ΘΕΟΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΝ ΗΜΕΡΑΝ

 

Κυριακή Δευτρα Τρτη Τετρτη Πμπτη Παρασκευ Σββατο

Top

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Τν παγκσμιον δξαν τν ξ νθρπων σπαρεσαν, κατν Δεσπτην τεκοσαν, τν πουρνιον πλην, ὑμνσωμεν Μαραν τν Παρθνον, τν σωμτων τὸ ἄσμα, κατν πιστν τὸ ἐγκαλλπισμα, ατη γρ νεδεχθη ορανς, κανας τς θετητος, ατη τμεστοιχον τς χθρας καθελοσα, ερνην ντεισξε, κατβασλειον νωξε, Τατην ον κατχοντες, τς πστεως τν γκυραν, ὑπρμαχον χομεν, τν ξ ατς τεχθντα Κριον. Θαρσετω τονυν, θαρσετω Λας τοΘεοῦ, καγρ ατς πολεμσει τος χθρος ς παντοδναμος.

Θεοτοκον χος β'

Παρλθεν σκιτονμου, τς χριτος λθοσης, ὡς γρ βτος οκ καετο καταφλεγομνη, οτω παρθνος τεκες, καπαρθνος μεινας, ἀντστλου πυρς, δικαιοσνης ντειλεν λιος, ἀντΜωϋσως Χριστς, ἡ σωτηρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος γ'

Πς μθαυμσωμεν, τν θεανδρικν σου Τκον Πανσεβσμιε; περαν γρ νδρς μδεξαμνη Πανμωμε, ἔτεκες πτορα Υἱὸν ν σαρκί, τν πραἰώνων κ Πατρς γεννηθντα μτορα, μηδαμς πομεναντα τροπν, ἢ φυρμν, ἢ διαρεσιν, ἀλλ' ἑκατρας οσας τν διτητα, σαν φυλξαντα. ΔιΜητροπρθενε Δσποινα, ατν κτευε σωθναι, τς ψυχς τν ρθοδξως, Θεοτκον μολογοντων σε.

Θεοτοκον χος δ'

δισΘεοπτωρ προφτης Δαυϊδ, μελωδικς περσοπροανεφνησε, τμεγαλείά σοποισαντι, Παρστη Βασλισσα κ δεξιν σου. Σγρ μητρα πρξενον ζως νδειξεν, ὁ ἀπτωρ κ σοῦ ἐνανθρωπσαι εδοκσας Θες, ἵνα τν αυτοῦ ἀναπλση εκνα, φθαρεσαν τος πθεσι, κατπλανηθν ρειλωτον ερν, πρβατον τος μοις ναλαβν, τΠατρπροσαγγη, κατῶ ἰδω θελματι, τας οραναις συνψη Δυνμεσι, κασση Θεοτκε τν κσμον, Χριστς ὁ ἔχων, τμγα καπλοσιον λεος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ν τῇ ἐρυθρθαλσση τς πειραγμου Νμφης εκν διεγρφη ποτέ. ἘκεΜωϋσς διαιρτης τοῦ ὕδατος, ἐνθδε Γαβριλ πηρτης τοθαματος, ττε τν βυθν πζευσεν βρχως, Ἰσραλ, νν δτν Χριστν γννησεν σπρως Παρθνος, ἡ θλασσα μεττν προδον τοῦ Ἰσραλ, ἔμεινεν βατος, ἡ ἄμεμπτος μεττν κησιν τοῦ Ἐμμανουλ, ἔμεινεν φθορος, ὁ ὧν καπρον, καφανες ς νθρωπος, Θες λησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τς μμακαρσει σε, Παναγα Παρθνε; τς μὴ ἀνυμνσει σου τν λχευτον τκον; ὁ γρ χρνως κ Πατρς κλμψας Υἱὸς μονογενς, ὁ ατς κ σοτς γνς προλθεν, ἀφρστως σαρκωθες, φσει Θες πρχων, καφσει γενμενος νθρωπος δι' ἡμς, οκ ες δυδα προσπων τεμνμενος, ἀλλ' ἐν δυδι φσεων, ἀσυγχτως γνωριζμενος. Ατν κτευε, σεμνΠαμμακριστε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Μτηρ μν γνσθης, ὑπρ φσιν Θεοτκε, ἔμεινας δπαρθνος, ὑπρ λγον καὶ ἔννοιαν, κατθαμα τοτκου σου, ἑρμηνεσαι γλσσα οδναται, παραδξου γρ οσης τς συλλψεως γνή, ἀκατληπτς στιν τρπος τς κυσεως, ὅπου γρ βολεται Θες, νικται φσεως τξις. Δισε πντες Μητρα τοΘεογινσκοντες, δεμεθσου κτενς. Πρσβευε τοσωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Βασιλες τν ορανν, διφιλανθρωπαν, ἐπτς γς φθη, κατος νθρποις συνανεστρφη. ἐκ Παρθνου γρ γνς, σρκα προσλαβμενος καὶ ἐκ τατης προελθν μεττς προσλψεως, ες στιν Υἱός, διπλος τν φσιν, ἀλλ' οτν πστασιν, διτλειον ατν Θεν, κατλειον νθρωπον, ἀληθς κηρττοντες, ὁμολογομεν Χριστν τν Θεν μν, ὃν κτευε Μτηρ νμφευτε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

