαγχνος, ὅτι μνος πρχεις ναμρτητος.

νστης κ νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν μστς δμ, ξλον θνατον νθησεν, ἐν μσδτς γς, ξλον ζων βλστησε· γευσμενοι γρ τοπρτου, ἄφθαρτοι ντες, φθαρτογεγναμεν, σχντες δτοδευτρου, τς φθαρσας κατετρυφσαμεν· ν τΣταυργρ σωσε Χριστς, τγνος τν νθρπων.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τπροσταχθν μυστικς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ τν αμτων τν μν, βροτς γεγννησαι, ἐκ τν αμτων δτν σν, βροτος θωσας, τος βρσει δφθαρντας, ζητν κατλθες, ὡς περγαθος, ἐβα πλαι ἡ ἄμεμπτος, ἐν κλαυθμῷ, Χριστν θρηνοσα κρεμμενον, ἐν Σταυρῷ, ὃν ρσα νεκρομενον, δακρων ρρει κρουνος, τς ψεις καταξανουσα, καατν μεγαλνουσα.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν, ἕτερα

νστης κ νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεσεως ψευσθες, ὁ Γενρχης λπδος, φθορς τος ξ ατοῦ, πσιν ατιος φθη. Σδέ διΣταυροσου, ζων πηγζεις ς περγαθος· θλων καγρ πγης, ἵνα τπρτον λσς κατκριμα· διὸ ὑμνομν σου Χριστέ, τπθος τὸ ἑκοσιον.

Μαρτυρικν

Φωτορανίῳ καταλμπεται, σμερον ατη σκην· ν ατγρ στρατιαὶ Ἀγγλων γλλονται, σν ατας καΜαρτρων χοροεφρανονται, ἐπτμνμτν θλοφρων. Ατν τας παρακλσεσι, κατπεμψον τκόσμσου, τν ερνην Χριστέ, κατμγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

νστης κ νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θαματος καινοῦ! ὢ φρικτοΜυστηρου! ἐβα ἡ Ἀμνς, τν Υἱὸν καθορσα, ξλΣταυροπαγντα. Τί τοτο Λγε Θεοῦ ἀθνατε; πς νεκρς ρσαι, καγν σαλεεις ς παντοδναμος; ἀλλὰ ὑμνσου τν φρικτν, καθεαν συγκατβασιν.

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκριστιχς

Πλρωμα πντων τν καλν Σταυρς πλει. Ἀμν. Ἰωσφ

 

δα' χος πλ. δ'

 Ὁ Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρν χαρξας Μωσς, ἐπ' εθεας ῥάβδῳ, τν ρυθρν διτεμε, τῷ Ἰσραλ πεζεσαντι, τν δὲ ἐπιστρεπτικς, Φαρατος ρμασι, κροτσας νωσεν, ἐπ' ερους διαγρψας, τὸ ἀήττητον πλον· διΧριστῷ ᾄσωμεν, τΘεῷ ἡμν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Παλμας θεας Σταυρῷ, Ἰησοῦ ἁπλσας, πρς σεαυτν συνγαγες, χειρν σου τπλαστοργημα, καὶ ἐκ χειρς πονηροῦ, πντας λευθρωσας, κακαθυπταξας, χειρκραταιοττῃ, Βασιλετν πντων· διπιστοὶ ᾄσωμεν, τμεγθει σου τι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Λυμαντικὴ ἐν δμ, γγονε τοξλου, ἡ ἀπευκτὴ ἀπγευσις, τν θνατον εσξασα, Χριστς δθανατωθες, ἐπξλου πασι, ζων πγασε, καὶ ἔκτεινε τν φιν, θεϊκ δυναστείᾳ· διατῷ ᾄσωμεν τΘεῷ ἡμν, ὅτι δεδξασται.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

νδρσαντο ησοῦ, τν Μαρτρων πλθη, Σταυρτε κατπθει σου, παθν κατεξανστασθαι, καὶ ἔναντι τν χθρν, στν Βασιλεοντα, ὁμολογεν τς κτσεως, προσφρειν τε βασνους, κακινδνους περους· διτς σς δξης, ἔτυχον παντες, τς ϊδου ζως.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

