ΣΑΒΒΑΤΟΝ Γ΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος γ'

Μεγλη τοΣταυροσου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

Ναόν με το σεπτοσου Πνεματος πργασαι, καθρας τς κηλίδας, Χριστμου τν πταισμτων, καταγγιον δαιμνων χρηματζοντα νν, ος ξ μοῦ ἔκβαλε, ὡς τος μολνοντας, πλαι τὸ ἱερν σου.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

θλων πντας σσαι Κριε, ὡς εσπλαγχνος, ἁμαρτωλος, δικαους, καμτινα λσθαι, ατς ποησον να κμτν σζομνων, τν μελς ζσαντα, κατσπροστγματα, παραβλψαντα Λγε.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

πνσας ν ττφΧριστέ, ὡς νθρωπος, δυνμει ητττῳ, ἀνστης συνεγερας, τος ν τος μνημεοις κατοικοντας π' αἰῶνος· διτος κοιμηθντας, πστει νπαυσον, ἐν σκηνας αωνοις.

τερα τς Θεοτκουμοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις, καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Τας αραις τοῦ ἐχθροῦ ὡς κλαμος ιπζομαι, διηνεκς Παρθνε, ἀλλ' οκτειρον τν δολν σου, κατας τοτου καταιγσι μες τλος, ἐάσς με κλονεσθαι, ἀλλστερωσον, ἐν τπστει Κυρου.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

κλδων τν παθν, συνχων κασυμπνίγων με, διηνεκς ταρττει, τν ταπεινν ψυχν μου, καὶ ὠθεες πογνσεως βυθόν με, ἀλλτν ζλην τατην, Ἁγνμετβαλε, ες βαθεαν γαλνην.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Παρθνε τν κ σοῦ, τεχθντα καθικτευε, τν πομνην σου φυλττειν, ἀλβητον κ πσης, ἐπηρεας τοῦ ἀντικειμνου διαβλου, καὶ ἐκπληρον παντας, ατοτθλημα, ἐνδυνμωσον Κρη.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Πς μθαυμσωμεν, τν θεανδρικν σου τκον Πανσεβσμιε; Περαν γρ νδρς, μδεξαμνη Πανμωμε, ἔτεκες πτορα, Υἱὸν ν σαρκί, τν πραἰώνων κ Πατρς, γεννηθντα μτορα, μηδαμς πομεναντα τροπν, ἢ φυρμν, ἢ διαρεσιν, ἀλλ' ἑκατρας οσας τν διτητα, σαν φυλξαντα. ΔιΜητροπρθενε Δσποινα, ατν κτευε σωθναι, τς ψυχς τν ρθοδξως, Θεοτκον μολογοντων σε.

 

πστιχα Μαρτυρικ

Μεγλη τν Μαρτρων σου Χριστὲ ἡ δναμις· ν μνμασι γρ κενται, καπνεματα δικουσι, κακατργησαν χθροτν ξουσαν, τπστει τς Τριδος, ἀγωνισμενοι, ὑπρ τς εσεβεας.

 

Στχ. Α'. Θαυμαστς Θες ν τος γοις ατοῦ, ὁ Θες σραλ ατς δσει δναμιν κακραταωσιν τλαατοελογητς Θες.

 

Προφται καὶ Ἀπστολοι Χριστοῦ, καΜρτυρες, ἐδδαξαν μνεσθαι, Τριδα μοοσιον, καὶ ἐφτισαν τὰ ἔθνη τπεπλανημνα, κακοινωνος γγλων ποησαν, τος υος τν νθρπων.

 

Στχ. Β'. Τος γοις τοςν τγατοῦ ἐθαυμστωμεν Κύριος, πντα τθελήματα ατοῦ ἐν ατος.

 

ΟΜρτυρς σου Κριε, πστει στηριχθντες, ἐλπδι βεβαιωθντες, τῇ ἀγπτοΣταυροσου, ψυχικς νωθντες, τοῦ ἐχθροτν τυραννδα λεσαν, κατυχντες τν στεφνων, μεττν σωμτων πρεσβεουσιν, ὑπρ τν ψυχν μν.

