ΠΕΜΠΤΗ ΒΑΡΥΣ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια τν ποστλων

χος βαρς

Οκ τι κωλυμεθα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμς στιν.

 

φθγγος τν γων ποστλων, ες τ πρατα διεξλθε τς οκουμνης, Κριε δξα σοι.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Εωδα φθντες Θεο τοΛγου, πανσεβσμιοι μυρσατμε, ὀσμτοΠνεματος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Ορνιον πολτευμα κεκτημνοι, τορνια φρονεν με διδξατε, καλαλεν τ θεα Θεο θελματα.

τερα, τοῦ ἁγου Νικολου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

σπερ ρρσω Πτερ τος στρατηλτας, θνσκειν μλλοντας, δι' ἐντεξεως κα νν σατως μς δισωσον.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

Τος πστει σε κα πθπροσκαλουμνους, κατιμντς σε πανσεβσμιε ερρχα, ῥῦσαι τν θλψεων.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Λοιμοῦ, σεισμοῦ, καθλψεων, καὶ ἀνγκης, ἐλευθρωσον τος κτας σου, Ἱερρχα, σοφΝικλαε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Παρθνον σε γινσκομεν μετ τκονπειρνδρως γρ σὺ ἐκησας τν Σωτρα, ᾧ πρσβευε σωθναι τς ψυχς μν.

 

πστιχα ποστολικ

πστολοι νδοξοι, στλοι τν κκλησιν, τς ληθεας κρυκες, λαμπδες πρχοντες φαειναί, ὑμες τ πυρτοπνεματος, πσαν τν πλνην φλξατε, ἀνθρπων τ γνος φωτσατε διὸ ἱκετεσατε δεμεθα, τΣωτρι κα Θεῷ ἡμν, ερηνεσαι τν κσμον, κασσαι τς ψυχς μν.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

πστολοι το Χριστοῦ, ἐργται το Σωτρος Σταυρν γρ σπερ ροτρον, ἐν τος μοις φροντες, κεχερσωμνην τν γν, τς τν εδλων πλνης κκαθραντες, καπστεως τν λγον σπεραντες, ἀξως τιμσθε, ἅγιοι τοΧριστοῦ Ἀπστολοι.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Πανεφημοι Μρτυρες, θρμματα πνευματικά, ὁλοκαυτματα λογικά, θυσα δεκτή, εὐάρεστος τ Θεῷ, ὑμς οχ γκατκρυψεν, ἀλλ' ορανς πεδξατο, Ἀγγλων συμμτοχοι γεγνατε, μεθ' ὧν κετεσατε δεμεθα, τΣωτρι κα Θεῷ ἡμν, ερηνεσαι τν κσμον, κασσαι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Λτρωσαι Θεοτοκε, τν συνεχουσν μς μαρτιν, ὅτι λλην λπδα ο πιστοοκ χομεν, εμσέ, κατν κ σο τεχθντα Θεν.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα ποστολικ

χος βαρς

Γεωργος τοῦ ἀγροσου νδειξας, τος ποστλους σου Κριε, ἐκτεμντας τ εδωλα δισε τν Σωτρα, ες τὰ ἔθνη κηρξαντες, εσεβς μεγλυναν.

 

Μαθητα τοΚυρου πανεφημοι, οτν φλιον πσαν, ὡς πυρσοκαταυγσαντες, ἐν σκτει με παθν κα πταισμτων πρχοντα, φωτισθναι πρεσβεσατε.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

καρπς τς κοιλας σου χραντε, τν προφητν πρχει, κατονμου τ πλρωμα δισε Θεοτκον, ἐν πιγνσει δοξζοντες, εσεβς μεγαλνομεν.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα ποστολικ

Φωστρες μες ντες το κσμου, Ἀπστολοι Κυρου, ἀπαστρπτετε ετν λγον τος πιστος, ἀπελανοντες σφοδρς, τς πλνης τν χλν διπερ κα φωτζετε τὰ ἔθνη τ βαπτσματι, ὡς κρυκες τς Τριδος ντες εισβαστοι.

