ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΛ Β΄ ΗΧΟΣ

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος πλ. β' Ὅλην ποθμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

πντων βουλμενος, οχτν θνατον Λγε, ἀλλτν μετνοιαν, τν μαρτηκτων σοι πολυεσπλαγχνε, ΧριστκαΚριε, καποιν λεος, μετ΄μοῦ ἀετοδολου σου, μετανοοντι μοι, κατν τν κακν μοι συγχρησιν, δι' ὧν σε παρεπκρανα, ἐξαιτεν τολμντι συμπθησον· ν μογρ δεξς, τν βυσσον τν θεων οκτιρμν, ἐὰν νξιον ντα με, σσς ς φιλνθρωπος.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

μνος φιλνθρωπος, ὁ πντας θλων σωθναι, κακαλν ς εσπλαγχνος, τος λελυπηκτας σε, πρς μετνοιαν, μμνησθς Δσποτα, μηδαμς δομαι, τς ασχνης τν τπων μου, ἔργων ν πραξα, φεῦ! τν φθαλμν σου πναντι, μφρξας πανθλιος, ττν σν χειρν ναπδραστον· θεν νν προσππτω, στενζων καπενθν, κανοητς, τν σν ποδν φαπτμενος, τολαβεν συγχρησιν.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Δξαι μου τν δησιν, ὁ πντας θλων σωθναι, καμὴ ἀπορρψς με, ἀπτο προσπου σου τν νξιον, τν πολλπτασαντα, ὑπρ πσαν φσιν, τν νθρπων, ἐκ νετητος· διπροσππτω σοι, κλνων μου τγνυ σν δκρυσι, σπλαγχνσθητι λησον, δεξον ν μοτὰ ἐλη σου, Κριε τς δξης, ἐλους Πατρ καοκτιρμν, μή με πστν θλιον, τν παρακαλοντσε.

τερα, τν σωμτωνμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

χον ορτσιμον, Ἀγγελικαί σοι χορεαι, ἀσιγτοις στμασιν, αωνως μλπουσιν, Ὑπεργαθε, σοτρανς βλπουσαι, τὸ ὡραον κλλος, κατς αγλης μφορομεναι, τπρς τχερονα, νεσει οδαμς μφερμεναι, ἀεδὲ ἐν τος μπροσθεν, μλλον κλινς νανεουσαι, κατς πανολβους, δεχμεναι προθμως στραπς, ἐν παρρησίᾳ πρεσβεουσιν, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Τεχισον τν πομνην σου, Ἀγγελικας προστασαις, ὁ ττοτων τγματα, λγσυστησμενος καβουλματι, πειρασμν παντα, καβαρβρων θρσος, ἐκδικων κααρσεων· τσγρ αματι, τατην ληθς ξηγρασας, κανμου τκατκριμα, κατς μαρτας ξλειψας, ὅπως λυτρωθεσα, τν νν παρενοχλοντων λυπηρν, ἐν ρθοδξφρονματι, Στερ μεγαλνσε.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

ρχαΚυριτητες, καΣεραφεμ σν τος θρνοις, Χερουβεμ τὰ ἄχραντα, Ἄγγελοι, Ἀρχγγελοι, τν σεβσμιον, κασεπτν θρνον σου, κατν θεαν δξαν, μετ δους περιπουσι. Δυνμεις πσαι δέ, σν τας ξουσαις γεραρουσι, τν σν μεγαλοπρπειαν, κατς σς προνοας τὸ ἄφραστον, κατν ν τος οσι, σοφαν σου θαυμζουσι Χριστέ, καπαρρησίᾳ πρεσβεουσιν, ὑπρ τν ψυχν μν.

Δξα... κανν... Θεοτοκονμοιον

Γνμῃ ὀλισθσας τε, καὶ ὑποκψας τπλνῳ, ἀπτΘενυμφε, πρς τν περθαμαστον εσπλαγχναν σου, καθερμν δησιν, παναγα Κρη, καταφεγω πανθλιος, δεσμομε λτρωσαι, τν πειρατηρων καθλψεων, κασσν με Πανμωμε, τν δαιμονικν πιθσεων, ἵνα σε δοξζω, καπθῳ ἀνυμνκαπροσκυνῶ, καμεγαλνω σε, Δσποινα, τν ειμακριστον.