Νεκρσιμον

Στχ. Γ'. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

Πντα ματαιτης τὰ ἀνθρπινα, ὅσα οχ πρχει μετθνατον, οπαραμνει πλοτος, οσυνοδεει δξα· πελθν γρ θνατος, τατα πντα ξηφνισται. ΔιΧρισττῷ ἀθαντΒασιλεβοσωμεν· Τος μεταστντας ξ μν νπαυσον, ἔνθα πντων στν, εφραινομνων κατοικα.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

ν γυναιξν γα Θεοτκε, Μτηρ νμφευτε, πρσβευε ν τεκες, Βασιλα καΘεν, ἵνα σσῃ ἡμς ς φιλνθρωπος.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Μαρτυρικ

χος γ' Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θλοφρων σου, τν μνμην Κριε, ὑπερεφαδρυνας, ὡς Παντοδναμος, ὅτι νσχυσας ατος, τπθη σου μιμσασθαι· νδρεως γρ νκησαν, τοΒελαρ τν δναμιν· θεν καὶ ἀπλαβον, ἰαμτων χαρσματα. Ατν τας κεσαις Χριστὲ ὁ Θες, ερνην παρσχου τλασου.

 

Θωρακισμενοι, τν πανοπλαν Χριστοῦ, καὶ ἐνδυσμενοι, ὅπλα τς πστεως, τς παρατξεις τοῦ ἐχθροῦ, ἀθλητικς κατεβλετε· προθμως τῇ ἐλπδι γρ, τς ζως πεμενατε, πσας τν τυρννων, πρν πειλς τε καμστιγας· δικατος στεφνους δξασθε, Μρτυρες Χριστοοκαρτερψυχοι.

διμελον

κλμπετε διτς πστεως, ὑπρλαμπροι φωστρες γιοι, τν σθενοντων ατροί, Ἀθλοφροι πανεφημοι· τν τυρννων γρ τς ακσεις μ δειλανδρσαντες, τν εδλων τς δυσφημας κατηδαφσατε, τρπαιον χοντες ἀήττητον, τν Σταυρν τς ληθεας.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Στν μεσιτεσασαν, τν σωτηραν τογνους μν, ἀνυμνομεν Θεοτκε Παρθνε· ν τσαρκγρ τῇ ἐκ σοπροσληφθεσῃ, ὁ Υἱός σου καΘες μν, τδιΣταυροκαταδεξμενος πθος, ἐλυτρσατο μς, ἐκ φθορς ς φιλνθρωπος,

 

τερα Καθσματα μεττν μωμον

Μαρτυρικν

Τεψυχον τς καρτερας μν, ἐνκησε τμηχανματα, τοῦ ἀρχεκκου χθροῦ, Ἀθλοφροι πανεφημοι· διτοτο τς αωνου κατηξιθητε μακαριτητος· λλπρεσβεσατε τΚυρίῳ, τοφιλοχρστου λαοσσαι τπομνιον, Μρτυρες πρχοντες τς ληθεας.

Νεκρσιμον Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τε τλγσου, παραστησμεθα, τῷ ἀδεκστσου, βματι Κριε, μκαταισχνς τος ες σέ, Σωτρ μν πεπιστευκτας· πντες γρ μρτομεν, ἀλλσοοκ πστημεν· θεν δυσωπομν σε, ἐν σκηνας τν δικαων σου, Χριστέ, ος προσελβου νπαυσον, ὡς μνος πρχων πολυλεος.

Δξα...

Ξλπεπτκαμεν, πικρς ες θνατον, ξλτιμίῳ δέ, πλιν νστημεν· διΣταυροσου γάρ Σωτρ, τν θνατον νκρωσας, κατν τελετητον, ζων πσιν πγασας, ἧς περ καταξωσον, τος πρς σὲ ἐκδημσαντας, οκτας σου πιστος λεμον, δωρομενος ατος τν Βασιλεαν σου.

Κανν... Θεοτοκον

Τν πολυτραχον, τοβου κλδωνα, τος κπερσαντας, τθείῳ νεματι, καμεταστντας εσεβς, οκτας σου Πανμωμε, δξαι καπροσγαγε, τΚριτκαΘεῷ ἡμν, τοτοις πολτρωσιν, παρασχεν κετεουσα· καγρ ς τοποισαντος Μτηρ, ἔχεις τθλειν κατδνασθαι.

 

Μσταις προσοσω τοΘεοθεον μλος. Ἰωσφ.

 

δα' χος γ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θαυμαστς νδξως, ποιν τρατα, σεἶ ὁ Θες, ὁ ἄβυσσον γεσας, καὶ ἅρματα καλψας, καλαν διασσας, ᾄδοντσοι, ὡς λυτρωτῇ ἡμν Θεῷ.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Μαρτυρου κλος σοφοερατε, πντες θληταί, βασνους πολυτρπους, ἐνεγκντες γενναως πρ τς ληθεας· θεν πστει μς δοξζομεν εί.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

περτραν σχντες ζων, ὤφθητε προφται κασοφοί, Κυρου ερρχαι, τοκενωθντος Λγου, ποιμναντες σως, τοΣωτρος τν πομνην σθνει θεϊκῷ.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταυρωθντες κσμσαρκς, ὅσιοι πσας δονς ρνσασθε, κασκεη, τοΠνεματος δειχθντες, τπνεματα πλνης, θείῳ σθνει ξηφανσατε σαφς.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος κ γς προστξει τσΚριε, πστει εσεβεῖ, οκτρμον μεταστντας, ζως τελευττου, καφωτς νεσπρου, ἀξισας νπαυσον ς γαθς.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς Θεν τεκοσαν σαρκΠναγνε, γνμεσεβεῖ, τιμμν σε παστως, μετσεμνν Γυναων, ἀσκσει λαμπρυνθντων, καὶ ἀθλσει καταβαλντων τν χθρν.