 

Προφται προεκρυξαν, Ἀπστολοι δδαξαν, Μρτυρες μολγησαν, καὶ ἡμες πιστεσαμεν, ὅτι σεΧριστέ, ὁ Υἱὸς το Θεοῦ, ὁ λυτρωτς το κσμου.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Ορανν πγς σε κρυξαν, καινοφανΠαρθνε, οατπται τς χριτος, Θεν τν πουρνιον ν γαστρ σου χωρσασαν, ορανοντα τ πρσλημμα.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

τερα Καθσματα

Τν τς γς πτς γς, δξαν οκ γαπσατε νδοξοι, Θεν τν πουρνιον, τος νθρποις κηρξαντες, τοτπντας γγετε.

Μαρτυρικν

ΟΜρτυρς σου Κριε, τν χθρν τροπσαντο, κατν πλνην τν εδλων κατσχυναν, καθοπλισμενοι το Σταυροτν δναμιν δικασν γγλοις νυμνοντς σε, κραυγζουσι τν πινκιον μνον, δοξολογοντς σε, Χριστέ. Ατν τας κεσαις, δρησαι μν τ μγα λεος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

καρπς τς γαστρς σου Θενυμφε, τος νθρποις δεχθη, σωτηρας πρξενος δισε Θεοτκον, γνμκαγλσσδοξζοντες, οπιστομεγαλνομεν.

 

Κανν τν γων ποστλων

 

δα' Ἦχος βαρς

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νεσει σου πρς γεδη, ἀντιτυπαν μετχθη, ἡ πρν εδιχυτος, ὑδτων φσις Κριεθεν βρχως πεζεσας, ᾄδει σραλ σοι, ᾠδν πινκιον.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεσεσι πρς τ θεον, θεοειδες γεγοντες, Θεος συνετρψατε, ἀθων κα πρς νθεον, πντας γερατε πθον, τος πεπιστευκτας, Θεπανσεβσμιοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

λας ς πεφυκτες, πσης τς γς θεηγροι, Κυρου πστολοι, τν σηπεδνα στσατε, πσαν τς μς καρδας, καμεμωραμνην, δεινς θεραπεσατε.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πντων νκα μλλῃ, ἐν τδευτρᾳ ἐλεσει, σν μν καθζεσθαι, Κριτς δικαιτατος, θεοι πστολοι ττε, πσης καταδκης, ἡμς κλυτρσασθε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

χραντε Θεοτκε, σν σωμτοις γγλοις, Προφταις κα Μρτυσι, καὶ Ἀποστλοις πρσβευε, ὅπως φεσιν πταισμτων, λβωμεν Παρθνε, καπλοσιον λεος.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Δχου δησιν βδμην, Νικλαε, τοῦ Ἰωσφ