πστικα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

δοπεπλρωται τοῦ Ἡσαϊου πρρρησις, Παρθνος γρ γννησας, καμεττκον, ὡς πρτκου διμεινας. Θες γρ ν τεχθες, δικαφσις καινοτμησεν. Ἀλλ' ὧ Θεομτορ, ἱκεσας σν δολων, στεμνει προσφερομνας σοί, μπαρδης, ἀλλ' ὡς τν Εσπλαγχνον σας γκλαις φρουσα, σος οκταις σπλαγχνσθητι, καπρσβευε σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος β'

θαματος καινοῦ, πντων τν πλαι θαυμτων! τς γρ γνω Μητρα, ἄνευ νδρς τετοκυαν, καὶ ἐν γκλαις φρουσαν, τν πασαν τν κτσιν περιχοντα; Θεοῦ ἐστι βουλτκυηθν, ὃν ς βρφος Πναγνε, σας λναις βαστσα, καμητρικν παρρησαν πρς ατν κεκτημνη, μπαση δυσωποσα πρ τν στιμντων, τοοκτειρσαι κασσαι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος γ'

σπρως κ θεου Πνεματος, βουλσει δΠατρς, συνεληφας Υἱὸν τν τοΘεοῦ, ἐκ Πατρς μτορα, πρτν αἰώνων πρχοντα, δι' ἡμς δὲ ἐκ σοῦ ἀπτορα γεγοντα, σαρκὶ ἀπεκησας, καβρφος γαλοχησας. Διμπαση πρεσβεειν, τολυτρωθναι κινδνων τς ψυχς μων.

Θεοτοκον χος δ'

Νεσον παρακλσει σν οκετν Πανμωμε, παουσα δεινν μν παναστσεις, πσης θλψεως μς παλλττουσα, σγρ μνην σφαλῆ, καβεβααν γκυραν χομεν, κατν σν προστασαν κεκτμεθα, Μασχυνθμεν Δσποινα, σπροσκαλομενοι, σπεσον ες κεσαν, τν σοπιστς βοντων, Χαρε Δσποινα, ἡ πντων βοθεια, χαρκασκπη, κασωτηρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Νας καπλη πρχεις, παλτιον καθρνος τοΒασιλως, Παρθνε πνσεμνε, δι' ὡς λυτρωτς μου Χριστς Κριος, τος ν σκτει καθεδουσιν πφανεν, Ἥλιος πρχων δικαιοσνης, φωτσαι θλων ος πλασε, κατ' εκνα δαν χειρτὴ ἑαυτοῦ. ΔιΠανμνητε, ὡς μητρικν παρρησαν πρς ατν κεκτημνη, ἀδιαλεπτως πρσβευε, σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

ποιητς καλυτρωτς μου Πναγνε, Χριστς Κριος, ἐκ τς σς νηδος προελθν, ἐμὲ ἐνδυσμενος, τς πρην κατρας, τν δμ λευθρωσε, δισοΠναγνε, ὡς τοΘεοΜητρτε καΠαρθνω ληθς, βομεν σιγτως, τΧαρε τοῦ Ἀγγλου. Χαρε Δσποινα, προστασα κασκπη, κασωτηρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

πτν σν Δσποινα σκπην, πντες ογηγενες, προσπεφευγτες βομν σοί, Θεοτκε ἡ ἐλπς μν, ῥύσαι μς ξ μτρων πταισμτων, κασσον τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

νμφευτε Παρθνε, ἡ τν Θεν φρστως συλλαβοσα σαρκί, Μτηρ Θεοτοῦ ὑψστου, σν οκετν παρακλσεις δχου Πανμωμε, ἡ πσι χορηγοσα καθαρισμν τν πταισμτων, νν τς μν κεσας προσδεχομνη, δυσπει σωθναι πντας μς.

