ΣΑΒΒΑΤΟΝ Β΄ ΗΧΟΣ

 

ΣτιχηρΔεσποτικα Προσμοια

χος β'

τε κ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στχ. α'. Ἐὰν νομας παρατηρσς, Κριε, Κριε τίς ποστσεται; ὅτι παρσοὶ ὁ ἱλασμός στιν.

 

ταν ν τδξσου Χριστέ, ἔλθς μετ' Ἀγγλων γων, κρναι τσμπαντα, ὅτε παραστσονται, γυμνοί σοι παντες, ἀποδοναι ν πραξαν, τν πολογαν, ττε τος προβτοις με, σνταξον Λγε τος σος, λσιν παρασχών μοι νταθα, τν πλημμελημτων μου πντων, ὧν περ ν τβίῳ ἐπλημμλησα.

 

Στχ. β'. νεκεν τοῦ ὀνματς σου πμεινσε, Κριε, ὑπμεινεν ψυχμου ες τν λγον σου, ἤλπισεν ψυχμου πτν Κριον.

 

Ῥῆξον τς σειρς μου τν παθν, ξρανον ψυχς σηπεδνας, μνε φιλνθρωπε, δρησαμοι δκρυα τς κατανξεως, τν καρδαν μου φτιτισον, τν σκοτισμνην, λτρωσαμε δομαι κ περιστσεως, ζλης, συμφορν ναντων, καὶ ἐκ πειρασμν πολυτρπων, τοδεινοῦ ἐχθροκακοσμοκρτορος.

 

Στχ. γ'. πφυλακς πρωας μχρι νυκτς, ἀπ φυλακς πρωας λπιστω σραλ πτν Κριον.

 

Λβε ψυχμου κατνον, τν φοβερωττην κενην, ὥραν τς κρσεως, ὅτε τρμος λψεται, τν κτσιν πασαν, κακαθσῃ ὁ Ὕψιστος ν θρνῳ ἀστκτῳ, λγον εσπραξμενος, τν πεπραγμνων μν, σπεσον, διαλλγηθι νθεν τκριττν λων βοσα· μαρτν σοι Κριε, κασσν με.

τερα τς Θεοτκου μοια

Στχ. δ'. τι παρτΚυρίῳ τὸ ἔλεος, καπολλπαρ' ατῷ, λτρωσις. καατς λυτρσεται τν σραλ κ πασν τν νομιν ατοῦ.

 

λος κ νετητος γώ, πθεσιν ασχνης δουλεσας, καὶ ἀσωτίᾳ πολλῇ, τλεον μαρωσα, τκατ' εκνα Θεοῦ, καπτοομαι Πανμνητε, τν μλλουσαν δκην, ὅτε παραστσομαι τσΥἱῷ καΘε· νν ον, πρτοτλους μοι δδου, κθαρσιν γντν παθν μου, καπλημμελημτων πολτρωσιν.

 

Στχ. ε'. Ανετε τν Κριον πντα τὰ ἔθνη, ἐπαινσατε ατν, πντες ολαοί.

 

Φρττω τκριτριον γνή, κατν τοπυρς τιμωραν, τν αωνζουσαν, κατν παρατητον, ὄντως πφασιν, τν βρυγμν τν δντων τε, κατοῦ ἀκοιμτου, σκληκος Πανμωμε, τν γριτητα· θεν, ἐν δνκαρδας, σκαθικετεω Παρθνε, τς φρικτς με ῥῦσαι κατακρσεως.

 

Στχ. ς'. Ὅτι κραταιθη τὸ ἔλεος ατοῦ ἐφ' ἡμς, καὶ ἡ ἀλθεια τοΚυρου μνει ες τν αἰῶνα.

 

τε τν τοσματος μελν, μλλῃ ἡ ψυχμου βιαως, διαχωρζεσθαι, ττε μοι παρστηθι, κατν σρκων χθρν, τς βουλς διασκδασον, κατοτων τς μλας, σντριψον ζητοντων με, καταπιεν φειδς, ὅπως κωλτως διλθω, τος ν τῷ ἀέρι σττας, ἄρχοντας τοσκτους, Θεονμφευτε.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Παρλθεν σκιτο νμου, τς χριτος λθοσης· ς γρ βάτος οκ καετο καταφλεγομνη, οτω Παρθνος τεκες, καΠαρθνος μεινας, ἀντστλου πυρς, δικαιοσνης ντειλεν λιος, ἀντ Μωϋσως Χριστς, ἡ σωτηρα τν ψυχν μν.

 

πστιχα Μαρτυρικ

Τν γων μαρτρων, πρεσβευντων πρ μν, κατν Χριστν μνοντων, πσα πλνη ππαυται, κατν νθρπων τγνος, πστει διασζεται.

