ΔΕΥΤΕΡΑ Γ' ΗΧΟΣ

ΣτιχηρΠροσμοια Δεσποτικ

χος γ'

Σσν με Κριε Θες μου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τς ποστσεται; ὅτι παρσοι ὁ ἱλασμς στιν.

 

μαρτον Κριε Θες μου, ἥμαρτν σοι, ἱλσθητμοι, μὴ ἀπσμε, μβδελξμε Λγε, ἀλλ' ὡς μνος συμπαθς τε καὶ ἐλεμων, πρσδεξαμε μεταγνντα, κατσποιεν με Στερ δικαιματα, ὡς μνος εσπλαγχνος νδυνμωσον.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Πρφθασον Κριε ξελομε, ἐκ χειρς τοῦ ἀντικειμνου· κα γρ θλων δουλθην τπλνῳ, καὶ ἀπστην κ τν ντολν σου οκτρμον, δς μοι χρνον μετανοας, καπρς φς εσγαγμε κατανξεως, ὅπως πενθσω μου τν ππτωσιν Στερ.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωΐας μχρι νυκτς, ἀπφυλακς πρωΐας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Λτρωσαι Κριε Θες μου, ἐκ πωρσεως τν ψυχν μου, καπαρσχου τν δακρων μοι μβρους, ἵνα πλνω τν νομιν μου τ ασχη, αγασν με τν ν τ σκτει, φς τς σς δρησαι Στερ πιγνσεως, ὅπως πορεσωμαι, ἐν σεπτας ντολας σου.

τερα Στιχηρτν σωμτων

Μεγλη το Σταυροσου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρ τΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

Χορεας σωμτων, Κριε πστησας, τν πλοτν σου δεικνων, πσι τς γαθτητος, καπαργαγες κ το μὴ ὄντος ες τ εναι, τς πρ νον δξης σου, τονν δοξζειν σε, ἐν φωνας σιγτοις.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ο λαοί.

 

Μεγλη τν γγλων σου, Χριστὲ ἡ δναμις· σματοι γρ ντες, τν κσμον διατρχουσι, περιποντες τς κκλησας ν σχϊ, τπαρσοΔσποτα, καπρεσβεουσιν, ὑπρ τς οκουμνης.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια το Κυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Δυνμεις, Ἐξουσαι, Ἄγγελοι, Ἀρχγγελοι, καΣεραφεμ κα θρνοι, ἈρχακαΚυριτητες, Χερουβεμ δξης τς νεκφρστου κα τελεας, σοφας τε τς ντως, νν κετεσατε, ὑπρ τς οκουμνης.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Μεγλης δι σοῦ, εεργεσας χραντε, τυχντες σν γγλοις, γεραρομεν τν τκον σου, τν καταξισαντα κ μτρας σου τεχθναι, δι' ἄκραν εσπλαγχναν, καὶ ἀναπλσαντα, τν νθρπων τ γνος.

 

πστιχα Κατανυκτικ

σπερινν μνον προσφερομν σοι Χριστέ, μετθυμιματος καὶ ᾠδν πνευματικν. Ἐλησον Σωτρ τς ψυχς μν.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τ ορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Σσν με Κριε Θες μου· σ γρ πντων σωτηρα, ὁ κλδων με τν παθν κταρττει, κατβρος τν νομιν με βυθζει· δς μοι χερα βοηθεας, καπρς φς νγαγμε κατανξεως, ὡς μνος εσπλαγχνος κα φιλνθρωπος.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Μεγλη το σταυροσου Κριε δναμις· πγη γρ ν τπῳ, καὶ ἐνεργεῖ ἐν κσμῳ, καὶ ἀνδειξεν ξ λιων ποστλους, καὶ ἐξ θνν Μρτυρας, ἵνα πρεσβεωσιν πρ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

γιπρωτε Σεμνή, ἐγκμιον οσα, τν ορανων Ταγμτων, Ἀποστλων μνδα, Προφητν περιοχή, Δσποινα, πρσδεξαι, καὶ ἡμν τς δεσεις.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Κατανυκτικ

χος γ'

Παροικοσα ν τ γῇ, ψυχμου μετανησον, χος ν τφοχ μνεῖ, πταισμτων ο λυτροται, βησον Χριστ τΘεῷ. Καρδιογνστα μαρτον, πρν με καταδικσς, φεσαμου Θες, καὶ ἐλησν με.

