ΤΡΙΤΗ Γ΄ ΗΧΟΣ

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος γ'

Μεγλη το Σταυροσου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Τπθη τς ψυχς Σωτρ μου κα τοσματος, δεινς παναστντα, βυθζουσμε μφω, καπρς βθος πογνσες με λκουσιν, ἀλλ' ὡς ποτθλασσαν, τατα κατενασον, καγαλνην μοι δδου.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Οκ χω παρρησαν λως κατκριτος, ες ψος τενσαι, τοορανοκαβλψαι, ἀππλθους καθελκμενος πταισμτων μου, λοιπν ς Τελνης, βο· λσθητι, τῷ ἀθλίῳ μοι Στερ.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωΐας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωΐας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Μεγλη κα φρικτσου Δσποτα ἡ ἔλευσις, ἐν καθσς κρσιν, δικααν κτελσαι· μ ον κρνς με τν κατακεκριμνον, ἀλλ' ὡς Θες φεσαμου, καὶ ἐλευθρωσον, τς μελλοσης νγκης.

τερα, το Προδρμου, ὅμοια

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις κα ατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

ς ρθρος ξαντειλας πσι τος πρασι, φωτζων τς καρδας, τν σὲ ὑμνοντων νδοξε˙ δι φτισον μν τς διανοας, κατς ψυχς Προφτα, τογεραρειν σε, ΒαπτισττοΣωτρος.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

Μπασῃ ἱκετεειν Πρδρομε μακριε, ὑπρ παντς το κσμου, δεμεθσου πντες, ὅπως λβωμεν ξ ψους θεαν χριν, καταπατεν τν κραν, τοκακογνμονος, οπλουτοντς σε πρσβυν.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

νκα το φθαρτομε μλλει Κριος, χωρζειν ττε σκνους, προσττην εροιμσε, καὶ ἀντληψιν κα σκπην, Ἰωννη Πρδρομε κα Προφτα, καθοδηγοντμε, πρς νσπερον φγγος.

Δξα... Κανν... Θεοτοκονμοιον

Μπασῃ ἱκετεουσα πρ τς πομνης σου, ἀλλτας σας πρεσβεαις, μελλοσης μς λτρωσαι, ἀπειλς καὶ ἑνεστσης, πσης βλβης, κατς ργς Κυρου, πντας ξρπασον, Θεοτκε σος δολους.

 

πστιχα Κατανυκτικ

σπερινν μνον προσφρομν σοι, Χριστέ, μετθυμιματος, καὶ ᾠδν Πνευματικν. Ἐλησον Σωτρ τς ψυχς μν.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Σσν με Κριε Θες μου· σ γρ πντων σωτηρα, ὁ κλδων με τν παθν κταρττει, κατβρος τν νομιν με βυθζει, δς μοι χερα βοηθεας, καπρς φς νγαγμε κατανξεως, ὁ μνος εσπλαγχνος κα φιλνθρωπος.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Μεγλη τν Μαρτρων σου Χριστὲ ἡ δναμις· ν μνμασι γρ κενται, καπνεματα δικουσι, κακατργησαν χθροτν ξουσαν, τπστει τς Τριδος, ἀγωνισμενοι, ὑπρ τς εσεβεας.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Θεοτκε προστασα πντων τν δεομνων, ες σ θαρρομεν, ες σ καυχμεθα, ἐν σοπσα ἡ ἐλπς μν στι, πρσβευε τῷ ἐκ σο τεχθντι, ὑπρ χρεων δολων σου.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

Παροικοσα ν τ γῇ, ψυχμου μετανησον, χος ν τφοχ μνεῖ, πταισμτων ο λυτροται, βησον Χριστ τΘε· Καρδιογνστα μαρτον, πρν με καταδικσς, φεσαμου Θες, καὶ ἐλησν με.