πολυτκια

Θεοτοκον χος α'

ΤοΓαβριλ φθεγξαμνου σοΠαρθνε τΧαρε, σν τφωνὴ ἐσαρκοτο τν λων Δεσπτης, ἐν σοτὴ ἁγα κιβωτῶ, ὡς φη δκαιος Δαυϊδ, ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου. Δξα τῶ ἐνοικσαντι ν σοί, δξα τπροελθντι κ σοῦ, δξα τῶ ἐλευθερσαντι μς διτοτκου σου.

Θεοτοκον χος β'

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια, τὴ ἁγνεα σφραγισμνη, καπαρθενα φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν, ατν κτευε σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος γ'

Στν μεσιτεσασαν τν σωτηραν τογνους μν, ἀνυμνομεν Θεοτκε Παρθνε, ἐν τσαρκγρ τὴ ἐκ σοπροσληφθεση, ὁ Υἱός σου καΘες μν τδιΣταυροκαταδεξμενος πθος, ἐλυτρσατο μς, ἐκ φθορς ς φιλνθρωπος.

Θεοτοκον χος δ'

Τὸ ἀπ' αἰῶνος πκρυφον, καὶ Ἀγγλοις γνωστον μυστριον, δισοΘεοτκε τος πγς πεφανρωται, Θες ν συγχτῳ ἑνσει σαρκομενος, καΣταυρν κουσως πρ μν καταδεξμενος, δι' οὗ ἀναστσας τν πρωτπλαστον, ἔσωσεν κ θαντου τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαρε πλη Κυρου ἡ ἀδιδευτος, χαρε τεχος κασκπη τν προστρεχντων ες σέ, χαρε χεμαστε λιμν καὶ Ἀπειργαμε, ἡ τεκοσα ν σαρκτν Ποιητν σου καΘεν, πρεσβεουσα μὴ ἐλλεπης, ὑπρ τν νυμνοντων, καπροσκυνοντων τν Τκον σου.

Θεοτοκον χος πλ. β'

τν ελογημνην καλσας σου Μητρα λθες πτπθος κουσα βουλή, λμψας ν τΣταυρῶ, ἀναζητσαι θλων τν δμ, λγων τος γγλοις. Συγχρητμοί, ὅτι ερθη ἡ ἀπολομνη δραχμή, ὁ πντα σοφς οκονομσας, δξα σοί.

Θεοτοκον χος Βαρς

ς τς μν ναστσεως θησαρισμα, τος πσοπεποιθτας Πανμητε, ἐκ λκκου καβυθοπταισμτων νγαγε, σγρ τος πευθνους τὴ ἁμαρτα, ἔσωσας τεκοσα τν σωτηραν, ἡ πρτκου Παρθνος, καὶ ἐν τκΠαρθνος, καμεττκον πλιν οσα Παρθνος.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

δι' ἡμς γεννηθες κ Παρθνου, κασταρωσιν πομενας γαθέ, ὁ θαντω τν θνατον σκυλεσας, καὶ Ἔγερσιν δεξας ς Θες, μπαρδης ος πλασας τχειρσου, δεξον τν φιλανθρωπαν σου λεμον, δξαι τν τεκοσν σε Θεοτκον πρεσβεουσαν πρ μν κασσον Σωτρ μν, λαν πεγνωσμνον.

Top

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Μαρα τὸ ἄμωμον κανον, πντα περκεμενον, τς καθαρτητος χημα, περικρατομενον, πολλας μαρταις, καστενοχωρομενον, πρς πλτος μετανοας μὲ ἴθυνον, πανσθενεσττη σου προστασα, καγρ δνασαι, οα Μτηρ, τοπντα σχοντος.