 

Στχ. Θαυμαστς Θες ν τος γοις ατοῦ, ὁ Θες σραλ ατς δσει δναμιν κακραταωσιν τλαατοῦ, ελογητς Θες.

 

Χορομαρτρων ντστησαν, τος τυρννοις λγοντες· μες στρατευμεθα τΒασιλετν δυνμεων, εκαπυρκαβασνοις ναλσητε μς, οκ ρνομεθα τς Τριδος τν δναμιν.

 

Στχ. τος γοις τος ν τ γατοῦ ἐθαυμστωσεν Κύριος, πντα τθελήματα ατοῦ ἐν ατος.

 

Μεγλῃ ἡ δξα, ἣν κτσασθε γιοι διτς Πστεως! ομνον γρ ν τπσχειν τν χθρν νικσατε, ἀλλκαμετθνατον πνεματα πελανετε, ἀσθενοντας θεραπεετε, ψυχν κασωμτων ατροί, πρεσβεσατε πρς Κριον, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Νεκρσιμον

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

ς νθος μαρανεται, καὶ ὡς ναρ παρρχεται, καδιαλεται πς νθρωπος, πλιν δὲ ἠχοσης τς σλπιγγος, νεκροὶ ὡς ν συσσεισμῷ, πντες ναστσονται, πρς τν σν πντησιν, Χριστὲ ὁ Θες· ττε Δσποτα, ος μετστησας ξ μν, ἐν τας τν γων σου κατταξον σκηνας, τπνεματα τν σν δολων Χριστέ.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Τν πσαν λπδα μου, ες σὲ ἀνατθημι, Μτηρ τοφωτς, φλαξν με πτν σκπην σου.

 

Μεττν α' Στιχολογαν

Καθσματα Μαρτυρικ

φαιδρνας τος γους σου πρ χρυσν, καδοξσας τος σους σου ς γαθς, ὑπ' ατν δυσωπομενος Χριστὲ ὁ Θες, τν ζων μν ερνευσον ς φιλνθρωπος, κατν εχν κατεθυνον, ὡς θυμαμα, ὁ μνος ν γοις ναπαυμενος.

 

θλοφροι Κυρου, μακαρα γῆ, ἡ πιανθεσα τος αμασιν μν, καὶ ἅγιαι ασκηναί, αδεξμεναι τπνεματα μν· ν σταδίῳ γρ τν χθρν θριαμβεσατε καΧριστν μετπαρρησας κηρξατε. Ατν ς γαθν κετεσατε, σωθναι δεμεθα τς ψυχς μν.

 

πστολοι Μρτυρες, καΠροφται, Ἱερρχαι, Ὅσιοι καΔκαιοι, οκαλς τν γνα τελσαντες, κατν πστιν τηρσαντες, παρρησαν χοντες πρς τν Σωτρα, ὑπρ μν ατν ς γαθν κετεσατε, σωθναι δεμεθα τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια! τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμνη, καπαρθενίᾳ φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν· ατν κτευε σωθναι τς ψυχς μν.

 

Μεττν μωμον

Καθσματα τερα

Στν περιβλλοντα, τν ορανν ν νεφλαις, ἔχοντες οἱ Ἅγιοι περιβολν ν τκσμῳ, τς βασνους τν νμων πμειναν, κατν πλνην τν εδλων κατργησαν. Ατν ταςκεσαις καὶ ἡμς λευθρωσον, τοῦ ἀορτου χθροῦ. Σωτρ, κασσον μς.

Νεκρσιμα

Εσπλαγχνας πρχουσα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νεκρν κατν ζντων ς Θες, ἐξουσαν πντων σχηκς Ζωοδτα, πρσχες τας δεσεσι τν δολων σου, δεξν σου τσπλγχνα τφιλνθρωπα, καδδου τν φεσιν ψυχας, ἃς μετστησας, ἐπ' ἐλπδι τες σέ, ὁ δι' εσπλαγχναν περγαθος.

 

Μνσθητι Κριε, ὡς γαθς τν δολων σου, καετι ν βίῳ, ἥμαρτον συγχρησον· οδες γρ ναμρτητος, εμσὺ ὁ δυνμενος, κατος μεταστσι, δοναι τν νπαυσιν.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου φωτς, ἀγγελικος σε μνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

 

Κανν ες πντας τος γους

δα' χος β' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν Μωσως δν, ἀναλαβοσα βησον ψυχή. Βοηθς κασκεπαστής, ἐγνετμοι ες σωτηραν, οτς μου Θες, καδοξσω ατν.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Διωγμος χαλεπος, καακισμος σφοδρος καρτερικς, ἐνεγκντες θληταί, πσαν τν πλνην κ τν περτων, σθνει θεϊκῷ ἐδιξατε.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ΟΘεολειτουργοί, καὶ Ἱερρχαι φγγει νοητῷ, ἀπαστρπτοντες σαφς, πρς φς δγησαν εσεβεας, πντων εσεβν τπληρματα.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