 

ως πτε ψυχ μου, ἐπιμνεις τος πτασμασιν, ἕως τνος λαμβνεις, μετανοας πρθεσιν, λβε κατ νον τν κρσιν τν μλλουσαν, καβησον Χριστ τΘεῷ, Καρδιογνστα μαρτον, ἀναμρτητε Κριε, ἐλησν με.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Χαρε Μαρα Μτηρ κα Παρθνε, τὸ ὄρος τὸ ἅγιον, ὁ ἐν δμ Παρδεισος, ἐξ ς τχθη Χριστς Θες νευ σπορς μνος, δι' οζωτκσμῳ ἐβλστησε.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα

πτς δκης τς φοβερς νευ κατηγρων λγχομαι, ἄνευ μαρτρων κατακρνομαι· α γρ ββλοι το συνειδτος ναπτσσονται, κατὰ ἔργα τκεκρυμμνα νακαλπτονται, πρν ον ν κεντπανδμθετρῳ, μλλς ρευνσαι τὰ ἐμοπεπραγμνα· Θες λσθητμοι, κασσν με.

 

Φοβερν δικαστριον περιμνει με Κριε· μογρ σιωπντος, βοσι τὰ ἔργα μου, ἀλλπροφθσας, πεπλανημνον ζτησον Χριστὲ ὁ Θες, διτς μετανοας, κασσν με.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Θεας πστεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεα γγονας, σκηντοΛγου, μνη πναγνε, Παρθενομτορ, τκαθαρτητι γγλους περρασα, τν πρ πντας μον γενμενον ερυπωμνον, σαρκς πλημμελμασιν, ἀποκθαρον, πρεσβειν σου νθοις νμασι παρχουσα σεμν τμγα λεος.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα

Τν ραιτητα τς παρθενας σου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὰ ἐπουρνια, κατὰ ἐπγεια, λγπαργαγες, ὡς παντοδναμος, οτν γγλων δ χοροί, σν τρμπαρεστηκτες, ἄπαυστον τν ανεσιν, σοπροσφρουσι Δσποτα, πντα καταυγζοντες, τφωτσου τπρατα, δι' ὧν σοκαὶ ἡμες κβομεν· Σσον μς τ εσπλαγχνίᾳ σου.

Μαρτυρικν

Τεψυχον τς καρτερας μν, ἐνκησε τ μηχανματα τοῦ ἀρχεκκου χθροῦ, Ἀθλοφροι πανεφημοι· δι τοτο τς αωνου κατηξιθητε μακαριτητος, ἀλλπρεσβεσατε τΚυρίῳ, τοφιλοχρστου λαο σσαι τ πομνιον, Μρτυρες πρχοντες τς ληθεας.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὰ ἐπουρνια, φβῳ ἠγλλοντο κα τὰ ἐπγεια τρμηφρανοντο, ὅτε ἡ ἄχραντος φωνή, ὑπλθσοι Θεοτκε· μα γρ πανγυρις, ἀμφοτροις πλαμψεν, ὅτε τν πρωτπλαστον, ὁ Δεσπτης ρρσατο, δισν τῷ Ἀγγλβομν σοι· Χαρε Κεχαριτωμνη.

 

Κανν Κατανυκτικς

δα' χος γ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Φαρα τὰ ἅρματα, βυθκαλψας Κριε τν θλασσαν διρρηξας, καὶ ἔσωσας σμασιν μνοντσε, λαν σραηλτην.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

γκλημτων ῥῦσαμε, μυρων ναμρτητε φρνως ν περ πραξα, παρχων μοι δκρυα κατανξεως, καθς ποτ τΠρνῃ.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

Γεγοντα σπλαιον, λστν τποις πρξεσι, δι' ἀρετν νδειξον φιλνθρωπε, οκν σου θελματι, τεχθες ν τ σπηλαίῳ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Κυβερνσει Πνεματος, τοθεου παρεδρμετε, βασνων τ κλυδνιον, θεπνευστοι μρτυρες, καπρς νθεον, ἐφθσατε λιμνα.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λαμπρυνθντες μρτυρες, τοΠνεματος τ χριτι, τσκτος τ βαθτατον, ἐξφυγον χαροντες, οπανεφημοι, τς εδωλομανας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παναγα χραντε, ἁμαρτωλν βοθεια, πιπτντων πανρθωσις, μετνοιαν δδου μοι, κατανξεως, πολλὰ ἡμαρτηκτι.