Θεοτοκον χος β'

ραν τς τσεως σκοπν, φρττω ννον μου τπλθη, τν παραπτσεων, τὶ ἀπολογσομαι; πς διαφεξομαι, τν ασχνην τν μλλουσαν, ἀστως βισας; ὅθεν Κρη κρζω σοθερμος τος δκρυσι. Πλνον, τς ψυχς μου τν ῥύπον, ἡ τν καθαρν μαργαρτην, τν Χριστν κυσασα, κασσν με.

Θεοτοκον χος γ'

Μεγλης δισοῦ, εεργεσας χραντε, τυχντες σν γγλοις, γεραρομεν τν τκον σου, τν καταξισαντα κ μτρας σου τεχθναι, δι' ἄκραν εσπλαγχναν, καὶ ἀναπλσαντα, τν νθρπων τγνος.

Θεοτοκον χος δ'

ς πρεσβεαν κομητον, καπαρκλησιν μμονον, κεκτημνη Πναγνε, πρς τν Κριον, τος πειρασμος κατακομισον, τκματα πρϋνον, τς θλας μου ψυχς, καὶ ἐν θλψει πρχουσαν, τν καρδαν μου, παρακλεσον Κρη, δυσωπσε, καχαρτωσον τν νον μου, ὅπως ξως δοξζω σε.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Λμψον τν φωτισμν σου μοί, τῶ ἐν τσκτει τν δεινν νυπρχοντι, τφγγος τς ληθεας, ἡ συλλαβοσα Θεν, κασαρκτεκοσα Μητροπρθενε, βυθοῦ ἀπογνσεως, διτχους νγαγε, καὶ ἐππτραν, ἀσφαλος βιοτεσεως, ἐπιστριξον, τς ψυχς μου τβματα, δκασον τος παστως με, πολεμοντας δαμονας, πασον τν πνον ν τχει, τς ταλαιπρου καρδας μου, ἐλπς τν περτων, ἡ τκσμω δωρουμνη, τμγα λεος.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Γνμη λισθσας τε, καὶ ὑποκψας τπλνω, ἀπτη Θενυμφε, πρς τν περθαμαστον εσπλαγχναν σου, καθερμν δησιν, παναγα Κρη, καταφεγω πανθλιος, δεσμομλτρωσαι, τν πειρατηρων καθλψεων, κασσν με Πανμωμε, τν δαιμονικν πιθσεων, ἵνα σδοξζω, καπθω νυμνκαπροσκυνῶ, καμεγαλνω σε, Δσποινα, τν ειμακριστον.

Θεοτοκον χος Βαρς

ΣοτΜητρτοΘεοῦ, Χαρε σν τῶ Ἀγγλω ναβοᾷ, γηγενν πσα φσις, ὡς σωτηρας τς ατν γενομνη, Θεοτκε προξνω ττκω σου.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαρε δαιμνων φνισις, χαρε Θυγτηρ δμ, ἀληθς ἡ ἀνθσασα, ἄνθος τὸ ἀμραντον, χαρε δξα τν δολων σου, δεινν λσις, χαρε Πανμωμε, τδρον χαρε, παρΘεοδωρηθν, κσμω δισωσμα, τν παρακαλοντων σε, χαρε Σεμνή, χαρε δξα Δσποινα, τν δοξαζντων σε.

 

πστικα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Τν ορανων Ταγμτων τὸ ἀγαλλαμα, τν πγς νθρπων, κραταιπροστασα, ἄχραντε Παρθνε, σσον μς, τος ες σκαταφεγοντας, ὅτι ν σοτς λπδας μετΘεν, Θεοτκε νεθμεθα.

Θεοτοκον χος β'

διδευτε Πλη, μυστικς σφραγισμνη, ελογημνη Θεοτκε Παρθνε, δξαι τς δεσεις μν, καπροσγαγε τσΥἱῶ καΘεῷ, ἵνα σσδισοτς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος γ'

γιπρωτε Σεμνή, ἐγκμιον οσα, τν ορανων Ταγμτων, Ἀποστλων μνωδα, Προφητν περιοχή, Δσποινα, πρσδεξαι, καὶ ἡμν τς δεσεις.