 

πστιχα Κατανυκτικ

Μετνοιαν οκκτημαι, ἀλλ' οδπλιν δκρυα· διτοτο, ἱκετεω σε Σωτρ, πρτλους πιστρψαι, καδοναμομετνοιαν, ὅπως υσθσωμαι τς κολσεως.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

ν τφρικτπαρουσίᾳ σου Χριστέ, μὴ ἀκοσωμεν, οκ οδα μς· τν γρ λπδα πσοτΣωτρι θμεθα, εκατσπροστγματα οπρττομεν, διτν μλειαν μν, ἀλλφεσαι τν ψυχν μν δεμεθα.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

ΟΜρτυρς σου Κριε, οκ ρνσαντσε, οκ πστησαν πτν ντολν σου, τας ατν πρεσβεαις, ἐλησον μς.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

ρχαγγελικς νυμνσωμεν πιστοί, τν ορνιον παστδα, καπλην σφραγισθεσαν ληθς. Χαρε δι' ἧς νεβλστησεν μν, ὁ Σωτρ τν πντων, Χριστς ζωοδτης καΘες· κατβαλε Δσποινα, τος τυρννους θους χθρος μν, τχειρσου χραντε, ἡ ἐλπς Χριστιανν.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ χος πλ. β'

ννοτν μραν τν φοβερν, καθρηνμου τς πρξεις τς υπαρς, πς πολογσομαι, τῷ ἀθαντΒασιλεῖ, ποίᾳ δπαρρησίᾳ ἀτενσω τΚριτῇ, ὁ ἄσωτος γώ. Εσπλαγχνε Πτερ, Υἱὲ μονογενς, τΠνεμα τὸ ἅγιον, ἐλησν με.

 

Ες τν κοιλδα τοκλαυθμνος, ες τν τπον ν διθου, ὅταν καθσς λεμον, κρσιν δικααν ποισαι, μδημοσιεσς μου τκεκρυμμνα, μηδκαταισχνς με νπιον τν γγλων, ἀλλφεσαμου Θες, καὶ ἐλησν με.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

λπς κασκπη καλιμν, τν ες σπροστρεχντων, Θεοκυτορ γαθή, προστασα τοκσμου, ἱκτευε σν σωμτοις κτενς, ὃν τεκες φιλανθρωπτατον Θεν, ῥυσθναι τς ψυχς μν, ἐκ πσης πειλς, μνη ελογημνη.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

λησον μς, Κριε, ἐλησον μς· πσης γρ πολογας ποροντες, τατην σοι τν κεσαν ς Δεσπτῃ, οἱ ἁμαρτωλοπροσφρομεν· λησον μς.

 

Κριε λησον μς· πσογρ πεποθαμεν, μὴ ὀργισθς μν σφδρα, μηδμνησθς τν νομιν μν, ἀλλ' ἐπβλεψον κανν ς εσπλαγχνος, καλτρωσαι μς κ τν χθρν μν· σγρ ε Θες μν, καὶ ἡμες λας σου, πντες τὸ ὄνομσου ργα χειρν σου, καὶ ἐπικεκλμεθα.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

ρχσωτηρας τοΓαβριλ προσηγορα, πρς τν Παρθνον γγονεν· κουσε γρ τΧαρε, καοκ πφυγε τν σπασμν, οκ δστασεν ς Σρρα ν τσκηνῇ, ἀλλ' οτως λεγεν· δοὺ ἡ δολη Κυρου, γνοιτμοι καττὸ ῥῆμσου.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Ψυχή, ῥαθμως τν ζων διανουσα πσαν, ἡμραν κρσεως φρικτν, κατνον ολαμβνεις, ἀννηψον, κατν μετνοιαν λοῦ, ἐπστρεψον, καβησον Χριστῷ. Οκτρμον, μμνησθς μν πολλν μαρτιν, ἐν ρκαταδκης.

