ΠΕΜΠΤΗ ΠΛ Β΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια ποστολικ

χος πλ. β'

λην ποθμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Δναμιν ορνιον, τοΠαρακλτου λαβντες, τν χθρν τς φλαγγας, οΧριστοῦ Ἀπστολοι, ἐτροπσαντο. Βασιλες λεγξαν, κασοφος σχυναν, ἰδιται καὶ ἀγρμματοι, γυμνοκαὶ ἄοπλοι, εαγγελικς παρετξαντο, τλγδτς χριτος, τς τερατουργας εργσαντο, καοτω τὰ ἔθνη, ὑπκοα ποιομενοι Χριστῷ, ἐν παρρησίᾳ πρεσβεουσιν, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Σὲ ἐπιποθσαντες, οεκλεες Μαθητασου, καὶ ἀπαρνησμενοι, ἑαυτος προθμως σοι, ἠκολοθησαν, καΣταυρν ραντες, σοατοῦ ὀπσω, πειθαρχοντες τπροστξει σου, τν γν κατλιπον, κατος ορανος κληρσαντο, τὰ ἔθνη πιστρφοντες, ες τν ληθσου πγνωσιν, κανν διπντων, ὑπκοοι γενμενοι εί, ἐν παρρησίᾳ πρεσβεουσιν, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

παντα τν βον μου, ἐν μελείᾳ διγων, πρς ττλος φθασα, ἄκαρπος δελαιος, Ὑπεργαθε, πονηρν πρξεων, ἐπιφρων μνον, νν φορτα τδυσβστακτα, ἅπερ φιλνθρωπε, σκρπισον οπτοῦ ἐλους σου, καδδου μοι κατνυξιν, καὶ ἐπιστροφν τν σωτριον, θεαις ποστλων, πρεσβεαις επροσδκτοις Θες, ος ες πρεσβεαν προσγω σοι, κατν σκυσασαν.

τερα τοῦ Ἁγου Νικολου

Τριμερος νστης Χριστ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Νικλαε μακριε, προσππτοντμε οκτειρον, δομασου, κατὰ ὄμματα σοφέ, φτισον τς ψυχς μου, ἵνα καθαρς βλψω, τν φωτοδτην καοκτρμονα.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

χθρν πιζητοντων με, κακοποισαι γιε, λτρωσαμε, παρρησαν πρς Θεν, ὡς χων ερρχα, κασσν με κ βλβης, καὶ ἐξ νδρν αμτων ῥῦσαμε.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Λιμνα σε χεμαστον, κατεχος προσμχητον, Ἱερρχα, νν κεκτμεθα πιστς, κα πργον σφαλεας, καθραν μετανοας, καὶ ὁδηγν πιστν, καπρμαχον.

Δξα... κανν ... Θεοτοκονμοιον

Μεγστων δωρημτων μν, ὁ τκος ὁ ἀλχευτος, τς Παρθνου, πσι γγονε σαφς· Θες γρ τν φθαρεσαν, καινζει πλιν φσιν, καὶ ἀναπλττει τὸ ἀνθρπινον.

 

πστιχα ποστολικ

ΠοτοΜαθητασου Χριστέ, ἐν πλοίῳ χειμαζμενοι, ἀνεβων· Διδσκαλε, σσον μς, ἀπολλμεθα, καννμες κραυγζομεν, Φιλνθρωπε Σωτρ μν, ῥῦσαι μς κ τν ναγκν μν δεμεθα.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Κριε, οἱ Ἀπστολοι κατλαβον, ποτμν τβθος τς θαλσσης διδικτων, ποτδτὸ ὕψος τς Βασιλεας διδογμτων, κατμν τχνῃ, τν κατληπτον βυθν ρενησαν, τδπστει, τν περγραπτν σου κλπον φθασαν, κατκσμῳ ἐκρυξαν τν χρονον Υἱόν σου, ὧν τας πρεσβεαις, καπντων τν γων, ἐλησον μς.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τοςπερηφνοις.