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τσυνεργσαντι Θεῷ, Μωϋσῇ ἐν Αγπτῳ, ἐξαγαγεν τν σραλ, ατμνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Δεδοξασμνην πγς, μετελθν πολιτεαν, τος σ δοξζοντας, μετχους Νικλαε, τς κεδξης ποησον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν τ πελγει το φθαρτοῦ, διαπλοντες βου, πειρασμν κμασι, Παμμκαρ κυκλομεθα, ἐξ ν μς δισωσον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Χερμοι ρεξον εί, βοηθεας κα πντων, Πτερ Νικλαε, ἐχθρν ρωμνων τε, καὶ ἀορτων λτρωσαι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τος λους λειτουργος, Θεοτκε ποισας, ἐκ σογεγννηται, δι' ἔλεον φατον, ἀνθρποις καθορμενος.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κατ' ἀρχς τος ορανος, παντοδυνμσου Λγῳ, στερεσας Κριε Σωτρ, κατπαντουργκαθείῳ Πνεματι, πσαν τν δναμιν ατν, ἐν σαλετμε πτρᾳ, τς μολογας σου στερωσον.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Βλη Χριστο τοδυνατοῦ, ἠκονημνα δειχθντες, τν βελν με τν το πονηροῦ, σοφοΜαθητατοΛγου ῥύσασθαι δομαι, καπληγωθεσαν χαλεπς, τς μαρτας ομφαίᾳ, τν μν καρδαν θεραπεσατε.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς ορανοδξαν Θεοῦ, καθφησν Προφτης, διηγεσθε θεοι Μαθηταί, τρανοντες ατοτν θεαν σρκωσιν, κατπαθματα σαφς, δι' ὧν παθν κα θαντου, πντες κα φθορς πελυτρθημεν.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πατηθντα με δεινς, κατς στολς γυμνωθντα, τς νθου θεοι Μαθηταί, στολας με φωτς φαιδρναι σπεσατε, οτοῦ ἐχθροτς μηχανς, ἀπογυμνσαντες πστει, κατοτον ασχνην πενδσαντες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τς Δυνμεις ορανν, καθυποστσας τ λγῳ, ὁ Προφταις χριν παρασχν, κατος Μαθητας, καπσι Μρτυσι, τοτων πρεσβεαις Θες, κατς χρντου Μητρς σου, σσον πντας, οκτειρον ς εσπλαγχνος.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερωμμου γενοῦ ὁ λγστερεσας τος ορανος καὶ ἑδρσας, τν γν πτν δτων, καὶ ῥῦσαι Θες, πσης περιστσεως.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

πρ τς οκουμνης, προσφρων κεσας, ἀππσης νγκης, καθλψεων μυρων, περσζε μς, ἅγιε Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Δεδεμνους φκτῳ, φρουρᾷ ὡς λυτρσω, τδεσμδιαρρξας, εχας σου τν κακν μου, κατλλαξον Θεῷ, ἅγιε Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν νυκτ καὶ ἡμρᾳ, προσττην σε καλομεν, τς μν κεσας, προσγαγε Κυρίῳ, φρουρν μς εί, ἅγιε Νικλαε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λαβς τν θεον, ἄνθρακα δεξαμνη, ἐν τος θεοις σου σπλγχνοις, μηδλως δ φλεχθεσα, κατφλεξον μν, Πναγνε τ πτασματα.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πατρικος κλπους μ λιπν, κακαταβς πτς γς, Χριστὲ ὁ Θες, τμυστριον κκοα, τς οκονομας σου, καὶ ἐδξασσε μνε Φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