Μαρτυρικν

Φς δικαοις διπαντς· ογρ γιοι ν σοφωτισθντες, καταλμπουσιν εὶ ὡς φωστρες, λχνον σεβν σβσαντες, ὧν τας εχας, σφωτιες λχνον μου Κριε, κασσν με.

Δξα... κανν... Θεοτοκον

Τν περνδοξον τοΘεοΜητρα, κατν γων γγλων γιωτραν, ἀσιγτως μνσωμεν, καρδίᾳ καστματι, Θεοτκον ατν μολογοντες, ὡς κυρως γεννσασαν Θεν σεσαρκωμνον, καπρεσβεουσαν παστως πρ τν ψυχν μν.

 

Κανν Κατανυκτικς, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

Τν μμτων μου, Χριστέ, τν κλαυθμν δχου ωσφ.

 

δα' χος πλ. β'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ασθητς Φαραώ, κατεποντσθη πανστρατί, Ἰσραλ δδιελθών, ἐν μστς θαλσσης, ἀνεβα· Κρω τΘεῷ ἡμν σωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Τν μπεσντα Χριστέ, λστν ες χερας πονηρν, καπληγας ψυχοφθροις, ἡμιθανγενμενον, συμπαθεας, ἐλαίῳ θεραπεσας οκτερησον, ἵνα δοξζω σε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς μαρτσας πολλά, σπλαιον γγονα λστν, ὁ τεχθες ν σπηλαίῳ, δακρων μβρους δδου μοι, κακαθρισον, ὅπως τοῦ ἁγου σου Πνεματος, νας γενσωμαι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεανικς τν χθρν, καταβαλντες θληταί, θεοπλκοις ληθς, στεφνοις κοσμθητε, καΘεῷ ἐν ψστοις, μετ' Ἀγγλων παρστασθε, δξης πληρομενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οτν αμτων βυθῷ, τν Φαρατν νοητν, ἀποπνξαντες ποτέ, σεπτοΜεγαλομρτυρες, πρς γν παγγελας, ορανου μετβητε, Χριστν δοξζοντες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ΜετΜαρτρων γνή, μεττν θεων Προφητν, μετπντων γγλων, τν κτστην τν πντων, ἐκδυσπει σωθναι, τος σδοξζοντας, Θεοχαρτωτε.

 

Κανν τν σωμτων, οὐ ἡ Ἀκροστιχς.

κτη πφυκε τν Νων μελδα

 

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς ν περπεζεσας ὁ Ἰσραλ, ἐν βσσῳ, ἴχνεσι, τν δικτην Φαραώ, καθορν ποντομενον, Θεῷ ἐπινκιον δν, ἐβα σωμεν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πουρανου χορεας νευφημν, τν τερπνν επρπειαν, τας ατς φωτιστικας, ἀστραπας φαιδρνεσθαι βοῶ, ἱκετεων σε Χριστέ, τν μνον εσπλαγχνον.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κατακοσμσας τΛγκατῷ ἐκ σοῦ, παναγίῳ Πνεματι, τν γγλων τος χορος, σ τν πντων ατιον μνεν, παρεσκεασας ατος ς παντοδναμος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν αυτς δεξαμνη Δημιουργν, ὡς ατς θλησεν, ἐξ σπρου σου γαστρς, ὑπρ νον σαρκομενον γνή, τν κτισμτων ληθς, ἐδεχθης Δσποινα.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν τστερρτς πστες σου πτρᾳ, τν λογισμν δρσας τς ψυχς μου, στερωσον, Κριε· σγρ χω γαθέ, καταφυγν καστερωμα.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μετανον Χριστσυνεταξμην, κατν κακν οδλως παυσμην, τίς γνωμαι τφλωσιν, περικεμενος πολλν. Υἱὲ Θεοσύ με, οκτειρον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ποσκοπν Θεομακροθυμαν, ἐκδαπανζων τῇ ῥαθυμίᾳ, καδδοικα πντοτε, μὴ ἐξαφνης τομή, ἡ τοθαντου προφθσμε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος διωγμος, τος πνους, τος κινδνους, ὥσπερ τρυφν οΜρτυρες ποθοντες, ἠγλλοντο βλποντες, διανοας φθαλμος, τν δι' αἰῶνος πλαυσιν.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς τστερρτς εσεβεας πτρᾳ, τν λογισμν δρσαντες πανσφως, μοχλεσεσιν γιοι, πολυτρπων ακισμν, οκ νετρπητε Μρτυρες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νος μν Παρδεισος δεχθης, ζως γντξλον μσον χων, ἐξ οφαγν χραντε, τς νεκρσεως δμ, τς πονηρς πολεται.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ στιν γιος ς σύ, Κριε Θες μου, ὁ ὑψσας τκρας, τν πιστν σου γαθέ, καστερεσας ατος, ἐν τπτρτς μολογας σου.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πσαν φσιν λογικν, ἐκ μὴ ὄντων βουλσει, πλαστουργσασα Φσις, τρισαγαις ν φωνας, ὑμνολογεται τριττος, ἐν προσποις, καδοξολογεται πιστς.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πηγζων στὸ ἀγαθν, Δσποτα τν πντων, καπλουσως κχων, τμεθξει γαθος, τος σωμτων χορος, τν γγλων δειξας φιλνθρωπε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

