ΤΕΤΑΡΤΗ ΒΑΡΥΣ ΗΧΟΣ

 

Στιχηρπροσμοια Σταυρσιμα

χος βαρς

Οκ τι κωλυμεθα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμς στιν.

 

ν ξλσε προσλωσαν ουδαοι, ἵνα ξλτν θνατον ναστελς, Κριε δξα σοι.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

κν δξω ῥάπισμα λεμον, ἵνα ῥύστν νθρωπον κ δουλεας, Κριε δξα σοι.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

ΞλΣταυροῦ ἰάσω πικραν ξλου, καΠαρδεισον νοιξας τος νθρποις, Κριε δξα σοι.

τερα τς Θεοτκου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Προσξωμεν τό, Χαρε τ Θεοτκῳ, ὡς ὁ Ἄγγελος, καβοσωμεν Ελογημνη, Πναγνε δξα σοι.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

νμφευτε Παρθνε Μτηρ Κυρου, οκτας σου λευθρωσον κ τν βελν, ἁπντων τοῦ ὄφεως.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Κατπαυσας τν λπην γντς Εας, ὡς κυσασα τν χαρν το κσμου. Χαρε νμφευτε.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

ν ξλπροσπαγντα σε κουσως, ἡ Πανμωμος ς ἑώρακε θρηνδοσα, ὕμνει τκρτος σου.

 

πστιχα Σταυρσιμα

Οκ τι κωλυμεθα ξλου ζως, τν λπδα χοντες το Σταυροσου, Κριε δξα σοι.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Κρεμμενος θνατε πξλου, ἐθριμβευσας τς παγδας το διαβλου, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Καταφρονσαντες πντων τν πγς, ἅγιοι Μρτυρες, καὶ ἐν σταδίῳ τν Χριστν νδρεως κηρξαντες, ἀμοιβς τν βασνων παρ' ατοῦ ἐκομσασθε, ἀλλ' ὡς χοντες παρρησαν, ατν κετεσατε, ὡς Θεν παντοδναμον, τς ψυχς μν σσαι, τν ες μς προστρεχντων δεμεθα.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Νκρωσιν καθυπμεινας Λγε, ἐπΣταυροπροσηλομενος, ἡ Παρθενομτωρ βα θρηνοσα, σν γαπημνσεπτθεολγῳ, ὧν τας κεσαις, ὁ παθν πρ μν Χριστέ, κανεκρσας θνατον, τπθη μου νκρωσον, καζως με μτοχον, τς θεας πργασαι, κασσν με.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος βαρς

δι' ἐμὲ ἀνασχμενος, τς ν Σταυρ προσηλσεως, δξαι μου τν γρυπνον ανεσιν, Χριστὲ ὁ Θες, ὡς φιλνθρωπος.

 

δεσπζων τν σωμτων Δυνμεων, καγινσκων τς ψυχς μου τὸ ῥάθυμον, τΣταυρσου σσν με, Χριστὲ ὁ Θες, ὡς φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

ΤΣταυρτοΥοσου εφρουρομενοι, τς προσβολς Παρθνε τν δαιμνων κκλνομεν δισε κατχρος, ἀνυμνοντες δοξζομεν, Θεοτκε πανμνητε.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πυρὸς φωτεινότερον φλογὸς ἐναργέστερον τὸ ξύλον ἀνέδειξας Χριστὲ του Σταυροῦ σου καταφλέγον ἁμαρτίας τῶν ἀνθρώπων καὶ φωτίζον τὰς καρδίας τῶν ὑμνούντων τὴν ἑκούσιόν σου Σταύρωσιν Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι.

