ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΡΥΣ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Σταυρσιμα

χος βαρς

Οκ τι κωλυμεθα ξλου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμς στιν.

 

να Θεν τν νθρωπον περγσῃ, βροτς γγονας περγαθε, κασταυροσαι, δξα τ δξσου.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

τε Σταυρ σε δμος βραων, Λγε, κατεδκασε, γῆ ἐσεετο, καὶ ἡλου σλας κρπτετο.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Ὁ ἥλιος σκτασεν λεμον, σταυρουμνου σου, καὶ ἡ κτσις συνεκλονετο, κρζουσα Δξα σοι.

τερα, τς Θεοτκου

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Κλνν μοι τ φιλγαθον ος σου, δεομνΠανμωμε, καμὴ ἀπορρψς το σομε προσπου, μηδπρρω πμψς τς σς βοηθεας δλγρ δλιος, σπουδζει πολσαι με, παραλγοις πθεσι, κινετν καρδαν μου, σδμε συντρησον, ὅλον τς ατοβλβης μτοχον.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

φελος οδαμς κ τς λης, ὦ ψυχμου γενσεται, περὶ ἣν σπουδζεις ες μτην το βου, περὶ ἣν κτκεις σαυτν τας φροντσι, πσαν ον τν μριμναν, ἐπρριψον πρς Κριον, τν κρνασε μλλοντα, καδκρυσι βησονΔσποτα φιλνθρωπε, σσν με πρεσβεαις τς Τεκοσης σε.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

νομα ελαβεας Παρθνε, ἐμαυτῷ ἔξω θμενος, παγνιον πορνεας, ἐντς χρηματζω, καὶ ἀλαζονεας, γλως καθορμαι θηροις γρ δυσν, ὡς ντιμχοις, παραδχομαι ξ προσεξας

 διτοτο ῥῦσαμε σγρ γαλλαμα, πφυκας ψυχς μου κα πεποθησις.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Ῥήματα ν τ τκσου Τκνον, δι’ὧν χαροποι πρην κουον, προσεδκων, χαρς μπλησθναι, καχαροποισαι, ψυχς τεθλιμμνας, τατα δ πρς λπην μετετρπη, τσταυρσει σου ναργς τ πργματαλπη γρ τκει με, καθανεν προρημαι, πληροσης τς λπης τν καρδαν μου.

 

πστιχα Σταυρσιμα

Οκ τι κωλυμεθα ξλου ζως, τν λπδα χοντες το Σταυροσου, Κριε δξα σοι.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Κρεμμενος θνατε πξλου, ἐθριμβευσας τς παγδας το διαβλου, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Δξα σοι Χριστὲ ὁ Θες, Ἀποστλων καχημα, Μαρτρων γαλλαμα, ὧν τκρυγμα, Τρις ἡ ὁμοοσιος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ττρωμαι τῇ ῥομφαα τς λπης, ἐν Σταυρκαθορσσε, τν πὶ ὑδτων τν γν στερεοντα, κακαθπερ δρριν κτεναντα πλον βλπω γρ γυμνν κατεσφαγμνον σε κρεμμενον, καθανεν Υἱέ μου νν, αρομαι παμφλτατε, φρξον γ κασεσθητι, ἔλεγεν Πναγνος δακρουσα.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα. Ἦχος βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δι' ἐμὲ ἀνασχμενος, τς ν Σταυρ προσηλσεως, δξαι μου τν γρυπνον ανεσιν, Χριστὲ ὁ Θες, κασσν με ς φιλνθρωπος.

 

δεσπζων τν σωμτων Δυνμεων, καγινσκων τς ψυχς μου τὸ ῥάθυμον, τΣταυρσου σσν με, Χριστὲ ὁ Θες, ὡς φιλνθρωπος.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Θεοτκε ειπρθενε, ἐν τΣταυρῷ ὁρσα, τν Υἱόν σου κρεμμενον, ὡς Μτηρ θρηνδοσα, τν ατοῦ ἐμεγλυνας, φοβερν συγκατβασιν, ἀπειργαμε Δσποινα.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Πυρς φωτειντερον, φλογς ναργστερον, τξλον νδειξας Χριστ ττοΣταυροσου, καταφλγον μαρτας τν νοσοντων, καφωτζον τς καρδας τν μνοντων, τν κοσιν σου σταρωσιν, Χριστὲ ὁ Θες δξα σοι.