 

ως πτε ψυχ μου, ἐπιμνεις τος πτασμασιν; ἕως τνος λαμβνεις μετανοας πρθεσιν, λβε κατ νον τν κρσιν τν μλλουσαν, καβησον Χριστ τΘε· Καρδιογνστα μαρτον, ἀναμρτητε Κριε λησν με.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Καταφυγ καδναμις μν Θεοτκε, ἡ κραταιβοθεια το κσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη ελογημνη.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα

Τν βυθν τν πταισμτων μου, σγινσκεις Κριε, δς μοι χερα ς τ Πτρῳ, κασσν με.

 

Δικαας κρσεως περχομνης, κατοΚριτοτν λων δικζοντος, ποαν πολογαν δσεις ψυχ μου; εμπρτοτλους βοσς· μαρτον Θες, καὶ ἐλησν με.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεομακριστε, Μτηρ νμφευτε, τν σθενοσαν μου, ψυχν θερπευσον, ὅτι συνχομαι δεινς, τος πτασμασιν ὁ ἄθλιος· θεν κα κραυγζω σοι, στεναγμτς καρδας μου· Δξαι με Πανμωμε, τν πολλ πλημμελσαντα, ἵνα ν παρρησίᾳ βοσοι· Χαρε Κεχαριτωμνη.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα

Θεας πστεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν τ σκπσου, προσπεφευγτες, πστει κρζομεν, ψυχς κ βθους, θεομακριστε Προφτα κα Πρδρομε, τν πειρασμν κα κινδνων τν τραχον, κανοσημτων τν σλον κατενασον, καματαωσον χθρν δυσμενν βουλεματα, ατομενος μν τ μγα λεος.

Μαρτυρικν

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θλοφρων σου, τν μνμην Κριε, ὑπερεφαδρυνας, ὡς παντοδναμος, ὅτι νσχυσας ατος, τπθη σου μιμσασθαι, ἐνκησαν νδρεως δέ, τοΒελαρ τν δναμιν· θεν καὶ ἀπλαβον, ἰαμτων χαρσματα. Ατν τας κεσαις οκτρμον, ερνην παρσχου τ λασου.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

καστος που σζεται, ἐκεδικαως κα προστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σ Θεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν;

 

Κανν κατανυκτικς, φρων κροστιχδα, ἄνευ τν Θεοτοκων.

μος στεναγμος πρσχες, ὦ ΘεοΛγε. Ἰωσφ.

 

δα' χος γ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θαυμαστς νδξως ποιν τρατα, σεἶ ὁ Θες, ὁ ἄβυσσον γεσας, καὶ ἅρματα καλψας, καλαν διασσας, ᾄδοντσοι ς λυτρωτῇ ἡμν Θεῷ.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

αυτος θερμς δελφοκλασωμεν, ὅλτψυχῇ, ἐγγζει Νυμφος, ἀνψωμεν τς πρξεις, ὥσπερ φαιδρς λαμπδας, ὅπως θεου νυμφνος τχωμεν κεῖ.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Μεταγνος ξ λης ψυχς, σσωσται, πλαι Μανασσς· βησε γρ μσον, δεσμν κατειλημμνος, πρς μνον τν Δεσπτην, τοτον ζλου ψυχή, κασζεχερς.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φθαλμν πηρσεις, χειρν στρησιν, γλσσης κκοπν, ποδν τε φαιρσεις, μηρν κα βραχινων, ὑπνεγκαν ο θεοι θλοφροι, εχαριστοντες ησοΧριστῷ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ατρεον φθη μν Μρτυρες, πσι τος πιστος, ἡ θκη τν λειψνων, ἐξ ς ντλομεν ῥῶσιν, ψυχν τε κα σωμτων, κατχρος μς γεραροντες εί.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

θανασας μννα Χριστν φρουσα, στμνε λογική, πικρας ψυχοφθρων, παθν κλτρωσαμε, Παρθνε Παναγα, ὅπως πστει δοξολογ σε εσεβς.