δθη φεσις μν, δισοΘεοτκε· γρ νμου Δεσπτης, ὁ ἐκ σοσωματωθείς, τπθη πρ μν, ὑπομείνας, πντας λυτρσατο.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κλυψεν ορανος, ἡ ἀρετσου Χριστέ, κατς σς ανσεως Κριε, τπντα πεπλρωται.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μκατακρνς μς, τος πταοντς σοι πολλά, ἀλλτσυνθει σου Δσποτα, ἐλει οκτερησον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δς πρχων ζως, θανατηφρους δος, Στερ, ἁμαρτας κκλνειν με, ἀεκαταξωσον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φπτουσαν ακισμν, καθυπελθντες πυρν, δρσθεου Πνεματος, Μρτυρες μενατε φλεκτοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χειμρρουν θεας τρυφς, τρυφτε περιφανς, Μρτυρες αμτων τος εμασιν, ατν κληρωσμενοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

αθμως μου τν ζων, ἐκδαπανσας γνή, πρς τν σν προστρχω ντληψιν, οκτερησον σσν με.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χριστς μου δναμις, Θες καΚριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησα θεοπρεπς, μλπει νακρζουσα, ἐκ διανοας καθαρς, ἐν Κυρίῳ ἑορτζουσα.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Φθορς πρσδεκτον, τν φσιν χοντες, οθειτατοι Νες σου τν σεπτν, θρνον περιπουσιν, ἀθανασας σε πηγν, κληρωσμενοι φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πτοΠνεματος, ἁγιαζμενοι, τν γγλων ο δμοι πρς τκακν, μνουσιν κνητοι, τας πρς τπρτον γαθν, ἀναβσεσι θεομενοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κατρα λλυται, ἡ τς προμτορος δισοΘεομτορ· σγρ μν, Ἄχραντε πανμωμε, τς ελογας τν πηγν, τν ἀέναον κησας.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τφς νατλλων τκσμῳ, Χριστέ, φτισον τν καρδαν μου, ἐκ νυκτς σοι κραυγζοντος, κασσν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

εσσαὶ ἐκ τς ῥίζης βλαστσας Χριστέ, ξρανον τβλαστματα τν παθν μου, φυτεων μοι τν φβον σου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Στεναγμν ς τελνης κτησμεθα, κακακν ποσχμεθα, στεναγμν πως φγωμεν αἰώνιον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τετρωμνοι τθείῳ σου ρωτι, τιτρωσκμενοι χαιρον, τας βασνοις οΜρτυρς σου Κριε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