 

Ἡ Ἐκκλησα βο σοΧριστὲ ὁ Θες, ἐν κδρκαπεκκακυπαρσσπροσκυνοσσε, νκας τος Βασιλεσι μν, διτς Θεοτκου δωρομενος, ἐλησον μς.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

ΕκαΜητρα σε, ἡ κτσις γνρισεν, ἀλλπαρθνον σε Πλστης νδειξεντεκες γρ ν σαρκ Χριστν τν Θεν, τν Σωτρα τν ψυχν μν.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

τερα Καθσματα Σταυρσιμα

δι' ἡμς πονεδιστον, καταδεξμενος σταρωσιν, δξαι τος μνοντας τ πθη σου, Χριστὲ ὁ Θες, κασσον μς.

Μαρτυρικν

γαλλισθε δκαιοι, εφραινσθω τ ορνιαπγς γρ ο Μρτυρες γωνισμενοι, τν χθρν κατεπτησαν, κατν εδλων τν πλνην κατργησαν, σκιρττω ἡ Ἐκκλησα, τνικητρια ορτζουσα, τῷ ἀθλοθτκαμννικοποιΧρισττΘεῷ, τπαρχοντι τ κσμτμγα λεος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Τν σταυρωθντα πρ μν, Χριστν τν Θεν, κακαθελντα το θαντου τ κρτος, ἀπαστως κτευε Θεοτκε Παρθνε, ἵνα σστς ψυχς μν.

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Σταυρς φυτευθες, τν πλνην νσπασεν. Ἰωσφ

 

δα' Ἦχος βαρς

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νεσει σου πρς γεδη, ἀντιτυπαν μετχθη, ἡ πρν εδιχυτος, ὑδτων φσις Κριεθεν βρχως πεζεσας, ᾄδει σραλ σοι, ᾠδν πινκιον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταρωσιν Δεσπτης, ὀνειδιζμενος φρει, βροτν φαιρομενος, ὀνεδη ς φιλνθρωπος, λγχπλευρν κκεντται, τατκατασφττων, ἐχθρν τν πολμιον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τενας καθπερ τξον, τν σν Σταυρν λεμον, βλεσι καττρωσας, τν λων τν ντπαλον, Στερ, κατος π' ἐκενου, πλαι τετρωμνους, ἀνθρπους γεωσας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Αμασι τν γων, τὰ ἐναγτν αμτων, ἐπαθη μισματα, εδλοις προσφερμενα, πσα δὲ ἡ γῆ ἡγισθη, τοτους ν ανσει, ἀεμακαρζουσα.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

μνησαν α Δυνμεις, τν ορανν τος γηνους, ὁρσαι ν σματι, Ἀσωμτους παλαονταςθεν ὁ Ἀγωνοθτης, τοτους τος στεφνοις, νικσαντας στεψε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ῥήγνυται γραμματεον, ττοῦ Ἀδμ, ἀνεβα, ἡ πναγνος Δσποινα, λγχΥἱὲ τρωθντος σουθεν μνσου τπθος, πσι τ πηγσαν, ἀπθειαν Δσποτα.

 

Κανν τς Θεοτκου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς:

Τν βδμην δησιν, Ἁγνή, νν δχου

 

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τγματα περβης, τν σωμτων γγλων, Θεν σωματσασα, Παρθνε τν σματονθεν γνδυσωπσε, πντα μου τ πθη, τοσματος νκρωσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κεχαριτωμνη, ελογημνη Παρθνε, τν νον μου χαρτωσον, κατν ψυχν μου λμπρυνον, ὅπως εελογσε, τν τας ελογαις, βροτος στεφανσασαν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμασι ζωηρρτοις, τν κτακεσαν ψυχν μου, Παρθνε τ κασωνι, τς μαρτας ρδευσον, ὅπως στχυν καρποφρον, θεας κβλαστσω, Ἁγνκατανξεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

χων σε μγα τεχος, καθυπερβσομαι τεχη, πολλν παραπτσεων, τειχιζμενος σκπσου, μνη βροτν σωτηρα, μνη το πεσντος, Ἀδμ ἡ ἀνκλησις.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κατ' ἀρχς τος ορανος, παντοδυνμσου Λγῳ, στερεσας Κριε Σωτρ, κατπαντουργκαθείῳ Πνεματι, πσαν τν δναμιν ατν, ἐν σαλετμε πτρᾳ, τς μολογας σου στερωσον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