 

Κανν τοτιμου Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τὰ ὕδατα πλαι, νεματι θείῳ ες μαν, συναγωγν συναθροσας, κατεμν θλασσαν, Ἰσραηλτλαῷ, οτος Θες μν, δεδοξασμνος πρχει, ατμνω σωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στειρευοσης νηδος βλστημα θεον, καρπος με τν ρετν κβλαστνειν, τΘεπρσβευε, τς καρπας μου, λων τν κατφειαν, καὶ ἀπελανων τν ζφον, ἐκ τς διανοας μου, Κυρου Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τοῦ Ἡλου τς δξης μγιστος, ὥσπερ προτρχων στρ ν γ σὺ ἐφνης, τοτν γν πασαν, καταφαιδρνοντος· τοτον ον κτευε, τν σκοτισθεσαν ψυχν μου, φαλαις νθυμσεσι, φωτσαι Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τν ζων τος ν δῃ, Πνεματι θείῳ ἐγγζουσαν, προμηνσας Προφτα, τν μν ζωσον νενεκρωμνην ψυχν, σοτας παρακλσεσι, καὶ ὡς κ τφου πταισμτων, ἀνστησον δομαι, ἔνδοξε Πρδρομε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μετ τν ρχαγγλων, μεττν γγλων Παρθνε, μετὰ Ἁγων πντων, τν κ σο Κριον πιφανντα μν, ατησαι δεμεθα, τος ληθΘεοτκον, καθομολογοντς σε, κινδνων ῥύσασθαι.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερα ψυχ καὶ ἄγονε, κτσαι καρπν εκλεῆ, ετεκνουμνη βησον· στερεθην δι σοῦ ὁ Θες, οκ στιν γιος, οκ στι δκαιος, πλν σου Κριε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Νμον Θεοῦ ἠθτησα, ὁ ἀσυνεδητος, καμλλω κατακρνεσθαι, κατί ποισω οκ πσταμαι· Κριτ δικαιτατε, οκτειρον σσν με, τεσπλαγχνίᾳ σου.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

νατολφιλνθρωπε, ὑπρχων νατολν, ἀντειλν μοι δομαι, δικαιοσνης φς, ἐξαρων με παθν μαυρσεως, κασκτους κολσεως, Πολυλεε.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τς νοητς οκτορες, ξλα κατκαρπα, τοΠαραδεσου Μρτυρες, πηγατθεον δωρ χουσαι, κρατρες προχοντες, τπμα τὸ ἅγιον, ἀνεδεχθητε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μαν ν πλεστοις σμασι, γνμην περιφροντες, οἱ ἀθλοφροι Μρτυρες, τς μυριδας τροπσαντο, ἐχθροκοσμοκρτορος, Τριδα μριστον, καταγγλλοντες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρθενομτορ χραντε, μετανοοσιν μν, κατΧριστπροστρχουσι, κατν πταισμτων λσιν θλουσι λαβεν, τοτον λεων, τος πσιν πργασαι, πντων Δσποινα.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τ πντα παραγαγν, τΛγκτιζμενα, τελειομενα Πνεματι, Παντοκρτορ ψιστε, ἐν τῇ ἀγπτσστερωσν με.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Φων τοΛγου γενμενος, Βαπτιστά, φωνς τν τιμντων σε, πρς ατν νν κατεθυνον, καπταισμτων φεσιν, τμεσιτείᾳ ἡμν τ σπαρσχου.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

μρτηκσοι, ἠνμησα, καδεινς Σωτρ πλημμλησα, καψυχν κατερρπωσα· δι τοτο δομαι, διτοσοΒαπτιστοοκτερησν με.

 