κ περτων τσματι οΜρτυρες, ἐναθλοντες κεκργατε, καΧριστς τς φωνς μν εσκουσε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν ορνιον πλην μνσωμεν, δι' ἧς πντες εσρχονται, ἁμαρτωλοπρς εσδους συγχωρσεως.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τθείῳ φγγει σου γαθέ, τς τν ρθριζντων σοι ψυχς, πθκαταγασον δομαι, σεδναι Λγε Θεοῦ, τν ντως Θεν, ἐκ ζφου τν πταισμτων νακαλομενον.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

πτοθρνου τν Χερουβεμ, βλπων Προφτης σε, παντεππτα τν Κτστην καΚριον, ἐπιβεβηκτα δισυμβλων τν σν, μυεται δεσποτεαν κακυριτητα.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τας μυρισιν Δανιλ, κατας χιλισι, τν γγλων κυκλουμνσοι Δσποτα, βλπων νωμνην τν τν νθρπων μορφν, τ κρτος σου τς δξης μεμυσταγγηται.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ραος κλλει σς Υἱός, παρ τος υος τν γηγενν, ὤφθη πανμνητε Δσποινα. Λγος γρ πρχει τοῦ ἐππντων Θεοῦ, εκαφσιν νθρπου κ σοῦ ἀνλαβε.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τκτει καταποθείς, ττς μαρτας, κραυγζω σοι Χριστέ. Ὡς τν προφτην, ἐκ φθορς με λευθρωσον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ὁ ὀμματσας τυφλος, τς ψυχς μου νοιξον μματα, ὅπως τφς σου βλψω, καπαθν σκτους υσθσωμαι.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ναμτων ζωοποιν, μετανοας μπλεων ποησον, Οκτρμον τν ψυχν μου, ποταμος διδος δακρων μοι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κοιλδες μαρτυρικαί, κρνα αμτων κφουσι, καπντων τς καρδας, εσεβν εωδιζουσι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λυμενοι ακισμος, σμα τφθειρμενον γιοι, τπθτοΚυρου, τν καρδαν συνεδσατε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γα Μτερ Θεοῦ, τν βεβηλωθεσαν καρδαν μου, πρξεσιν ναγσι, συμπαθείσου γασον.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τοβου τν θλασσαν, ὑψουμνην καθορν, τν πειρασμν τκλδωνι, τεδίῳ λιμνι σου προσδραμών, βοσοι· νγαγε, ἐκ φθορς τν ζων μου πολυλεε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νος καθαρτητι, καταβανοντας ρν, ὁ Ἰακβ ν κλμακι, τος γγλους σου Δσποτα τηλαυγς, τν σν διδσκετο, ἐν σαρκπαρουσαν προδηλτατα.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νοσας τν νθεον, τν γγλων καφαιδρν, παρεμβολν γλλετο, ὁ θερπων σου Δσποτα σραλ, ερθμως χορεουσαν, κατν ρρητον δξαν περιπουσαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ρων πρτερον, αωνων ληθς, ἀγγελικν Δυνμεων, ἀνεδεχθη τὸ ὄρος τὸ ἐμφανς, σγαστρ χωρσασα, τς Θετητος αγλην, Κρη Δσποινα.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τν σων σου Παδων, τν μνον πακοσας, κατν κμινον καιομνην δροσσας, ελογητς εΚριε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πτς γαν κακας, τν νον πετυφλθην, καοκ βλεψα μετανοας τφγγος. ΧριστΣωτρ μου σσν με.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Θαρρν τσεσπλαγχνίᾳ, προσππτω σοι Οκτρμον, ἐξαιτομενος τν κακν μοι τν λσιν, μή με παρδς Δσποτα.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μνος γὼ ἐγυμνθην, ἐξ ργων δικαιοντων, μνος πραξα πσαν τοπον πρξιν, μνος Χριστσύ με οκτειρον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ὁ ὑπερκσμιον δξαν, ἐνδσας τος γους, τος θλσαντας ν τκσμῳ, πρεσβεαις ατν, Χριστμου σσν με.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νομοθεσας δκου, δικαου νμου ντες, θεοι φλακες κατεπτσατε πστει, νομμως ναθλσαντες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δολου μορφν ποδντα, Δεσπτην Κρη τκτεις, ὃν κτευε τν παθν τς δουλεας, Ἁγνὴ ἐλευθερσαμε.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δροσοβλον μν τν κμινον εργσατο, Ἄγγελος τος σοις Παισί, τος Χαλδαους δκαταφλγον, πρσταγμα Θεοῦ, τν τραννον πεισε βον· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν πατρων μν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ραιτητι φαιδρνεσθε πανγιοι, Ἄγγελοι τοπαντοκρτορος, πλησιζοντες, τῇ ἀφρστδξτοΧριστοῦ, καπθκραυγζοντες ε· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νοερς περσΔσποτα στρεφμενοι, Ἄγγελοι τν κατληπτον, φωτοφανεαν, ἀϊδως δχονται τν σν, ὑμνοντες καλγοντες ε· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μετσοελογημνη ὁ Ἀσματος, Κριος φη Γαβριλ· τν καταφθαρεσαν γρ ναπλάσαι φσιν βουληθες, τν μτραν σου κησεν γν· Ελογημνη Θεν, σαρκκυσασα.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οἱ ὅσιοσου Παδες ν τκαμνῳ, τΧερουβεμ μιμσαντο, τν τρισγιον μνον ναβοντες· Ελογετε μνετε, καὶ ὑπερυψοτε τν Κριον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ζλωσα σπλγχνου πλουσου τρπους, καπαρορμου πτωχεσαντα, τν νον πρθυρν τς μετανοας, κακίᾳ ἡλκωμνον Χριστέ· μή με ες πρ πμψς σβεστον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Χειμνι κασαββτ καλν ργας, μή με τοβου ντοιμον λβς, χειμνα τς μαρτας καταπασας Οκτρμον, ἀλλ' ἐπιστροφν θεαν δδου μοι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ΟΜρτυρες τν πλνην καταπατοντες, τῇ ἀπλανεπστει πασαν, βασνων, ἤνεγκαν τρικυμαν, ελογοντες, ὑμνοντες, καὶ ὑπερυψοντες τν Κριον.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φπτουσαν βασνων νεγκαν φλγα, ὑπομονς δρσοἱ Ἅγιοι, ὕλην φλεξν τε σεβεας, θεας ζλῳ ἀγπης, πυρομενοι καλλνικοι Μρτυρες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πρχουσα γγλων τιμιωτρα, Θεν τν γιον ττοκας, ὑπερβαλλντως γιασθεσα, Θεοτκε Παρθνε· διμου τν ψυχν καθαγασον.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ φλογς τος σοις δρσον πγασας, καΔικαου θυσαν δατι φλεξας· παντα γρ δρς Χριστέ, μντβολεσθαι, σὲ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