 

δι' ἡμς τν κοσιον, καταδεξμενος σταρωσιν, σντριψον χθρος, μεδτας σε Θεν ληθῆ, κασσον μς.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

τε προσηλθης βουλσει, καὶ ὑψθης τ Σταυρσου, ἡ Θεοτκος παρισταμνη λεγε Κριε Κριε, οδεμιγυναικσυνβη τὸ ἄλγος μου, Θεν σε πσταμαι κ τν θαυμτων, καὶ ἰδοβλπω σε, νεκρν ν ξλκρεμμενον, ἀλλ' ἀνστηθι, ὡς επας, τριμερος, ἵνα χαρουσα, βοσοι δξα σοι.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα τερα

τοῦ Ἀδμ τ κατκριμα, ξλΣταυροῦ ἰασμενος, ἴασαι μν τ συντρμματα τν καρδιν, κασσον μς.

Μαρτυρικν

γιοι πρεσβεσατε, ἄφεσιν δωρηθναι μν, τν πλημμελημτων μν, κατν προσδοκωμνων, δεινν υσθναι μς, καπικροθαντου δεμεθα.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

σπρως συνλαβες, ἐν μτρσου Παρθνε Θεοτκε, ὄνπερ κατεδες ν Σταυρ κρεμμενονπαστως ον κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Χριστς ξλππαυκε τν ξλου βλβην. ᾎσμα ωσφ

 

δα' χος βαρς

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τῷ ἐκτινξαντι Θεῷ, τν Φαραὼ ἐν θαλσσῃ Ἐρυθρᾷ, ἐπινκιον δν σωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Χριστς ψομενος Σταυρῷ, πρς αυτν πντας ελκυσε πιστος, κακατρραξεν χθρν, ἅπαντας τν καταπτσαντα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

εθρον ζως μοι ησοῦ, ἐκ ζωηφρου πγασας πλευρς, καὶ ἐνκρωσας χθρν, Δσποτα νεκρς γενμενος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

κετηραν τ Χριστῷ, ὑπρ μν οἱ Ἀθλοφροι κτενῆ, προσηνγκατε φρικτς, ἅπαντας υσθναι κρσεως.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σοβαρευμενον χθρν, ταπεινωθντες μες δι Χριστν, κατεπτσατε σοφοί, Μρτυρες τ θείᾳ χριτι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν νατελαντα κ σοῦ, ὑπερβολεσπλαγχνας, ἐν Σταυρκαθορσα, θρηνδες, Δσποινα τοτον δοξζουσα.

 

τερος, τς περαγας Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τσυντρψαντι πολμους, ἐν βραχονι ατοῦ, καδιαβιβσαντι, τν σραλ ν ρυθρθαλσσῃ, ᾄσωμεν ατῷ, ὡς λυτρωτῇ ἡμν Θεῷ, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς τερπντατον σμτων, ᾠδν θεοτερπῆ, εχαριστας νεκα προσφρομεν, τΧαρσοι γνή, ὅτι κ θλψεως χαρν, ἡμν βρβευσας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τοῦ ἐλους σου τν χριν, κατς σκπης τν σχν, οσιωπμεν Παρθνε πανμνητε, κηρττομεν δ νν, ὅτι κινδνων χαλεπν, ἡμς δισωσας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κ ποικλων λυτρωθντες, πειρασμν κα συμφορν, τας μητρικας σου πρεσβεαις Πανμνητε, ψλλομεν θερμς, εχαριστας σοι φωνας, ᾠδν πινκιον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κροσσωτος κεχρυσωμνη, ὡς χρυσος τας ρετας, κατας το Πνεματος χρισι Πναγνε, ὡς νμφη το Πατρς, ὡραϊσθεσα ληθς, ἐδεχθης Μτηρ Θεοῦ.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στερεθη τ πστει, Χριστοῦ ἡ Ἐκκλησα καγρ παστως ν μνοις, βομελδοσαγιος εΚριε, κασὲ ὑμνετπνεμμου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ὁ ἀπαθς κατ' οσαν, πς πθος πστης; ὁ τν ζων μοι μπνων, πς θνσκεις ν ξλῳ; Μγα σου τὸ ἔλεος, καὶ ἡ μακροθυμα σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρ λστν μσον Λγε, ἀδκως νυψθης, καὶ ἐδικαωσας πστει, τν σὲ ἐπεγνωκτα, Κτστην πσης κτσεως, ἐθελουσως πσχοντα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ξσεις σαρκς καρτεροντες, χειρν τε φαιρσεις, κατν ποδν κα παντοων, μελν θλοφροι, δξης πετχετε, ὑπρ μν πρεσβεοντες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