Θεοτοκον χος δ'

Χαρε φωτς Νεφλη, χαρε Λυχνα φωτεινή, χαρε Στμνε τοΜννα, χαρε ἡ Ῥάβδος αρν, χαρε Βτε φλεκτε, χαρε Λαμπς, χαρε θρνε, χαρε ρος γιον, χαρε Παρδεισε, χαρε θεα Τρπεζα, χαρε Πλη μυστική, χαρε πντων λπς.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Φοβερν καπαρδοξον, καμγα τμυστριον! ὁ ἀχρητος ν γαστρὶ ἐχωρθη, καὶ ἡ μτηρ μεττν τκον Παρθνος πλιν διμεινε. Θεν γρ γννησεν, ἐξ ατς σαρκωθντα. Ατβοσωμεν, αττν μνον επωμεν, σν γγλοις ναμλποντες. Ἅγιος εΧριστς Θες, ὁ δι' ἡμς νανθρωπσας δξα σοί.

Θεοτοκον χος πλ. β'

ρχαγγελικς νυμνσωμεν πιστοί, τν ορνιον παστδα, καπλην σφραγισθεσαν ληθς. Χαρε δι' ἦς νεβλστησεν μν, ὁ Σωτρ τν πντων, Χριστς ζωοδτης καΘες, κατβαλε Δσποινα, τος τυρννους θους χθρος μν, τχειρσου χραντε, ἡ ἐλπς Χριστιανν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τγματα περβης γγλων, ὡς Θεν σωματσασα, ἐγδτος πντας νικσας μαρταις, ομοι! δδοικα, κατρμω, ὅθεν οδαμς ποτολμπαρακαλσαι σε, Θεοτκε Δσποινα, σον μπαρδης με, ἀλλσπεσον σσν με, ὁδν ες εθεαν δηγοσμε.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαρε παλτιον μψυχον, περιστερλογική, χαρε πλις τοΚτστου σου, χαρε καταφγιον, τν πιστν καπροπργιον, ἡ προστασα, τν πεποιθτων ν σοί, κασωτηρα, καὶ ἀπολτρωσις, χαρε γφυρα, πντας μετγουσα, πρς ορανν. χαρε παντευλγητε, ἁγα Δσποινα.

 

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Θαμα θαυμτων Κεχαριτωμνη, ἐν σοθεωροσα κτσις γλλεται, συνλαβες γρ σπρως, καὶ ἔτεκες φρστως, ὃν ταξιαρχαι γγλων, ὁρν οδεδνηνται, ατν κτευε πρ τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος β'

Εσπλαγχνας πρχουσα πηγή, συμπαθεας ξωσον μς Θεοτκε, βλψον ες λαν τν μαρτσαντα, δεξον ς ετν δυναστεαν σου, ες σγρ λπζοντες, τΧαρε βομν σοί, ὦς ποτε Γαβριλ, ὁ τν σωμτων ρχιστρτηγος.

Θεοτοκον χος γ'

Τν ραιτητα, τς παρθενας σου, κατὸ ὑπρλαμπρον, ττς γνεας σου, ὁ Γαβριλ καταπλαγες, ἐβα σοΘεοτκε, Ποίόν σοὶ ἐγκμιον, προσαγγω πξιον; τδὲ ὀνομσω σε; ἀπορῶ, καὶ ἐξσταμαι, διὸ ὡς προσετγην βοσοί, Χαρε Κεχαριτωμνη.

Θεοτοκον χος δ'

Τὴ ἀνατραφεση ν τναῶ, ες τὰ Ἅγια τν γων, τπεριβεβλημνη τν πστιν κατν σοφαν, κατν μεμπτον παρθεναν, ὁ Ἀρχιστρτηγος Γαβριλ, προσφερεν ορανθεν τν σπασμν, κατΧαρε, Χαρε Ελογημνη, χαρε δεδοξασμνη, ὁ Κριος μετσοῦ.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Μετὰ Ἀγγλων τορνια, μετὰ ἀνθρπων τὰ ἐπγεια, ἐν φωνῇ ἀγαλλισεως, Θεοτκε βομν σοί, Χαρε πλη, τν ορανν πλατυτρα, χαρε μνη, τν γηγενν σωτηρα, χαρε σεμνΚεχαριτωμνη, ἡ τεκοσα Θεν σεσαρκωμνον.