 

Κανν ες Κοιμηθντας, οὗ ἡ Ἀκροστιχς:

Τοτο τρτον μλισμα θνσκουσι νμω.

Ερμς

Τεμνομνην θλασσαν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τταφσου θνατον θανατσας, κακαθελν τοῦ ᾅδου τν τυραννδα, ες ορανος πρδρομος μν, ἀναπεφοτηκας, Ἀθλοφρων δμον συνανυψσας, νν τς ψυχς νπαυσον, τν μεταστντων Χριστέ.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

τος θεους Μρτυρας νισχσας, καδι' ατν τν πλνην ξαφανσας, τας προσευχας τοτων, ὡς Θες, τος τελευτσαντας, τς παρσοΣτερ θανασας, καμακαρας λξεως, τυχεν ξωσον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Υπρ δολων Δσποτα, τ σν αμα, σφαγιασθες, ἐξχεας ς οκτρμον, τν φειλν τν πρ ατν, καταβαλμενος· διτοτο εσπλαγχνε, σατομεν, νν τς ψυχς νπαυσον, τν κοιμηθντων Χριστέ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν γνν μνσωμεν Θεοτκον, τν τν Θεν τεκοσαν, τν τθανττῷ ἑαυτοῦ, θνατον μν ναμοχλεσαντα, καζων πηγσαντα τν γρω, καδι' αἰῶνος μνουσαν μακαριτητα.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερα ψυχκαὶ ἄγονε, κτσαι καρπν εκλεῆ, ετεκνουμνη βησον· στερεθην δισοῦ ὁ Θες, οκ στιν γιος, οκ στι δκαιος, πλν σου Κριε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ῬώμΘεοσθενομενοι, Μρτυρες νδοξοι, ὀλεθροτκον δναμιν, τοῦ ἐν κακίᾳ δυνατοδυσμενος, τελεως λσατε, κανκης ελφατε θεον στφανον.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

τος σους Κριε, δεξας χθρονικητς, τας ατν ησοπαρακλσεσιν, ἁγασον, φτισον, κασσον, τος ν πστει καπθῳ, ἀπαστως νυμνοντς σε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν τος Προφταις πασιν, ἀνευφημσωμεν, τος τν Γυναων θεους χορος, τος ν σκσει, καὶ ἐν θλσει διαλμψαντας, κατν πολυμχανον φιν πατσαντας.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ος ξ μν μετστησας, θείᾳ βουλσει Χριστέ, μετὰ Ἁγων σνταξον, τὰ ἐν τβίῳ παραβλψας ατν, οκτρμον γκλματα, πρεσβεαις δεμεθα τν γων σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Οσεσωσμνοι Πναγνε, σοτσεπττοκετῷ, τοΓαβριλ βομν σοι πιστς, τΧαρε καδεμεθα, τπαρακλσει σου, πταισμτων φεσιν πσιν ατησαι.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ὁ ἐκ μὴ ὄντων τπντα παραγαγν, τΛγκτιζμενα, τελειομενα Πνεματι, Παντοκρτορ ψιστε, ἐν τῇ ἀγπτσστερωσν με.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