περβολτν βασνων, ἐνθως λαμπρυνθντες, τν περβλλουσαν δξαν, Σοφονν κληροσθε, πντοτε πρεσβεοντες, σωθναι τς ψυχς μν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λσιν μν φλημτων, ἁγνΠαρθνε δδου, τας μητρικας σου πρεσβεαις, ἡ τν Σταυρ παγντα, ἄνθρωπον γενμενον, Θεν Λγον κυσασα.

 

τερος, τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ορανος τ λγστερεσας, καττς γς θεμλιον δρσας, ἐπὶ ὑδτων πολλν, στερωσν μου τν νον, ες τ θλημσου, μνε Φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ττς χαρς, τς θεας μεγαλεον, ὡς παροχν μν τς σωφροσνης, εχαριστας φωνας, προφθσωμεν εσεβς, χαιρετζοντες ατν, ὡς προστασαν μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Οδισοῦ, ῥυσθντες τν κινδνων, καδισοχαρς πιτυχντες, Μτηρ νμφευτε, ὡς δοτρα γαθν, καπροσττιν εκλεῆ, πντες δοξζομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Καταλλαγν, πταισμτων κα κινδνων, τν θεϊκν πρεσβεαν σου πλουτοντες, Μτηρ Χριστο του Θεοῦ, ὡς αταν γαθν, ἀνυμνομεν σε πιστς, εχαριστας φωνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τς χαρς, πηγτς θαντου, βρεις χαρς τὰ ῥεθρα αμτων τος κινδυνεουσι, κασζεις πντας γνή, ὡς ἀέναος μν, ἀγαθοδτις Θεοῦ.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Εσακκοα τν κον σου, καὶ ἐφοβθην, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐξστην Κριε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ραιτατος καθπερ βτρυς, Σταυρῷ ὑψθης, εφροσνης γλεκος Δσποτα, ἐναποστξας φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Πολυδυνα νθρπων πθη, ἔπαυσας Λγε, πθος Δσποτα κοσιον, ἐν τσαρκσου δεξμενος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

τραυμτισαν τ τραυματοσθαι, οἱ Ἀθλοφροι, τν πολμιον καὶ ὤφθησαν, ἰατροτν παθημτων μν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Παρετξαντο πρς τος τυρννους, οἱ Ἀθλοφροι, κανικσαντες στφθησαν, νικητικος διαδμασι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πεκησας νευ σπορς, Παρθνε τν Λγον, τν Σταυρῷ ἐξαφανσαντα, τν φθορν γαθτητι.

 

τερος, τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κλυψεν ορανος Χριστὲ ὁ Θες, ἐν τσοκονομίᾳ, ἡ ἀρεττς φρστου, σοφας σου Φιλανθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πξιν σοι δν, τΧαρε γνή, οἱ ῥυσθντες τν κινδνων, τας σας πρεσβεαις Παρθνε, γηθμενοι προσγομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πγειρον καθ' ἡμν, κινδνους πολλος, τν παθν αἱ ἁμαρταιλλὰ ἡ θεα σου σκπη, ἡμς γνὴ ἐρρσατο.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Εχριστν σοι δν, ψυχς τας χερσν, ἐπισεομεν Παρθνε, τος θεοις μνοις σκιρτντες, ἐκ θλψεως υσθντες πολλς.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μακριοι ληθς, οσβοντς σε Θεοτκε Παναγα, ὅτι ν σοὶ ἁμαρτας, καθλψεως ρρσθημεν.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρθρζει τ πνεμμου, πρς σὲ ὁ Θες, διτι φς εἶ, κατσπροστγματα, ἐγνοντο ἰάματα, τος δολοις σου φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ψομενος Δσποτα ν ξλσαρκί, τν κτσιν πσαν, ἐκ βαρθρων χαλεπν, τς γνωσας ελκυσας, πρς γνσν σου φιλνθρωπε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Κρανου σε τπῳ ἐξτσαντο, λας νομος, σταυρωθναι ησοῦ, τν κραν τν λθριον, τοῦ ὄφεως συντρβοντα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