Θεοτοκον χος πλ. β' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρχσωτηρας, ἡ τοΓαβριλ πρς τν Παρθνον γγονεν, ἤκουσε γρ τχαρε, καοκ πφυγε τν σπασμν, οκ δστασεν, ὡς Σρρα ν τσκηνή, ἀλλ' οτως λεγεν, Ἰδοὺ ἡ δολη Κυρου, γνοιτμοκαττὸ ῥήμσου.

Θεοτοκον χος Βαρς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεοτκε Παρθνε μαντε, τν Υἱόν σου δυσπει, σν τας νω Δυνμεσι, συγχρησιν πταισμτων μν, πρτοτλους δωρσασθαι, τος πιστς σδοξζουσι.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Χαρε δι' Ἀγγλου, τν χαρν τοκσμου δεξαμνη, χαρε τεκοσα, τν ποιητν σου καΚριον, χαρε ἡ ἀξιωθεσα, γενσθαι Μτηρ Θεοῦ.

 

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος ελογημνη, καὶ ἐπγς δοξολογουμνη, χαρε Νμφη νμφευτε.

Θεοτοκον χος β'

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου Φωτς, ἀγγελικος σὲ ὕμνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος γ'

καστος που σζεται, ἐκεδικαως καπροστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σΘεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος δ'

τι πντων πρχεις, τν ποιημτων περτρα, ἀνυμνεν σὲ ἀξως, μεποροντες Θεοτκε, δωρεν ατομν σε, Ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τκσμω, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

ρχαγγελικν λγον πεδξω, καθρνος νεδεχθης, καὶ ἐν γκλαις σου βστασας, Θεοτκε, τν λπδα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

περβης τς δυνμεις τν ορανν, ὅτι νας δεχθης θεϊκς, ελογημνη Θεοτκε, ὡς τεκοσα Χριστν, τν Σωτρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Χαρε πλη, τοΒασιλως τς δξης, ἣν ὁ Ὕψιστος μνος διδευσε, καμνην σφραγισμνην φλαξεν, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

Top

ΤΡΙΤΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Φωτς νδιατημα γνή, μνη χρημτισας, τοῦ ἐκ Πατρς ναλμψαντος, ὅθεν κραυγζω σοί. Τν σκοτισμνην, ψυχν μου τος πθεσι, φωττν ρετν καταφαδρυνον, καὶ ἐν σκηνμασι, φωτεινος σου κατασκνωσον, ἐν μρα τς κρσεως χραντε.

Θεοτοκον χος β'

Θλψεις καδεινν παγωγαί, πθη τε ποικλα χειμζει, τν ταπεινν μου ψυχν, Κρη πειργαμε, Μτερ ΧριστοτοΘεοῦ, κυβερντς μοφνηθι, θαλσση τοβου, κατν πικεμενον πρϋνον κλδωνα, ὅρμω, γαληνμετανοας, καὶ ἀναψυχς δηγοσα, τν τθεα σκπη σου προστρχοντα.

Θεοτοκον χος γ'

Μπαση κετεουσα πρ τς πομνης σου, ἀλλτας σας πρεσβεαις, μελλοσης μς λτρωσαι, ἀπειλς καὶ ἐνεστσης, πσης βλβης, κατς ργς Κυρου, πντας ξρπασον, Θεοτκε σος δολους.

Θεοτοκον χος δ'

σανος γγονα, πσιν ν τρποις Πανχραντε, ἐμπαθς πρ νθρωπον, μνος φθην θλιος, ἀρετς νθου, γυμνς μνος λος, τς ον μκλασει π' ἐμέ; τς μθρηνσει μου τν πλειαν, διπρτλους κρζω σοί. Ἥμαρτον Δσποινα, σσν με, ὥσπερ σωσε πρτερον, ὁ Υἱός σου τν σωτον.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Στσον τος ποταμος τν παθν, τς μαρτας μου τπλαγος ξρανον, τῶ ῥεθρω τς σς πρεσβεας, καπρς λιμνα Θεοῦ, θεων θελημτων γκαθρμισον, ἐχθρος καθ' ἑκστην, τος τν ψυχν μου κθλβοντας, κατας τποις, ἡδονας κταρττοντας, καταπντισον, ἀπωλεας ες βραθρα, πλρωσον εφροσνης καχαρς τν καρδαν μου, λσον τνφος βοσοί, τς θυμας μου Πναγνε, Χριστν δυσωποσα, τν παρχοντα, τκσμω τμγα λεος.