ν ρημίᾳ πλανμενον δονν, ἐρμου τ θρμμα σε, ὁδηγν τε το νου λαοῦ, ἱκετεω Πρδρομε, πρς μετανοας δν δγησν με.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σν ποστλοις, Προφταις, Ἱερουργος, σν Μρτυσιν χραντε, σν τας νω Δυνμεσι, τΥἱῷ σου πρσβευε, τοοκτειρσαι μς τος σὲ ὑμνοντας.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τκατσκιον ρος, ὁ Ἀββακομ προερα, τν χραντν σου μτραν γν· δι καὶ ἀνεκραγαζεν· πΘαιμν ξει Θες ὁ Ἅγιος, καὶ ἐξ ρους κατασκου δασος.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πηγσας κ πτρας δωρ, πλαι λαῷ ἀπειθοντι Χριστέ, καὶ ἀντιλγοντι, ὕδωρ τς δψης αμα, ἐκ τς νκμου ψυχς μου Θες, κατανξεως σταγνας, ἐκπλυνοσας με βλσον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ατρτν νοσοντων, ττς καρδας μου πθη, ἰάτρευσον εσπλγχνῳ ῥοπῇ, τς μετανοας φρμακα, προσεπιπλττων ς γαθς, δωρομενς μοι ῥῶσιν, τν ψυχικν ς οκτρμων.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συμπαθος θλοφροι, τς πρς τ σμα φιλας, ἀποζευγνντες τν λογισμν, τος τιμωρεν θλουσι, παραδεδκατε αυτος, ὅπως γνσιοι το Κτστου, χρηματζητε φλοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πολυδυνα λγη, πολυειδν κ βασνων πστητε, ὁπλται το Χριστοῦ, καχριν κομσασθε, ἐκ τν το Πνεματος δωρεν, τν παθν μν δικειν, τς χρονους δνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πολυνυμε Κρη, χαρε ξ ς Λγος τχθη, ἀλογας μς, λων τπων πρξεων. Χαρε νεφλη φωτεινή, ἡ σκεδζουσα τ νφη, τς μν θυμας.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θου πρς μς, κραταιν γπησιν Κριε· τν μονογεν γρ σου Υἱόν, ὑπρ μν ες θνατον δδωκας. Δισοι κραυγζομεν εχαριστοντες· Δξα τ δυνμει σου Κριε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Λγου σε φωνν, τοσαρκφανντος πρχουσαν, Πρδρομε Κυρου δυσωπῶ, ἀλογωττων ῥῦσαμε πρξεων, τν λγοις τιμντσε, κακατχρος πστει μακαρζοντα.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Στναξον ψυχή, καΘετκτστσου βησον· μαρτον, ἱλσθητι Χριστέ, καφοβερς με ῥῦσαι κολσεως, κινδνων κα θλψεων, τας το Προδρμου θεαις παρακλσεσιν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Κμασι πολλος, χαλεπν παθν βυθιζμενον, κακλυδωνιζμενον δεινς, κασυνεχς εβυθιζμενον, Βαπτιστὰ ἐξρπασον, κασωτηρας ρμκαθοδγησον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μτηρ το Θεοῦ, Σεραφεμ πρτερον χημα, μεττν ΰλων Λειτουργν, μετὰ ἁγων πντων, ἱκτευε Χριστν, ὃν κησας, ἀπεγνωσμνον σσαμε Πανμωμε.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρθρζοντες νυμνομν σε Λγε, Υἱὲ ΘεοΜονογενς, τν σν ερνην δς μν, καὶ ἐλησον μς τος νυμνοντς σε, καπιστς προσκυνοντας.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

αντσας με μετανοας σσπῳ, κθαρον ῥύπου τν παθν, ἵνα φθσοι καθαρς, ὅταν μλλς ησοκρναι τ σμπαντα, τδικαίᾳ σου κρσει.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Ομλωπες συνεσπησαν Λγε, τς παναθλας μου ψυχς, ἰατρτν σθενν, καδοτρ τν γαθν, ἴασαι σσν με, διπλθος λους.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Συνττριπται τὰ ὀστρκινα σκεη, τν θλοφρων πγς, ἀλλ' ὁ τνος τς ψυχς κρατνετο πλον, καὶ ἐλαμπρνετο, τοΧριστοτδυνμει.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χεμενον τν γων τ αμα, πσαν γασε τν γν, κακατρδευσε ψυχς, καὶ ἐξρανε σαφς τς ματαιτητος, θολερος τος χειμρρους.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ττκσου πεστερωσας Κρη, τν το προπτορος ρν, καὶ ἐπγασας μν, ελογας ποταμος, τος ελογοσσε, καδοξζουσι πστει.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πτς γς ὁ ἀόρατος φθης, κατος βροτος κν συνανεστρφης, ὁ ἀκατληπτος· δι πρς σὲ ὀρθρζοντες, ἀνυμνομν σε φιλνθρωπε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