στσατε δυσσεβεας εματα, ΧριστοΜρτυρες, θεοις αμασιν μν, καΦαρατν τραννον, ἐν τοτοις πεπνξατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος νυξιν φειδς ξεμενοι, ἐσπαρξατε, τος λγχοις θληταί, καρδας ματαιφρονας, κανικηταγεγνατε.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γασεν Θες τν μτραν σου, ἁγα Σεμνή, κατοικσας ν ατῇ, καὶ ἐν Σταυρῷ ὑψομενος, τν κτσιν συνανψωσε.

 

τερος, τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Διασκεδσας τν νκτα τν παθν, λμψον μοι φς νοερν, ὁ τὸ ἀρχγονον σκτος, τς βσσου διξας, κατπρωτκτιστον φς, καταλμψας τ κσμῳ, Δημιουργτοπαντς.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τς μαρτας ναρεσιν πιστν, Παρθνε ττοκας, καὶ ἐκ κινδνων κα πνων, διεσθη κσμος διτΧαρσοι, καὶ ἡμες κβομεν, ῥυσθντες κ θλψεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κατασχεθντες ποικλοις πειρασμος, ἄχραντε Δσποινα, καὶ ἀθυμίᾳ καθλψει, καδεινπεριστσει, ἀπογνωσθντες μες, εφροσνης λπδα, σὲ ἐπλουτσαμεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς σωτηρας φλαξ τν πιστν, καοκετν σου γνή, ἀποδικεις κινδνους, καφρουρες πημντους διομτοχοι, τν πολλν γαθν σου, εχαριστομεν δας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Εχαριστομν σοὶ ῥυσθντες δι σοῦ, ἁμαρτημτων πολλν, καὶ ἀσθενεας κα πνων, κακινδνων χαλεπν, ἄχραντε Δσποινα, ἡ ἐλπς βεβαα, τν πιστν σου οκετν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ Ἰωνς κ κοιλας δου βανγαγε κ φθορς τν ζων μου, ἡμες δ σοι βομεν Παντοδναμε Σωτρ λησον μς.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νοσσασαν τν νθρπων τν φσιν, ἐπφανας δι σπλγχνα λους, ἰατρτν νοσοντων, καὶ ἰάσω τΣταυρκατπθει σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Ξλτπρν ὁ Ἀδμ κατεκρθη, ξλδνν το Σταυροδικαιοται, τν εσοδον λαμβνων, Παραδεσου κα τρυφς τν πλαυσιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

μνομέν σε τν Σταυρῷ ὑψωθντα, δοξζομεν τν κνθαις στεφθντα, καδξστεφανοντα, τος νθρπους Βασιλεῦ ὑπεργαθε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λυμαντικν πωσμενοι βλβην, οἱ Ἀθλητατς εδωλομανας, βασνοις μιλοντες κα θανντες, σν Χριστ βασιλεουσιν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οδιωγμς, ολιμς, ογυμντης, οκνδυνοι, οδθνατος λως, τος θεους θλοφρους, τς γπης το Χριστοδιεχρισαν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνολογες τν κ σο σαρκωθντα, καθρηνδες, ἐν Σταυρῷ ὑψωθντα, ατν κατανοοσα, Μητροπρθενε γνπαναμμητε.