 

Σταυρς σου Κριε, τος Μρτυσι γγονεν, ὅπλον ἀήττητον· βλεπον γρ τν προκεμενον θνατον, καπροβλποντες τν μλλουσαν ζων, τῇ ἐλπδι τες σὲ ἐνεδυναμοντο. Ατν τας παρακλσεσιν, ἐλησον μς. ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δξα... κανν ... Θεοτοκον

Θεοτκε, σεἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστσασα τν καρπν τς ζως, σὲ ἱκετεομεν, πρσβευε Δσποινα, μεττν ποστλων, καπντων τν γων, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα ποστολικ

χος πλ. β'

ς ν μστν Μαθητν σου, παρεγνου Σωτρ, τν ερνην διδος ατος, ἐλθκαμεθ' ἡμν κασσον μς.

λπς τοκσμου γαθ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς φς σταλντες πγς, ἐφωτσατε πντας, σοφος διδγμασιν μν, καὶ ἐν δγμασι θεοις διξαντες, πολυθεας σκοτασμν, καλμψαντες τν τς Τριδος φωτισμν, κασσαντες λαος πολλος, ἐκ πλνης φεγγος, Ἀπστολοι τοΣωτρος.

Δξα... κανν ... Θεοτοκον

Τς εσπλαγχνας τν πλην νοιξον μν, ελογημνη Θεοτκε, ἐλπζοντες ες σέ, μὴ ἀστοχσωμεν, ῥυσθεημεν δισοτν περιστσεων· σγρ εἶ ἡ σωτηρα, τογνους τν Χριστιανν.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα ποστολικ

Τν ποστλων σου μνμη Κριε, ἀνεδεχθη ς Παρδεισος ὁ ἐν δμ· ν ατγρ γλλεται Οκουμνη· διδδου μν τας ατν κεσαις, ερνην κατμγα λεος.

 

δωδεκς τν ποστλων Κριε, δωδεκπυρσος ς λιος, ὤφθη τγ· δι' ατν γρ μρανας, πλνης τν βλβην, δι' ατν καταυγζεις ψυχς, τν σν δολων, δι' ὧν καὶ ἡμς, σσον εσπλαγχνε.

Δξα... κανν ... Θεοτοκον

λπς τοκσμου γαθ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γα Δσποινα γνή, τοΘεοῦ ἡμν Μτηρ, ἡ τν πντων ποιητν, ἀπορρτως τεκοσα, ἱκτευε σν ποστλοις ερος, ἑκστοτε τν γαθτητα ατοῦ, παθν μς λυτρσασθαι, καὶ ἄφεσιν μν, δοναι μαρτημτων.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα τερα

Τσαγντς νθου πστεως, τς διπλας νατρψαντες οἱ ἁλιες, ἐκ βυθοματαιτητος ελκυσαν πντας, κα παρσχον ατος τΘεεσεβοντας, κατοτον εμεγαλνοντας.

Μαρτυρικν

Τν γων σου μνμη Κριε, ἀνεδεχθη ς παρδεισος ὁ ἐν δμ· ν ατγρ γλλεται πσα κτσις. Διπαρσχου μν, τατν παρακλσει, ερνην κατμγα λεος.

Δξα... κανν ... Θεοτοκον

ν τΝαῷ ἑσττες τς δξης σου, ἐν ορανῷ ἑστναι νομζομεν· Θεοτκε, πλη πουρνιε, ἄνοιξον μν τν θραν τοῦ ἐλους σου.