 

Κανν τν σωμτων, οὗ ἡ Ἀκροστιχς

γω τρτον μλισμα τος σωμτοις.

Ερμς

σμα καινν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ναρχον φς κα περιεκτικν, φους πρχων παντς Χριστὲ ὁ Θες, τν μν δινοιαν, τῇ ἐπιστασίᾳ φωταγγησον, τν σν Δυνμεων.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Γεγηθτες γγελοπρεπς, τπανολβίῳ μεθξει, οτν γγλων χοροί, τς σς κρυφιτητος, τος ραιοττοις ναστρπτονται, θεοις χαρσμασιν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς γαθν κα ζωοποιν, ἀγαθοδτως τ Πνεμα, πανσθενς το Πατρς, ορανν τν δναμιν, ἐν μεταπττοις στερωσε, θεαις λαμπρτησι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ταξιαρχν θεε Γαβριλ, τας σωμτοις χορεαις, κανν πανλβιε, φωνν τν χαρμσυνον, τΚεχαριτωμνῃ ἀναβησον· Χαρε Πανμωμε.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στερωσον Κριε, τς καρδας μν, καφτισον ες τν σν μνδαν, τοδοξζειν σε Σωτρ ες αἰῶνα αἰῶνος.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

ς Πτρον βυθιζμενον, δισωσας φιλνθρωπε, οτως κ το βυθομε, τν κακν μου πανγαγε.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

Νεκρσας με δλιος, τος πθεσιν πκτεινεν, ατς με ζωοδτα, μετανοας τρποις ζωσον.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Πυρὶ ἐνλμρτυρες, ἀδκως φλογιζμενοι, ἀΰλως τοῦ ἀΰλου, ἀνεφλξασθε τῷ ἔρωτι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ομρτυρες στρεβλομενοι, τς στρβλας κα τὰ ἔνεδρα, ἠφνισαν το πλνου, καστεφνων ξιθησαν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μαρα κυρινυμε, πολλος κυριευθντα με, πθεσι ψυχοφθροις, ἐλευθρωσον πρεσβεαις σου.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τξον θραυσας χθρν, καθυρεος συντριψας ν σχϊ, Δσποτα Χριστέ, τστερωμα μν, ἅγιος εΚριε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

εθρα βλζων γαθέ, καποταμος χρησττητος, τος γγλων δειξας χορος, κρυφιτητος τς σς, αγλδιαλμποντας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

να δεξς μφανς, τος θησαυρος το πλοτου σου, καὶ ἰσχος Δσποτα Χριστέ, τς σς δξης κοινωνος, τος νας παργαγες.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τρμσοι λειτουργικς, Ἀγγελικαλαμπρτητες, παρεστσαι μλπουσιν εί, τν σν δναμιν, Χριστέ, τν πειροδναμον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λον εληφεν κ σοῦ, ἀνελλιπς τν νθρωπον, ὁ Δεσπτης τοδε το παντς, Θεομτορ κα πηγν, χριτς σε δειξεν.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μὴ ἐν ποταμος, ὀργισθς Κριε, μὴ ἐν ποταμος θυμς σου, ἢ ἐν θαλσστὸ ὅρμημσου.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

Λσον τος δεσμος, τν παθν μου Κριε, κατμετανοίᾳ συνδσας, μτοχον ποησον τν γαθν σου.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

Λμψον φωταυγες, μετανοας τρπους μοι, Ἥλιε Χριστέ, τν κακν μου, ἀποδικων νκτα βαθεαν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

φθητε σοφοί, ἀθληταὶ ὡς νθρακες, ὕλην θεΐας τεφροντες, κατος ν σκτει φωταγωγοντες.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νκρωσιν Χριστοῦ, ἐκμιμομενοι μρτυρες, πνοις μιλετε ποικλοις· θεν τν θεαν ζων κληροσθε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δδου μοι γνή, ἀληθμετνοιαν, πασον τν παθν μου τν σλον, ἁμαρτανντων προστασα.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς

Τξνον καὶ ἀπρρητον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεφλαι τν τρισλιον, φωταυγαν δεχμεναι, παρηνχθητε θείᾳ βουλσει, τριαδικοδικοσμοι, κυβερνμενοι σθνει το Πνεματος.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μυονται κρυφιτητα, τν ϋλον οἱ Ἄγγελοι, τῇ ἐγγτητι τς θεαρχας, τς σς Χριστ λαμπμενοι. τδυνμει σου δξα κραυγζοντες.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ν κσμπρς τος μλλοντας, πιστεειν σοι κπμπονται, ὥσπερ φλακες τς σωτηρας, τν εσεβν οἱ Ἄγγελοι, περιποντες Στερ τος δολους σου.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λαμπδες συστρεφμεναι, τν δυτον λαμπρτητα, τς Θετητος τς περθου, πρωτοφανς πλουτσασαι, τν γγλων α τξεις κηρττονται.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κτης νν προσρχομαι, τσκπσου Πανμωμε, ἀλλὰ ῥῦσαμε Θεογενντορ, τς τν παθν συγχσεως, ἀπαθεας ς ατιον τξασα.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τφς σου τὸ ἀνσπερον Χριστέ, καταγασον Θες τ ταπεινμου ψυχῇ, καὶ ὁδγησον ες τν φβον σου, διτι φς τ προστγματσου.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

Μστσς με γυμνν ργων καλν, ἐπτοβματς σου φιλνθρωπε Χριστέ, ἀλλ' ἀμφασον θεων πρξεων, καταστολας, διμετανοας.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

πλγην τῇ ῥομφαίᾳ τν παθν, καὶ ἀπογνσεως βθρῳ ἐμππτωκα βαθεῖ, μπαρδς με, ἀλλ' ἴασαι, ἐπιστροφς Δσποτα φαρμκῳ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Καὶ ὄνυξι ξεμενοι δεινς, καξφεσιν θλητατυμπανιζμενοι, κατας μστιξι δαπανμενοι, οτος γλυπτος κμψατε γνυ.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

κσμος τος παθμασιν μν, κατακοσμεται σμπας γιοι Μρτυρες· κα γρ περκσμιον ερατε, διαγωγν μετ τν γγλων.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

μνη δι λγου πγς, τν Λγον τξασα, καπαρθενεουσα, τν λγων με ῥῦσαι πρξεων, λγοις σεπτος, ὅπως νυμνσε.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πτς γς ὁ ἀόρατος φθης, κατος βροτος κν συνανεστρφης, ὁ ἀκατληπτος· πρς σ ον ρθρζοντες, ἀνυμνομν σε Φιλανθρωπε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν τΠατρτν Υἱὸν κα τΠνεμα, τρισσοφεγγεφωτλελαμπρυσμνοι, πιστοὶ ὑμνσωμεν, τν μα Θετητα, σν γγλων τος στρατεμασιν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μαν ρχν περρχιον σβειν, οΣεραφεμ διδσκουσι βοντες, φωνν τν τρισγιον, ἐμφανς τΠνεματι, φωτιζμενοι οἱ Ἄγγελοι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

νευ σπορς ὁ Ἀρχγγελος Κρη, σοι Γαβριλ τεκεν τν ζωοδτην, εηγγελσατο Θεοτκε Πνσεμνε, ορανθεν φικμενος.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος ες τ τλη τν αἰώνων, καταντσαντας φιλνθρωπε, κατρικυμαις πειρασμν, ἀπολσθαι κινδυνεοντας, βοντας, μπαρδς· Σσον Σωτρ ς σωσας, τοθηρς τν προφτην.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

περαρθες τ διανοίᾳ, ὡς πλαι Φαρισαος πρν, πτμα κατπεσα δεινν, καὶ ὁρν πλνος τρπεται Χριστέ, ὁ ταπεινσας τοτον Σταυρῷ, ταπεινωθντα δεινς οκτειρν με.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