αντσματι θεουργῷ, τοσεπτοσου αματος, οΜρτυρς σου Κριε, τν λτρωσιν ερμενοι, ταματα αυτν, ἀληθς κνωσαν, ἀδκως τυραννομενοι, σπονδς προσφρειν πσι, δαμοσι ψυχοφθροις· θεν σεπτθματα, σοπροσηνχθησαν, ττοπαντς Βασιλεῖ.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς βλεψσε Σταυρῷ, τν τπντα βλποντα, ἡλομενον ἡ ἄμεμπτος, ὀδυρομνη λεγε· Τί τοτο τκνον μν, τί σοι νταπδωκαν οἱ ἀπολασαντες, πολλν σου δωρημτων, πς ποσω τν πνον; Δξα τσεσπλαγχνε, καμακρθυμε, οκονομίᾳ φρικτῇ.

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρματηλτην Φαραὼ ἐβθισε, τερατουργοσποτε, Μωσαϊκὴ ῥάβδος, σταυροτπως πλξασα, καδιελοσα θλασσαν, Ἰσραλ δφυγδα, πεζν δτην δισωσεν σμα τΘεῷ ἀναμλποντα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΤΘεοτκον σε κηρττειν χραντον, πσης αρσεως, ἀποτροπν φρει· σρκα γρ γενμενον, ἀναλλοιτως τεκες, τν πκεινα πσης, Θεογενντορ τς κτσεως, Λγον τοΘεοτν ἀΐδιον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς ΘεοΜτηρ παρρησαν χουσα, πρς τν τεχθντα κ σοῦ, μονογενΛγον, καΠατρσυνναρχον, κασυμφυτΠνεματι, δυσωποσα μπασῃ, κινδνων σσαι Πανμωμε, τος σΘεοτκον δοξζοντας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΣΘεομτορ προστασαν χοντες, ο δειλισομεν, ττν χθρν στφος, τὸ ἀντιμαχμενον, τος εσεβς δοξζουσι, τν κ σοσαρκωθντα, Θεν τν λων καΚριον, ὃν πρ μν κδυσπησον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νος καορνιος τσν Μυστριον, τὸ ἀκατληπτον, κατανοεν ντως, ἀτονεΠανμνητε· τογρ Πατρς σνθρονος, ἐν γαστρσου σκηνσας, ἐκ σοτεχθναι εδκησε, φσεσι διττας γνωριζμενος.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ῥάβδος ες τπον, τοΜυστηρου παραλαμβνεται· τβλαστγρ προκρνει τν ερα, τστειρευοσδπρην, Ἐκκλησίᾳ νν ξνθησε, ξλον Σταυροῦ, ες κρτος καστερωμα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Μλανα κσμον, μετημφισθη ρν ὁ ἥλιος, ἐπξλου σε δκως ρθντα, καδιερργησαν πτραι, καγφβπσα φριξε, μνε Σωτρ, ες πντων πολτρωσιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πλσας χερας, Μωσς τπου Σταυρν τν τμιον, ὃν μεις νν κτυποντες μφρνως, ἔθνη λλφυλα πντα, των δαιμνων κτρεπμεθα, βλβης κτς, ἀπσης διαμνοντες.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Παθν κρατοντες, οἱ Ἀθλοφροι πθη εκνιζον, πολυτρποις πθεσιν μιλοντες, τοῦ ἑκουσως παθντος, κατπθη θανατσαντος, κατν ζων, τκόσμῳ ἀνατελαντος.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