περφανον νον, ταπεινωθντες σιοι καλς, κατεκλνατε ες γν, καὶ ὑψωθντες νθοις τρποις, πσι ταπεινος βοηθετε εί.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Λαμπροττου φωτς, κα αωνου δεξον κοινωνος, εφροσνης ς Θες, ος περ μετστησας τν προσκαρων, δολους σου πιστος, ὁ Θες μν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Αἱ ἀσκσει στερρς, ἠγωνισμναι καὶ ἀθλητικς, καθελοσαι τν χθρν, σεμναΓυνακες Θεοκυτορ, σπεριεστσαι, εφρανονται.

 

Κανν ες Κοιμηθντας οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

Τος τεθνεσι δετερον πλκω μλος.

 

Ερμς

Ττν βατον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τθαντσου, καταπατσας θνατον, θεας ζως νβλυσας ϊδιτητα, ἣν παρσχου γαθέ, τας τν κοιμηθντων ψυχας, τας τν Μαρτρων σου, πρεσβεαις φεσιν, πταισμτων χαριζμενος.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

τπλοσιον, ἀεπηγζων λεος, τος εσεβς φιλνθρωπε προσδεχομνοις σε, ἐν τοκσου Χριστέ, ἐν τθαυμαστσου σκηνῇ, τπον νσεως παρσχου Δσποτα, τος δολοις σου ς εσπλαγχνος.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

σχυρτατος, κατθαντου γγονας· θεν ατν δσμευσας, ἡμς υσμενος, κανν ῥῦσαι τς ατοῦ, τος κεκοιμημνους φθορς ς περγαθος, τς σς λλμψεως, τν μθεξιν δωρομενος.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στερεσασα, τν κλονουμνην φρνα μου, Μτηρ Θεοβεβαωσον, θεοις προστγμασι, τοτεχθντος κ τς σς, καθηγιασμνης γαστρς, κακαταργσαντος, τοῦ ᾅδου Δσποινα, τζοφερν βασλειον.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στειρωθντα μου τν νον, καρποφρον Θες νδειξν με, γεωργτν καλν, φυτουργτν γαθν, τεσπλαγχνίᾳ σου.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Πυρωθντες τπυρί, τς γπης το Χριστοοἱ Ἀθλοφροι, τν βασανων τν πυρν, δροσισμτοπαντουργοῦ, ἔσβεσαν Πνεματος.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

γιτατοι Χριστοῦ, Ἱερρχαι κασεπτοί, Ὁσων δμοι, ὑπρ πντων μν, τν φιλνθρωπον Θεν, ἐκδυσωπσατε.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ερτατος χορς, τν νθων Προφητν μεγαλνθη, καΓυναων πληθς, ἐναθλσασα στερρς, δξης πτυχον.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Νεκρωθες πΣταυροῦ, ἐδωρσω τος θνητος θανασαν, ἧς τυχεν τος πρς σέ, καταξωσον Χριστέ, μεταχωρσαντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μετπντων Προφητν, καΓυναων ερν, Θεν Παρθνε, τν τεχθντα κ σοῦ, δυσπει κτενς, τοοκτειρσαι μς.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν πτρμε τς πστεως στερωσας, ἐπλτυνας τστμα μου π' ἐχθρος μου· εφρνθη γρ τπνεμα μου ν τψλλειν, οκ στιν γιος, ὡς Θες μν, καοκ στι δκαιος, πλν σου Κριε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Τας τς σς ραιτητος λαμπηδσιν, αγζεσθαι τος πστει κεκοιμημνους, εδκησον πλοσιος ν λει, μετΜαρτρων σου· σγρ Θες μν, καοκ στι δκαιος, πλν σου Κριε.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