πτς γς, ὥσπερ γγελος μκαρ, ἐπολιτεσω σαφς μετ σαρκς· δι σου δομαι, σαρκικοφρονματος, τν ψυχν μου λευθρωσον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τν ες βυθν μαρτας πεσντα, καὶ ἡδονας τν ψυχν μολυνθντα, κακινδυνεοντα, τοΚυρου Πρδρομε, προσφυγντα σοι δισωσον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Σν Προφητν περισστερος φθης· κα γρ ατν θεσω, Προφτα τν κηρυττμενον, ὃν παστως ατησαι, τοφωτσαι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν ορανν πλατυτρα, σὺ ὤφθης ς ληθς, Θεοτκε Παρθνε θεοχαρτωτε, τς στενοχωροσης με, ἁμαρτας λευθρωσον.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βυθς μοι τν παθν πανστη, καζλη ναντων νμων, ἀλλπροφθσας με σύ, σσον Σωτρ, καὶ ῥῦσαι φθορς, ὡς σωσας, τοθηρς τν Προφτην.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

πλγην μαρτιν τῇ ῥομφαίᾳ, κακεμαι νενργητος λος, ὁ πληγωθες δι' ἐμλγχποτέ, Χριστὲ ὁ Θες, οκτερησν με τ σεσπλαγχνίᾳ.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Στενζω κα κακος πιμνω, δακρω, κατν κρσιν ο φρττω, ἀναισθησαν νοσν. Λγε Θεοῦ, οκτερησν με, κασσον τος γαθος κρμασσου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς ρνες οκ ρζοντες λως, ολγον, οφωνν φιντες, πανευκλεες θληταί, πρς τν σφαγν, κατος ακισμος, προσγεσθε, τν Χριστν νυμνοντες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Θηροις παρεδδοσθε βρμα, θαλσσης τος βυθος μιλετε, ἀγαλλομνψυχ· θεν μς Χριστς, Ἀθληταί, νκης στεφνοις, τος φθρτοις κσμει.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

θρα τν πιστς σζομνων, ἡ πλη ν διδευσε μνος, ὁ σαρκωθες δι' ἡμς, πλας μν δικαιοσνης, ὑπνοιξον, τος πιστς σε μνοσι.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βυσσος σχτη μαρτιν, ἐκκλωσμε, καὶ ἐκλεπει τ πνεμμου, ἀλλ' ἐκτενας Δσποτα, σν ψηλν βραχονα, ὡς τν Πτρον με, κυβερντα δισωσον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

δατι χειμρρουν τν τς τρυφς, ὑποκλιθντα, τχειρσου βπτισας, ἀλλ' ατν κτευε, καταπμψαι μοι δωρ, σοφκατανξεως, τπολλπλημμελσαντι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

βυσσον λους ν ποταμῷ, Προφτα λοεις, ὑπερα τος δασιν, ορανος στεγζοντα, Ἰησον τν φιλνθρωπον, ὃν δυσπησον, ἑπομβρσαμοι φεσιν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

γγικεν βασιλεα τν ορανν, μετανοετε, ἀνεκραγαζες Πρδρομε, ἧς τυχεν ξωσον, τος πθσε γεραροντας, κατσκπσου, τσεπτκαταφεγοντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

χραντε σρκα τ πλαστουργῷ, δανεισαμνη, σν τας νω Δυνμεσι, σν Προφταις πασιν, Ἀποστλοις κα Μρτυσι, τοτον πρσβευε, οκτειρσαι κα σσαμε.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τν φλγα δροσσας τς καμνου, κατος Παδας φλκτους διασσας, ελογητς ε ες τος αἰῶνας Κριε, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

γυμνθην χιτνα φθαρσας, ἐνεδθην δὲ ἔργα τιμας· δι βοσοι οκτρμον Θε· ρετν στολας με καταφαδρυνον.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

φθαλμος κολστοις σπιλθην, ἐπαφῇ ἀκρασας ρρυπθην, καὶ ἐβδελχθην νπιν σου ησοῦ, ὡς τν σωτον δξαι με.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