Φιλαμαρτμων γενμην, ὡς οδες ν βίῳ πποτε, καὶ ἐδαπνησα τν σν, μακροθυμαν ταλαπωρος, καὶ ἔτι δὲ ὑπρχω ναισθητν, ἐπστρεψν με τ σεσπλαγχνίᾳ.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ταμωττπροαιρσει, οπαρνομοι τος εφρονας, καταδικζοντες πυρί, καπριστρσι κα στρεβλσεσι, χρυσου λαμπροτρους, ὡς ληθς πδειξαν, καΧριστοκληρονμους.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στδιον πλρες παλαισμτων, καὶ ἀγνων παμμεγστων, καὶ ὑπρ φσιν ακισμν, ὑπελθντες νικσατε, τν ρχοντα το σκτους, καὶ ἐκ Θεοῦ ἐδξασθε, Ἀθλητατος στεφνους.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν κιβωτν τς Διαθκης, τν γαν ντως τρπεζαν, τὸ ἱλαστριον μν, τν ναν Θεο τν μψυχον, τν πγχρυσον λυχναν, τν ληθΜητρα σε, τοΠλαστουργοῦ ἀνυμνομεν.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σκηνσεως ωνς, τς ν κατωττῳ ᾅδου τς φσεως, σμβολον γεγονς βα, ἀνγαγε κ φθορς, τν ζων μου Φιλνθρωπε.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τπρτον κα παντουργν, τς γαθαρχας φγγος, Ἀρχγγελοι, Ἄγγελοι, δυνατς μνετε, κραυγζοντες, σν ρχας, Ἐξουσαις, Δυνμεσιν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

κσμον τν νοητν, ἐν παναρμονίῳ τξει, κοσμσας ἀόρατε, τοτου κμιμεσθαι τ ετακτον, τν σεπτν κκλησαν εδκησον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἰάσεν σε πηγν, ὁ ἐν σοι σκηνσας Λγος, ἀέναον δειξε, τς μς ψυχς ον τ τραματα, Θεοτκε Παρθνε θερπευσον.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τρες Παδες ν καμνῳ, τν Τριδα τυπσαντες, τοπυρς τν πειλν κατεπτησαν, καὶ ὑμνοντες βων· Ελογητς Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

χρνος μου πληροται, ἐπθραις ἡ ἔξοδος, μετανοας ψυχή, καρπος πδειξαι, πρν ν κλεισθσιν α θραι, ἀναβοσα τΧριστ· Κριε σσν με.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

Νεσωμεν ρτρῳ, ἀληθος πιγνσεως τς καρδας, μετανοας στον φροντες, ὅπως θερσωμεν στχυν δικαιοσνης, ἐν Χρισττγεωργτν ψυχν μν.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Λαμπτρες εσεβεας, ἀσεβεας ντπαλοι, τν πρων πλουτισταί, Κυρου μρτυρες, τν θλαν μου ψυχν, στερουμνην ρετν καταπλουτσατε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

σσας τν Τελνην, ἀπβθους στενξαντα, τν μικρν μου στεναγμν δξαι κα σσν με, διτν θλοφρων, τν δοξασντων σε Χριστ οκεοις μλεσι.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κρνη τὸ ὕδωρ, τς φσεως βρουσα, τς κβλσεις τν μν πταισμτων ξρανον, παρεχομνη μοι μβρους δακρων, ὅπως σε εὶ ὡς Θεοτκον μνῶ.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς

Σοβαρς τραννος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σταθερ φρονματι, καετνβλμματι βλποντες, τν ρχικν λαμπρτητα, μεθξει γνεσθε φτα δευτρα. Ελογητς ε κρζοντες, ὁ Θες, οτν γγλων χοροί.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

κλινετῷ ἔρωτι, ἀνενδτσχσει τε νεοντες, τας καλλονας το κτσαντος, τθσει γνεσθε φτα δετερα. Ελογητς ε κρζοντες, ὁ Θες, οτν γγλων χοροί.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σαρκωθντα ττοκας, Θεοτκε, Λγον τν ναρχον, τν κ Πατρς μτορα, τν πρ αἰώνων θεαν γννησιν. Ελογημνος Δσποινα, ὁ καρπς τς κοιλας σου.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ν φλογ τος Παισ τν βραων, συγκαταβντα θεϊκ τδυνμει, καὶ ὀφθντα Κριον, ἱερες ελογετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

Γλωτι Χμ πατρικῇ ἀποφσει, δολος γεγνηται· τ ποισεις ψυχ μου, δουλωθεσα πθεσι, καὶ ἀτκτως γελσα, καμαδουμνη, τν ορνιον Πατρα;