ν τποις ναψξεως, ὡς οκτρμων, ἐν χρᾳ Ἀβραμ τε τοῦ ἐκλεκτοσου, ἀξωσον αλζεσθαι τος σος δολους, τος σοκραυγζοντας· Σεἶ ὁ Θες μν, καοκ στι δκαιος, πλν σου Κριε.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Θαλμοις ορανοις περιπολεειν, φρονμοις τας παρθνοις συνεισελθντας, ὑπδεξαι τος δολους σου λαμπαδοχους, ος περ μετστησας, τσβουλματι, ἐκ τν προσκαρων Δσποτα, μνε φιλνθρωπε.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Νεκρωθντα, καπρς γν με ποστραφντα, ἀνστησας τεκοσα τν ζωοδτην, ἀνγαγες ξ δου με κατωττου, τν Θεοτκον σε πστει δοξζοντα, κατιμντα Πναγνε, στν Πανμνητον.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν κ Παρθνου σου γννησιν, ὁ Προφτης προβλπων, ἀνεκρυττε βον· Τν κον σου κκοα καὶ ἐφοβθην, ὅτι πΘαιμν, καὶ ἐξ ρους γου, κατασκου πεδμησας Χριστέ.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ΟτοΧριστοτπαθματα, εκλεες θλοφροι, μιμησμενοι καλς, κατατεινμενοι χαιρον, πολλας βασνοις, τς αωνιζοσας ντιδσεις σκοποντες, ὧν τυχντες, μακαρζονται εί.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Νμους τηροντες τοΠνεματος, Ἱερρχαι προφρνως, ἐπωκελατε λαος, ὡς κυβερνται πανριστοι, πρς θεον ρμον, καμετατεθντες κ τν κτω θορβων, πρς γαλνην μετηνχθητε ζως.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Γς παρεπδημοι φθητε, μεταθντες Πατρες, τπολτευμα μν ν ορανος, καθς γγραπται, εσεβοφρνως, κασαρκς τπθη, χαλινσαντες πνοις γκρατεας, τδυνμει τοΧριστοῦ.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Νκρωσιν θεαν ποθσασαι, τν ζων τν γρω, προξενοσαν ληθς, διβασνων καθλψεων, καὶ ἐγκρατεας, τμιαι Γυνακες, ἠξιθητε τατης, δυσωποσαι τν Χριστν πρ μν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ν μετεββασας Κριε, τν προσκαρων τοβου, πολυριθμον πληθν, ἐν ρθοδξλατρεσασαν, Λγε τπστει, πσσζομνων, τπληθύϊ συνψας, αωνου καταξωσον ζως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

ρος κατσκιον βλπει σε, ἀρετας Προφτης, Θεοτκε ββακομ, ἐξ οὗ ἐπφανεν νθρποις Θες, ἀφρστως ρετῇ, καλψας ορανος, κατγνος νθρπων, διασσας κ φθορς.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

μνσε· κον γρ Κριε, εσακκοα καὶ ἐξστην· ως μοῦ ἥκεις γρ, ἐμζητν τν πλανηθντα, διτν πολλν σου γαθτητα, τν ες μδοξζω πολυλεε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

λπδι, καὶ ἀγπζσαντας, καφρονματι ρθοδξῳ, τς πρ νον δξης σου ξωσον τος σος οκτας Χριστέ, τπολλφιλανθρωπίᾳ σου, τν εκλεν Μαρτρων τας δεσεσιν.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

ς χων, τς τρυφς ἀέναον, τν χειμρρουν εποτζεις, τος κλεκτος Κριε, μεθ' ὧν κανν τος μεταστντας Χριστέ, τῇ ἀφτεσπλαγχνίᾳ σου, παρτὸ ὕδωρ θρψον τς φσεως.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Σζντων, κυριεεις Δσποτα, καθαντου ξουσιζεις. Στος κ γς χματι, δυνμει σου ξανστησας· διτος πρς σμεταφοιτσαντας, ἐν τας αλας σου Στερ κατασκνωσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Ἰάσω, ττς Εας σντριμμα, κατν πλαι ταλαιπωραν· τν κτστην γρ ττοκας, τος πτματι καταρραγντας μς, ἀνορθσαι τν δυνμενον, Θεογενντορ μνη Μητροπρθενε.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν χλν τς ψυχς μου, Σωτρ μου διασκεδσας, τφωττν ντολν σου καταγασν με, ὡς μνος τς ερνης Βασιλες.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σποθοντες οκτρμον, ἐμσησαν πντα κσμον, ογενναοι θλοφροι, προσομιλοντες βασνοις, ἀπαρνσει τς σαρκς.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ερρχαι Προφται, καὶ Ὅσιοι θεοφροι, τας τοΠνεματος κτσι, φωταγωγοντες τν κτσιν, σκτος λετε παθν.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Οἱ ὅσιοι Πατρες, Προφται καὶ Ἱερρχαι, καὶ ἀοδιμοι Γυνακες, σοτΔεσπττν λων, εηρστησαν Χριστῷ.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