περτραν ζων γαπηκτες, ὑπερτρους νγκατε τος πνους, Χριστοῦ ὁπλται, φωστρες θεοι· δι τοτο πιστς μακαρζεσθε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λαμπρυνθντες τ αγλτν βασνων, ἀπηστρψατε πλον τοῦ ἡλου, καπντα ζφον τς θεΐας διξατε, ἅγιοι Μρτυρες.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς τν πντων τεκοσα συνοχα, τοσυνχοντος ζφου τς γνοας, καὶ ἁμαρτας πλλαξν με, Δσποινα, Θεοτκε ειπρθενε.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρες Παδες ν καμνῳ, τν Τριδα τυπσαντες, τοπυρς τν πειλν κατεπτησαν, καὶ ὑμνοντες βων· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

λχνος τοῦ Ἡλου, τν ψυχν μου καταγασον, ἐσβεσμνην αθυμίᾳ κατυφλττουσαν, μετανοας πρς τρβους καθοδηγν με, ΒαπτιστΚυρου Πρδρομε.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Τς κρσεως τν ραν ννον, ὅλος δδοικα, περικεμενος πληθν τπων πρξεων. ΒαπτισττοΣωτρος, πρστηθι σαμε, πυρς ποκειμνου μοι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Προσττα τς ζως μου, ἀντιλπτρ μου Πρδρομε, ἐξ χθρν μου ορτων ρωμνων τε, περιφλαττε σκπε, καΒασιλεας ορανν, μτοχον ποησον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παρθνε Θεοτκε, τν Υἱόν σου κτευε, σν Προφταις, Ἀποστλοις τε κα Μρτυσι, τς μελλοσης νγκης, ἀπολυτρσασθαι μς, τος σ τιμντας εί.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν π' Ἀγγλων σιγτως, ἐν ψστοις δοξαζμενον Θεν, οορανοτν ορανν, γκαὶ ὄρη καβουνοί, καβυθς κα πν γνος νθρπων, ὕμνοις ατν ς Κτστην, καΛυτρωτν ελογετε.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

τι τν φβον σου οκ χω, ἐνοικοντα τ καρδίᾳ τῇ ἐμῇ, πσαν τλεσα σαρκς, ἁμαρταν ὁ ἀσυνεδητος, κατρμω σου τν δκην, παμβασιλεῦ, μμε βδελξῃ, νυνμεταγνντα.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

Γς τς γας πιβναι, Πολυλεε ξωσον κμέ, ἣν κατοικοσιν ο πραες, μετανοίᾳ ἀποπλνας με, γηΐνης μαρτας, ὁ ἐπγς ναμαρττως, γεννηθες κ Παρθνου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ν τ οκείῳ ὑμν αματι, κατεβφησαν ο πδες μν, ὑποσκελζοντες χθρος, καπορεαν τν ορνιον, ποιομενοι σως, πανευκλεες Χριστοῦ, τοπντων Θεοῦ Ἀθλοφροι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ναπεδσασθε προθμως, πρς τ μγιστα παλασματα μες, ἀπογυμνσαντες χθρν, καασχνην πενδσαντες· δι στεφανηφροι ν ορανος χορεετε, εκλεες Χριστοῦ Ἀθλοφροι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τοῦ Ἰακβ τν καλλονν σε, ὁ ὡραος κλλει Κριος γνή, ἠγαπηκς τν σν νηδν, Παναμμητε κατκησεν, ἀνθρπων τν οσαν τας καλλονας, φαιδρνων τν πρ νον δωρημτων.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στκτπυρὶ ἑνωθντες, οθεοσεβείᾳ προεσττες Νεαναι· τ φλογδμλωβηθντες, θεον μνον μελπον· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

μνν το Θεοῦ ὁ κηρξας, τν τς μαρτας τν νθρπων φαιροντα, Ἰωννη θεε Προφτα, τοτον κδυσπησον, τφορτον λσαι τν μαρτημτων μου, κατν σζομνων μερδος ξισαι.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

