ΕΙΣ ΤΟΝ Α' ΗΧΟΝ

 

Τ Κυριακῇ ἑσπρας, κα τ Δευτρ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Θαμα θαυμτων Κεχαριτωμνη, ἐν σοθεωροσα κτσις γλλεταισυνλαβες γρ σπρως, καὶ ἔτεκες φρστως, ὃν ταξιαρχαι γγλων, ὁρν ο δεδνηνται, ατν κτευε πρ τν ψυχν μν.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου. Ἦχος α'.

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος ελογημνη, καὶ ἐπ γς δοξολογουμνη, χαρε Νμφη νμφευτε.

 

Τ Δευτρα σπρας, κα τ Τρτ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Συλλαβοσα φλκτως, τ πρ τς Θετητος, κα τεκοσα σπρως, πηγν ζως τν Κριον, Κεχαριτωμνη Θεοτκε, περσζε τος σ μεγαλνοντας.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπ γς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Τ Τρτῃ ἑσπρας κα τ Τετρτ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Ο τν σν προστασαν, κεκτημνοι χραντε, κα τας κεσαις, τν δεινν κλυτρομενοι, τ Σταυρ το Υο σου, ἐν παντ φρουρομενοι, κατ χρος σε πντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος ελογημνη, καὶ ἐπ γς δοξολογουμνη, Χαρε Νμφη νμφευτε.

 

Τ Τετρτῃ ἑσπρας, κα τ Πμπτ πρω.

Ες τό, Θες Κριος. Ἦχος α'.

Συλλαβοσα φλκτως, τ πρ τς Θετητος, κα τεκοσα σπρως, πηγν ζως τν Κριον, Κεχαριτωμνη Θεοτκε, περσζε τος σ μεγαλνοντας.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπ γς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

 

Τ Πμπτῃ ἑσπρας, κα τ Παρασκευ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Ο τν σν προστασαν, κεκτημνοι χραντε, κα τας σας κεσαις, τν δεινν κλυτρομενοι, τ Σταυρ το Υο σου, ἐν παντ φρουρομενοι, κατ χρος σε πντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος, καὶ ἐπ γς δοξολογουμνη, χαρε Νμφη νμφευτε.

 

Τ Παρασκευῇ ἑσπρας, κα τ Σαββτ πρω.

Ες τό, Θες Κριος, Ἦχος α'.

Το Γαβριλ φθεγξαμνου σοι Παρθνε τ Χαρε, σν τ φωνῇ ἐσαρκοτο, ὁ τν λων Δεσπτης, ἐν σο τῇ ἁγίᾳ κιβωτῷ, ὡς φη δκαιος Δαυδ. Ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου. Δξα τῷ ἐνοικσαντι ν σοί, δξα τ προελθντι κ σοῦ, δξα τῷ ἐλευθερσαντι μς, δι το τκου σου.

Ες τ τλος τοῦ Ὄρθρου, Ἦχος α'.

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπ γς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.