Θεοτοκον χος πλ. β'

λην ποθμενοι  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σμβολον ργς στι, μνησικακα, θυμς τε, τς ργς μφνεια, δι' ὧν κατν βρεων τὰ ἀλλκοτα, ἀναιδς λλονται, τοοκτροστματος, τν ν τοτοις νεργομενον, ποιοντες νοχον, πυρς τς γεννης, ὡς γγραπται, διψυχγρηγρησον, φεγε τν θυμν τν πικρν, τν ργν, μνιν κατν βριν, καπσαν τν δυσδη κδρομν, τΘεοτκω κραυγζουσα. Δσποινμου σσν με.

Θεοτοκον χος Βαρς

Χαρε γνή, τσεπτν κειμλιον παρθενας. Χαρε σεμνή, ἐνδιατημα θεον. Χαρε Παρθνε, τν πιστν σωτηρα. Χαρε Δσποινα, Νμφη νμφευτε.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Χαρε Θεοτκε Δσποινα, χαρε Θεοκαθαρν, οκητριον χραντε, χαρε θεον χημα, τοΛγου θεοχρητε, τθετευκτον, χαρε παλτιον, θεοπροχον, χαρε θησαρισμα, θλαμος μψυχος, Θεοθεα τρπεζα, κακιβωτέ, κακατοικητριον, τοθεου Πνεματος.

 

πστικα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

μαρτωλν τς δεσεις προσδεχομνη, καθλιβομνων στεναγμν μπαρορσα, πρσβευε τῶ ἐξ γνν λαγνων σου, σωθναι μς, Παναγα Παρθνε.

Θεοτοκον χος β'

Τν πσαν λπδα μου, ες σὲ ἀνατθημι, Μτηρ τς ζως, φλαξν με πτν σκπην σου.

Θεοτοκον χος γ'

Θεοτκε προστασα πντων τν δεομνων, ες σθαρρομεν, ες σκαυχμεθα, ἐν σοπσα ἡ ἐλπς μν στι, πρσβευε τῶ ἐκ σοτεχθντι, ὑπρ χρεων δολων σου.

Θεοτοκον χος δ'

δωκας σημεωσιν  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στκαθαρτατον, τοΒασιλως παλτιον, δυσωπΠολυϋμνητε, τν νον μου καθρισον, τν σπιλωμνον, πσαις πλημμελεαις, κακαταγγιον τερπνν, τς περθου Τριδος ποησον, ὅπως τν δυναστεαν σου, κατν πολλν εσπλαγχναν σου, μεγαλνω σωζμενος, ὁ ἀχρεος οκτης σου.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Μακαρζομν σε Θεοτκε Παρθνε, καδοξζομν σε οπιστοκατχρος, τν πλιν τν σειστον, ττεχος, τὸ ἄρρηκτον, τν ρραγπροστασαν, κακαταφυγν τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Μεταβολτν θλιβομνων, ἀπαλλαγτν σθενοντων πρχουσα, Θεοτκε Παρθνε, σζε πλιν καλαν, τν πολεμουμνων ερνη, τν χειμαζομνων γαλνη, ἡ μνη προστασα τν πιστν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Ερνευσον πρεσβεαις τς Θεοτκου, τν ζων μν, τν βοντων σοί. Ἐλεμον Κριε δξα σοί.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

σκπη σου Θεοτκε Παρθνε, ἰατρεον πρχει πνευματικν, ἐν ατγρ καταφεγοντες, ψυχικν νοσημτων λυτρομεθα.

 

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Συλλαβοσα φλκτως, τπρ τς θετητος, κατεκοσα σπρως, πηγν ζως τν Κριον, Κεχαριτωμνη Θεοτκε, περσωζε τος σμεγαλνοντας.

Θεοτοκον χος β'

Θεας γεγναμεν κοι νωνοφσεως, δισοΘεοτκε ειπρθενε, Θεν γρ μν σεσαρκωμνον ττοκας, δικατχρος σπντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος γ'

Καταφυγκαδναμις μν Θεοκτκε, ἡ κραταιβοθεια τοκσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη ελογημνη.