τοΠατρς σνθρονος Υἱός, ἐπτς γς σωματωθες ς νθρωπος, ἐξελξατο μς μαθητς, ατοτν Θετητα, διαγγλλοντας πσι τος θνεσι.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δημιουργος πντων τν παθν, περιπεσν φρενοβλαβς τλας γώ, τν καρδαν τετραυμτισμαι, δομαι ἰάσασθε, ἰατρονοσοντων πστολοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ππαθν ῥύσασθε μς, ἀπκινδνων χαλεπν κα θλψεων, ἀππσης περιστσεως, Ἀπστολοι νδοξοι, κατς πανωδνου κολσεως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τοΘεοΜτηρ κλεκτή, σν ποστλοις ερος κα Μρτυσι, καΠροφταις καθικτευε, κινδνων κα θλψεων, καπλημμελημτων υσθναμε.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κλυψεν ορανος Χριστὲ ὁ Θες, ἐν τσοκονομίᾳ, ἡ ἀρεττς φρστου, σοφας σου Φιλανθρωπε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Σοφίᾳ σου μαυρν ρεου τν νον, τν αρσει σκοτισθντα, τος π' ατοπλανωμνους, Νικλαε δισωσας.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ἰάτρευσον τ πολλμου πτασματα, επροσδκτοις σου πρεσβεαις, Θεομακριστε Πτερ, κατν καρδαν φτισον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νεκρσας τ τν παθν σκιρτματα, ὑπ' ατν με νεκρωθντα, τας προσευχας σου παμμκαρ, ζωσας καινοποησον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κησας ν σαρκ τν χρονον, ὃν δυσπει τν χρονων, παθν μς λυτρσασθαι, ὑμνοντς σε Πανμωμε.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κριε Θες μου, ἐκ νυκτς ρθρσας σὲ ἱκετεω, παρσχου μοὶ ἄφεσιν, τν παραπτωμτων μου, καπρς φς τν σν προσταγμτων, τς δος μου εθυνον δομαι.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κριε Θες μου, ὁ τος ποστλοις σου τν ερνην, πλαι δωρησμενος, τοτων παρακλσεσι, τν ερνην δρησαι πσι, καπλημμελημτων τν φεσιν.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κριε Θες μου, ὁ Λστν κα Πρνην μαρτηκτας, διὰ ὑπερβλλουσαν σσας γαθτητα, καὶ ἐμοκτειρον κα σσον, τας τν ποστλων δεσεσι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κριε Θες μου, ὁ τεχθες κ Κρης πειρογμου, τατης παρακλσεσι, κατν ποστλων σου, ἱλασμν πταισμτων μοι δδου, καμελλοσης ῥῦσαι κολσεως.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρθρζει τ πνεμμου, πρς σὲ ὁ Θες, διτι φς εἶ, κατσπροστγματα, ἐγνοντο ἰάματα, τος δολοις σου φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Βουλεματα Πτερ συγκινομενα, ἀεκαθ' ἡμν παιδετων νθρπων, τας σας πρεσβεαις πρακτα, ἀπργασαι Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Δεσμ τν κακν μν διρρηξον, τας σας προσευχας δεσμεσας κακαν, τοψυχοφθρου δρκοντος, πανγιε Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ογνμῃ ἀεκατολισθανοντες, καπλθει δεινν συνεχμενοι Πτερ, προσττην σε θερμτατον, Νικλαε κεκτμεθα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μαρα Κυρα πσης κτσεως, ἐχθροῦ ἀναιδς, κυριεειν ζητοντος, τν ταπεινν καρδαν μου, Θεογενντορ λτρωσαι.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ναυτιν τ σλῳ, τν βιοτικν μελημτων, συμπλοις ποντομενος μαρταις, καψυχοφθρθηρπροσριπτομενος, ὡς ὁ Ἰωνς Χριστ βοσοικ θανατηφρου με βυθοῦ ἀνγαγε.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τς ατοσοφας, θεοι Μαθητα γεγοντες, Ἑλλνων μραναν τν σοφαν, κασοφιστν τς κακας πλεσαν, κατος ν γνοίᾳ πλανωμνους, φγγει εσεβεας ο σοφοὶ ἐφτισαν.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

τοΠτρου πλαι, δκρυσι τ πτασμα καθρας, ατοτας δεσεσι, τς ψυχς μου, τὰ ἀναρθμητα πτασματα κθαρον, διτν πολλν σου εσπλαγχναν, κατν περβλλουσαν Χριστ χρησττητα.

 

τος Νινευτας, πλαι μεταγνντας οκτερας, κμτσυνθει σου εσπλαγχνίᾳ, διτν σν ποστλων λησον, καμδιπλθος γκλημτων, πλθει ποβλς, Λυτρωτκολσεων.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τφς τεκοσα, φτισον τν σκοτισμνην, ψυχν μου τος πθεσι, καδυσπει, σν ποστλοις Προφταις κα Μρτυσι, πσης μαρτας, πσης βλβης, πσης τς κακας τοῦ ἐχθροῦ ῥυσθναμε.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ Ἰωνς κ κοιλας δου βανγαγε κ φθορς τν ζων μου, ἡμες δ σοι βομεν Παντοδναμε Σωτρ λησον μς.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