διατενας ορανν, καθπερ δρριν Οκτρμον, ἀπετθης χερας ν Σταυρῷ, χειρς κρατος δμ μρτημα, ἰώμενος ς συμπαθς, καὶ ἐκ χειρς φαρπζων, πντας το δολου πολεμτορος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Στας κνθαις Βασιλεῦ, λας Παρνομος στφει, τν τ δξστψαντα βροτος, καπαρακος δμ τν κανθαν, ἀπορριζσαντα Χριστέ, καὶ ἐμφυτεοντα πσι, τς Θεογνωσας τ βλαστματα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Φσει πρχοντες θνητοί, ἀθανασαν ν τατῃ, μελετσαι ελεσθε σοφοί, διτς ποινς, τς θλψεις Μρτυρες, τος διωγμος τε κα ξεσμος, τς τν μελν κκοπς τε, ἅπαντα γηθμενοι πστητε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

περηφνλογισμῷ, τν ξαλεφειν τ πντα, ἀπειλοντα δλιον χθρν, ὑμες θληταὶ ἐταπεινσατε, ταπεινωθντες ν Χριστῷ, καὶ ἀνυψθητε κρτος, θεον κατ' ατοῦ ἀναδυσμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν θελθυτον μνν, ἐπτπθος λθντα, καθορσα Μτηρ καὶ Ἀμνς, δακρων πηγς προχεις λγουσα· Τ τοτο Τκνον ερν, πς θανατοσαι ζωσαι, πντας τος θανντας προμηθομενος;

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Βμα φρικτν κα φοβερν, ἡμαρτηκτα με μνει, ἐν μλλω κρνεσθαι φρικτς, Παρθνε γνὴ ἡ μνη τξασα, κριτν αἰώνιον Θεν, ατν κτευε ττε, τς δεινς με ῥύσασθαι κολσεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δεδοξασμνα περ σοῦ, καθφησν Προφτης, ἐλαλθη πλις το Θεο ατν ον εὶ ὡς δξης Κριον, ατησαι μνη γαθή, μετχους δξης ποισαι, πντας τος ν πστει σε δοξζοντας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

θεηγρος σε ποτέ, προεθεσατο τμον, ἐν Λγος γγραπται γνή, δακτλΠατρς διὸ ἱκτευε, ββλγραφναμε ζως, τπονηρν γραμματεον, τν μαρτιν μου διαρρξασα.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πατρικος κλπους μ λιπν, κακαταβς πτς γς Χριστὲ ὁ Θες, τμυστριον κκοα, τς οκονομας σου, καὶ ἐδξασσε μνε Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πτς γς νθρωπος φθες, ἐπουρανους τος βροτος τλεσας, ὑψωθες ν ξλΔσποτα, πντας συνανψωσας, ἀνυμνοντς σου τ παθματα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πρ θνητν θνσκεις Ζωή, ὑπρ δκων ησομου δκαιε, πθος φρεις πονεδιστον, ὑμνομεν Μακρθυμε, τν μτρητον εσπλαγχναν σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θηρν ρμς, βρσματα πυρς, χειρν ποδν τε κκοπς, καξσεις μελν, καπαντοαν λλην βσανον, ὑπστητε Μρτυρες, προξενοσαν θεαν πλαυσιν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