 

Κανν τν γων ποστλων

 

δα' χος πλ. β'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς ν περπεζεσας ὁ Ἰσραλ, ἐν βσσῳ ἴχνεσι, τν δικτην Φαραώ, καθορν ποντομενον, Θεῷ ἐπινκιον δν, ἐβα σωμεν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Φς πεφυκτες τοκσμου φωτιστικας, θεηγροι λμψεσι, καταυγσατε μς, καπαθν λυτρσατε νυκτς, καὶ ὁμχλης πειρασμν, θεομακριστοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ρχοντας γν ππσαν Πνεμα μς, τσεπτν κατστησε, τοΚυρου Μαθηταί, τοῦ ἀέρος ρχοντας· διό, ἐτροπσασθε πιστος, ἐκλυτρωσμενοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

κ τοπυρς τοῦ ἀΰλου ς φωταυγες, ἀναφθντες νθρακες, τὰ ὑλδη μου σοφοί, πθη καταφλξατε πρς φς, ἀπαθεας καζως, καθοδηγοντς με.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν ποστλων πρεσβεαις καΠροφητν, καΜαρτρων Κριε, Ἰησοπαμβασιλεῦ, κατς κυησσης σε γνς, κατοικτερησον λαν, ἡμαρτηκτα σοι.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου. οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

κτον μλισμα, Νικλαε, προσδχου. Ἰωσφ.

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ασθητς Φαραώ, κατεποντσθη πανστρατί, Ἰσραλ δδιελθών, ἐν μστς θαλσσης νεβα· Κυρίῳ τΘεῷ ἡμν σωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν ορανος κατοικν, χαρμονικς Πτερ σοφέ, ἐπγς τν ν πστει, συμφνως νυμνοντων σε, πσαν λπην καρδας, πονηρν διασκδασον, τμεσιτείᾳ σου.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κατπαθν βλαβερν, κατὰ ἐχθρν φθοροποιν, κατπσης τοπλνου, κακας νννσχυσον, τος τσκπσου Πτερ τῇ ἁγίᾳ Νικλαε, πστει προστρχοντας.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τραυματισθντας μς, ὑπ' ἀορτων τοξευτν, τμοτσει τς σς Νικλαε πρεσβεας, περιποησαι, ὅπως γις βηματζωμεν, τς τοΚυρου δος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

συνυπρχων Πατρί, ὁ συναδιος Υἱός, ἐπ' ἐσχτων βουληθες, κατκησε τν μτραν σου, ες μν Θεοτκε, τν πιστν ναγννησιν· θεν μνομν σε.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ στιν γιος ς σύ, Κριε Θες μου, ὁ ὑψσας τκρας, τν πιστν σου γαθέ, καστερεσας ατος, ἐν τπτρτς μολογας σου.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τθεον Πνεμα τας μν, γλσσαις ναχωνεσαν, ἐπελεσει φρικδει, συντριβντας πρς ζων, καινοποιεδι' ὑμν, τος νθρπους νδοξοι πστολοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ν γνσει Λγε πλημμελν, ποαν ξω συγγνμην, ἐν μρτς δκης; διτοτσοι βο· Διτν σν Μαθητν, οκτειρν με τν ατοκατκριτον.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ομιμησμενοι Χριστοῦ, τσωτρια πθη, τς ψυχς μου τπθη, τχρνια καδεινά, ἰάσασθε ατροί, πεφυκτες νδοξοι πστολοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μαρτηκτα με Χριστέ, διτν ποστλων, κατς σ κυησσης, ἐπιστρψας ς Θες, ἐλησον καπυρς, αωνου Στερ λευθρωσον.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν τστερρᾷ, τς πστες σου πτρᾳ, τν λογισμν δρσας τς ψυχς μου, στερωσον Κριε· σγρ χω γαθέ, καταφυγν καστερωμα.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νκην σαφς, κατ τν ψυχοφθρων ρας παθν μν Νικλαε παμμκαρ· φ' ὧν μς πντοτε, πορθουμνους χαλεπς, σας προσευχας πολτρωσαι.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Μλη σαρκς, νεκρσας γκρατείᾳ, πρς τν ζων, μετβης τν γρω, ἣν καὶ ἡμς πρσβευε, ἀπολψεσθαι σοφέ, χαρμονικς εφημοντς σε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