κρωσας τν το θαντου δικον ψφον, καὶ ἔσωσας συμπαθείᾳ σου Πτερ μλλοντας ποθνσκειν, ὡς θερμς περασπιστς τν καλοντων σε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νοσματα τν ψυχν μν πασον, καστματα νοιγμενα μτην, καττν σ ποθοντων, ἱερτατε Ποιμν ναπφραξον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νομν πικρν δυσσεβεας ρεου, ἀνστειλας τ φαρμκτν λγων, τν σν ερομστα, ὀρθοδξων στηριγμς σ γενμενος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἰάτρευσον νιτως νοσοσαν, Πανμωμε, τν θλαν ψυχν μου, τοβου τας πταις, καπολλν μαρτιν πικλσεσι.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κμινον Παδες, πυρφλεκτον πλαι, δροσοβολοσαν πδειξαν, ἕνα Θεν νυμνοντες κα λγοντες ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες, καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κμινον πλαι, πικρς θεας, δρστοθεου κηργματος, ἐναπεσβσατε κρζοντες νδοξοι· ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες ελογητς εἶ.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τς χαλεπς με, Χριστὲ ἁμαρτας, τς ν τῷ ᾅδκολσεως, τς ν γεννῃ ὀδνης ξρπασον, κασσν με δομαι, ἱκεσαις Λγε τν ποστλων σου.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λγου σαγνῃ, βυθοῦ ἀγνωσας, οτος βροτος σαγηνεσαντες, βεβυθισμνον μτροις με πτασμασι, κακλυδωνιζμενον, μαθηταΧριστοδιασσατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μετ Μαρτρων, Ἀγγλων σων, καὶ Ἀποστλων Πανμωμε, τν σν Υἱὸν κδυσπει κα Κριον, σωθναι τος δολους σου, πειρασμν, κινδνων κα θλψεων.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κμινον καιομνην, ἐδρσισας Σωτρ, Παδας δ δισωσας, ὑμνοντας κα λγοντας Ελογητς ε ες τος αἰῶνας Κριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κσμος τς κκλησας γενμενος Σοφέ, πσης κοσμας με παθν τμων λτρωσαι, τν Εεργτην παντς το κσμου, ἐκδυσωπν ερρχα εί.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

μβροις τν πρεσβειν σου Νικλαε σοφέ, πντων μν ρδευσον, καρδας πως φρωμεν, καρπος ξους τς μετανοιας, καλβωμεν θεθεν τν φεσιν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λμπρυνον σας πρεσβεαις μν τος λογισμος, πστει πορθρζοντας, κατν Θεν δοξζοντας, καστν τοτου νυμνοντας, ἀληθῆ Ἱερρχην Νικλαε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πασα γλσσα πστει δοξζει σε γνή, δξαν χρηματζουσαν, κακαχημα το γνους μν, καὶ ὁδηγαν τν πλανωμνων, Θεοτκε πανμνητε.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

φλεκτος πυρὶ ἐν Σιν προσομιλοσα, βτος Θεν γνρισε, τβραδυγλσσκαδυσχΜωσεῖ, καΠαδας ζλος Θεοῦ, τρες ναλτους ν πυρί, ὑμνδος δειξε. Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

νθρακες πυρί, νοητπροσαναφθντες, ὥσπερ καλμην πασαν, εδλων πλνην πετφρωσαν, οτοΧριστοΜαθηταί, κακατεφτισαν πιστν ψυχς κραυγζοντες Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν σβεσμνην μου ψυχν τῇ ἁμαρτίᾳ, τν σκοτισθεσαν πθεσι, τς τιμας νν καρδαν μου, φωτσατε το φωτς, τοῦ ἀϊδου κοινωνο θεοι πστολοι, ὅπως κραυγζω Τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν πληγωθεσν μου ψυχν τος οβλοις, τοῦ ἀλαζνος δγμασιν, ὁ τς πληγς σαρκ δεξμενος, ἰάτρευσον προσευχας, τν ερν σου Μαθητν, κασσν με ψλλοντα Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