κ τν το σματος θληταί, περτων δη πρς Χριστν, τν πντων Θεν, κεκραγτες εσηκοσθητε, καπτρᾳ ὑψθητε, τς νθου νν τελεισεως.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κετηραν πρ μν, τν σὲ ὑμνοντων, Θεοτκε ποησον, ὅπως ερωμεν βοθειαν, καιρπεριστσεως, οΧριστοτπθος δοξζοντες.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μρον κ σοῦ ἐκκενωθν, ἄχραντε γνή, ὁ πλαστουργς τς κτσεως, εωδασε τ σμπαντα, θεαις πιγνσεσι, τοατοῦ ἐνδξου θελματος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λιακας θεαις στραπας, ὁ ἀνατελας κ γαστρς σου χραντε, κατεφτισε τ σμπαντα διμε καταγασον, τν σκοτισμνον τος πθεσι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμου σκια σε καΠροφητν, θεηγοραι μυστικς δλωσαν, Νομοδτην τκτειν μλλουσαν διὸ ἀνυμνοντσε, Θεομτορ Κρη διρθωσον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Διτν σν Λγε Προφητν, διτν θεων κα σεπτν Μαρτρων σου, καὶ Ὁσων κα Δικαων σου, κατς κυησσης σε, τν λαν σου σσον φιλνθρωπε.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κριε Θες μου, ἐκ νυκτς ρθρσας σε κετεω, παρσχου μοι φεσιν, τν παραπτωμτων μου, καπρς φς τν σν προσταγμτων, τς δος μου εθυνον δομαι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταρωσιν κατεδξω, ες κακν ναρεσιν Θεο Λγε, χολς πεγεσω τε, ἐνηδνου βρσεως, τν πικρν βλβην ναστλλων, δξα τ πολλεσπλαγχνίᾳ σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τῇ ἐν Σταυρῷ ὑψσει, πσαν γν σαλεεις θείῳ σου κρτει, καὶ ἰᾶσαι Δσποτα, τατης τ συντρμματα, κασαλευομνας καρδας, πρς τν σν στηρζεις πγνωσιν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πλωσεν Βελαρ, πανταχοτθρατρα κακας, ἀλλ' οσυνελβετο, τοΧριστοτος Μρτυρας πτρυγας λαβντες πυρς γρ, πρς μονς νθους κατπαυσαν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεσεσιν νενδτοις, πρς Θεο θεομενοι θλοφροι, ἀλγεινν κολσεων, ὅλως οκ σθνεσθε, ὥσπερ λλου πσχοντος, οτω πνσοφοι ατοδιακεμενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ποοις μμασι βλψω, ὄμμα τξηρανον πσας βσσους, Υἱέ μου σβεννμενον, Σταυρκρεμαμνου σου, ἡ ἁγνΠαρθνος βα, θρνοις αυτν συνταρσσουσα.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

παισμε πονηρῷ, ὁ Βελαρ λκει, κατραυματαν, ὅλον ργασμενος, ἡμθνητον λιπεν, ἀλλ' αττσχειρουργίᾳ, ἴασαμε ζωσον Δσποινα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τν κατερραγμνων, ἀρραγς νρθωσις Θεοτκε, ἔγειρν με κεμενον, σσον πολλμενον, τας σας μητρικας κεσαις, κατν νον μου φτισον δομαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σμβολα το σοτκου, Προφητν σλλογος μυετορος γρ κατσκιον, ὄρος λατμητον, πον ρος τετυρωμνον, σποικιλοτρπως τρνωσε.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ναυτιν τ σλῳ, τν βιωτικν μελημτων, συμπλοις ποντομενος μαρταις, καψυχοφθρθηρπροσριπτομενος, ὡς ὁ Ἰωνς Χριστ βοσοικ θανατηφρου με βυθοῦ ἀνγαγε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Λυτρωτς ν μνος, τμημα τ σν κατεβλου, αμα τ σωτριον, καὶ ἠγορσω τος αχμαλτους μς περγαθε, κατσΓενντορι προσξας, κτενας τ Σταυρσου Χριστμου τν τραννον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κρασίᾳ πλαι, πτμα χαλεπν κατηνχθην, Χριστς δὲ ὑψομενος πξλου, χερας κτενας, πεσντα μὲ ἤγειρε, κατραυματισθες θελουσως, πντα μου τ τραματα σαφς ἰάσατο.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νυσταγμν πτης, ὅλως μνυστξαντες πσαν, ὁρμν κοιμσατε τν τυρννων, κατν δικαοις ρμζοντα πνον, κοιμηθντες μακαρως, ἄγρυπνοι τν πιστν πντων πρεσβευτα γεγνατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