νεπιστρφως, τομαρτυρου δν βαδζοντες, τπροσκμματα τς πλνης κ μσου, οεκλεες θλοφροι ποησαν, κακατντησαν πρς καταπασεις, τς θεας εφραινμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νομμων δχα, τν νθρωπνων σε Τκνον τεκον, κα πς νομοι ψοσσε ξλῳ, μσον νμων τν μνον, νμους ζως κτιθμενον; ἡ Θεοτκος, θρηνδοσα πεφθγγετο.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στερεσας κατ' ἀρχς, τος ορανος ν συνσει, κατν γν πὶ ὑδτων δρσας, ἐν τπτρμε Χριστέ, τν ντολν σου στριξον, ὅτι οκ στι πλν σου, ἅγιος μνε Φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νενεκρωμνον μου τν νον, ττς ζως νεργείᾳ, τς κ σοφανερωθεσης τκόσμῳ, διανστησον, ολς, κατπους ξαλεφουσα, τς μαρτας μνη, Θεογενντορ πανμωμε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥήσεις τν θεων Προφητν, κατς ατν προφητεας, ἐπεσφργισας, τεκοσα τν Λγον, τν λαλοντα δι' ατν, κατς ατν πληρσαντα, θεηγορας μνη, ελογημνη Πανμωμε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πειρογμως κ Πατρς, τν πραἰώνων φρστως, ἐν γαστρσου συλλαβοσα Παρθνε, ἀπεγννησας μν, Θεν μοκαὶ ἄνθρωπον, ἐν κατρφσει, τλειον οδιαιρομενον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σοτν γαν Θες, γαστρα κατασκηνσας, ἐσαρκθη Θεομτορ ς οδε, καδισωσεν μς, τος ζωηφροις πθεσιν· θεν σε σωτηρας, πλην Παρθνε γινσκομεν.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα Κριε, τς οκονομας σου τΜυστριον, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐδξασσου, τν Θετητα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ΤΣταυρσου Παρδεισος, Στερ νεχθη, καὶ ὁ κατκριτος, εσκσθη πλιν νθρωπος, τν σν μεγαλνων, ἀγαθτητα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

σεκδρον εσβειαν, πστιν ς κυπρισσον, τν γπην τε, ὡσεπεκην περιφροντες, τν Σταυρν τν θεον, προσκυνσωμεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νεκρωθντας ζωσας, Στερ τος νθρπους, νεκρς γενμενος, κατν φιν πενκρωσας, τν τν μαρταν πεισξαντα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν παθν χρηματσαντες, σμμορφοι οθεοι, τοΧριστοΜρτυρες, κοινωνοκατς λαμπρτητος, τς πουρανου, ἐχρημτισαν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ραιθητε Μρτυρες, Λγτῷ ὡραίῳ, εαρεστσαντες, ἐλαμπρνθητε τν λιον, τς δικαιοσνης, ἀγαπσαντες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νον βρφος κησας, τν πρτν αἰώνων, ὄντα παντλειον, καΣταυρΚρη πανμωμε, τελειοντα, πντα γαθτητι.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σμου σχς Κριε, σμου καδναμις, σΘες μου, σμου γαλλαμα, ὁ Πατρικος κλπους μλιπών, κατν μετραν, πτωχεαν πισκεψμενος· δισν τ Προφτῃ, Ἀββακούμ σοι κραυγζω, τδυνμει σου δξα Φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΜετΘεν, σπροστασαν κεκτμεθα· σγρ Μτηρ, Θεοῦ ἐχρημτισας, τοποιητοκαδημιουργοῦ, κατν μετραν, μορφν λαβντος Πανμωμε, κατατην σεσωκτος, ἐκ φθορς καθαντου, κατῇ ἑαυτοδξδοξσαντος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς κ φυλς, τοΒασιλως πρχουσα, τν τν λων, κατεξουσιζοντα, Λγον Θεν ττοκας μν, σρκα γεγοντα, καμεναντα ναλλοωτον· διό σε Θεοτκον, ἀληθς κακυρίως, Παναγα Παρθνε δοξζομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεν κ σοῦ, τν σαρκωθντα δυσπησον, τν τρπτως, ὃ ἦν διαμεναντα, καφυσικς σον τΠατρί, κασοτΤεκοσῃ, γενμενον μοοσιον, συγχρησιν πταισμτων, καψυχν σωτηραν, τος μνοσί σε πστει δωρσασθαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νν τν μορφν, τν θετοντων κατβαλε, τς εκνος, Κρη τν προσκνησιν, σοτς σεπτς, κατοῦ ὑπρ νον, ἐκ σοσαρκωθντος, κακσμον λον φωτσαντος, καπντων τν γων, τος δπστει τιμντας, καταφαδρυνον μνη Πανμνητε.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τρισμακριστον Ξλον! ἐν ᾧ ἐτθη Χριστς, ὁ Βασιλες καΚριος· δι' οππτωκεν ξλω πατσας, τῷ ἐν σοδελεασθες, Θετπροσπαγντι σαρκί, τπαρχοντι, τν ερνην τας ψυχας μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Καταστολν φθαρσας, τος γυμνωθντας μς, ἐνδσαι φιμενος, ἀπεξεδθης καΣταυρῷ ἐξετθης, καὶ ἐγμνωσας χθροῦ, Χρισττπανουργεματα· διτοτ σου, τπαθματα δοξζομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Αμα πλευρς ποστξαν, σωτηριδους σαφς, τν κσμον πεκθηρεν, ἐπιβμιτε αματα καταπασαν, τος φθαρντας τκαρπῷ, τς βρσεως νπλασε, καὶ ἐπγασεν, ἀφθαρσαν τας ψυχας μν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λελαμπρυσμνοι τκλλει, πολυειδν ακισμν, οΜρτυρες οἱ ἔνδοξοι, θείῳ αματσου σημειωθντες, τν κωλουσαν τπρν, διήλθοσαν ομφααν σαφς, καὶ ἐσκνωσαν, γεγηθτες ες Παρδεισον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς θαυμαστς σὺ ὑπρχεις, ἐν τος γοις Χριστέ, τος πστει σε ποθσασι! δισογρ πλουτισθντες τθεα, ἰαμτων ποταμος, ἐν τκόσμῳ ἀναβλζουσι, καξηρανουσι, διεκχσεις τν παθν μν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νενοσηκτας Παρθνε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἡμς, ἰατρευσας κυσασα, τν Σωτρα ατρν τε τν λων, καὶ ἐν ξλτο Σταυροῦ, τραυματισθντα χραντε, τν παρχοντα, ἀφθαρσαν τας ψυχας μν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