κετεομεν Στερ, ος ξ μν προσελβου, ἐν τχορτν κλεκτν σου κατασκηνσας, μετχους δεξον κρεττονος ζως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Παναγα Παρθνε, τ καχημα τν Μαρτρων, καὶ Ὁσων καΔικαων, πσης μς τυραννδος, ἐξελοτν πειρασμν.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τοφωτς χορηγς, κατν αἰώνων ποιητς Κριος, ἐν τφωττν σν προσταγμτων, ὁδγησον μς· κτς σου γρ λλον Θεν ογινσκομεν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Νενεκρωμνους μς, κατεθειμνους ν φρουρᾷ, ἤγειρας κ ζοφερν τοῦ ᾅδου κευθμνων, ἁρπσας γαθέ, κα δέίξας γων Μαρτρων στρατεματα.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Διτσσαι μς, ὡς παραγγονας Χριστέ, δξαι νν, τος εσεβς πρς σμεταστντας, κακλποις βραμ, καμετΛαζρου ατος κατασκνωσον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

λυσας Δσποτα, τν χρνιν μου καμακρν πλεμον, τν πρν πρς σέ, μεστης καπρσβυς ερνης γεγονώς, κανν τος σος δολους, οκτερας νπαυσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

πτν σκπην σου, οπεποιθτες πσοί, ζσονται. Μτηρ Θεοῦ, τν γρ ζωοδτην γννησας μν, τν ζωοποιοντα, τπντα βουλματι.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βυθῷ ἁμαρτημτων, συνχομαι Χριστέ, κατρικυμίᾳ τοβου χειμζομαι, ἀλλ' ὥσπερ τν ωνν κ τοθηρς, κμτν παθν νγαγε, καδισωσον Σωτρ.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Στερρτητι καρδας, ἐχθρν οἱ ἀθληταί, καταπαλασαντες, τοτον κατβαλον, καὶ ἔλαβον νκης στφος κ Θεο· διὸ ἐκτενς πρεσβεουσι, τοσωθναι νν μς.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Χριστοτος ερρχας, τιμσωμεν πιστς, κατος σους ατομακαρσωμεν, σζμενοι τας δεσεσιν ατν, ἐκ πσης ργς καθλψεως, κακακας τοῦ ἐχθροῦ.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

νθλησε Γυναων, ὁ ἔνθεος χορς, καὶ ἐν σκσει Θεν θερπευσε, καὶ ἔτυχε Βασιλεας ορανν. Ατν προσευχας τν κσμον σου, σσον μνε ησοῦ.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πλσας ζωοδτα, τν νθρωπον κ γς, τος ξ μν μεταστντας νπαυσον, τν φεσιν παρεχμενος ατος Χριστέ, τν κακν ς εσπλαγχνος, καοκτρμων ησοῦ.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

γα Θεοτκε, ἁγασον μν, τος λογισμος, κατφρνημα στριξον, κασσον κ τν βελν τοπονηροῦ, ἀτρτους μς δοξζοντας, σοτὸ ἔλεος γνή.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ν βσσ πταισμτων κυκλομενος, τν νεξιχναστον τς εσπλαγχνας σου, ἐπικαλομαι βυσσον, ἐκ φθορς Θεός με νγαγε.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Τς φρστου καθεας λαμπρτητος, ἔνθα τν Μαρτρων χοροκαταξωσον, ος πγς μετστησας, παντουργσου βουλσει φιλνθρωπε.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

λλαμφθναι τκλλει τς δξης σου, τος καταλιπντας τν βον ξωσον, καπρς τφς σου Δσποτα, μετακεχωρηκτας τὸ ἄφραστον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

υομνη προθμως πφανον, τος προσκαλουμνους σε, Πναγνε Δσποινα, ἡ τν Χριστν γεννσασα, τν ζως καθαντου δεσπζοντα.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ΤΧερουβεμ μιμομενοι, Παδες ν τκαμνῳ, ὑπψαλλον βοντες· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὅτι ν ληθείᾳ κακρσει πγαγες, τατα πντα, διτς μαρτας μν, ὁ ὑπερμνητος, καδεδοξασμνος, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

πομονκατβαλον, οἱ Ἅγιοι τν Βελαρ, ὑπενεγκντες πσαν περαν βασνων χαλεπν, ὅτι ν ληθείᾳ τν Θεν γπησαν, τν παθντα διτς μαρτας μν. Ατν προσευχας, σσον πντας Λγε, πειρασμν κακινδνων.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Φωτοειδες ερρχαι, καὶ Ὅσιοι καΠροφται, καὶ Ἱερομαρτρων ἡ ἀξιγαστος πληθς, καΓυναικν γων, ἅγιος κατλογος, ἐν σκσει καὶ ἀθλσει λμψας φαιδρς, ὑπρ μν εί, δησιν ποιεσθε, ὅπως λεηθμεν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