 

τερος τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βυθῷ ἁμαρτημτων, περιπεσν γαθέ, ὡς ωνς κ το κτους βο σοινγαγε κ φθορς τν ζων μου, κασσν με φιλνθρωπε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γγλων γλσσαι Κρη, τσὰ ἐγκμια, ἀνακηρττειν ο σθνουσιν γνή, ἡμες δ νν δουλικς, δανεισμενοι τ Χαρε, τοΓαβριλ προσφρομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ες βθος θυμας, καπεριστσεως, τας μαρταις μν, πεπτωκτες ρρσθημεν, δισοτς νγκης τν κινδνων, Παρθνε Θεοτκε γνή.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πχρεων εργσω, πντα τν κσμον γνή, εχαριστεν κα ανεν κα δοξζειν, τν χριν σου εσεβς δισογρ τν κινδνων, καθλψεων λυτρομεθα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν νυκτ καὶ ἐν μρᾳ, καφανερς κα κρυπτς, ἐπτν σν καταφεγομεν, πντες βοθειαν, Παναγα Θεοτκε γνή, κασεπτς σε γεραρομεν.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κμινον Παδες, πυρφλεκτον πλαι, δροσοβολοσαν πδειξαν, ἕνα Θεν νυμνοντες κα λγοντες ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Βρος κουφζων, τν νομιν μου, μσον, ἀνμων νρτησαι, ἐπΣταυροῦ Ἰησοῦ ὑπεργαθε, ὁ ὑπερυψομενος, τν Πατρων Θες καὶ ὑπεργαθος.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγα Σταυρσει σου Κριε.

 

Λγχῃ ἐνγης, τν θεαν πλευρν σου, κατς πλευρς τὸ ὀλσθημα, ἐπανορθσω φλογνῃ ῥομφαίᾳ δέ, διδναι μοι εσοδον, Παραδεσου, Στερ προστττεις πντοτε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

στρα ν ψει, τεθεμελιωμνα, τς κκλησας οἱ Ἅγιοι, γεγενημνοι τν κτσιν αγζουσιν, ἄθλων τας λαμπρτησι, κατν αμτων φαιδρτησι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ββλος προσφρει, ἀεγεγραμμνους, ζντων Κυρου τος Μρτυρας, τγεγραμμνα Θεο δικαιματα, προθμως φυλξαντας, καὶ ἐνηθληκτας στερρτατα.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παναγα, πανγιον Λγον, τν ξ ατς νατελαντα, ἐν τῷ ἁγίῳ Σταυρῷ ἀνυψομενον, κακαθαγιζοντα τος νθρπους, ὁρσα πωδρετο.

 

τερος, τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος ν ΚαμνΠαδας μιμομενοι, οτοΠνεματος τν δρσον δεξμενοι, ἐν πστει κραυγζομεν Ελογετε τὰ ἔργα, Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΤΧαρειν εχαρστως σοι προσφρομεν, πσης δυσχερεας δι σοῦ, Μτηρ Θεοῦ ὡς ληθς λελυτρωμνοι κα συμφνως κρζοντες, ἐν εφροσνκαχαρᾷ, σμεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ηλσθημεν σπρας, κλαυθμπολλῷ, ἐπτπροσδοκίᾳ τν κακν, ἀλλτν σν θεοπρεπ σκπην Παρθνε, δεηθντες ερομεν, ἀγαλλασιν κα λσιν, ἀπσης θλψεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς θεον καταφγιον, τν σκπην σου, πντες κεκτημνοι πρς Θεν, ἐν πειρασμος κα διωγμος, καὶ ἁμαρταις, ἐπσοπροσππτομεν, καδισοῦ ἀπαλλαγν, πλουτομεν χραντε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν χριν τς πρεσβεας σου κηρττομεν, στματι κα πνεματι εί, ὡς δι' ατς κα πειρασμν κα τυραννδος, καβαρεας θλψεως, καπαντοων παθν, οδολοσου λυτρομενοι.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν μνον ναρχον, Βασιλα τς δξης, ὃν ελογοσιν ορανν α Δυνμεις, καφρττουσι τν γγλων α τξεις, ὑμνετε ερες, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Νεκρν με δειξε, ττς γνσεως ξλον, σδΧριστμου νεκρωθες πξλου, ἐζωσας καὶ ἐφτισας ψλλεινμνετε ερες, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κνθαις στεψεν, ὁ παρνομος δμος, σΒασιλεπαρακος κριζοντα, τν κανθαν, Ἀδμ το πρωτοπλστου, καὶ ὕψωσε Σταυρῷ, τν πντας κ το βθους, ἑλκσαντα τς πλνης.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Συνσει τεναντα, ορανος σε τανει, ἐπτοξλου λας ὁ ἀγνμων, ἰώμενον τς μν μαρτας, τπθει σου Σωτρ, καπασαντα τος πνους, τος κ τν λων πνοις.