φλεκτος τεκοσα τ πρ διεφυλχθης, Παρθνε πειργαμε διὸ ἱκτευε ν τεκες, σν σωμτων χορος, καὶ Ἀποστλοις, τος πιστς σωθναι ψλλοντας Πντα τὰ ἔργα τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος ν καμνπαδας μιμομενοι, οτοΠνεματος τν δρσον δεξμενοι, ἐν πστει κραυγζομεν Ελογετε τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν Μροις τ μυρπνοον σμσου, πανγιε Νικλαε κεμενον, μρα τος προστρχουσιν, ἀναβλζει κα παει, ἀνθρπων νοσματα.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τοκσμου σε προσττην νδειξεν, ὁ κσμου ποιητς τε κα Κριος διτος καλοσσε, ἐν νγκαις ερσκῃ, ῥύστης τοιμτατος.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Οκ στιν ς καλε σε ν θλψεσι, καθττον οχ ερσκει παρκλησιν δισου δεμεθα. Πντα πνον, Παμμκαρ μν πικοφισον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνεσε πσα γλσσα δοξζουσα, Θεν τν περμνητον τξασαν, Παρθνε Θενυμφε, ὃν δυσπει παστως, σσαι τς ψυχς μν.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μτς φθορς διαπερκυοφορσασα, καπαντεχνμονι Λγσρκα δανεσασα, Μτερ περανδρε, Παρθνε Θεοτκε, δοχεον τοῦ ἀστκτου, χωρον τοῦ ἀπερου, Πλαστουργοσου, σμεγαλνομεν.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

σχς φρηται πσα το κοσμοκρτορος τν γρ σχν πλισμνοι το Παντοκρτορος, οπαμμακριστοι πστολοι κα θεοι, καθελον παρατξεις, καὶ ἔσωσαν τς τοτου, κακουργας πντα τ πρατα.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς ποταμο τς πηγαας Πνεματος χριτος, ὕδασι θεων δογμτων πικλυζμενοι, πσαν ρδεσατε, Ἀπστολοι τν κτσιν, κατατην καρποφρον, εργσασθε πανσφωςθεν πντοτε μακαρζεσθε.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν τος σεπτος ποστλοις νευφημσωμεν, τος ερος θλοφρους καὶ ἐκβοσωμεν Δσποτα Κριε, τας τοτων κεσαις, κατν σν ποστλων, ερνευσον τν κσμον, καπαντοων κινδνων λτρωσαι.

 

Στχ. γιοι πστολοι το Χριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

γτος θεοις λειψνοις καθαγιζεται, τν εκλεν ποστλων ν θείῳ Πνεματι, τν πρωτοτκων δέ, ἡ ἄνω κκλησα, τος πνεμασι τος τοτων, φαιδρνεται παστως, διν Στερ πντας οκτερησον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτεινοττην λαμπδα μσον σε χουσαι, χοροστασαι Μαρτρων καὶ Ἀποστλων γνή, φς παστρπτουσαν, ἐνθων χαρισμτων, φωτζονται λως, καπντας τος ν πστει, μεγαλνοντς σε φωτζουσι.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν πρ φσιν Μητρα, κακατφσιν Παρθνον, τν μνην ν γυναιξν Ελογημνην, ᾄσμασι μυστικος, οπιστομεγαλνομεν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

χνηλατσας τος τρπους, τν ερν ποστλων, τν αθενταν ατν κατεκληρσω, ὡς ερρχης σεπτς, ἀξιγαστε Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς ζηλωτν νθεν σε, καβοηθν κατ πντα, τν σ καλοντων θερμς ες πντα κσμον, Παμμκαρ ποιητς, περιβητον νδειξε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Συντετριμμνκαρδίᾳ, ἀναβομν σοι Πτερ. Παραμυθα μν γενοῦ, τς θλψεις, σκεδζων διηνεκς, τν ψυχν μν Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ἡ ἐκτομτοθαντου, καθπερ πλεκυς δνδρῳ, ἐπκειτασοι ψυχ μον μλει, τς μετανοας καρπος, ἐπιδεξαι προθυμθητι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φρεις τν φροντα πντα, ἐν τας γαις χερσ σου, ὃν κδυσπει γντοῦ ἀλλοτρου, τς κακουργας μς, ἀχειρτους περισζεσθαι.

