ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ΄ ΗΧΟΣ

 

Στιχηρπροσμοια Σταυρσιμα

χος γ'

Μεγλη τν Μαρτρων σου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

κτσις καθηγασται μνε Μακρθυμε, τιμίῳ Αματσου, καὶ ὕδατι γίῳ, ποταμοδὲ ἐξηρνθησαν πολυθεας, καὶ ὁ Ἀδμ σσωσται, τς καταπτσεως, τΣταυρσει σου Λγε.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

πσης ν τιμς πκεινα Φιλνθρωπε, ὑπρ μν βρσθης, καὶ ὄξος ποτσθης, καὶ ὑπμεινας Σταυρν θελουσως, ὅπως φθορς παντας, τθαντσου, Εεργτα λυτρσς.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

ν ξλῳ ἀνηρτθης θλων περγαθε, κατΠατρθυσα, ὑπρ μν νχθης, κακατπαυσας θυσας τν εδλων, κατκρτος λυσας, το κακογνμονος, Βασιλετν αἰώνων.

τερα Προσμοια τς Θεοτκου

Σταυροφανς Μωϋσς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

τοφωτς τοῦ ἀδτου νεφλη, θεοχαρτωτε Κρη, ελογημνη Μαρα, λμψον μοι φς μετανοας, τσκτει τς μαρτας φρνως συνεχομνῳ, καὶ ῥῦσαι τας δεσεσι τας σας, πυρς γεννης κασκτους φεγγος, καὶ ἡμρας δεξον τς νεσπρου, κοινωνν, προσφυγντα με τσκπ σου Πανχραντε.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Τν θελητν τοῦ ἐλους τεκοσα, παντελεμον Παρθνε, ατν εὶ ἐκδυσπει, τν ταπεινν λεσαι ψυχν μου, τν ες βυθν πωλεας κατολισθσασαν, ὄντως πηρεαις τοῦ ἐχθρο· μν ον βδελξτν δησν μου νν, μηδὲ ἀποστρψς πτοδολου σου, τος μτρους Κρη οκτιρμος σου, δι' οκτον μτρητον.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

Ὁ ἐν δμ τν δμ πατσας, ἵνα Θεοπαρακοσῃ, οτος κμδελεσας, ἐκ τς δοτς εθεας κκλίνας, ες νοδας ρριψε βθρον, πολλν μαρτιν, κακομπζει δεινς, καταπτωθντα δών με παντελς, πρεσβειν σου ξφει· τοτον ον πταξον Παρθνε, καὶ ῥῦσαι τν ατομε, παγδων ς εσπλαγχνος.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Μεγλη τοΣταυροσου Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρσα τν κ σο τεχθντα Παναμμητε, κρεμμενον ν ξλῳ, ἠλλαζες βοσα· Ποθειντατν μου Τκνον, ποσου δυ τκλλος τφωσφρον, τοκαλλωπσαντος, τν νθρπων τγνος;

 

πστιχα Σταυρσιμα

χος γ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Σταυρν σου προσκυνῶ, Χρισττν τμιον, τν φλακα τοκσμου, τν σωτηραν μν τν μαρτωλν, τμγα λαστριον, τοβασιλως τνκος, τκαχημα πσης τς οκουμνης.

 

Στχ. Α'. Πρς σὲ ᾖρα τος φθαλμος μου, τν κατοικοντα ν τορανῷ. Ἰδού, ὡς φθαλμοδολων ες χερας τν κυρων ατν, ὡς φθαλμοπαιδσκης ες χερας τς κυρας ατς, οτως οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμν πρς Κριον τν Θεν μν, ἕως οοκτειρσαι μς.

 

Ξλον παρακος τκσμθνατον βλστησε, τδξλον τοΣταυροῦ, ζων καὶ ἀφθαρσαν· διό σε προσκυνομεν, τν σταυρωθντα Κριον, σημειωθτω φ' ἡμς τφς τοπροσπου σου.