δρασμνοι πτρᾳ, θεων το Χριστοθελημτων, ἐχθροῦ ἀπερτρεπτοι μεθοδεαις, πανευκλεες διεμενατε Μρτυρες, τοτον συμποδζοντες μφρνως, καπρς ορανν πανευπρεπς βαδζοντες.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νον βρφος τκτεις, τν πρ τν αἰώνων χρνως, Πατρσυννοομενον Θεοτκε, νεοποιοντα Σταυρ τὸ ἀνθρπινον, πεπαλαιωμνον μαρταις, ττου ρχεκκου συμβουλ Πανμωμε.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ωνς τπου, τοῦ ἐκ σοτεχθντος Παρθνε, ταφν κα τν γερσιν παραδξως, τῷ ἐναλίῳ θηρπροσριπτομενοςθεν δυσωπῶ Ἁγνθηρς με, τν θανατηφρων δονν ξρπασον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νυσταγμ κακας, νν περισχεθες κατηνχθην, ες πνον Πανμωμε μαρτας, καὶ ἀπογνσεως κλνκατκειμαι, ἀλλτῇ ἀγρπνσου πρεσβείᾳ, φτισον ξγειρον γνκασσν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πορκατρμω, ὅταν πθρνου σε δξης, καθμενον Κριε ννοσωμαρτιν γρ περκειμαι βυσσον πλαγος ον χων εσπλαγχνας, διτς τεκοσης σε κμὲ ἐλησον.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κμινον Παδες, πυρφλεκτον πλαι, δροσοβολοσαν πδειξαν, ἕνα Θεν νυμνοντες κα λγοντες ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πονον ερε, ζων Προπτωρ, σοῦ ἑκουσως πονσαντος, ἐπΣταυροκανεκροχρηματσαντος, καὶ ὄφιν νεκρσαντος, ἸησοΧριστπολυλεε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νμου κατρας, λυτρομεθα πντεςΝομοδτης ψοται γρ, ἐπΣταυροελογαν ἀέναον, καχριν καὶ ἔλεος, καφθορς πηγζων ναρεσιν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

θελουσοις, ὁρμας προχωροντες, πρς τς βασνους ο Μρτυρες, τν κουσως παθντα εκνιζον, ὑφ' οστεφανομενοι, τος γγλοις νν συγχορεουσι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σμα προδντες, ποικλαις βασνοις, τας τν αμτων προσχσεσι, τος σωμτους χθρος πεπνξατε, πανεφημοι Μρτυρες, καπηγς ἰάσεων βλζετε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πς ο πενθσω, γλυκτατον Τκνον, ἐπΣταυροθεωροσσε; πς ο θρηνσω, ἀδκως σου πσχοντος, Κριτδικαιτατε; ἡ Παρθνος Μτηρ φθγγετο.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Γεσει με ξλου, πληγντα ἰάσω, πληγς ν ξλδεξμενος, ὁ ἀπαθς τ Θετητι Δσποτα διτς τεκοσης σε, ἱκεσαις σσον τν ταπεινν μου ψυχν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νοι τρες Παδες, ἐν μσκαμνου, σοπροτυποσι τν γννησιν, οκατεφλχθης τπρ γρ κυσασα διτὰ ὑλδη μου, τς καρδας πθη γνκατφλεξον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