να τί με πσω, ἀπτοπροσπου σου, τφς τὸ ἄδυτον, καὶ ἐκλυψμε, τὸ ἀλλτριον σκτος τν δελαιον, ἀλλ' ἐπστρεψν με, καί, πρς τφς τν ντολν σου, τς δος μου κατεθυνον δομαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πειρνδρως Παρθνε, τν περιριστον, φσει Θετητος, ἀνδρωθντα Λγον, δι' ἡμς τος νθρπους συνλαβες, ἐξ αμτων Κρη, παρθενικν διαπλασθντα, ὑπρ λγον κανμον τς φσεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ραιθης Παρθνε, τος τς παρθενας σου, ἀχρντοις κλλεσι, κατς πρτης Εας, περιστειλας ασχος τδσμορφον, τν Χριστν τεκοσα, περιβολν θανασας, χαριζμενον τος σγεραρουσι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ληθΘεοτκον, πντες πιγνντες σε, πναγνε Δσποινα, τν κ σοτεχθντα, Θεν Λγον εδτες κηρττομεν, ἐν δυσν οσαις, θελητικας, ατεξουσαις, ὑπρ λγον κανμον τς φσεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Οστεχος πλουτοντες, κατπροστασίᾳ σου, περιφρουρομενοι, τσθείᾳ δξῃ, ἐγκαυχμενοι σμακαρζομεν· σγρ Παναγα, τν τν ψυχν μν πηγζεις, εφροσνην κατν γαλλασιν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νοτου θηρς ν σπλγχνοις, παλμας, Ἰωνς σταυροειδς διεκπετσας, τσωτριον πθος, προδιετπου σαφς· θεν τριμερος κδς, τν περκσμιον νστασιν πεζωγρφησε, τοσαρκπροσπαγντος ΧριστοτοΘεοῦ, κατριημρῳ Ἐγρσει, τν κσμον φωτσαντος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρς πγη ν τπῳ, Κρανου, μσον γς, κατν ν μσ Παραδεσου, ἐκβλαστσασαν ξλῳ, πληγν ἰάσατο· γρ Μεσσας ησος, μσον νμων, μνος δκαιος λστν κρεμμενος, ἑαυτσυνανψωσεν παντας, κατν ξ ψους πεσντα, ες χος πρριψε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ττξον Χριστὲ ἐκτείνας τοθεου, καπανσπτου Σταυροῦ ἔρριψας βλη, καττοπαλαμναου, τος λους σου τν χειρν, καὶ ἐγκατπηξας ατοῦ, ες τν ργλον, καπαμββηλον καρδαν Δσποτα, κατελεως ατν θαντωσας, καὶ ὑπ' ατοτος θανντας, Οκτρμον ζωσας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Αμτων εσαντα εθρα, σωμτων, ἐξ γων θλητν σβεσαν πσαν, τς εδωλομανας πυρν ν Πνεματι, καὶ Ἐκκλησας τς σεπτς, αλακας ρδευσαν, καὶ ἄσταχυν βλαστνειν πεισαν, σωτηρου λπδος καπστεως, δι' ὧν κτρφεται πσα, ψυχ θείᾳ χριτι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φπτον τπρ πλεινως, τς γνμης, τς νθου εσεβς οἱ Ἀθλοφροι, ὀπηνκα νλπυρφλογζεσθαι, πονηροττων δικαστν, ψφῳ ἐδδοντο, καὶ ἄφλεκτοι διεφυλττοντο, ἐνεργείᾳ καχριτι Πνεματος, τοστεφανσαντος τοτους, νομμως θλσαντας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ομφαα τν σν διλθε, καρδαν, καθορσης σν Υἱὸν χραντε Κρη, ἡπλωμνον ν ξλῳ, καπθη φροντα, καλγχθεαν πλευρν, ἐξορυττμενον, θελματι, κακατασφττοντα, ἐν αττν πολμιον δρκοντα· θεν θρηνοσα μητρικς τοτον μεγλυνες.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λσθητμοι Σωτρ· πολλαγρ αἱ ἀνομαι μου, καὶ ἐκ βυθοτν κακν, ἀνγαγε δομαι· πρς σγρ βησα, καὶ ἐπκουσν μου, ὁ Θες τς σωτηρας μου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πλθε τπαντουργν, ἐπσΠνεμα Πανμωμε, καΛγος τοΘεοῦ, ἐν σοκατεσκνωσε, κασρξ χρημτισεν, ἀνεκδιηγτως, διαμείνας ναλλοωτος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς μψυχος κιβωτς, τν Νομοδτην χρησας, ὡς γιος δνας, ἐδξω τν γιον, γενμενον νθρωπον, ἐπ' εεργεσίᾳ, τν νθρπων Παναμμητε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κυραν σε τοπαντς, καΔσποιναν νομζομεν, τν ντως ντα Θεόν· ρρτως γρ ττοκας, τν πντα ποισαντα, καδιακρατοντα, κασυνχοντα Πανμωμε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεν τεχθντα κ σοῦ, ἐπγνωμεν Θεονμφευτε, ὃν ξιλωσαι νν, ἡμν ς σχουσα, τος πστει κραυγζουσι, δωρηθναι λσιν, τν πταισμτων Παναμμητε.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κνοον πρσταγμα, τυρννου δυσσεβος, λαος κλνησε, πνον πειλς, καδυσφημας θεοστυγος· μως τρες Παδας οκ δειμτωσε, θυμς θηριδης, οπρ βρμιον· λλ' ἀντηχοντι δροσοβλπνεματι, πυρσυνντες ψαλλον, ὁ ὑπερμνητος, τν Πατρων καὶ ἡμν, Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