λισσαον ς πλαι σοτν θερποντα, στρατιας σωμτοις περιετεχισας· οτω δκανν, Χρισττν κκλησαν σου, σὲ ὑπερυψοσαν ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λυτρωθναι πταισμτων καθικετεσατε, Ἀρχιστρτηγοι θεοι, ὡς παριστμενοι, θρντφρικτῷ, τος ν πθδοξζοντας, καὶ ὑπερυψοντας Χριστν ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς ΜητρκαΠαρθνΧαρσοι κρζομεν· Γαβριλ σν τθείῳ Θεομακριστε. Λγον γρ μν, Θεοσαρκγεγννηκας, ὃν περυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τΧαρε δι' Ἀγγλου δεξαμνη, κατεκοσα τν Κτστην τν διον, Παρθνε σζε τος σμεγαλνοντας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ωσφ μν σωφρονσας σιτοδτης, ἐγνωρσθη, ἐγὼ ἀσωτεων δέ, λιμκρατομαι ναρτων πρξεων.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς Πτρος μεταγνος Χριστδακρω, ὡς Τελνης στενζω, ὡς ὁ Ἄσωτος κ βθους κρζω· μαρτον, συγχρησον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συμμαχίᾳ τοΘεοκαταβαλντες, τν κακαν σοφοτοῦ ἀλστορος, στεφνους νκης ξ ψους δξασθε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ἡ ἁγα τν σεπτν Μαρτρων μνμη, ἁγιζει ν γίῳ Πνεματι, τος ρθοδξως ατν γιζοντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φτισν με μαρτίᾳ σκοτισθντα, ἀπαθεας τφς κυσασα, ἵνα μνσε γνὴ Ἀειπρθενε.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεν νθρποις δεν δνατον, ὃν οὐ, τολμᾷ Ἀγγλων τενσαι τ τγματα· δισοδΠναγνε, ὡρθη βροτος, Λγος σεσαρκωμνος, ὃν μεγαλνοντες, σν τας οραναις Στρατιας, σμακαρζομεν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Δαυδ Προφττ σῷ ὡς παυσας, τν σν λαν πατσσοντα ομφαίᾳ σου γγελον, οτως Οκτρμον βρβευσον, ερνην Χριστέ, πσαις τας κκλησαις, τν πικεμενον νν, ἐπικουφζων πειρασμν ς πολυλεος.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι τοΘεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