νθα δνη πφευγε, στεναγμς τε καλπη, ὅπου τφς κλμπει, Χριστέ, τοσοπροσπου, ἔνθα γων δμοι, νν περιχορεουσι, τξον πντας τος μεταστντας φ' ἡμν, τπτασματα ατν, πντα παραβλψας, ὡς μνος λεμων.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μετμαρτρων χραντε, καὶ Ὁσων Πατρων, καΠροφητν πασν τε, τν σων Γυναικν, τν ν γοις μνον παναπαυμενον, ἐκδυσπει μς καθαγιάσαι γνή, ἁγαις ν φωνας, τος δοξολογοντας, ατν ες τος αἰῶνας.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ντθεον πρσταγμα παρανομοντος, τυρννου μετρσιον, τν φλγα νερρπισε, Χριστς δὲ ἐφπλωσε, θεοσεβσι Παισί, δρσον τν τοΠνεματος, ὁ ὢν ελογημνος, καὶ ὑπερνδοξος.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

Ὁ ὢν καταββηκας, ἐπτσσαι, τπλαι πλανμενον, ἀνθρπων γνος Κριε· διό σε οΜρτυρες, ἀεκαθικετεουσι, τοτους ος μετστησας κ γς, ἐν γπραων, Στερ νπαυσον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Νεκρσει τν νκρωσιν, ἀπετινξω, ἐν νεκρος λεθερος, ατς μνος γενμενος, κανν τς νεκρσεως, τς μαρτας Δσποτα, λτρωσαι τος δολους σου, δεικνς, κακληρονμους, τς Βασιλεας σου.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

Πολλσου καὶ ἄφατος, ἡ εσπλαγχνα, ἀμτρητος βυσσος, ἡ τς φιλανθρωπας σου· πταισμτων ον φεσιν, τος μεταστσι Χριστδδου, κατχριτι τσκεκαθαρμνους, ατος νδειξον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Λυχνα γεγνησαι, τς θεας δξης, ἀπαγασμα φρουσα, Παρθνε διΠνεματος, ἡμν φανερομενον, κατν τοῦ ᾅδου χλν, φγγει τς Θετητος ατοῦ, ἐξαφανζον θεοχαρτωτε.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ν τβτΜωσῇ, τς Παρθνου τθαμα, ἐν Σιναίῳ τῷ ὄρει, προτυπσαντα ποτέ, ὑμνετε ελογετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

εσαν ταμα μν, καθηγασε πσαν, Ἀθλοφροι τν κτσιν, καὶ ἐξρανε σαφς, τν χσιν τς πτης, κατν πιστν τς ψυχς, κατρδευσε πλουσως.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

φθη χορς σκητν, Ἱερων τε δμος, καΓυναων γων, Προφητν τε εκλεν, ὁμτιμος γγλων, ἀγγελικς πγς, ἐν Πνεματι βισας.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Ος ξ μν ησοῦ, προσελβου ν κλποις, Ἀβραμ κατατξας, μετπντων κλεκτν, ἀνπαυσον, παρχων, ἁμαρτημτων ατος, ὡς πανοικτρμων λσιν.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Θεοκυτορ γνή, μετ πντων Μαρτρων, Προφητν καὶ ὁσων, καὶ ἁγων Γυναικν, καὶ Ἱερομαρτρων, κατοικτειρσαι μς, τν Σωτρα δυσπει.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κμινος ποτέ, πυρς ν Βαβυλνι, τς νεργεας διεμριζε, τθείῳ προστγματι, τος Χαλδαους καταφλγουσα, τος δπιστος δροσζουσα, ψλλοντας· Ελογετε, πντα τὰ ἔργα τν Κριον.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

δειξας μν, τοδυσμενος θαντου, τς διεξδους ς θνατος, τθείᾳ δυνμει σου, τς εσδους δὲ ἐγνρισας, τς τς ζως θνατε, ἧς περ οΜρτυρς σου, ννπαξως πτυχον.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Κλλους νοητοῦ, τοσοκατατρυφσαι, τος μεταστντας καταξωσον, τασχος τδσμορφον, ἐκκαθαρων, ὡς φιλνθρωπος, τς μαρτας Δσποτα· μνος γρ νεδεχθης, τς μαρτας λεθερος.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

ρθωσας μς, Χρισττος πεπτωκτας, ες χον θαντου, τθαντσου ζων χαριζμενος, κατρυφν τν τελετητον, καχαρμονν ἀΐδιον, ἧς νν τος μεταστντας, ὡς λεμων ξωσον.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Μγα καφρικτν, ὑπρχει Θεομτορ, τς σς λοχεας τμυστριον· Θεν γρ γννησας, ὃν θνατος οκ στεξε, κα τφος οδιλυσεν· θεν σε Παναγα, πντα τὰ ἔθνη δοξζομεν.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν περφυς σαρκί, συλλαβοσαν ν γαστρί, τν κ Πατρς χρνως, προεκλμψαντα Λγον, ἐν μνοις σιγτοις, μεγαλνωμεν πιστοί.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

σχυροκατπαθν, δυνατοκατὰ ἐχθρν, φανντες θλοφροι, ἀπηνγκατε νκην, ἀθλσαντες νομμως, καστεφθντες κ Θεοῦ.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

ς Θεοῦ Ἱερουργοί, καΠοιμνος τοκαλοῦ, μιμηταγεγοντες, ἐποιμνατε ατοῦ, τθρμματα σως, Ἱερρχαι εκλεες.