διαπλσας κ γς με, καπρς τν γν, στραφντα τν δελαιον, ἀναπλσας λαμπρτερον, τς ψυχς νπαυσον, τν κοιμηθντων, πρεσβεαις τν Μαρτρων.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Τν θλοφρων Μαρτρων τος ακισμος, στρεβλσεις καμλωπας, καπληγς δυσωπομενος, τς ψυχς νπαυσον τν μεταστντων, πρς στν πντων κτστην.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Ῥῦσαι γεννης πυρς τε, καζοφερν, τοῦ ᾅδου φιλνθρωπε, σκηνωμτων τος δολους σου, τος ν πστει Δσποτα, κεκοιμημνους, τσῇ ἐλπδι πντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ερωτρα ς μτηρ τοπλαστουργοῦ, τς κτσεως πφηνας, τοτν θνατον λσαντος, Θεοτκε Πνσεμνε, καὶ ἀφθαρσαν μν δεδωρημνου.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τκατσκιον ρος, ὁ Ἀββακομ προερα, τν χραντν σου μτραν γν· δι καὶ ἀνεκραγαζεν· πΘαιμν ξει Θες, καὶ ὁ Ἅγιος ξ ρους, κατασκου δασος.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ερεα καθπερ, προσανηνχθητε πστει, σφαγντες, ὥσπερ ρνες σοφοί, ἀμντῷ ἐπξλου Σταυροῦ, ἐπευδοκσαντι θληταί, ἐθελουσως ταθναι, ὑπρ γνους νθρπων.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν σοις τιμμεν, τος εκλεες ερρχας, φωστρας γεγοντας πιστν, παθν μν σκτος λοντας, τς δὲ ἀχλος κκαθραντας, καπρς δυτον ν πστει, προσχωρσαντας φγγος.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ραιτητι λγων, ο θεηγροι Προφται, φαιδρνουσι πιστν τς ψυχς, ἀγνων τας λαμπρτησι, κατν θαυμτων νατολας, καταυγζουσι καρδας, θεοφροι Γυνακες.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος τν βον λιπντας, ὑπερκοσμου δξης, μετχους δεξον Λγε Θεοῦ, πταισμτων πολτρωσιν, τοτοις δωρομενος γαθέ, ὧν περ πραξαν ν γνσει, ἐπγς καὶ ἀγνοίᾳ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν Μαρτρων τν δξαν, Ἱεραρχν καὶ Ὁσων, τθεον γκαλλπισμα, τν Προφητν τκρυγμα, κατν Γυναων σεμνολγημα, ἀνυμνσωμεν ξως, τοΘεοτν Μητρα.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς

θου πρς μς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τφον δι' ἡμς, συμπαθς κατκησας Δσποτα, τφους κενσας ς Θες, κανικηφρους δεξας τος Μρτυρας, ἐν τποις νσεως, τος κοιμηθντας δολους σου κατταξον.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

τν θλητν, τος στερρος γνας καμστιγας, κατς τν μελν ποκοπάς, ἃς πρ σοῦ ὑπμειναν Δσποτα, ἀσμνως δεξμενος, ος προσελβου ῥῦσαι κολσεως.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Νεματι τσῷ, τς ζως ὁ ἔχων ττλαντα, τς τελευττου σου ζως, καὶ ἀκηρτου δξης ξωσον, ος πρς σμετστησας, τς μαρτας λσας τμεστοιχον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μτηρ ληθς, καπαρθνος φθης Πανμωμε, γννησιν κατκον ληθῆ, τ παρθενίᾳ μνσυνψασα· Θεν γρ γννησας, τν τοθαντου λσαντα τν δναμιν.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τφς σου τὸ ἀνσπερον Χριστέ, καταγασον ς Θες, τταπεινμου ψυχῇ, καὶ ὁδγησον ες τν φβον σου, διτι φς τπροστγματσου.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ομλωπες μν κααπληγαί, ἐχθρομν φθησαν πληγαὶ ἀνατοι, τς μν πληγς δνν θεραπεουσι, πντων πιστν, ἈθληταΚυρου.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

μνσωμεν σων τν πληθν, κα μακαρσωμεν τος ερρχας Χριστοῦ, κατιμσωμεν τος Προφτας νν, ὑπρ μν ατν δυσωποντας.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Θεν τν σαρκωθντα δι' ἡμς, ποθοσαι πανευκλεες Γυνακες, γνμεθείᾳ ἐναθλσασαι, καὶ ἀσκσασαι, τς Βασιλεας καταξιονται.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ν Παραδεσου Κριε σκηνας, ἐν χρζντων Χριστέ, ἔνθα σου λμπει τφς, κατασκνωσον, ος μετστησας, ἀπτς γς, πιστος σου οκτας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κ σοΘες σεσρκωται γνή, καὶ ἀνωτραν σε νν γγλων νδειξε, ποιημτων τε περχουσαν, πντων· διό σε μνολογομεν.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς

Πρς σὲ ὀρθρζω ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν κκλησίᾳ, τν πρωτοτκων γαθέ, τος κδημσαντας ξ μν, πρεσβεαις τν θλητν, κασεπτν Μαρτρων, δικαοις συναρθμησον.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Λτρον πταισμτων, ττν Μαρτρων σου Χριστέ, παναγιτατον αμα, νν προσδχου, τν εσεβς κοιμηθντων Στερ, κατοτους διανπαυσον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