Μαρτυρικν

Στχ. Β'. λησον μς, Κριε, ἐλησον μς, ὅτι ππολὺ ἐπλσθημεν ξουδενσεως, ἐππλεον πλήσθη ψυχὴ ἡμν, τὸ ὄνειδος τος εθηνοσι, καὶ ἡ ἐξουδνωσις τος περηφνοις.

 

Μεγλη τοΣταυροσου Κριε δναμις· πγη γρ ν τπῳ, καὶ ἐνεργεῖ ἐν κσμῳ, καὶ ἀνδειξεν ξ λιων ποστλους, καὶ ἐξ θνν Μρτυρας, ἵνα πρεσβεωσιν πρ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

κσμος λεθη Λγε τΣταυρσει σου, ἡ κτσις φωτσθη, τὰ ἔθνη σωτηραν ερον Δσποτα, ἡ Πναγνος βα· γδνν ττρωμαι, καθορσσου τὸ ἑκοσιον πθος.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

χος γ'

Σταυρς πγη πγς, καὶ ἥψατο τν ορανν, οχ ς τοξλου φθσαντος τὸ ὕψος, ἀλλσοτοῦ ἐν ατπληροντος τσμπαντα, Κριε δξα σοι.

 

ν κυπαρσσκαπεκκακδρω, ὑψθης ὁ Ἀμνς το Θεοῦ, ἵνα σσς τος ν πστει προσκυνοντας, τν κοσιν σου σταρωσιν, Χριστὲ ὁ Θες, δξα σοι.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαρν σμπασα, κτσις ρσσε, χαρει μακρθυμε, Σταυρῷ ὑψομενον, ἡ πανακρατος γνή, ἐβα καπανμωμος· λτρωσιν γρ ερατο, δισοτκνον φλτατον· ξλγρ ἰάτρευσας, τν τοξλου κατκρισιν· γδνν τσπλγχνα δονομαι, μφρουσα ρν σε θανατομενον.

 

Μεττν β' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμαμοια

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὸ ἀναρθμητον, τς ξουσας σου, κατὸ ἑκοσιον, ττς σταυρσεως, ατν γγλων στρατιαί, ἐξσταντο καθορσαι, πς ὁ ἀθερητος, ἐν σαρκὶ ἐμαστζετο, θλων κλυτρσασθαι, τς φθορς τὸ ἀνθρπινον; διὸ ὡς ζωοδτη βομν σοι· Δξα Χρισττεσπλαγχνίᾳ σου.

 

Σταυρν καθνατον, παθεν λμενος, μσον τς κτσεως, τατα πμεινας, ὅτε ηδκησας Σωτρ, τσμσου προσηλσαι, ττε καὶ ὁ ἥλιος, τς κτνας πκρυψε, ττε καΛστς δν, ἐν Σταυρσε νμνησε, βον σοι ελαβς· Μνσθητμου, καὶ ἔλαβε πιστεσας τν Παρδεισον.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Ἡ ἀπειρζυγος, καθεα δμαλις, κατανοσασα, μσχον τν διον, ἐθελουσως ν Σταυρῷ, τπθος πομνοντα, ομοι τκνον! ἔλεγε· τί τξνον μυστριον; πς ὁ ὢν θνατος, κατεδξω τν θνατον, ὑμνσου τό, μακρθυμον Λγε, δοξζω τὸ ἀμτρητον λεος.

 

Μεττν γ' Στιχολογαν

Καθσματα Σταυρσιμα

Ὁ ῥαπισθες πρ γνους νθρπων, καμὴ ὀργισθες, ἐλευθρωσον κ φθορς, τν ζων μν Κριε, κα σσον μς.

Μαρτυρικν

Τεψυχον τς καρτερας μν, ἐνκησε τμηχανματα τοῦ ἀρχεκκου χθροῦ, Ἀθλοφροι πανεφημοι· διτοτο τς αωνου κατηξιθητε μακαριτητος, ἀλλπρεσβεσατε τΚυρίῳ τοφιλοχρστου λαοσσαι τπομνιον, Μρτυρες πρχοντες τς ληθεας.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὰ ἐπουρνια, ἰδντα φριξαν, κατὰ ἐπγεια, φβῳ ἐτρμαξαν, ὅτε ψθης ν Σταυρῷ, ἑκν ὁ ἀναμρτητος, ἥλιος σκτασε, κασελνη μαρωται, ττε καὶ ἡ Μτηρ σου, θρηνδοσα φθγγετο. Υἱέ μου, τί τὸ ὅραμα τοτο; πς πρ πντων μνος ππονθας;

 

Κανν Σταυρσιμος, οὗ ἡ Ἀκροστιχς,

Καχημα πιστν Σταυρός στι κακλος. Ἰωσφ.