Καμνου φλογς καιομνης, σκτους φεγγος τε ξωτρου λτρωσαμε, τν ν σκτει πονηρν ργων, ὅλον συνεχμενον, δυσωπσε Λγε το Θεοπροναρχε, διτοῦ ἐνδξου κα θεου Βαπτιστο σου.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ρμοις ψυχας χερσωθεσαις, διμετανοας εκαρπαν κηρξας, τοΚυρου θεε Προφτα, ἀκανθηφορσασαν τν ψυχν μου, πσαις δονας καθρισον, ὅπως κβλαστσω γαθν ργων στχυν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς Μτηρ Θεοῦ ἐκδυσπει, μεττν γων γγλων, Προφητν τε, Ἀποστλων κα τν Μαρτρων, κινδνων κα θλψεων, καμελλοσης πντας κολσεως ῥύσασθαι, τος σ Θεοτκον εὶ ὁμολογοντας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ελογητς Κριος, ὁ Θες τοῦ Ἰσραλ, ὁ ἐγερας κρας σωτηρας μν, ἐν οκΔαυδ το παιδς ατοῦ, δισπλγχνα λους, ἐν ος πεσκψατο μς, ἀνατολὴ ἐξ ψους, κακατηθυνεν μς, ες δν ερνης.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

δοκαιρς επρσδεκτος, καὶ ἡμρα λασμοῦ, ἐπιστρψαι θλησον λοιπν, ὦ ψυχή, ποιοσα καρπν μετανοας, μὴ ἄκαρπν σε ερῃ, θαντου ξνη φοβερά, καὶ ὡς συκν τν πλαι κτεμοσα, τπυρτῷ ἐκεθεν πμψῃ.

 

Στχ. Δξα σοι, ὁ Θες μν δξα σοι.

 

ς ποτπλοσιος, ἐπαγλλομαι τρυφας, ἀσπλαγχναν χων πρς τν πλας πολλν, καπρ δειλι τὸ ἀκομητον· δι μου τν λιθδη, ἀππλυνον Δσποτα ψυχν, ὅπως κν πτλους, εσπλαγχνίᾳ λαμπρυνθῶ ὁ ἐσκοτισμνος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σημειωθντες αματι, θεοι Μρτυρες Χριστοῦ, ἐν σημεοις πστει ναθλοντες στερρς, ἀπστους χθρος τροπσασθε, καπλνης νιρου πολλος, ἀφηρπσατε λαος, μεταβολας νθοις, λαμπρυθντας τ φωττς θεογνωσας.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

κονημνα φθητε, ξφη τμνοντα χθροῦ, παρατξεις θεοι θλοφροι Χριστοῦ, κασκεη τν αγλην χωρσαντα, τς γας Τριδος, καλχνοι πυρσεοντες τ φς, τς εσεβεας πστει, καδξης τς νοητς, ἀληθες πλται.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτοειδ νεφλην σε, ὁ Προφτης προορᾷ, ἐξ ς μγας λιος πφανεν μν, Χριστς Θες, καὶ ἐφτισε τ πρν σκοτισμνα· ατν ον δυσπει γαθή, ττν παθν μου νφη κδιξαι, καφωτθείῳ φαιδρυνθναι.

 

Κανν το Προδρμου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν νμου σκι καγρμματι, τπον κατδωμεν ο πιστο· πν ρσεν τ τν μτραν διανογον γιον Θε· δι πρωττοκον Λγον, πατρς νρχον Υἱόν, πρωτοτοκομενον Μητρί, ἀπειρνδρως μεγαλνομεν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

κ νμου σκις προκψας, τν αγλην τς θεας χριτος, πλουσως θεσω, ττς γς πληρματα σοφ φωταγωγοσαν, κασκτος ποδικουσαν, τς γνωσας Προφτα· δι τοτσε γεραρομεν.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ς μρτυς Χριστοῦ, ὡς θεος Βαπτιστς, ὡς μετανοας λαμπτρ, ὡς ρθρος εσεβεας, παλαις μεστης κα καινς, παλαιωθεσαν κακίᾳ, τν ταπεινν μου ψυχν, δι' ἐπιγνσεως θεας, καινουργσας φωταγγησον.