πισκοπν, ἡμς ξ ορανου περιωπς, μπασῃ Ἱερρχα, ἀποσοβν παντα, ττοβου δυσχερῆ, σας πρς Θεν παρακλσεσι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λσιν μν, Ἁγνὴ ἁμαρτημτων, τν Λυτρωτν, δοθναι κδυσπει, τν σκοτασμν χραντε, τν ψυχν μν εί, τας σας πρεσβεαις σκεδζουσα.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χριστς μου δναμις, Θες καΚριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησα θεοπρεπς, μλπει νακρζουσα, ἐκ διανοας καθαρς, ἐν Κυρίῳ ἑορτζουσα.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λιμνες εδιοι, λιμνες κλυστοι, γαληνόν με, πρς ρμον ληθινς, μετανοας σσατε, ἁμαρτημτων χαλεπν, τρικυμίᾳ χειμαζμενον.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ψυχμου στναξον, ψυχμου δκρυσον, ταπεινμου καρδα, τῷ Ἀγαθῷ, ὁλικς κολλθητι, ὅπως μελλοσης σε φλογς, κακολσεως λυτρσηται.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σωτρα Κριον, σωτρες πλοντες, τν βροτν, δυσωπετε, ὅπως μς, σσῃ ὡς φιλνθρωπος, πειρατηρων χαλεπν, παμμακριστοι πστολοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρθνε χραντε, Παρθνε μωμε, μετ τν ποστλων πρ μν, ἱκεσαν ποησον, ὅπως υσθεη μν δεινν, πειρασμν καπεριστσεων.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κκοα Κριε, τν κον σου καὶ ἐφοβθην, κατενησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐξστην, δξα τδυνμει σου Κριε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ἰάτρευσον γιε, τν πληγωθεσαν πτοπλνου, ἀδιρθωτον καρδαν μου, ἱκετεων, τν γαθοδτην Θεν μν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Συντριψας ξανα, τς πωλεας, Χριστοθερπον· θεν πστει κετεω σε, τονος μου κκιστα, ἰνδλματα μεωσον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Μυρπνοος γγονας, δικαιοσνης ργοις θεφρον, κατν Μρων κατεκσμησας, τν καθδραν, Πτερ ερρχα Νικλαε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

νμφευτε Δσποινα, ελογημνη Θεοκυτορ, τος μνοντς σε περσζε, πσης βλβης, μνη τν νθρπων βοθεια.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τθείῳ φγγει σου γαθέ, τς τν ρθριζντων σοι ψυχς, πθκαταγασον δομαι, σεδναι Λγε Θεοῦ, τν ντως Θεν, ἐκ ζφου τν πταισμτων νακαλομενον.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

δν τν φρουσαν ες ζων, δι στενωττης γωγς, καπειρασμν τε καθλψεων, ΜαθητατοΛγου, σαφς δεσαντες, τς τρβους τς ψυχς μου ξομαλσατε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λχνοι τς θεας νατολς, ῥύσασθε κ σκτους με παθν, καὶ ἡδονν μαυρτητος, καπειρατηρων καπεριστσεων, καζλης κακινδνων, Χριστοῦ Ἀπστολοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τμοι τοΛγου θεοειδες, ββλμε γραφναι τς ζως, ἐκδυσωπετε πστολοι, τν μαρτιν μου τχαλεπτατον, ῥηγνύντες γραμματεον, τας προσευχας μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

σωτηρα μου καὶ ἐλπς, σσν με λπζοντα ες σέ, πντων λπς κατασχυντε, τας πρς τν Δεσπτην σου παρακλσεσι, τν θεων Μαθητν τε, μνη Πανμνητε.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τφς νατλλων τκσμ Χριστέ, φτισον τν καρδαν μου, ἐκ νυκτός σοι κραυγζοντος, κασσν με.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Νυσταγμῷ ἀμελεας κρατομενον, πρθυμν με πργασαι, ἱερας μεσιτεαις σου Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ησον τν Σωτρα κτευε, Ἱερρχα Νικλαε, αωνου κολσες με ῥύσασθαι.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κοσμικν με σκανδλων δισωσον, καδαιμνων κακσεως, Ἱερρχα Νικλαε πρεσβεαις σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