 

πστιχα τν Ανων, Ἀποστολικ

πστολοι του Χριστοῦ, ἐργται το Σωτρος Σταυρν γρ σπερ ροτρον, ἐν τος μοις φροντες, κεχερσωμνην τν γν, τς τν εδλων πλνης κκαθραντες, πστει τν λγον σπεραντες, ἀξως τιμσθε, ἅγιοι τοΧριστοῦ Ἀπστολοι.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρω τοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

πστολοι νδοξοι, στλοι τν κκλησιν, τς ληθεας κρυκες, λαμπδες πρχοντες φαειναί, ὑμες τ πυρτοΠνεματος, πσαν τν πλνην φλξατε, ἀνθρπων τ γνος φωτσατε, κανν κετεσατε δεμεθα, τΣωτρι κα Θεῷ ἡμν, ερηνεσαι τν κσμον, κασσαι τς ψυχς μν.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

ν πνοντες, πρς ν βλποντες, οἱ ἀθλοφροι Μρτυρες, μαν δν ζως ερμενοι, τν πρ Χριστο θνατον, ζηλοτυποντες λλλων τν τελευτν, ὢ τοθαματος! ὥσπερ θησαυρος, τς βασνους προαρπζοντες, πρς λλλους λεγοντι κν μ νν ποθνωμεν, τεθνηξμεθα πντως, κατγενσει τὰ ὀφειλμενα λειτουργσομεν, ποισωμεν τν νγκην φιλοτιμαν, τκοινν διον γησμεθα, θαντζων νησμενοι. Τας πρεσβεαις ατν Θες, ἐλησον μς.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Γγονα καταγγιον ομοι, τν δονν πανθλιος! Γλως ον ρμαι, ἀετος χθρος μουθεν σοι προσππτω γα Παρθνε, ἴδε μου τν θλψιν, καβοθειν μοι ρεξον, καδακροις κθαρον, καὶ ῥῦσαμε δομαι, κακαταισχυνθεησαν, οχαροντες γντῇ ἀπωλείᾳ μου.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

ραος ν κα καλς ες βρσιν, ὁ ἐμθανατσας καρπς, Χριστς στι τ ξλον τς ζως, ἐξ οφαγν ο θνσκω, ἀλλβοσν τ Λστ Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

κ το βυθοτοτς πιστας, τν θνν τς γλας σοφοί, ἠγρεσατε πρς πστιν θεοτερπῆ, κανοηττραπζῃ, ὀψνιον πολυτελς, πντας προσηγγετε, ἔνδοξοι πστολοι.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθμν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Τν σκοτασμν τς δεινς πτης, τφωττοκηργματος, διξαντες καρδας τν εσεβν, Ἀπστολοι Κυρου, κατεφωτσατε σαφςθεν μς σμασι, θεοις μακαρζομεν.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τεμνμενοι μεληδν τ ξφει, Ἀθληταθεοι τμητοι, ἐμενατε γπης το Λυτρωτοῦ, πρς ν ναδραμντες, νν κατοικετε ν χαρᾷ, πντα τ ορνια, δξῃ ἀπαστρπτοντες.

Δξα...

κκιστος κα φθορες το γνους, τν νθρπων κατχει με, πρεσβεαις τν κηρκων πανσθενς, Τρις ξρπασν με, ἐκ το φρυγγος ατοῦ, ἵνα μεγαλνω σου, τὸ ἄμετρον λεος.

Κανν... Θεοτοκον

Τν σνθρονον τ ΠατρΠαρθνε, ἐξ γνν σου αμτων σεμνή, προγαγες φοροντα σρκα θνητν, ὅπως θανατσῃ, τν οσαν τν βροτνθεν κατχρος σε, πντες μακαρζομεν.