δν λαοσου Χρισττν κκωσιν, ὡς ατρς ψυχν τε κασωμτων θερπευσον, ἱκεσαις Δσποτα, τν σν Λειτουργν, τν νν περικυκλοντων, στν Παντνακτα, φωνας τε παστοις ς Θεν δοξολογοντων σε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ρχαί, Ἀρχγγελοι, Κυριτητες, καΣεραφεμ, Δυνμεις, Ἐξουσαι καὶ Ἄγγελοι, θρνοι πολυομμτοις σν τος Χερουβεμ, νν τν δεδοξασμνον, Τκον σου σβοντες, σΠαρθενομτορ ελαβς εδοξζουσι.

 

πστιχα τν Ανων Κατανυκτικ

Ττς καρδας μου τραματα, ἐκ πολλν μαρτημτων φυντα μοι, ἰάτρευσον Σωτρ, ὁ τν ψυχν κασωμτων ατρς, παρχων τος ατοσι, πταισμτων τν συγχρησιν εί, παρσχου μοι δκρυα μετανοας, διδούς μοι τν λσιν τν φλημτων Κριε, καὶ ἐλησν με.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Γυμνόν με ερν τν ρετν ὁ ἐχθρς, τβλει τς μαρτας τρωσεν, ἀλλσὺ ὡς ατρς ψυχν τε κασωμτων, ττραματα τς ψυχς μου θερπευσον, ὁ Θες καὶ ἐλησν με.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Κριε, ἐν τμνμτν γων σου, πσα Κτσις ορτζει, οορανοὶ ἀγλλονται σν τος γγλοις καὶ ἡ γεφρανεται σν τος νθρποις. Ατν τας παρακλσεσιν, ἐλησον μς.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

ρχαγγελικν λγον πεδξω, καΧερουβικς θρνος νεδεχθης, καὶ ἐν γκλαις σου βστασας Θεοτκε, τν λπδα τν ψυχν μν.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Μνσθητμου, ὁ Θες Σωτρ μου, ὅταν λθς ν τΒασιλείᾳ σου, κασσν με, ὡς μνος φιλνθρωπος.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Πριδμου, τὰ ἐν γνσει καὶ ἀγνοίᾳ, πεπραγμνα ησοφιλνθρωπε, κασζομνων, μερδι με σνταξον.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

λαμπρνας, τν γγλων τς χορεας, τας κενων Χριστπαρακλσεσι, τὸ ὀπτικν μου, τς καρδας φτισον.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Πσαν περαν, ἀλγεινν πενεγκντες, Ἀθλοφροι τὰ ἄλγη κατραματα, ττν νθρπων, ἀεθεραπεετε.

Δξα...

Τν Τριδα, τν γαν προσκυνομεν, ὑμνουμνην γγλων στρατεμασιν, ατβοντες· Σσον τς ψυχς μν.

Κανν... Θεοτοκον

Λτρωσαμε, τοπυρς τοαωνου, καβασνων τν ποκειμνων μοι Θεογενντορ, ὅπως μακαρζω σε.