τεναι μν παρεχμενος, σοτν μτραν κατκησε Θεοτκε, ὃν ατησαι σωθναι μς.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τοβου τν θλασσαν, ὑψουμνην καθορν, τν πειρασμν τκλδωνι, τεδίῳ λιμνι σου προσδραμών, βοσοι· νγαγε, ἐκ φθορς τν ζων μου, πολυλεε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς πλκες θεγραφοι, τς τοΠνεματος σαφς, νομοθεσας νδοξοι, ἐν τας ψυχας σχκατε ψευδς, δι' ὧν τν ν γρμματι, κατηργσατε νμον, κσμον σσαντες.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ψυχὴ ἁμαρτνουσα, συνηθείᾳ τε κακῇ, φρενοβλαβς δουλεουσα, ἐπιστροφῇ ἐπστρεψον καΘεῷ, οκτρμονι βησον· Διτν ποστλων, Λγε σσν με.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Προβτοις με σνταξον, δεξιος ν τφρικτῇ, καφοβερᾷ ἐλεσει σου, τν κλεκτν προβτων σου προσευχας, τν θεων Κηρκων σου, ὁ τυθες, ὑπρ πντων μνς κακος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χορς κετεει σε, Ἀσωμτων λειτουργν, Υἱὲ Θεοπροναρχε, ἐκδυσωπεσε δμος τν Μαθητν, διτς Τεκοσης σε, τλασου παρσχου, τὰ ἐλη σου.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τκτει καταποθείς, ττς μαρτας, κραυγζω σοι Χριστ· ς τν προφτην, ἐκ φθορς με λευθρωσον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λαμπτρσε νοητν, ἔχουσα κτσις Νικλαε, φωτζεται κτσι, τν περων θαυμασων σου.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

νστακτε πρεσβευτά, τν σοπροστρεχντων Νικλαε, ὕπνου χαλεπωττου, ῥαθυμας με πλλαξον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ρρσω πλαι σοφέ, μλλοντας δκως τεθνξεσθαι· σατως ον με ῥῦσαι, συμβαινουσν παραπτσεων.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρθνε μνη γνή, κεχαριτωμνη βοθει μοι, ἀεχειμαζομνῳ, τας τοβου περιστσεσι.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δροσοβλον μν τν κμινον εργσατο, Ἄγγελος τοςσοις Παισί, τος Χαλδαους δκαταφλγον, πρσταγμα Θεοῦ, τν τραννον πεισε βον· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν πατρων μν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τῷ ἀγκστρττολγου νελκσαντες, βυθοτς πλνης παντας, προσηγγετε ττυθντι, Λγδι' ἡμς, Ἀπστολοι μλποντες ατ· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν πατρων μν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τφανντι λσματος πστολοι, ἀμσως μιλσαντες, ἐφωτσθητε φωτοδτοις, λμψεσιν ατο· διό με φωτσατε βον· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν πατρων μν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τν ποιμνα τν καλν κδυσωπσατε, ες ρη με πλανμενον, παραβσεως κζητσαι, θεοι Μαθηταί, κασσαι βοντα μμελς· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν πατρων μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σν Προφταις ποστλοις τε καΜρτυσι, Παρθνε, ὃν κησας, καθικτευε λυτρωθναι, πντας τν δεινν, τος φβ κραυγζοντας ατ· Ελογητς εἶ ὁ Θεος, ὁ τν πατρων μν.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τν σων σου Παδων, τν μνον πακοσας, κατν κμινον καιομνην δροσσας, ελογητς εΚριε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ῬώμτοΘεοπαμμκαρ, αρετιζντων στφος, κατεπτησας, κατς τοτων πτης, τπομνιον δισωσας.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Ὁ ἐποφθες τος πλωτρσι, κατν πλιν σου θρψας, κινδυνεουσαν, ψυχοφθρου λιμομε, εχας σου Πτερ λτρωσαι.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στριξον Πτερ εχας σου, τος σπροσκαλουμνους ες βοθειαν, κατευνζων δαιμνων, τπονηρν κλυδνιον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δσποινα πντων νθρπων, ἁγα Θεοτκε, τς δουλεας με τν παθν, σας πρεσβεαις, τελεως λευθρωσον.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ φλογς τοςσοις δρσον πγασας, καΔικαου θυσαν δατι φλεξας· παντα γρ δρς Χριστέ, μντβολεσθαι, σὲ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χερσωθεσας καρδας κατενεσατε, τῷ ἀρτρτολγου, ἐγκατασπεραντες, δγμα τσεπτν, στχυν κατοστεοντα, τος διασωθντας, ἐδρψασθε θεπται.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πρεσβειν τδρεπνῃ ἐπικαθρατε, τζιζνια πντα τς διανοας μου, θεοι γεωργοί, τοΣωτρος πστολοι, ὅπως σωτηρας, καρποφορσω στχυν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τοῦ ἐχθροτν κακαν κατακοιμσαντες, ἐκοιμθητε πνον δικαοις πρποντα, ἄγρυπνοι μν, πρεσβευταχρηματσαντες, ΜαθητατοΛγου, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τοπυρς τοῦ ἀσβστου ῥῦσαμε Κριε, Προφητν καΜαρτρων καὶ Ἀποστλων σου, κατς ν γαστρί, χωρησσης ρρτως σε, Κρης πειρνδρου, πρεσβεαις επροσδκτοις.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οἱ ὅσιοσου Παδες ν τκαμνῳ, τΧερουβεμ μιμσαντο, τν τρισγιον μνον ναβοντες· Ελογετε μνετε, καὶ ὑπερυψοτε τν Κριον.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν ψει πολιτεας φαεινοττης, ἀναδραμν σπερ γνριμος, πστοκουμνθαυματουργαις, θεοφρε ποικλαις, φωτζεις τος ν σκτει Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Χαρτωσον νθως παγρυπνοντας, τος στιμντας Νικλαε, κατακομισον τν κακαν, ἐχθραινντων νθρπων, ἡμν πεμβαινντων Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