δα' χος γ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χρσον βυσσοτκον, πδον λιος, ἐπεπλευσποτε· σετεχος γρ πγη, ἑκατρωθεν δωρ, λαπεζοποντοποροντι, καθεαρστως μλποντι. ᾌσωμεν τΚυρίῳ· νδξως γρ δεδξασται.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Κματα θαλσσης, τῇ ῥάβδῳ ἔπηξας, καδιγαγες λαν, προμηνων τν Σταυρν σου, δι' οὗ ἔτεμες δωρ τς πλνης, καπρς γν Οκτρμον, θεογνωσας σωσας, ἅπαντας τος ν πστει, ὑμνοντς σου τν δναμιν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

βυσσον ποισας, τπροστξει σου, ὑπερα δυνατέ, ὁ στεγζων φ' ὑδτων, ὁ τν γααν κρεμσας, κρεμσαι πξλου, κασαλεεις, πσαν τν κτσιν νεματι, πντων δτς καρδας, στηρζεις ν φβσου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Υοκατμθεξιν, θεοι Μρτυρες, χρηματζετε Θεοῦ, καοκτορες τς νω Σιν, κακληρονμοι, ἐν καστεφανηφοροντες, περιφανς κραυγζετε· σωμεν τΚυρίῳ· νδξως γρ δεδξασται.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Χερας κτμηθντες, καπδας Μρτυρες, καξεμενοι δεινς, καπυρπροσομιλοντες, οκ ρνσασθε λως, Χριστν τν Θεν ντα τν λων, ἀλλθερμς κρζετε· σωμεν τΚυρίῳ· νδξως γρ δεδξασται.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

περικαλλς καΠαρθνος Δσποινα, ὃν κησεν Υἱόν, θεωρσασα ν ξλῳ ὑψωθντα βουλσει, ἠλλαζε βοσα ν δν· Θετν λων εσπλαγχνε, Κριος ν τς δξης, πς τατα πσχεις Δσποτα;

 

Κανν τς περαγας Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

σωμεν τΚυρίῳ, τποισαντι θαυμασττρατα, ἐν ρυθρθαλσσ· πντγρ κλυψε τος πεναντους, καὶ ἔσωσε τν σραλ, ατμνῳ ᾄσωμεν, ὅτι δεδξασται.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

νοερνεφλη, τς ορανου αγλης, ἀκτνα νατελασα ρρτως, θεας πιγνσεως φς, κα μετανοας, κατλαμψε πσιν μν μνη Θεοτκος, κασωτηρα μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Καταφυγν ταχεαν, καὶ ὀχρωμα, τεχος, καπροπργιον, καὶ ἀσφαλλιμνα, στν Θεομτορα πντες κεκτημνοι, οἱ ἐν πελγει τν δυσχερν καθλψεων σαλεοντες, κινδνων λυτρομεθα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χαρε ρρτου, δξης οκητριον. Χαρε νδιατημα, τονοητοῦ Ἡλου. Χαρε τκειμλιον, ττς παρθενας. Χαρε τθεον χημα, το Λγου τς Θετητος. Χαρε τροφτς πντων ζως.