θυνον Λγε, τν πελθντων τς ψυχς, ες τν αἰώνιον τπον τς τρυφς, κατς πρ νον τν γων θεας λαμπρτητος ξωσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν Παρθνον, τν πρ λγον ν γαστρί, τν περληπτον Λγον συλλαβοσαν, τν τος νεκρος τν ζων διδντα, ἀξως μακαρζομεν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βυθός μοι τν παθν πανστη, καζλη ναντων νμων, ἀλλπροφθσας με σύ, σσον Σωτρ, καὶ ῥῦσαι φθορς, ὡς σωσας, τοθηρς τν Προφτην.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ολχνοι τς φρικτς φρυκτωρας, οἱ ἄρνες τοῦ ἈμνοκαΠοιμνος, οστρατιται Χριστοῦ, οπανευκλεες ατοῦ Ἀθληταί, τιμσθωσαν, ἱερας μελδαις.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ψθη τν σων δμος, ὑψσας Θεν ν ταπεινσει, καὶ ἐδοξσθη πληθς εραρχν, ἐν ργοις εί, δοξσαντες, τν γαν Τριδα.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Θαυμτων πιδεξεσι θεαις, καπνων καρτερίᾳ τελείᾳ, τος νομοντας χθρος, ὁ ἱερς Γυναων χορς, κατπληξεν, ἱερς ριστεσας.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ν πστει ος κ γς προσελβου, ἁγων συναρθμησον δμοις, κατοπιστοῦ Ἀβραμ, τξον Χριστέ, ἐν κλποις Σωτρ, δοξζειν σου, τν πολλν εσπλαγχναν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μαρτρων Προφητν τε γων, τν πντων π' αἰῶνος Δικαων, καχημα σεἶ Ἁγν· θεν φωνας, σαφς ερας, τιμμν σε, σν ατος ες αἰῶνας.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νγαγε κ φθορς με Κριε Θες μου ὁ Ἰωνς βα· κγβοσοι· κ τοβυθοῦ ῥῦσαμε Σωτρ, τν πολλν μου κακν, ὅπως ανεσιν φωνς, θσω σοι μνε Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Μετβαλε ες χαρν τν πστει κεκοιμημνων, τν κοπετν, πρεσβεαις τν θλοφρων, περιζωννς τοτους εσεβς, τν εφροσνην Χριστέ, καπρς φς τσν, εθυνον καὶ ἐφοδγησον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

νπαυσον Θες τ πλθει τν ν οκτιρμν σου, Πατριαρχν, κλποις τος μεταστντας, ἔνθα τφς λμπει τφαιδρν, τοσοπροσπου Χριστέ, παρορν ατν, ἅπαντα τπαραπτματα.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Θαυμστωσον πτος ντεθεν πηλλαγμνους, κατν δεινν, τοβου λελυτρωμνους, τθαυμαστν λεος Χριστέ, τς φιλανθρωπας σου, καχαρς τς σς, ἔμπλησον καὶ ἱλαρτητος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νεκρσεως καφθορς ρρσω με, καθαντου, τπαραδξτκσου Θεομτορ· σγρ γνττοκας μν, ἀφθαρσας πηγν, κατσφωτί, κσμον λον κατελμπρυνας.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρες Παδες ν καμνῳ, τν Τριδα τυπσαντες, τοπυρς τν πειλν κατεπτησαν, καὶ ὑμνοντες βων· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

στμενοι ν μσῳ, τοπυρς δξασθε, θεαν δρσον ορανθεν, Ἀθλοφροι Χριστοῦ, καὶ ὁμιλοντες βασνοις, τν πολυμχανον χθρν, νεκρν εργσασθε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οθεοι ερρχαι, ὡς λκδα θναντες, τν κκλησαν τοΘεοῦ, ἀκαταπντιστον, τατην τρησαν πλνης, διεκφυγοσαν βλαβς, τκματα.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεκρσαντες τν σρκα, ἱερος γωνσμασιν, ἀσκητατς ληθεας κληρσασθε, τν ζων τν γρω, μετὰ ἁγων Προφητν, καὶ ἱερν Γυναικν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Μδεξς πευθνους, ἐν τκρσει τος δολους σου, ος μετστησας πιστος, ἀλλτξον ατος, ἐν τας λαμπρτησι Λγε, τας τν γων, καὶ ἡμς, τεσπλαγχνίᾳ σου.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μαρτρων καὶ Ὁσων, Προφητν τε Πανμωμε, Γυναικν καπντων τν εραρχν, τν ερς βιωσντων, σετκλος ληθς, μεθ' ὧν τιμμν σε.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς

ς πλαι τος εσεβες ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πντων ζωαρχική, ατα καδναμις, ποιητικΛγε τοΘεοῦ, τς πηγγελμνης τος Μρτυσι τρυφς, τς ψυχς ξωσον, τν μετασταντων δολων σου, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Σωμτων μν ς φθαρτν, ετνως ηλγησαν, οεκλεες Μρτυρες Χριστοῦ, νν δπαρρησίᾳ πρεσβεουσι πρς σέ. Τς ψυχς νπαυσον, τν κοιμηθντων δολων σου, ὁ Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

ΚαλμττοΣταυροῦ, ὑπγραψας φεσιν, ἁμαρτιν πσι τος πιστος, ἧς νν τς ψυχς, ὧν μετστησας πρς σέ, μετασχεν ξωσον, ἐν εφροσνψλλειν σοι· Θες τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λγος τοΠατρς, ὁ πντα βουλματι, δημιουργν, φσιν τν βροτν, τν συγκεχωσμνην τος πθεσιν ερών, ὡς Θες νπλασεν. Ελογημνος Πναγνε, ὁ καρπς τς κοιλας σου.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν π' Ἀγγλων σιγτως, ἐν ψστοις δοξαζμενον Θεν, οορανοτν ορανν, γκαὶ ὄρη καβουνοί, καβυθς καπν γνος νθρπων, ὕμνοις ατν ς Κτστην, καΛυτρωτν ελογετε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πιφορας τν λγηδνων, κατν πνων πιδσεσι, περιστατομενοι σφοδρς, οκ ρνσασθε τν ντως ζων, Κυρου θλοφροι, οδγλυπτος νεματε, πονηρτατον σβας.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Λχνοι καθπερ ν λυχνίᾳ, ἐπικεμενοι σεπτν ρετν, πσαν αγζετε τν γν, ἄπαν σκτος κδικοντες τς πλνης, Ἀθλοφροι ερουργοί, τν ορανων Νων συμπολται.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ ἀξιπαινοι Προφται, τν σων κατλογος, τν Γυναικν ὁ ἱερς, Ἀθλησντων θεος μιλος, ὑμνεσθωσαν ξως, ὑπρ μν πρεσβεοντες, τΧριστκαΣωτρι.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σὺ ἡ ζωτν ζντων Κριε, ος κ γς πιστς μετστησας, μετὰ ἁγων ν φωτί, τοπροσπου σου νπαυσον, συγχρησιν πταισμτων, διπολλν παρχων τοτοις, Κριε εσπλαγχναν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πανμνητος Παρθνος, Προφητν τπεριχημα, Ἱεραρχν καὶ Ἀθλητν, καὶ Ὁσων γκαλλπισμα, Γυναων τε γων χαρμονή, ὑμνεσθω χρεωστικς ες αἰῶνας.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λατρεειν ζντι Θεῷ, οἱ ἐν Βαβυλνι Παδες προσκαρτερσαντες, μουσικν ργνων κατεφρονησαν, καφλογς μσον σττες, θεοτερπῆ ὕμνον ναμλποντες λεγον· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

πρχων θησαυρς, τς θανασας σζωαρχικτατε, τος θνητος φθαρσαν κατγγειλας, ἣν τος σος Μρτυσι Χριστέ, τος εσεβς πστει σοι βοσι δεδρησαι· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Σοφίᾳ πνευματικῇ, καὶ ὑπομοντν ργων, οστερρτατοι θληταί, τν βασνων καταπτσαντες, τας ψυχας τν μεταστντων παρΧριστοῦ, ἄνεσιν ατονται, κραυγζοντες· Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

λσθητι γαθέ, λγχτς πλευρς σου, ῥήξας τχειργραφον, τν πρς σμεταστντων, καμεστοιχον καθελν ττν πταισμτων, ὑμνολογεν σε ος προσελβου εδκησον. Ελογετε πντα τὰ ἔργα Κυρου τν Κριον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νεφλην σε νοητν, τος προκεκοιμημνοις δψει τς νεκρσεως, ὕδωρ ζν τς φσεως πηγζουσαν, καθνητος θανασαν διηνεκῆ, πσι τος βοσι παρχουσαν· Ελογομεν ελογημνη Παρθνε τν Τκον σου.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν Σιναίῳ τῷ ὄρει κατεδσε, ἐν τβτΜωϋσς, τν φλκτως τ πρ τς Θετητος, συλλαβοσαν ν γαστρί, Δανιλ δέ σε εδεν, ὄρος λατμητον, ῥάβδον βλαστσασαν, Ἡσαας κκραγε, τν κ ῥίζης Δαυδ.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ερεα καθπερ προσχθητε, ττυθντι δι' ἡμς, κατος θεους ναος πληρσατε, τν γγλων χαρμονς, Ἀθλοφροι Κυρου· διτας εχας μν πντες στηρξατε, κατς τοῦ ἐχθροβλαβερς, πλνης ῥύσασθε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ς φωστρες ζως λγον χοντες, ἐφωτσατε ψυχς, Ἱερρχαι Χριστοῦ ἱερτατοι, θεας δξης κοινωνοί, ὡς τπρ δεδεγμνοι, τοΠνεματος σιοι, πθη φλξατε, κατν τν δαιμνων, πυρν φανσατε.