τε φπλωσαι, ἐν ξλτο Σταυροῦ, καθπερ μπελος, Λγε τοΠατρς, γλεκος πσταξας μυστικν, παων τν μθην τς παραβσεως, καπντας εφρανων τος εδτας σε, Θεν καΚτστην κουσως πσχοντα, κασζοντα τος ψλλοντας· ὁ ὑπερμνητος, τν Πατρων καὶ ἡμν, Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταρωσιν νεγκας, Χριστμου ησοῦ, τν πονεδιστον, παων τβροτν, πντα νεδη καστεναγμος, χολς γεσω πικραν πασαν, ἐξαρων κακας, ἐπλγης μν, πληγς Οκτρμον ψυχικς ἰώμενος, καψλλειν προτρεπμενος, ὁ ὑπερμνητος, τν Πατρων καὶ ἡμν, Θες ελογητς εἶ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πνοις τν πονον, γενναοι θληταί, ζων κτσασθε· θεν τος μν, πνους κουφζετε παντελς, χριν λαβντες ξ ψους νδοξοι, ἰᾶσθαι τπθη καπνεματα, ἀποδικειν καπιστν προστασθαι, κασζειν τος κραυγζοντας· Ὁ ὑπερμνητος, τν Πατρων καὶ ἡμν, Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