 

δγ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τστερωμα, τν πσοπεποιθτων, στερωσον Κριε τν κκλησαν, ἣν κτσω, ττιμίῳ σου αματι.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Μαν σνθετον, φρων πστασιν Λγε, ὑπμεινας σταρωσιν τιμοττην, τος τιμσσε, τιμς οσαν πρξενον.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

πελθησαν, ογηγενες τς κατρας, κατρα σοΔσποτα γεγενημνου, καΣταυρῶ, τν ελογαν πηγσαντος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Παρεπδημοι, πσης τς γς γεγοντες, ορνιοι φθητε ντως πολται, καΧριστοῦ, συγκληρονμοι πανεφημοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

σχυρτατον, ὅπλον Σταυρν κεκτημνοι, οἱ Ἅγιοι πασαν τν δυναστεαν, τοῦ ἀλστορος, ἐχθροῦ ἐτροπσαντο.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Συντετρηται, καμεττκον παρθνος, ἡ Θεν γντξασα σεσαρκωμνον, τν Σταυρῷ, προσηλωθντα βουλματι.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στερεθη καρδα μου ν Κυρίῳ, ὑψθη κρας μου ν Θεμου, ὅτι οκ στιν γιος, πλν σου Κριε.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἡ ἀκηλδωτος μνς κα Παρθνος, τν μνν τν αροντα πσαν νσον, Θεοτκε κυσασα, σζε τν πομνην σου.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν ορνιον καρποφορσασα βτρυν, κα κρατρα πλσασα τς μετανοας, ἁμαρτωλος τν συγχρησιν γεργησας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Οἱ ἐν πελγει θαλαττεοντες μαρτας, καπταισμτων λμκαταποθντες, τγλυκασμσς πρεσβεας, συγκαταφεγομεν.

 

δδ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κλυψεν ορανος, ἡ ἀρετσου, Χριστ· τς κιβωτογρ προελθών, τοῦ ἁγισματς σου, τς φθρου Μητρς, ἐν τΝατς δξης σου, ὤφθης ς βρφος γκαλοφορομενος, καὶ ἐπληρθη τπντα τς σς ανσεως.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Τν κπτωσιν τοῦ Ἀδμ, νος δμ γεγονώς, μνος νστησας Χριστέ, ἐπΣταυροτς χερας προσηλομενος, καλμτε τυπτμενος θλων, καὶ ὄξους καχολς γευμενος, ὑπερυψομεν τὸ ὕψος τς μεγστης εσπλαγχνας σου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ς πρβατον ες σφαγν σε, ὁ Προφτης ρᾷ, καὶ ὡς μνν σε, Λγε Θεοῦ ἐρζοντα οδλως, οδκρζοντα· καγρ θελουσως, ἠνσχου σταυροσθαι, τος θελσει πτασαντας, ὅπως λυτρσς τοτους ς πολυεσπλαγχνος.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεσαντες τν ψυχν, ἀρτρπστεως, σπρον οΜρτυρες Χριστοῦ, ὑπομονβασνων κατεβλοντο, καστχυν μαρτυρου, πολχουν δρψαντο, πιστν συστματα, τν διατρφοντα· θεν ε δοξζονται.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στενομενοι συνοχῇ, τν νυποστων δεινν, τ προσδοκίᾳ τν τερπνν, πρς πλατυσμν τς νω, Βασιλεας ΧριστοοΜρτυρες κατντησαν· θεν πλατνουσιν, ἡμν τστματα, τοτατν νενδτως μνεν παλασματα.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τν νθρακα ς λαβς, τν θεον δδεξαι, οκαταφλγοντα λως, δροσζοντα δμλλον, Μητροπρθενε τν φθορον καθεαν νηδν σου, ὃν βλπουσα σαρκὶ ὑψομενον, ἐθελουσως ν ξλῳ, ὕμνοις δξαζες.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς

Εσακκοα τν κον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πολυλεον, τν ες μδεξον εσπλαγχναν σου· τογρ πντων λεμονος, ἐχρημτισας Μτηρ.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωταγγησον, τν ν νυκτμε, τς μαρτας ειπρθενε πλανμενον, ὡς φωστρα τεκοσα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πρ δολων σου, τν τν πντων, Δεσπτην δυσωποσα, ἐξιλωσαι, προστασα τοκσμου.