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

πιμανες Κϊν δελφοκτνος, ἀφρνως γγονε, τοτου φθης μοα, οκ λλον φονεσασα, ἑαυτν δ ψυχμου, τας φιληδοναις, καὶ ἀπταις το βου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τος κλεκτος μαργαρτας Κυρου, σκεη τ τιμα, τς λαμποσας λαμπδας, αγλην θεας χριτος, τος Χριστοῦ ἀθλοφρους, πστει συνελθντες, τιμσωμεν ξως.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

τν σοφν θλοφρων τ αμα, ὑπρ θυμαμα προσδεξμενος Λγε, τας ατν δεσεσι, τος ν μετανοίᾳ σοι , προσππτοντας, σσον, ὡς μνος λεμων.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νσπληγες μαρτας τῷ ᾅδῃ, νυνπροσγγισα, ὑπερβλλουσαν Κρη, εσπλαγχναν χουσα, ὡς Θεν τν εσπλαγχνον, ἀρρτως τεκοσα, οκτερασμε σσον.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νλου φλγα πυρς, δι' ἀΰλου κατεμραναν, θεοφορομενοι Παδες, καὶ ἔψαλλον· ελογετε πντα τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ς πντων Δημιουργς, τος γγλους νενησας, τοπαρειστκειν κα φβκραυγζειν σοι· Ελογετε πντα τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Μεθξει θεου πυρς, ὥσπερ φλγες χρηματζοντες, ἐπουρνιοι Νες κραυγζουσιν· Ελογετε πντα τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

ΰλους κα νοερος, τος γγλους προϋπστησας, τν ρωμνων πντων σοι κρζοντας· Ελογετε πντα τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν Λγον τν το Πατρς, ὑπρ λγον σωματομενον, Θεογενντορ Παρθνε γεγννηκας, ὃν μνομεν πντα τὰ ἔργα ς Κριον, καὶ ὑπερυψομεν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν Σιναίῳ τῷ ὄρει κατεδσε, ἐν τβτΜωϋσς, τν φλκτως τ πρ τς Θετητος, συλλαβοσαν ν γαστρί. Δανιλ δέ σε εδεν, ὄρος λατμητον, ῥάβδον βλαστσασαν, Ἡσαΐας κκραγε, τν κ ῥίζης Δαυΐδ.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

ακβ πρωτοτκια εληφε, δι' ἐγκρτειαν ποτέ, καὶ Ἡσατπρωτεα πδοτο, μκρατσας τς γαστρς. Ὡς κακν κρασα! Ὡς μγα γκρτεια! Φεγε τν μμησιν τν κακν, στργε ψυχτν καλν τν πδοσιν.

 

Στχ. Δξα σοι , ὁ Θες μν δξα σοι .

 

ς πολλὰ ὑπομενας ὁ ἄμεμπτος, ἐστεφνωται Ἰώβ· πειρασμν γρ συρρεσαντες χεμαρροι, οκ σλευσαν ατοῦ, τς καρδας τν πργον, τοτον ζλου πντοτε, ἄτρωτος μνουσα, τος το πονηροῦ, ὦ ψυχμηχανμασι.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στομωθντες πυρ θεου Πνεματος, ξφη φθητε σαφς, ἐναντας συγκπτοντες φλαγγας, ἀθλοφροι το Χριστοῦ, καμεγλως τας νκαις κατακλεϊζμενοι, ἐστεφανθητε, τπαντοδυνμχειρτοΠαντνακτος.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

πληθς τν Μαρτρων ἡ ἄμεμπτος, τν μτρων μου κακν τν πληθν, ἐξαλεψαι κτευε, τν Δεσπτην κα Θεν, τν μν τος περους, καμτους δεξμενον, κατος στρατεμασι, τος τν σωμτων μς ριθμσαντα.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωτεινν το Δεσπτου Παλτιον, οκον δεξν με φωτς, ἀδιδευτε Πλη, ὑπνοιξον μετανοας μοι δος. Γῆ ἁγα πρς γν με, πραων δγησον Δσποινα, πσης με δεξον, δεσποτεας παθν πελεθερον.

 

Κανν τν σωμτων

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οτγλυκετοῦ Ἀχρντου σου Τκου, βλει τρωθντες γνή, σοτὸ ἀξιραστον κλλος θαυμζοντες, ἅμα σν γγλοις παξως σε, ὡς μητρα Θεο μεγαλνομεν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οτφωττμεγλκαπρτῳ, νν παρεσττες χοροί, πρσβεις δυναττατοι γνεσθε πσιν μν, τος μς ς φικτν, ὦ θειτατοι, ὡς γγλους Θεο μεγαλνουσιν.