στητε Μρτυρες, πρβματος Χριστν, ἀνακηρττοντες, σρκα δι' ἡμς, ἀναλαβντα δχα φθορς, καμιμητατν παθν ατοῦ, δεικνμενοι ντως, πυρς κκωσιν, ὑπστητε, καπσαν λλην βσανον νγκατε, ἐν εφροσνψλλοντες· ὁ ὑπερμνητος, τν Πατρων καὶ ἡμν, Θες ελογητς εἶ.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λπης πεπλρωμαι, ὁρσσε Υἱέ, ἀδκως πσχοντα, ττρωμαι ψυχν, λγχτρωθντος σου τν πλευρν, ἡ Θεοτκος βόᾳ κλαουσα, καὶ ὀδυρομνη, μνη Δσποινα, ἣν παξως πντες μακαρζομεν, καεσεβς κραυγζομεν· ὁ ὑπερμνητος, τν Πατρων καὶ ἡμν, Θες ελογητς εἶ.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοσυγκατβασιν τπρ δσθη ν Βαβυλνποτε· διτοτο οΠαδες ν τκαμνῳ ἀγαλλομνποδὶ ὡς ν λειμνι χορεοντες ψαλλον· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δονν πεπλρωται, Δαυδ τοθεου, ἡ θεα πρρρησις, λιτανεουσιν ντως, τσπροσπΘεογενντορ γνή, οκεκτημνοι τν πλοτον τς χριτος, καελογοντες Θεν, τν τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νν πντα πεπλρωται, φωτς τοθεου, δισοΠναγνε· σγρ πλη φνης, δι' ἧς τκόσμΘες μλησε, καταφωτζων, τος πστει κραυγζοντας· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λυτρομενοι Πναγνε, τ θείῳ τκτς παρθενας σου, τν δεσμν τοθαντου, κατς κατρας τοπρωτοπλστου δμ, σΘεοτκον, φρονοντες κραυγζομεν· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κυραν σε Δσποιναν, καΘεοτκον, πντες δοξζομεν· δισογρ Πλστης, τν σωτηραν τφσει πσσαφς βρβευσε· καδιτοτο, συμφνως κραυγζομεν· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ελογετε Παδες, τς Τριδος σριθμοι, Δημιουργν Πατρα Θεν, ὑμνετε, τν συγκαταβντα Λγον, κατπρ ες δρσον μεταποισαντα, καὶ ὑπερυψοτε τπσι ζων παρχον, Πνεμα πανγιον ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ελογετε Ξλον, δι' οπσα φνισται, ἡ ἐν δμ δολα ρφυεσα, βρσει πονηρτοΞλου, καΧριστς ψοται ὁ ὑπεργαθος, ὁ ἀνυψωθναι ν τοτῳ ἐθελουσως, αρετισμενος δι' εσπλαγχναν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ερς δλου, ἐναλλξ ὁ ἀοδιμος, ἐπευλογν γγνους ποτέ, τν τπον τοῦ ἡγιασμνου Ξλου, δι' οελογα πσι δεδρηται, τος κατηραμνοις, κακσττοξλου βρσει, καὶ ὀλισθσασι κακν ες βθη.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