 

δε'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς εδεν σαας συμβολικς, ἐν θρνῳ ἐπηρμνΘεν, ὑπ' Ἀγγλων δξης δορυφορομενον, ὦ τλας, ἐβα γώ! πργρ εδον σωματομενον Θεν, φωτς νεσπρου, καερνης δεσπζοντα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

νπαυσς με Λγε τν κεκμηκτα, κππαραπτσεων, ἀναπεπαυμνος ν ξλΔσποτα, καὶ ᾖρας νειδς μου, ος πστης ησοῦ ὀνειδισμος. Ὑμνσου τκρτος, κατθεα παθματα.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

φψας σπερ λχνον ν τΣταυρῷ, τν σρκα καὶ ἐζτησας, τν πολλυμνην δραχμν φιλνθρωπε, καπσας καλες τς φλας σου δυνμεις, ἐν ττατης ερσει, ὑμνσαι τκρτος, Χρισττς δυναστεας σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

ηγνμενος πλνος τν πλανν, πρς πδας θλοφρων Χριστοῦ, νεκρς καθορται καὶ ἀνενργητος, ατοδτος πλανσι, συναρθμιοι πρχουσιν, Ἀγγλοις νν, τς ρρτου χαρς ποπληρομενοι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ Ἅγιοι τκρει τν χαλεπν, βασνων κατν θλψεων, κατν λγηδνων σφοδρς πηγνμενοι, πρς θλψιν μετλθον θεαν, ορανου Βασιλεας ληθς, καθερμοπροστται, τν πιστν εδεκνυνται.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σταυρομενον ν ξλῳ, κατν πλευρν, τλγχῃ ὀρυττμενον, τν κ πλευρς πλαι δημιουργσαντα, τν Εαν, ἁγνΠαρθνε, θεωροσα νεβας μητρικς· Πς θνσκεις Υἱέ μου, ἡ ζωὴ ἡ ἀθνατος;

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς

Τν σν ερνην ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τοῦ Ὑψστου δναμις πισκισασα, τν σν γαστρα γνή, χωρον δειξε Θεοτοῦ ἀχωρτου, καμητρα σε ζως, κασωτηραν πντων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Πηγήν σε θεαν κτμενον, τς σωτηρας μου, μκαταιγς πονηρκαταποντσμε, μηδκαταπιτω μαρτας με βυθς, ὑπεραγα Δσποινα.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Τς παρθενας ρουρα, ἡ ἀγεργητος γῆ, ἀνεδεχθης τκσμῳ Ἀειπρθενε, ἐξ ς ρρτλγῳ ἐγεννθη γεωργς, ὁ πλαστουργς πντων μν.

 

δς'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

βησσοι, ἰδν πρσβυς, τος φθαλμος τσωτριον, ὃ λαος πστη, ἐκ Θεοῦ, ΧριστσΘες μου.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κν τθης, ὥσπερ ρνον, τν βρσει ξλου τεθνξαντα, ἑκουσως πλαι, πρς ζων, Χριστὲ ἐπανγων.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Σταυρῷ ὑψθης, κακατεπτθη, δαιμνων πλνη, ὑψθη δέ, τν πιστν τπλθη, ἀνυμνοντσε ζωοδτα.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Τπορφυρδι, τῇ ἐξ αμτων, πεποικιλμνοι οΜρτυρες, Βασιλετν λων, νν παρστανται στεφηφροι.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Ἰάσεις πσι, τος σθενοσιν, ἀναπηγζει τλεψανα, τν σεπτν Μαρτρων, καπαθν σμν κατακλζει.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νοεν οσθνει, τὸ ὑπρ φσιν, τοτοκετοσου Πανμνητε, νος νθρπων Κρη, ὑπρ νον δσὺ ἀποτκτεις.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς

βησα ν στεναγμος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τὰ ἔργα μου καταδκης μοι δκη, γεγνασι Δσποτα, ἀλλστξλττοΣταυροπροσηλωθες, δικαισεως προεξνησας πλοτον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Καθαρεται τπρεσβείᾳ σου πσα, τς μαρτας ἡ ἀχλς· τ γρ φς κλμψαν κ σοτὸ ἄχρονον Χριστς, διεσκδασε τν πταισμτων τν ζφον.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Σοτν μν νεθμην λπδα, καὶ ἀναμνω γαθή, τν κ σοπρς τν κ σοῦ ἱλαστριον χριν, δι' ἧς με οκτειρον, Παναγα Παρθνε.