 

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

Σν σοις σκητας, καΠροφταις ερος, τιμσωμεν Γυναων, ἀθλησντων τπλθη, κατν ν σκσει, καθελντων τν χθρν.

Νεκρσιμον

Στχ. γιοι τοΘεοπρεσβεσατε πρ μν.

 

παννδοξος Χριστέ, τν σων σου πληθς, ἀπαστως δυσωπεσε. Ος μετστησας πστει, μετχους αωνου, δεξον Κριε ζως.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Φιλοικτρμονα Θεν, ἡ κυσασα σαρκί, μετπντων γων, καθικτευε εί, κινδνων μς σσαι, Μητροπρθενε γνή.

 

Κανν ες Κοιμηθντας

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τν πρὸ Ἡλου φωστρα, τν Θεν ξανατελαντα, σωματικς μν πιδημσαντα, ἐκ λαγνων παρθενικν, ἀφρστως σωματσασα, ελογημνη πναγνε, σΘεοτκε μεγαλνομεν.

 

Στχ. Πρεσβεαις τν Μαρτρων σου νπαυσον, Κριε, τς ψυχς τν δολων σου.

 

χων ξουσαν καζντων, κανεκρν ζωαρχικτατε, τος πγς πρς σμεταφοιτσασι, κληρουχαν ν ορανος, παρσχου καλαμπρτητα, τν τν γων Δσποτα, κατν νδξων θλοφρων σου.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Λγος ν πλαι, τεναμοι διδος ζωαρχικτατε, κατεεναι πλιν χαριζμενος, ἐν τος κλποις τος ρεκτος, Ἀβραμ τοπροπτορος, τος μεταστντας δολους σου, ὡς λεμων κατασκνωσον.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

λος χρηματζεις Σωτρ μου, γλυκασμς φωτοειδστατος, ὅλος πρχεις φεσις κρεστος, τν χειμρρουν τν τς τρυφς, καὶ ὕδωρ τς φσεως, τος κοιμηθντας πτισον, ἀκαταπαστως σδοξζοντας.

Θεοτοκον

Στχ. περαγα Θεοτκε, σσον μς.

 

Στν Θεοτκον ξως, οπιστονν μακαρζομεν, τος θεοπνεστοις λγοις σου πμενοι· σγρ μνη τος πγς, Θεν κυοφρησας, τν τοθαντου λσαντα, τν δυναστεαν Μητροπρθενε.

 

Στιχηρτν Ανων Μαρτυρικ

Στχ. Ανετε ατν ν χσλπιγγος, ανετε ατν ν ψαλτηρίῳ κακιθρᾳ.

 

Τν Σταυρν τοΧριστοῦ, λαβντες οἱ ἅγιοι Μρτυρες, ὅπλον καταγνιστον, πσαν τοδιαβλου τν σχν κατργησαν, καλαβντες στφος ορνιον, τεχος μν γεγνασιν, ὑπρ μν επρεσβεοντες.

 

Στχ. Ανετε ατν ν τυμπνκα χορῷ, ανετε ατν ν χορδας καὶ ὀργνῳ.

 

Τν γων σου τπλθη, δυσωποσσε Χριστέ, ἐλησον Σωτρ τς ψυχς μν.

 

Στχ. Ανετε ατν ν κυμβλοις εὐήχοις, ανετε ατν ν κυμβλοις λαλαγμοῦ. Πσα πνοανεστω τν Κριον.

 

Πσα πλις καχρα, τιμᾷ ὑμν τλεψανα, ὦ ἀθλοφροι Μρτυρες· μες γρ νομμως θλσαντες, στφανον ορνιον λβετε, καδιτοτο ερων σττκαχημα, Βασιλων τνκος, Ἐκκλησιν επρπεια.

Νεκρσιμον

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου, Κριε.