νορθοται παν, τὸ ἀνθρπινον Δσποτα, σοῦ ὀρθωθντος πτο Σταυροῦ, καστφος, ππτει πονηρν δαιμνων, κατδιεσττα νωσιν δχεται, καὶ ὑπερυψοται τκρτος τς ξουσας, κατς δυναστεας σου ες τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μακαραν δξαν, κα τρυφν διρρευστον, καφωταυγσκηνματα νν κληροσθε, θεοι θληταΚυρου, κατας οραναις σκηνοσθε Τξεσι, κατν οιδμων λπδων μν τπρας, νν κατειλφατε ν εφροσνῃ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ἡ ὑμν νδρεα, ὑπρ λιον λαμψε, φωτοειδες Χριστοῦ Ἀθληταί, καπσαν, τν τοδιαβλου πλνην, θεϊκδυνμει ναπημαρωσε, καπιστν καρδας Μρτυρες εσεβοφρνων, ἐφωταγγησεν ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νοητν νεφλην, κασκηνν γισματος, θρνον Θεοκαπλην φωτς λυχναν, καὶ ἀνατολν τοΛγου, οπιστοί σε πντες κατονομζομεν, πναγνε Παρθνε τοπντα τεκτηναμνου, Μτηρ πρχουσα ελογημνη.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πταπλασως κμινον, τν Χαλδαων τραννος, τος θεοσεβσιν, ἐμμανς ξκαυσε, δυνμει δκρεττονι, περισωθντας τοτους δν, τν δημιουργν καλυτρωτν νεβα· ο Παδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτς δτου γγονας, ἐνδιατημα Πναγνε, τας τς παρθενας, καλλονας στρπτουσα, καπντας κατηγασας, τος Θεοτκον σε ληθῆ, καθομολογοντας κ ψυχς καβοντας· οΠαδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λγον Θεοτν ναρχον, καΠατρσυννοομενον, τν κ τομὴ ὄντος, Πατρικβουλματι, τπν συστησμενον, θεοπρεπς γεγννηκας, σρκα γεγοντα δι΄μς τος νθρπους· διό σε Θεοτκον, ὀρθοδξως φρονομεν, Χριστν περυψοντες, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ερωτρα πφηνας, Θεοτκε πανμωμε, τς περκοσμου, τν γγλων τξεως· τν τοτων γρ ττοκας, Δημιουργν καΚριον, ἐκ Παρθενικς πειρογμου νηδος, ἐν δο τας οσαις, ἀσυγχτως, ἀτρπτως, μιδὲ ὑποστσει, Θεν σεσαρκωμνον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νενεκρωμνην Πναγνε, τν ψυχν μου τος πτασμασι, κακατεφθαρμνην, ἰοβλοις δγμασι, Θεν τν δυνμενον, ζωοποιεν τσμπαντα, ἡ ἀπειρογμως πρ φσιν τεκοσα, ἀνστησον βοσαν· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

διβρσεως τοξλου, τγνει προσγενμενος, θνατος διΣταυροῦ, κατργηται σμερον· τς γρ προμτορος παγγενς, κατρα διαλλυται, τβλασττς γνς Θεομτορος, ἣν πσαι αΔυνμεις, τν ορανν μεγαλνουσι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ερωττως σε ψοντες, Οκτρμον προσκυνομν σου, λγχην τε κατν Σταυρν, τν σπγγον, τν κλαμον, κατος χερσπαγντας καποσν, ἁγους λους Δσποτα, δι' ὧν ερομεν τελεαν φεσιν, κα τς ν Παραδεσῳ, διαγωγς ξιθημεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πς δκως κατεκρθης, παγναι δικαιτατε, μνε πντων βασιλεῦ, ἐν ξλσταυρομενος, τοδικαισαι πντας κζητν, τος πστει τπαθματα, τὰ ἑκοσια κατν οκονομαν σου, δοξζοντας παστως, κασὲ ἀεμεγαλνοντας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σμα προδντες τας βασνοις, προθμως οΠανεφημοι, ἤνεγκαν τος ακισμος, τν βαιον θνατον, τς κτομς μελν, τος σπαραγμος, καπσαν λλην βσανον, τπρς Κριον φλτρπυρομενοι· διστεφανηφροι, ἐν ορανος πολιτεονται.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ἡ Ἀποστλων καΜαρτρων, γλυκτης τας εχας ατν, πντων μν τς εχς, ὡς εσπλαγχνος πλρωσον, ἁμαρτημτων λσιν τν πολλν, παρχων καταπενωσιν, τν τς σς Βασιλεας οκεωσιν, ΧριστΘετν λων, ὁ δι' ἡμς φθες νθρωπος.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτοειδς παστς ρθης, Παρθνε τοοκσαντος, σοτν φθορον νηδν, κα πθος μακριον, καθυπομεναντος θελοντί, καπσι τν πθειαν, παρασχντος δι' ἄφατον λεος, ὃν πστει προσκυνοντες, σεσεβς μεγαλνομεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξστη πτοτῳ ὁ ορανς, κατς γς κατεπλγη τπρατα, ὅτι Θες, ὤφθη τος νθρποις σωματικς, καὶ ἡ γαστρ σου γγονεν, ερυχωροτρα τν ορανν· διό σε Θεοτκε, Ἀγγλων καὶ ἀνθρπων, ταξιαρχαι μεγαλνουσι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νικσαν τς αρσεις νεανικς, τν σεπτν κκλησαν, ἀνδειξον, ἣν Χριστς, αματι τιμίῳ τῷ ἑαυτοῦ, ὡς γαθς κτσατο, Κεχαριτωμνη σς Υἱός, κασσον κ κινδνων, κατς πικρατεας, τς κατεχοσης μς Δσποινα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ιφθντας ορανου διαγωγς, καπεσντας θλως ες θνατον, πλιν μς, Μτηρ γενομνη τοΛυτρωτοῦ, ἀνεκαλσω Πναγνε, καπρς τν ρχααν πλιν δραμεν, ἠξωσας πατρδα· διό σε Θεοτκε, ἀκαταπαστως μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