 

δζ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν ν πυρδροσσαντα, Παδας θεολογσαντας, καΠαρθνῳ ἀκηρτῳ ἐνοικσαντα, Θεν Λγον μνομεν, εσεβς μελδοντες· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Κδρῳ ἀνυψθης, πεκτε, κακυπαρσσΔσποτα, τς Τριδος ες πρχων, καὶ ἀνψωσας, τος ες βθη μυρων, ἡδονν συμπτωθντας. Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Αματι τιμίῳ Κριε, τν κτσιν νεκθηρας, ἐξ αμτων φερομνων ασχρος δαμοσι, καὶ ἔπαυσας θυσας, ἐναγες ΘεοΛγε, τυθες ς κακος μνς. Δξα τκρτει σου.

Μαρτυρικν

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

σταντο τυρννων μπροσθεν, ὡς στλοι περτρεπτοι, περιτρποντες τν πλνην καστηρζοντες, τν πιστν τς καρδας, οἱ ἀθληταμελδοντες· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Κησιν γνὴ ἀσγκριτον, κατκον νερμνευτον, μνη σχες τν Δεσπτην σωματσασα, τν σαρκσταυρωθντα, ὃν μνοντες βομεν· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς

Τρες Παδες ν καμν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

κ σοΠαρθενομτορ, ὁ ὑπρφωτος λιος, ἀνατελας, καφωτσας τς καρδας μν, ἀναμλπειν διδσκει· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φαιδρνεται κτσις, τῇ ἀσπρσυλλψει σου, καμεγαλνει σου τν τκον, καδοξζει ατν, εσεβς μελδοσα· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

κτστης τν πντων, καὶ ὑπρθεος Κριος, προσλαβν τκαθ' ἡμς κ σοΠανμνητε, καθεσας πρς ψος, συνεδριζει τΠατρί, καθείῳ Πνεματι.

 

δη'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

στκτπυρὶ ἑνωθντες, οθεοσεβείᾳ προεσττες Νεαναι, τ φλογδμ λωβηθντες, θεον μνον μελπον· Ελογετε πντα τὰ ἔργα τν Κριον, καὶ ὑπερυψοτε ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

Λας πειθς καὶ ἀγνμων, γνμεπειθεσε βουληθντα, σταυρωθναι καταδικζει τεθνναι, ὅπως τος θελματι, νεκρωθντας Λγε ζωσς, ὑμνοντς σε, καδοξολογοντας ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κτείνας Σταυρτς παλμας, ξλῳ ἀκρατς τς κταθεσας, πρς τξλον τς βρσεως, τοπρωτοπλστου ἰώμενος Δσποτα, καὶ ὁρν σε, φβῳ ἀκτνας συνστειλεν λιος, καπσα κτσις σαλεθη.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

μβροις ερν παλαισμτων, ῥεθρα σεβεας, προχος τε θεας, ἐξραναν οἱ Ἀθλοφροι, καπηγν νβλυσαν αμτων, ῥύπον παθημτων πλνουσαν, καπιστν καρδας, ἀρδεουσαν πλουσως.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Σμμορφοι σεπτν παθημτων, θεων πληρωταπαραγγελμτων, Ἀθλοφροι, τν σωμτων συμπολται, πολιτογραφεσθαι νν, ἐν τῇ ἄνω πλει, Θεν δυσωπσατε, τος μς τιμντας, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στμνον σε, χρυσν καλυχναν, τρπεζαν καὶ ῥάβδον, θεον ρος κανεφλην, παλτιον τοΒασιλως, καθρνον πυρμορφον Θεοτκε, πντες πιστοὶ ὀνομζομεν, τν καμεττκον, Παρθνον φυλαχθεσαν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ν φλογτος Παιστν βραων, συγκαταβντα θεϊκδιαδικασίᾳ, καὶ ὀφθντα Κριον· ερες ελογετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ν τΣταυρτν μν σωτηραν, κατεργασμενος Υἱός σου Παρθνε, κραυγζειν προτρπεται· ερες ελογετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Καταπιεν ὁ ἐχθρός με πειρται, τας μαρταις· λλσ Θεοτκε, ἐξελοκαὶ ῥῦσαμε, τς ατοτυραννδος, ὅπως σε δοξζω, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Δεινή με νξ συγκαλπτει πταισμτων, Παρθνε χραντε· ογρ χω λαμπδα, τν ψυχν μου φωτζουσαν, εποιας λαίῳ· δικατς νω περρφην παστδος.