θεα δρσος, ἐκ σοπροϊοσα, τος κτακντας τ κασωνι, τς μαρτας δροσζει Πανμωμεθεν κετεω σε, τν κατατακεσαν ψυχν μου δρσισον.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φλεκτος πυρί, ἐν Σιν προσομιλοσα, βτος Θεν γνρισε, τβραδυγλσσκαδυσχΜωσῇ, καΠαδας ζλος Θεοῦ, τρες ναλτους τ πυρὶ ὑμνδος δειξε. Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Αμα καὶ ὕδωρ κρυντα τς πλευρς σου, κσμον λον νπλασαν, καὶ ἀφθαρσας Στερ πλησαν, θυσας τε μυσαρς, καδιεκχσεις ναγν αμτων παυσαν. Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Στφος Σωτρ ξ κανθν νεδσω ξους χολς γεσω τε, καὶ ἐνεπτσθης φραγγελλομενος, ὑψθης πΣταυροῦ, ἥλους δεξμενος, δι' ὧν σωθες κραυγζω σοι Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ξ κεντων θησαυρν τς ληθεας, περιφανς πλουτσαντες, πσης πενας κατεπτσατε, εδλων κα πλουτισταί, τν πενομνων θληταί, βοντες φθητε Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νομοθεσας δυσσεβος καταφρονοντες, ὥσπερ οΠαδες Μρτυρες, ες πρ παμφγον νεβλθητε, ἐν τν δρσον Θεοῦ, ἐπαναψχουσαν μς βοντας ερατε. Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νμου σε πλαι, κιβωτς προδιετπου, οπλκας νδον φρουσα, ἀλλΧριστν τν νομοδτην γνή, ὃν νομος ν Σταυρῷ, λας προσλωσεν, ἡμς βοντας σζοντα Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ατς

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νεματι θείῳ, σὲ Ἁγνπλην προεδε, τν Προφητν μγιστος, δι' ἧς διλθε καὶ ἐξλθε Θες, ἐσφραγισμνην λιπν, κατος βοσιν ορανοπλην νογουσαν. Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πρ αταν, Υἱὸν γιον τκτεις, ἁγιασμν δωρομενον, Ἁγντος τοτον γιζουσι διμου τν λογισμν, κατν ψυχν γιασμοπλρωσον ψλλουσαν Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νν τν κακν, μου τς σειρς τ θείᾳ λγχῃ, τοσοΥοδιρρηξον, τοδιαρρξαντος τοῦ ᾅδου δεσμά, καφαδρυνν με στολας, τς παθεας το βον θεοχαρτωτε· Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δμος τν θεων, Προφητν κδυσωπεσε, τν ποστλων σλλογος, κατν Μαρτρων ἡ ὁμγυρις, πρεσβεαις τς σς Μητρς, πσης νγκης τος πιστς κρζοντας λτρωσαι Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μτηρ Θεοῦ, καΠαρθνος τκτουσα, καπαρθενεουσα πλιν, οχφσεως ργον, ἀλλΘεοσυγκαταβσεωςθεν ς μνην τν θεων θαυμτων, καταξιωθεσν σε γνμεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

σχς χθροῦ, παντελς ξλιπε, σοῦ ἰσχυρς πξλου, Δυνατκεκραγτος, πρς τν προναρχον Πατρα σου, κασυγκαλοντος τὰ ἐσκορπισμνα πρβατσου, Δσποτα Χριστ πρς πγνωσιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

σπερ μνς, ἀνηρτθης Δσποτα, ἐπΣταυροῦ ἑκουσως, ἀφαρπζων το λκου, τλογικσου Στερ θρμματα, καὶ ἐν τμνδρτν σν προσταγμτων, κατασφαλιζμενος, ατὰ ἀνυμνοντσε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σοτν παθν, μιμηταδεικνμενοι, οεκλεες θλοφροι, πολυτρπους δας, βασνων φερον Φιλνθρωπεθεν στεφνων πτυχον δξης, κατς βασιλεας σου, Χριστὲ ἠξιθησαν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