 

Ομοι οον γνα χει ψυχή, χωριζομνη κ τοσματος! ομοι πσα δακρει ττε, καοχ πρχει ὁ ἐλεν ατν! πρς τος γγλους τὰ ὄμματα ῥέπουσα, ἄπρακτα καθικετεει, πρς τος νθρπους τς χερας κτενουσα, οκ χει τν βοηθοντα. Διὸ ἀγαπητομου δελφοί, ἐννοσαντες μν τ βραχτς ζως, τος μεταστσι τν νπαυσιν, παρΧριστοατησμεθα, κατας ψυχας μν τμγα λεος.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

τε κ τοξλου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λην τν ζων μου ν κακος, καταδαπανσας τλας, νν κατελεφθην γνή, πσης λος ρημος, ἀγαθς πρξεως, προσεγγζοντα βλπων δέ, τν θνατον, ομοι! τρμω τκριτριον τοσοΥοκαΘεο· οπερ ξελομε Παρθνε, καπρτς νγκης κενης, Δσποινα πστρεψον, κασσν με.

 

πστιχα τν Ανων

τε κ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ῥύμην τοθαντου καφθορν, σοτζωηφρθαντῳ, καθελες Δσποτα, πσι δὲ ἐπγασας, ζων αἰώνιον, κανεκρος ξανστασιν, Σωτρ δωρσω· θεν σου δεμεθα, κανννπαυσον, πστει τος πρς σμεταστντας, κατς θαντου σου δξης, τοτους καταξωσον, Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Μακριοι ος ξελξω καπροσελβου Κριε.

 

να τος νθρπους κοινωνος, θεας βασιλεας ργσῃ, Σταυρν πμεινας, θνατον κοσιον, καταδεξμενος· διτοτο δεμεθα, τ σεσπλαγχνίᾳ, μετχους νδειξον τς βασιλεας σου, πστει τος πρς σμεταστάντας, κατογλυκυττου σου κλλους, τοτους καταξωσον, Φιλνθρωπε.

 

Στχ. Αψυχαατν ν γαθος αλισθσονται.

 

Σσαι τσν πλσμα βουληθες, τς οκονομας τὸ ὄντως, βαθμυστριον, χαρων ξετλεσας ς περγαθος, κατιμς ξηγρασας, τν σμπαντα κσμον, αματι τιμίῳ σου· διδεμεθα, πστει τος πρς σμεταστντας, μεττν γων πντων, τς πολυτρσεως ξωσον.

 

Στχ. Κατμνημσυνον ατν, ες τν αἰῶνα δοξσαντα.

 

Τρμῳ, τφρικτκαφοβερῷ, θρνσου Χριστπαρεσττες, οἱ ἀπ' αἰῶνος νεκροί, ψφον ναμνουσι, τν σν δικααν Σωτρ, κα τν θεαν κδχονται δικαιοκρισαν, ττε φεσαι Δσποτα, Στερ τν δολων σου, πστει τν πρς σμεταστντων, κατς ϊδου τρυφς σου, καμακαριτητος ξωσον.

Δξα... Κανν ... Θεοτοκον

Δετε τν Μητρα τοφωτς, ὕμνοις σιγτοις βοντες, πντες δοξσωμεν· ατη γρ κησε τν σωτηραν μν, κατχαρε προσξωμεν, ὡς μντεκοσῃ, πντων ρχαιτατον, τν πραἰώνων Θεν. Χαροις τν Εαν τεκοσα, πλιν ναπλσαντα. Χαροις, ἄχραντε Παρθνε πειργαμε.

 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΟΜακαρισμο ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μακριοι οερηνοποιοί, ὅτι ατουοΘεοκληθσονται.

 

Τν φωνήν σοι προσγομεν, τοΛστοκαβομν σοι· Μνσθητι μν Σωτρ, ἐν τΒασιλείᾳ σου.

 

Μακριοι οδεδιωγμνοι νεκεν δικαιοσνης, ὅτι ατν στιν βασιλεα τν ορανν.

 

ΤοΧριστοτπαθματα, μιμησμενοι Μρτυρες, πθη ποικλα βροτν, ἀεθεραπεετε.

 

Μακριοί ἐστε ταν νειδσωσιν μς, καδιξωσι, καεπωσι πν πονηρν ῥῆμα καθ΄μν ψευδμενοι νεκεν μοῦ.

 

Σν Προφταις πστολοι, σν σοις Διδσκαλοι, τπντων Δημιουργῷ, καλς εηρστησαν.

 

Χαρετε καὶ ἀγαλλισθε, ὅτι μισθς μν πολς ν τος ορανος.

 

Μετπντων νπαυσον, τν γων σου Κριε, ος προσελβου πιστος, δεμεθα δολους σου.

Δξα...

Τρις μοοσιε, τος μνοντς σε οκτειρον, ἐκ τν σκανδλων χθροῦ, πντας λυτρουμνη εί.

Κανν ... Θεοτοκον

Τς δεσεις τν δολων σου, μπαρδς Πανμωμε, σζουσα μς κ πολλν πταισμτων καθλψεων.