 

Στχ. γιοι ρχγγελοι το Θεοῦ, πρεσβεσατε πρ μν.

 

σοσθεντν Τριδα δοξζειν, ἀξιωθντες τρανς, τατης τας λλμψεσι, πρτως πυρσομενοι, λμπειν δευτεροφανς ξισατε, τος μς εσεβς μεγαλνοντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στς μν σωτηρας κρηπδα, πντες γινσκομεν· σο γρ πανχραντος τκος δισωσεν, αματι θεουργικ τος μνοντς σε, Θεοτκε πιστς κα δοξζοντας.

 

πστιχα τν Ανων τ Κατανυκτικ

Τν διεσπαρμνον μου νον συνγαγε Κριε, κατν χερσωθεσάν μου καρδαν καθρισον, ὡς τΠτρδιδος μοι μετνοιαν, ὡς τΤελνστεναγμν, καὶ ὡς τπρνδκρυα, ἵνα μεγλτφωνκραυγζω σοι· Θες σσν με, ὡς μνος εσπλαγχνος κα φιλνθρωπος.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τ πρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα κα ηφρνθημεν ν πσαις τας μραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Πολλκις τν μνδαν κτελν, ερθην τν μαρταν κπληρν, τμν γλττῃ ᾄσματα φθεγγμενος, τδψυχῇ ἄτοπα λογιζμενος, ἀλλ' ἑκτερα διρθωσον, Χριστὲ ὁ Θες, διτς μετανοας κα σσν με.

Μαρτυρικ

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου το Θεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τν γων θλοφρων τν μνμην, δετε λαοὶ ἅπαντες τιμσωμεν, ὅτι θατρον γενμενοι γγλοις καὶ ἀνθρποις, τν τς νκης στφανον παρ Χριστοῦ ἐκομσαντο, καπρεσβεουσιν πρ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Μεγλη το Σταυροσου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγλων ορανων ντως περχουσα, τν πγς νθρπων, προσγαγε τν δησιν, Παναγα τΔεσπττν πντων, σωθναι τος ν πστει, ὁμολογοντς σε, ἀληθΘεοτκον.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ο Μακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι ο ερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

θετσαντα Χριστέ, τν ντολν σου, τν προπτορα δμ, τοΠαραδεσου ξρισας, τν δ Λστν οκτρμον, ὁμολογσαντσε ν Σταυρῷ, ἐν ατεσκισας κρζοντα· Μνσθητμου Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι ο δεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Τν κακν μου τν πληθν, καττπλθος τοῦ ἐλους σου Χριστέ, παραβλεψμενος σσν με, καὶ ἐν μρδκης, τς καταδκης ῥῦσαμε Σωτρ, κατς αωνου κολσεως, ὅπως μνολογῶ, σοτν γαθτητα.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθμν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Χερουβεμ, καΣεραφεμ, θρνοι, Ἀρχγγελοι, Δυνμεις καὶ Ἀρχαί, καΚυριτητες, Ἄγγελοι καὶ Ἐξουσαι πσαι, ἐκδυσωπετε τν Δημιουργν, παριδεν μου ττε τ σφλματα, ὅταν μλλτν γν κρναι, ὡς φιλνθρωπος.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

ξ αμτων ερν, πορφραν βψαντες, Χριστοοἱ Ἀθληταί, τΒασιλετν δυνμεων, συμβασιλεειν ντως, κατηξιθησαν θεοπρεπς, καὶ ἡμν ατονται πταισμτων φεσιν, τος ξως ατος, πντοτε γεραρουσι.

Δξα...

Τρισυπστατον πιστοί, μαν Θετητα, ὑμνοντες εσεβς, Πατρα, Λγον, σν Πνεματι, τΠαρακλτπντες, ἀγγελικας βοσωμεν φωνας, ἀσιγτως· γιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θες, σσον τς ψυχς μν.

Κανν... Θεοτοκον

τΦς τὸ ἐκ Φωτς, κυοφορσασα, Νεφλη φωτεινή, ἐσκοτισμνον με πθεσι, καὶ ἡδονας το βου, τμετανοίᾳ φτισον γνή, κατυχεν τς δξης κτευε, ἧς πτυχον ο καλς βισαντες.