λιακς, ἀπαστρπτει χριτας, φωταγωγοσα τος πιστος, τν σεπτν θλοφρων, ἡ ἀξιπαινος πανγυριςθεν οτατην εὶ ἐκτελοντες, σκτους παραπτσεων, δεινν κλυτρομεθα.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φς νοητν, ἐν Σταυρῷ ἀπστραψεν, ὁ σς Πανχραντε Υἱός, καὶ ἀρχς τς το σκτους παρεδειγμτισε Πανμωμε, καττοῦ Ἡλου μαρωσε φγγος, καπιστν τ πλρωμα γνκατεφτισε.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μτς φθορς διαπερκυοφορσασα, καπαντεχνμονι Λγσρκα δανεσασα, Μτερ περανδρε, Παρθνε Θεοτκε, δοχεον τοῦ ἀστκτου, χωρον τοῦ ἀπερου, Πλαστουργοσου, σμεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν μελείᾳ τν βον μου κατηνλωσα, καπρς τ τλος τλας καρπος φθασα, Μτηρ περανδρε, μετνοιν μοι δδου, καὶ ἄφεσιν πταισμτων, τας σας πρς τν Δεσπτην, ἱκεσαις καθικετεω σε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χοροστασαι τν νω σεπτν Δυνμεων, Ἱερομσται Προφται, Μρτυρες νδοξοι, θεοι πστολοι, μεττς Θεοτκου, Θεπαρεστηκτες, πρεσβεσατε παστως, πσης βλβης μς λυτρσασθαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λοσχερς νν τος χερω προσεπεκτενομαι, κατς ψυχς λογσας, σαρκδεδολωμαι, ομοι! τγνωμαι; πς φγω τς κολσεις; πς τχω σωτηρας; Παρθνε Θεοτκε, βοηθς μοι γενο κασσν με.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Υἱὸν μακριον μνη Θεομακριστε, ἐναπεκησας, πντας ποδεικνοντα, τος σ δοξζοντας, Παρθνε μακαρους δισε κετεω, τν μακαριζομνων, τς μερδος με καταξωσον.

 

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

Οκ τι κωλυμεθα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δεσπτης ν φιλνθρωπε Ζωοδτα, ἐξηγρασας δι Σταυροσου, τν οκουμνην, Κριε δξα σοι.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρω τοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Ὁ ἥλιος σκτασεν λεμον, σταυρουμνου σου κουσως, ὑπρ το κσμου, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Φωστρες νεδεχθησαν οκουμνης, οπανεφημοι θλοφροι, Χριστβοντες

 Κριε δξα σοι.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

ν ξλπροσπαγντα σε κουσως, ὡς ἑώρακεν, ἡ Θεοτκος θρηνολογοσα, ὕμνει τκρτος σου.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

ραος ν κα καλς ες βρσιν, ὁ ἐμθανατσας καρπς, Χριστς στι τ ξλον τς ζως, ἐξ οφαγν ο θνσκω, ἀλλβοσν τ Λστ Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ξτεινας ν Σταυρ παλμας, τς ταθεσης χειρς τοῦ Ἀδμ, πρς ξλον τς γνσεως νορθν, ὀλσθημα Οκτρμον, δι' ἀγαθτητα πολλνθεν σε δοξζομεν, εεργτα Κριε.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθυμν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ν τπσε τοΚρανου δμος, τν βραων Χριστ Βασιλεῦ, ἐσταρωσε συνθλντα το πονηροῦ, τν λεθραν κραν, καπηγζοντα μν, ἐκ πλευρς γας σου, ποταμος φσεως.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Μιμομενοι, τοΧριστοτπθη, τθεα κα σωτρια, ὑπστητε βασνους πολυειδες, καπρς θανασαν, μετεβιβσθητε μοῦ, Μρτυρες πανεφημοιθεν μακαρζεσθε.

Δξα...

Φς τριλαμπς τς Τριδος σβω, ἐν τρισπροσποις νοομενον, καμιοσίᾳ ἕνα Θεν, ττρα νν γινσκω μα γρ φσις καὶ ἀρχή, Πατρς ΥοκαΠνεματος, συνχουσα τ πρατα.

Κανν... Σταυροθεοτοκον

Σταυρομενον τν κ σο τεχθντα, καθορσα κραγαζες, τσπλγχνα δονουμνη Μαριμ· Πς τατα κουσως, πσχεις, μακρθυμε Υἱέ, θλων τὸ ἀνθρπινον, ἐκ φθορς λυτρσασθαι;