αδως Θεοτκε διαπερν, τν τοβου παρσχου μοι κλδωνα, τν πειρασμν, τς παναστάσεις κατν παθν, ὡς γαθπρανουσα, κακαθοδηγοσα πρς ρετς, ορνιον πορεαν, ὅπως ς εεργτιν, ἀκαταπαστως μεγαλνω σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σωτρα ς τεκοσα καΛυτρωτν, σωτηρας με Κρη, ἀξωσον, ἐπιτυχεν, Πναγνε πταισμτων μου τς σειρς, τας σας πρεσβεαις λουσα· πντα γρ ς θλεις σκατορθος, ὡς φρουσα ν κλποις, τν πντων Βασιλα, τν γαθτητι σγκριτον.

 

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

ΤοΜωσως ἡ ῥάβδος, τν τμιον Σταυρν σου, προετπου Σωτρ μν· ν ατγρ σζεις, ὡς κ βυθοθαλσσης, τν λαν σου Φιλνθρωπε.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Ὁ ἐν δμ Παρδεισος ποτέ, τξλον τς γνσεως, ἀνεβλστησεν ν μστν φυτν, ἡ Ἐκκλησα σου Χριστέ, τν Σταυρν σου ξνθησε, τν πηγσαντα τκόσμτν ζων, ἀλλτμν θαντωσε, βρσει φαγντα τν δμ, τδὲ ἐζωοποησε, πστει σωθντα τν Λστν, οτς φσεως, κοινωνος μς νδειξον, Χριστὲ ὁ Θες, ὁ τπθει σου λσας, τν καθ' ἡμν μαναν τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἀξωσον μς, τς βασιλεας σου Κριε.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τί μς καλσωμεν γιοι; Χερουβεμ; ὅτι μν πανεπασατο Χριστς, Σεραφεμ; ὅτι παστως δοξσατε ατν, Ἀγγλους; τγρ σμα πεστρφητε, Δυνμεις; ἐνεργετε ν τος θαμασι· πολλὰ ὑμν τὰ ὀνματα, καμεζονα τχαρσματα, πρεσβεσατε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

τοπαραδξου θαματος! ὢ μυστηρου φρικτοῦ! ὁ τφσει θνατος, πς ν ξλκρμαται; πς θαντου νν γεεται; πς κατακρνεται ὁ ἀνεθυνος; Κρψον τφς σου, καφρξον λιε, βλπων ττλμημα, ἡ Παρθνος λεγεν ν στεναγμος βλπουσα σταυρομενον, Χριστν ν τεκε.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητι μν, ΧριστΣωτρ τοκσμου, ὥσπερ τοΛστοῦ, ἐμνσθης πξλου, κακαταξωσον πντας, μνε Οκτρμον, τς ορανου Βασιλεας σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

τεινας Χριστέ, παλμας πξλου, κατς πονηρς, ἀρχς καὶ ἐξουσας, παρεδειγμτισας σσας τς τοτων βλβης, τος εσεβς σε μεγαλνοντας.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Λγχκεντηθες, κρεμμενος ν ξλῳ, ἔβλυσας μν, κρουνος θανασας, θανατωθεσιν φρνως τπαραβσει· θεν ν φβῳ ἀνυμνομν σε.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Ξνοι τν τς γς, δεικνμενοι δων, ξναις αυτος, ἐξδωκαν βασνοις, οἱ Ἀθλητατραυματσαντες τν Βελαρ, τος αυτν γοις τραμασι.

Δξα...

Μαν τοΠατρς, καΠνεματος καΛγου, ἄναρχον ρχν, πιστοδοξολογοντες, δετε προσπσωμεν λσιν τν γκλημτων, ατατοντες ς Θεῷ ἡμν.

Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τν μμανουλ, Ἀμνν ΘεοκαΛγον, βλπουσα σαρκί, κρεμμενον ν ξλῳ, Ἀμνς μνη μαντος καΠαρθνος, λπσυνεχετο δακρουσα.