 

δθ'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν νμῳ, σκι καγρμματι, τπον κατδωμεν οπιστοί, πν ρσεν ττν μτραν διανογον, ἅγιον Θε· διπρωττοκον Λγον, Πατρς νρχου Υἱόν, πρωτοτοκομενον μητρί, ἀπειρνδρῳ, μεγαλνομεν.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

κρίῳ παγες, ὁ πξας ησοῦ, ἐπ' οδενς πσαν γν, ἰλύϊ με παγντα, ἁμαρτας γνμπονηρᾷ, ὡς γαθς καοκτρμων, Χριστὲ ἀνελκυσας, καδι' ἀτμου θαντου, πολυλεε τμησας.

 

Στχ. Δξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρσει σου Κριε.

 

ρθης Θες ἀόρατος φσει, σαρκὶ ὑψομενος, ἐχθρν τν ορτων, ὅπως ῥύσκσμον ρατν, καορανους τος κτω, ἀποτελσς Χριστέ. Δοξολογομεν τκρτος, τς μεγστης ξουσας σου.

Μαρτυρικ

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

Στρατς ερν γων, ἁγα παρεμβολὴ ἐκλεκτή, παρδεισος ν μσζως, ξλον χων τν Χριστν, θεοτερπς κκλησα, σλλογος τμιος, πανευκλεες, Ἀθλοφροι, τοΣωτρος νεδεχθητε.

 

Στχ. γιοι Μρτυρες πρεσβεσατε πρ μν.

 

μν τν ν γῇ ὑμν μεμνημνων, μμνησθε γιοι, τ θρντο Δεσπτου, παρεσττες νν περιφανς, κατας κεθεν πλουσαις, μαρμαρυγας, ἱερς καταλαμπμενοι, ὅπως, ὀφλημτων λσιν ερωμεν.

Σταυροθεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φωστρες τν σν ρντες, Υἱέ μου σταρωσιν δυσαν, κα πς βραων δμος, ο κατδυσεν ὁ ἀπειθς, παραδούς σε θαντῳ, τν ρχηγν τς ζως; ἡ Θεοτκος βα, ἣν παστως μεγαλνομεν.

 

Κανν τς Θεοτκου

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν κατφλεκτον βάτον, καὶ ἁγαν Παρθνον, τν Μητρα τοΦωτς, καΘεοτκον, τν λπδα πντων μν μεγαλνομεν.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χερας κουσως πλσας, ἐν τθείῳ Σταυρσου, τν κταθεσαν ν δμ τπαραβσει, ἐν ξλχερα ἰάσω τοΠροπτορος.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

λην τας δεινας μαρταις, τν ψυχν μου τρωθεσαν, καὶ ἀνατον λγος νενοσηκυαν, τμοτσει τς σς μοι πρεσβεας ῥῶσιν δώρησαι.

 

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Χαρε τς δξης Κυρου, θεος μψυχος οκος, Χαρε πλον νοητν, τς μετανοας. Χαρε πλη, δι' ἧς μαρτωλοσζμεθα.

 

πστιχα τν Ανων Σταυρσιμα

Σταυροφανς Μωϋσς ν τῷ ὄρει, χερας κτείνας πρς ψος, τν μαλκ τροποτο, σδΣωτρ τς παλμας πλσας, ἐν τΣταυρττιμίῳ, ἐνηγκαλσω με σσας, τς δουλεας τοῦ ἐχθροῦ, καὶ ἔδωκς μοι σημεωσιν ζως, ἀπτξου φυγεν τν ναντων μου· διτοτο Λγε, προσκυνῶ, τν Σταυρν σου τν τμιον.