Μαρτυρικν

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μαρτρων λεψανα, εωδαν θαυμτων, τος προσιοσιν διστκτκαρδίᾳ, ἐκπμπουσι, καπαθν δυσωδαν, δικουσιν εί, καπσιν ερωσταν, ἐνθως χορηγοσι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γων τγματα, λιτανεουσι Κρη, τν κ γαστρς σου προελθντα Δεσπτην, τν δεξαντα, ἐν Σταυρτοτοις τρβον, ἀθλσεως γνή, κασδοξολογοσιν, ὡς πντων Βασιλδα.

 

τερος, τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν π' Ἀγγλων σιγτως, ἐν ψστοις δοξαζμενον Θεν, οορανοτν ορανν, γκαὶ ὄροι καβουνοκαβυθς, καπν γνος νθρπων, ὕμνοις ατν ς Κτστην, καΛυτρωτν ελογετε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς λυτρωθντες καταιγδος, ἁμαρτας κα παθν κα πειρασμν, τας σας πρεσβεαις γαθή, Θεοτκε εχαρστφωνῇ, τΧαρσοι βομεν, ὡς δισοῦ ἐκ θλψεως, ες χαρν μετελθντες.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν τῇ ὀδντν κινδνων, κεκραγτας ο παρεδες γαθή, ἀλλδεσεως πτωχς, ἐπακοσασα ρρσω μς, ἐκ θλψεως μεγληςθεν πιστς τν σν πρεσβεαν, Ἁγνὴ ἀνυμνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μαρτημτων κα πταισμτων, ἡ ατα νν πγειρεν μν, θλψεις κινδνων κα παθν, καὶ ἀνθρπων πειρασμος πηνες, τας σας Θεοκυτορ, θεαις λιτας ρρσθημεν, ἐξ χθρν παραδξως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Οοκτιρμοσου ππντας, ἀενως καταπμπονται Χριστέ, ἀγαθοδτως ληθς, τας πρεσβεαις τς Τεκοσης σεν τατγρ πλουτομεν, Χριστιανοτὸ ἔλες σου, Σωτρ λεμον.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πανμνητε, τν ορανν ψηλοτρα, ἡ τν ναρχον Λγον σπρως συλλαβοσα, κασεσαρκωμνον Θεν, τεκοσα τος νθρποις, ᾠδας πντες σε πιστο μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κρίῳ σε, ἀνυψωθντα ς ἑώρα, Βασιλετν πντων ὁ ἥλιος σβσθη, κατκαταπτασμα τ τοναοῦ, ἐρργη, ἡ φαιδρτης ησοπαντοδναμε.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ρυξν σου, χερας, οἱ ἄνομοι καπδας, καπλευρν ζωηφρον, ἐκντησαν τ λγχῃ, καχολν καὶ ὄξος σε, ἐπτισαν Οκτρμον, τοπαντς τν γλυκασμν κα Θεν μν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συντριψαν, τοῦ ἀρχεκκου τς παγδας, συντριβμενοι πσαις, ἰδαις τν βασνων, καστεφανηφροι τ νκγεγοντες, ογενναοι θληταμακαρζονται.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

γασαν, τκαταθσει τν λειψνων, πσαν γν οἱ Ἀθλοφροι καὶ ἔπαυσαν τς κνσσας, τν εδωλοθτων, πυρπροσομιλοντες, καὶ ἐν τοτμυστικς, ὁλοκαυτομενοι.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φιλγαθε, τν Χερουβεμ γιωτρα, ἡ ΘεοΘεν Λγον σαρκί, ἀποτεκοσα, τν νυψωθντα σαρκ Σταυρῷ ἐθελουσως, ὑπρ πντων κτενς, τοτον πρσβευε.