 

Στχ. ΒαπτισττοΧριστοπρσβευε πρ μν.

 

ν ρφρικτῇ, ἐν ρφοβερᾷ, ἐν ρδκης σοφέ, κρινμενν με ῥῦσαι, ἀπειλς μενοσης με κεῖ, καθυπακοοντα χων, τν σν δεσεων, οἷά περ φλος νυμφον, τν Σωτρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς Μτηρ Θεοῦ, ὡς Μτηρ τοῦ ἐκ σο τεχθντος Λγου Θεοῦ, μεττν σωμτων ποστλων τε κα Προφητν, Ἱεραρχν κα Μαρτρων, τοτον δυσπει εί, τοερηνεσαι τν κσμον, Παναγα Μητροπρθενε.

 

πστιχα τν Ανων, Κατανυκτικ

Τν διεσπαρμνον μου νον συνγαγε Κριε, κατν χερσωθεσν μου καρδαν καθρισον, ὡς τΠτρδιδος μοι μετνοιαν, ὡς τΤελνστεναγμν, καὶ ὡς τπρνδκρυα, ἵνα μεγλτφωνκραυγζω σοι, ὁ Θες σσν με, ὡς μνος εσπλαγχνος κα φιλνθρωπος.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρω τοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Πολλκις τν μνδαν κτελν, ερθην τν μαρταν κπληρν, τμν γλττῃ ᾄσματα φθεγγμενος, τδψυχῇ ἄτοπα λογιζμενος, ἀλλ' ἑκτερα διρθωσον, Χριστὲ ὁ Θες, διτς μετανοας, κασσν με.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Βασιλων κα τυρννων τν φβον, ἀπσαντο ο ΧριστοΣτρατιται, καεθαρσς καὶ ἀνδρεως ατν μολγησαν, τν πντων Κριον, Θεν κα Βασιλα, καπρεσβεουσιν πρ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

σπρως συνλαβες κ Πνεματος γου, καδοξολογοντες κβομεν σοι Χαρε Παναγα Παρθνε.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

θετσαντα Χριστέ, τν ντολν σου, τν προπτορα δμ, τοΠαραδεσου ξρισας, τν δ Λστν Οκτρμον, ὁμολογσαντσε ν Σταυρῷ, ἐν ατεσκισας κρζοντα· Μνσθητμου Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Τας το βου δονας, ἐσπιλωμνην, κεκτημνος τν ψυχν, τος οκτιρμος σου προσρχομαι, κατεγνωσμνος λος, καὶ ἡττημνος κρζω σοι Σωτρ, τεδτι μντκρφια· Κθαρν με τ σῇ, εσπλαγχνίᾳ Χριστέ.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθμν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ς μεστης παλαις, κατς καινς γινμενος, θεε Βαπτιστά, παλαιωθντα με πτασμασιν, ἀνακαινσας δδου, σας κεσαις βανειν σφαλς, πρς, μετανοας τρβους Πανεφημε, εσαγοσας, καλς, πρς Βασιλεαν Χριστοῦ.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τν γνα τν καλν, ἀγωνισμενοι, γενναοι θληταί, μυρους πνους νγκατε, καδιτοτο πντα πνον κουφζετε διηνεκς, καπνευμτων λβην δικετε θεν πστει μς γιοι δοξζομεν.

Δξα...

Φς κα ζωκαπαντουργς, ἡ τρισυπστατος, Μονς ς ληθς πρχει, ἥν περ δοξζομεν. Πατρ γρ, Υἱὸς κα Πνεμα, ὁ ἑνιαος κα συνεκτικς, τν πντων Δεσπτης κα Κριος, ες Θες ν τρισί, Προσποις γνωρζεται.

Κανν... Θεοτοκον

μαρτνοντα εί, καπαροργζοντα Θεν τν γαθν, Παρθενομτορ οκτερησον, καμετανοας τρποις, ὡς γαθβελτωσον γνή, ὅπως τς μελλοσας κολσεις φγω, ὑμνν κτενς, Κρη τν πρεσβεαν σου.