πσας τς παγδας τοδιαβλου, σθνει συντρψας τοΠνεματος, ἐκ τοτων ῥῦσαμε σας πρεσβεαις, κυβερνν τν ζων μου, θεφρον ερρχα Νικλαε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνομν σε Παρθνε Θεοκυτορ, δι' ἧς ρὰ ἀπεστερωται, καελογα πσιν πλθε, τος εδσι σε μνην, Μητρα τοΘεοῦ ἡμν νανδρον.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεν νθρποις δεν δνατον, ὃν οτολμᾷ Ἀγγλων τενσαι τ τγματα, δισοδέ, Πναγνε, ὡρθη βροτος, Λγος σεσαρκωμνος, ὃν μεγαλνοντες, σν τας οραναις Στρατιας, σμακαρζομεν.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θεν νθρποις προσομιλσαντα, κατθνητν νσει συγκρτθεσαντα, ες τν σμπαντα κσμον κηρξαντες, πντας θου πλνης, ἠλευθερσατε· θεν μακαρζεσθε εί, θεοι πστολοι.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χριστοτπθος ξεικονζοντες, διπαθν τοσματος ποικλων πστολοι, τς σαρκς μου τπθη νεκρσατε, κατν ξασθενοσαν, κακινδυνεουσαν, κανενεκρωμνην μου ψυχν ζωοποισατε.

 

Στχ. γιοι πστολοι τοΧριστοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

δς γενομοι καθοδηγοσμε, πρς πλανῆ ὁδν τν ντολν σου Φιλνθρωπε, ἁμαρτας πεσντι ες βραθρα, καπεριπλανωμνῳ, καὶ ἀποκλναντι, ἐπτς δος τς πονηρς, κακινδυνεοντι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χοροὶ Ἀγγλων καὶ Ἀρχαγγλων τε, Ἐξουσιν, Δυνμεις, καὶ Ἀρχαί, Κυριτητες, Χερουβεμ καΣεραφεμ, καθρνοι Χριστέ, δμος τν ποστλων, σν τΤεκοσσε, μνε δυσωποσι Βασιλεῦ. Σσον τος δολους σου.