 

τερος, τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σπρου τκου σλληψιν, τς ρμηνεσει βροτν; ἀφθνου τκου γννησιν, τς μ θαυμσει γηγενν; δισαφυλατς γς, Θεοτκε μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΤΧαρε παξως σοι, μετφωνς λαλαγμοῦ, Παρθνε νν προσφρομεν, σν τῷ ἈγγλΓαβριλ, ῥυσθντες κ ποικλων πειρασμν, Θεοτκε τας πρεσβεαις σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χαρ καὶ ἀγαλλασις, καεφροσνη θεϊκή, Παρθνε πειργαμε μν πλθυνε Θεοδογρ ο πενθοντες χαλεπς, ἀγαλλμεθα πρεσβεαις σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θυσαν σοι ανσεως, θω κα γλσσκαφωνῇ, ᾠδν εχαριστριον, ἀποδιδος σοι κτενς, Παρθνε ς ηξμην δι σοῦ, ἐν μρᾳ ῥυσθες κ θλψεως.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συγχαρομν σοὶ Ἄχραντε, τθείῳ τκεσεβς, χαρν μν βλυσας, ἐκ θλψεως κα πειρασμο δισοι εχαρστως καὶ ἡμες, τν δν ποπληρομεν.

 

πστιχα τν Ανων, Σταυρσιμα

Δεσπτης ν φιλνθρωπε Ζωοδτα, ἐξηγρασας δι Σταυροσου τν οκουμνην, Κριε δξα σοι.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρω τοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Σταυρ προσηλθη, ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἐτργησαν τὰ ἔθνη, Παρδεισον μετ Λστοῦ. Ατη δξα τς κκλησας, οτος πλοτος τς βασιλεας, ὁ παθν δι' ἡμς, Κριε δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τν μνμην τν γων σου, Ἀθλοφρων ορτζοντες, σὲ ἀνυμνομεν Χριστ βοντες

 Κριε δξα σοι.

Δξα... Κανν... Σταυροθεοτοκον

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταρωσιν κα σφαγν ς κακοργος, κατεδξω Μακρθυμε, ἵνα πεπτωκτας μς δι ξλου, πλιν δι ξλου Σταυρο σου ψσς, ἀλλ' ἡ τετοκυῖά σε Παρθνος ξεπλττετο, νεκρν καθορσσε, καστνουσα κραζεν μανα δικος! πς κτενουσιν νομοι τν Δκαιον;

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

ραος ν κα καλς ες βρσιν, ὁ ἐμθανατσας καρπς, Χριστς στι τ ξλον τς ζως, ἐξ οφαγν ο θνσκω, ἀλλβοσν τ Λστ Μνσθητμου Κριε, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Ἰώμενος τοῦ Ἀδμ τὸ ἄλγος, ὃ ὑπστη χθροσυμβουλῇ, ὑψθης πξλου Βασιλεῦ, καὶ ἄλγος καθυπστης, χερας κα πδας, ἡλωθεςθεν σου δοξζομεν, Λγε τ μακρθυμον.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθμν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ν μσσε τν νμων δμος, τν βραων σταρωσε, τν μνον Νομοδτην Λυτρωτά, πσης παρανομας, ἐκλυτρομενον Χριστέ, γνος τὸ ἀνθρπινονθεν νυμνομν σε.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τστγματα τν πολλν βασνων, ὡς τερπνὰ ὡρασματα, προσφροντες ο θεοι θληταί, κσμος τς κκλησας, ἐγνωρσθησαν φαιδρς, πντοτε πρεσβεοντες, ὑπρ τν ψυχν μν.

Δξα...

Δισωσον Τρις γα, τος σος δολους μνοντς σε, δυνμωσον σχϊ το Σταυροῦ, καπρς τν νω Πλιν, βανειν δγησον μς, ἔνθα καγενμενοι, εροιμεν τὸ ἔλεος.

Κανν... Σταυροθεοτοκον

Μὴ ἔχοντα καθορσα εδος, οδκλλος Χριστέ, σσαρκὶ ὑψομενον ν ξλτοΣταυροῦ, ἡ πναγνος Παρθνος, ἀνεβα δυνηρς Ομοι! πς σε νομοι, Τκνον κατεσπραξαν;