 

Στχ. α'. νεπλσθημεν τπρωτοῦ ἐλους σου, Κριε, καὶ ἠγαλλιασμεθα καηφρνθημεν ν πσαις ταςμραις μν. Εφρανθεημεν, ἀνθ΄ν μερν ταπενωσας μς, ἐτν, ὧν εδομεν κακά, καὶ ἴδε πτος δολους σου καὶ ἐπτὰ ἔργα σου, καὶ ὁδγησον τος υος ατν.

 

Φθντρυφς κββλημαι, πτμα πεσν χαλεπν, ἀλλ' οπαρεδες Δσποτα, ἀναλαβν δι' ἐμτ κατ' ἐμέ, σταυροσαι κασζεις με, ες δξαν εσγεις με. Λυτρωτά μου δξα σοι.

Μαρτυρικν

Στχ. β'. Καὶ ἔστω λαμπρτης Κυρου τοΘεοῦ ἡμν φ' ἡμς, κατὰ ἔργα τν χειρν μν κατεθυνον φ' ἡμς, κατὸ ἔργον τν χειρν μν κατεθυνον.

 

Τν γων θλοφρων τν μνμην, δετε λαοὶ ἅπαντες τιμσωμεν, ὅτι θατρον γενμενοι, Ἀγγλοις καὶ ἀνθρποις, τν τς νκης στφανον παρΧριστοῦ ἐκομσαντο, καπρεσβεουσιν, ὑπρ τν ψυχν μν.

Δξα... Κανν ... Σταυροθεοτοκον

Μεγλη τοΣταυροσου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δακρων προχος κενοσα Πανμωμος, ἐστναζεν, ἐθρνει, βοσα κ βαθων ψυχς. Φς γλυκτατον, πς δυς ησομου; ὁ κτσας λγπντα, πς νεκρς φωνος ν Σταυρνν ρσαι;

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

θετσαντα Χριστέ, τν ντολν σου, τν προπτορα δμ, τοΠαραδεσου ξρισας, τν δΛστν Οκτρμον, ὁμολογσαντσε ν Σταυρῷ, ἐν ατεσκισας κρζοντα· Μνσθητμου Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

Καθορν σε ν σταυρῷ, ἥλιος Κριε, ἐσκτασε τφς, πτραι σχσθησαν Δσποτα, γῆ ἐσαλεθη πσα, τ καταπτασμα δτοναοῦ, διερργη μσον, ἀδκως πσχοντα, βλψαντσε Σωτρ, τν κατανητον.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

πρ πντων ησοῦ, ἤχθης ες θνατον, τν ζντων ζωή, ὅπως τος θεοις σου πθεσι, τος ττοξλου βρσει, θανατωθντας σσς ς Θες, καΠαραδεσου δεξς οκτορας· θεν πστει τσά, Πθη μεγαλνομεν.

Μαρτυρικν

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Τοπαθντος δι' ἡμς, κατὰ ὀνεδη φελντος τν βροτν, πθη μιμομενοι Μρτυρες, διπολλν βασνων, κατεπαλασατε τν δυσμενῆ, κατς νω δξης τχετε· θεν θεοπρεπς, Ἅγιοι δοξζεσθε.

Δξα...

Τν Πατρα καΥἱόν, καΠνεμα γιον, ὑμνσωμεν πιστοί, ἐν συγχτΘετητι, μαν ρχν καδξαν, θεοπρεπς προσκυνοντες κασεπτς, ὀρθοδξπστει κακρζοντες· Μνσθητι καὶ ἡμν, ἐν τΒασιλεα σου.

Κανν ... Θεοτοκον

Πθη φροντα σαρκί, ἐθελουσως καθορσα ν Σταυρῷ, τν σν Υἱὸν Παναμμητε, διεδονθης λη, καθρηνδοσα κραζες γν· Ομοι τκνον μν! πς τθνηκας, τος θανντας Σωτρ, ζωσαι βουλμενος;