 

Στχ. γιοι Προφται τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν Προφταις γοις τιμσωμεν, τν σων τν πληθν, τος πρνμου κλμψαντας νμτε, πολιτείᾳ καθαρᾷ. Γυναικν τε γων, τος χορος ανσωμεν καὶ ἐκβοσωμεν, Κριε· πρεσβεαις ατν, σσον πντας μς.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ταφσου Χριστκαὶ Ἀνστασις, πντων γγονε ζω· διτοτο τολμντες βομν σοι· Μετπντων κλεκτν, ος πιστς προσελβου, δολους σου νπαυσον, τοτων τπτασματα, πντα συγχωρν, ὡς Θες καφιλνθρωπος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φοβερς οτος τπος βησεν, ὁπηνκα ακβ, σοτν τπον ν κλμακι βλεψε, Θεοτκε ψευδς, τν Μαρτρων δξα, Ὁσων τκαχημα, Ἀγγλων γλϊσμα, πντων Προφητν, καπιστν τδισωσμα.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ν βτκαπυρί, προγραφεσαν ν Σιντ νομοθτη Μωσῇ, κατθεον ν γαστρί, ἀφλκτως συλλαβοσαν πρ, τν λφωτον καὶ ἄσβεστον λαμπδα, τν μνην Θεοτκον, ἐν μνοις τιμντες μεγαλνομεν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Νν ς μνος γαθς, καφιλνθρωπος Θες, τος μεταστντας πρς σέ, τν Μαρτρων τας λιτας, ἐν χρτν πρᾳέων γς κατασκνωσον, τν λσιν τν πταισμτων παρχων, Ἐλεμον ατος, διμγα καπλοσιον λεος.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

ν γων σου σκηνας, ἐν τος κλποις βραμ, ος προσελβου Σωτρ, συναρθμησον τος σος δικαοις, ἔνθα λμπει τφς, τοπροσπου σου, τὸ ἄχραντον καθεον, καμνει δι' αἰῶνος, ἡ ὄντως ἀΐδιος γαλλασις.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Μακαρας σου ζως, αωνων γαθν, ἀκαταπαστου τρυφς, εφροσνης ληθος, ἀξωσον τος δολους σου, ος μετστησας βουλσει ζωοδτα, ἐν τπττς χλης, ἐπτν δτων τς ναπασεως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ς γα Κιβωτς, μαρτυρου τε Σκηνή, τν ζωοδτην Θεν, ὑπεδξω ν γαστρί, Παναμμητε τν Κτστην σου, τν πφασιν κατρας τς ρχαας, κανμον τοθαντου, ἰδίῳ θαντῳ ἀναμοχλεσαντα.

 

Στιχηρτν Ανων Μαρτυρικ

χος γ'

Στχ. Ανετε ατν ν χσλπιγγος, ανετε ατν ν ψαλτηρίῳ κακιθρᾳ.

 

Βασιλων κατυρννων, τν φβον πσαντο οΧριστοστρατιται, καεθαρσς καὶ ἀνδρεως ατν μολγησαν, τν πντων Κριον, Θεν καΒασιλα μν, καπρεσβεουσιν πρ τν ψυχν μν.

 

Στχ. Ανετε ατν ν τυμπνκα χορῷ, ανετε ατν ν χορδας καὶ ὀργνῳ.

 

ΑΔυνμεις τν γων γγλων, ἐθαμασαν τν μαρτρων τος θλους, ὅτι σμα θνητν περικεμενοι, βασνων κατεφρνησαν, μιμηταγενμενοι, τοπθους τοΣωτρος μν, καπρεσβεουσιν πρ τν ψυχν μν.

 

Στχ. Ανετε ατν ν κυμβλοις εὐήχοις, ανετε ατν ν κυμβλοις λαλαγμοῦ. Πσα πνοανεστω τν Κριον.

 

ς φωστρες ν κσμλμπετε, καμετθνατον γιοι Μρτυρες, τν γνα τν καλν γωνισμενοι· διὸ ἔχοντες παρρησαν, Χριστν κετεσατε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Νεκρσιμον

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου, Κριε.