 

Κανν τοῦ Ἁγου Νικολου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τΧαρε δι' Ἀγγλου δεξαμνη, κατεκοσα τν Κτστην τν διον, Παρθνε σζε τος σμεγαλνοντας.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

ερων, καλλονθαυμτων βρσις, ἐκδυσπει, Θεν τν φιλνθρωπον, ἁμαρτημτων, ερεν μς φεσιν.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

σπερ πλαι, τος δεσμτας λυτρσω, τοθαντου, ἡμς οτω λτρωσαι, πειρατηρων, τοβου Νικλαε.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

Σὺ ἐν Μροις, τς Λυκας τεθαμμνος, μρα βρεις, πντοτε Νικλαε, τν δυσωδαν, τν παθν δικοντα.

 

Στχ. γιε ερρχα το Χριστοπρσβευε πρ μν.

 

τοΚτστου, παρουσα πθραις, μὴ ἀμλει, ψυχὴ ἀλλβησον· Τας Νικολου, Χριστεχας σσν με.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φς τεκοσα, τς καρδας μου τς κρας, ἀβλεπτοσας, Πανμνητε φτισον, ἵνα μνσε, δισοσζμενος.

 

πστιχα τν Ανων ποστολικ

ΠοτοΜαθητασου Χριστέ, ἐν πλοίῳ χειμαζμενοι, ἀνεβων· Διδσκαλε, σσον μς, ἀπολλμεθα, καννμες κραυγζομεν· Φιλνθρωπε Σωτρ μν, ῥῦσαι μς κ τν ναγκν μν δεμεθα.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Κριε, οἱ Ἀπστολοι κατλαβον, ποτμν τβθος τς θαλσσης διδικτων, ποτδτὸ ὕψος τς Βασιλεας διΔογμτων, κατμν τχνῃ, τν κατληπτον βυθν ρενησαν, τδπστει, τν περγραπτν σου κλπον φθασαν, κατκσμῳ ἐκρυξαν τν χρονον Υἱόν σου, ὧν τας πρεσβεαις, καπντων τν γων, ἐλησον μς.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τος γους θαυμστωσε, καὶ Ἁγας Θες μν· γαλλισθε καεφρανεσθε, πντες οδολοι ατο· μν γρ τομασε τν στφανον, κατν Βασιλεαν ατοῦ, ἀλλ' ατομεν, καὶ ἡμν μὴ ἐπιλθησθε.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Τριμερος νστης Χριστ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μεγλων χαρισμτων γνή, Παρθνε Θεομτορ σεμνή, ἠξιθης, ὅτι τεκες σαρκί, τν να τς Τριδος, Χριστν τν ζωοδτην, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητμου, ὁ Θες Σωτρ μου, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου, κασσν με, ὡς μνος φιλνθρωπος.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ς νεφλαι, ἐπωμβρσατε τὸ ὕδωρ, ἐν τκσμῳ, τς νθου γνσεως, πεφωτισμνοι, Κυρου πστολοι.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ς κτνες, μυστικαδιαδραμντες, ες τν κσμον πστολοι νδοξοι, ἀνθρπων γνος, πστει φωτσατε.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τν βασνων, τ πυρπροσομιλοντες, θεαν δρσον μς ναψχουσαν, παρΚυρου, ἐδξασθε Μρτυρες.

Δξα...

Τν γαν, κασεπτν πιστοΤριδα, προσκυνοντες συμφνως βοσωμεν· Τν ποστλων, λιτας σσον πντας μς.

Κανν ... Θεοτοκον

τεκοσα, διλγου πρ λγον, Θεοτκε Πατρτν συνναρχον, ατν δυσπει, σσαι τς ψυχς μν.