 

νθρωποι, τί μτην ταραττμεθα; ὁ δρμος βραχύς στιν, ὃν τρχομεν, καπνς πρχει βος, ἀτμς κατφρα κακνις, πρς λγον φαινμενος, καταχως χρειομενος· διΧρισττῷ ἀθαντΒασιλεβοσωμεν· Τος μεταστντας ξ μν νπαυσον, ἔνθα πντων στν, εφραινομνων κατοικα ν σοί.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

γιπρωτε σεμνή, ἐγκμιον οσα τν ορανων Ταγμτων, Ἀποστλων, ὑμνδα, Προφητν περιοχή, Δσποινα πρσδεξαι, καὶ ἡμν τς δεσεις.

 

πστιχα τν Ανων, Νεκρσιμα

χος γ'

Ττπτοσταυρο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δοξζω τν σταυρν σου τν τμιον, δι' οζωδεδρηται, κατρυφς ἡ ἀπλαυσις, τοςν πστει καπθῳ, σὲ ὑμνοσι μνε πολυλεε· διβομν σοι· Χριστὲ ὁ Θες, τος μεταστντας ξ μν νπαυσον, ἔνθα πντων στν, εφραινομνων κατοικα ν σοί, δοξζειν σου τν Θετητα.

 

Στχ. α'. Μακριοι ος ξελξω κα προσελβου Κριε.

 

μνος λεμων κα εσπλαγχνος, ὁ ἔχων κατληπτον γαθτητος πλαγος, ὁ γινσκων τν φσιν τν νθρπων, ἣν δημιοργησας, σὲ ἱκετεομεν, Χριστὲ ὁ Θες, τος μεταστντας ξ μν νπαυσον, ἔνθα πντων στν, εφραινομνων κατοικα ν σοί, δοξζειν σου τν Θετητα.

 

Στχ. β'. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

πνσας ν ττφῳ ὡς νθρωπος, δυνμει ητττσου, ὡς Θες ξανστησας, τος ν τφοις πνοντας, ἀσιγτως μνον σοι προσφροντας· διβομν σοι Χριστὲ ὁ Θες, τος μεταστντας ξ μν νπαυσον, ἔνθα πντων στν, εφραινομνων κατοικα ν σοί, δοξζειν σου τν Θετητα.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Λαμπδα νοητήν σε βαστζουσαν, τφγγος τς Θετητος, ὁμιλσαν παχτητι, τς νθρπων οσας Θεοτκε, πντες πιστμεθα· διτν σν δυσπησον Υἱὸν καΘεν, τος μεταστντας ξ μν αλζεσθαι, ἔνθα πντων στν, εφραινομνων κατοικα γνή, δοξζειν σε τν Πανμωμον.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

θετσαντα Χριστέ, τν ντολν σου, τν προπτορα δμ, τοΠαραδεσου ξρισας, τν δΛστν Οκτρμον, ὁμολογσαντσε ν Σταυρῷ, ἐν ατεσκισας κρζοντα· Μνσθητμου Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Τπυρτν ακισμν, προσομιλοντες, Ἀθλοφροι τοΧριστοῦ, δρσον ορνιον ερατε, ἐπαναψυχοσν τε, καδυναμοσαν φρειν τς σαρκς, τς δνας· θεν κουφζετε, πντα πνον εί, ἀπτν ψυχν μν.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

ερρχαι εροί, Προφται νδοξοι, Ὁσων πληθς, Γυναων θεων μγυρις, ἐναθλησντων πστει, κακαθελντων πλνην τοῦ ἐχθροῦ, ορανου δξης πτυχον, ὧν πρεσβεαις Σωτρ, οκτειρον τος δολους σου.

 

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

νθα λμπει σου τφς, ἐν τας σκηνας, τν κλεκτν σου Θες, ὅπου τρυφὴ ἡ ἀέναος, τος ξ μν ν πστει, μετατεθντας τξον ησοῦ, παρορν ττοτων γκλματα, ἵνα σε κτενς, Δσποτα δοξζωμεν.

Δξα...

Τν προσποις ν τρισί, προσκυνουμνην, μαν ναρχον πιστοί, θεαν Μονδα δοξσωμεν, ὅπως ξιωθμεν, ἁμαρτιν φσεως τυχεν, κα τς Βασιλεας τευξμεθα, ἀνυμνοντες ατς, τὸ ἄπειρον λεος.

Κανν... Θεοτοκον

Φωτισμς καὶ ἱλασμς, ἐκ σοῦ ἐπφανεν πντων Λυτρωτς, θεοχαρτωτε Δσποινα, ὃν κτενς δυσπει, ἐν τμελλοσδκφοβερᾷ, καταδκης πσης λυτρσασθαι, Ἄχραντε τος πιστς, πντοτε μνοντς σε.