Θεοτοκον χος δ'

ΤΘεοτκω κτενς, νν προσδρμωμεν, ἁμαρτωλοκαταπεινοῖ, καπροσπσωμεν ν μετανοίᾳ, κρζοντες κ βθους ψυχς, Δσποινα βοθησον, ἐφ μν σπλαγχνισθεσα, σπεσον πολλμεθα, ὑππλθους πταισμτων, μὴ ἀποστρψης σος δολους κενος, σγρ καμνην λπδα κεκτμεθα.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Τν ταχείάν σου σκπην, κατν βοθειαν, κατὸ ἔλεος δεξον, ἐπτος δολους σου, κατκματα γνκαταπρϋνον, τν ματαων λογισμν, κατν πεσοσν μου ψυχν, ἀνστησον Θεοτκε, οδα γρ τι Παρθνε, ἰσχεις σα καβολεσαι.

Θεοτοκον χος πλ. β'

λπς τοκσμου γαθή, Θεοτκε Παρθνε, τν σν καμνην κραταιν, προστασαν ατομεν, Σπλαγχνσθητι, ες προσττευτον λαν, δυσπησον τν λεμονα Θεν, ῥυσθναι τς ψυχς μν, ἐκ πσης πειλς, μνη ελογημνη.

Θεοτοκον χος Βαρς

ΤΧαρσοπροσγομεν Θεοτκε, τν γγλων γρ νωτρα δεχθης, Θεν κυσασα.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Τὸ ἀσλευτον στριγμα, ττς πστεως, κασεβσμιον δρημα, τν ψυχν μν, τν Θεοτκον ν μνοις, μεγαλνωμεν πιστοί, Χαρε, ἡ τν πτραν τς ζως, ἐν γαστρσου χωρσασα, χαρε τν περτων ἡ ἐλπς, θλιβομνων ντληψις, χαρε Νμφη νμφευτε.

 

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπγς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος β'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες, Χαρε δτου φωτς νεφλη, ατν βαστσασα ν κλποις, τς δξης τν Κριον.

Θεοτοκον χος γ'

καστος που σζεται, ἐκεδικαως καπροστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σΘεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος δ'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες, Σεἶ ἡ βτος, ἐν ἢ ἀφλκτως Μωσς, κατεδεν ς φλγα, τπρ τς θετητος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Μτηρ ΘεοΠαναγα, ττεχος τν Χριστιανν, ῥύσαι λαν σου συνθως, κραυγζοντσοὶ ἐκτενς, Ἀντιτχθητι ασχρος, καὶ ἀλαζσι λογισμος, ἵνα βομν σοί, Χαρε ειπρθενε.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Οδες προστρχων πσοί, κατησχυμμνος πσοῦ ἐκπορεεται, ἁγνΠαρθνε Θεοτκε, ἀλλ' ατεται τν χριν, καλαμβνει τδρημα, πρς τσυμφρον τς ατσεως.

Θεοτοκον χος Βαρς

Ερνευσον πρεσβεαις τς Θεοτκου, τν ζων μν τν βοντων σοί, Ἐλεμον Κριε δξα σοί.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Παρθνε χραντε, σσον μς τας πρεσβεαις σου, κινοσα σπλγχνα μητρικά, τΥἱῶ σου καΘεῷ ἡμν.

Top

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Σφαγν σου τν δικον, Χριστέ, ἡ Παρθνος βλπουσα, ὀδυρομνη βα σοί. Τκνον γλυκτατον, πς δκως πσχεις; Πς τξλω κρμασαι, ὁ πσαν γν κρεμσας τος δασι; Μλπης μνην με, εεργτα πολυλεε, τν Μητρα καδολην σου δομαι.

Θεοτοκον χος β'

Βτρυν τν παμππειρον γνή, ὃν γεωργτως ν μτρᾳ ἐκυοφρησας, ξλω ς ἑώρακας, τοτον κρεμμενον, θρηνωδοσα λλαζες, καὶ ἔκραζες. Τκνον, γλεκος ναπσταξον, δι' οὗ ἡ μθη ρθῆ, πσα τν παθν Εεργτα, δι' ἐμοτς στετοκυας, σοτν εσπλαγχναν νδεικνμενος.

Θεοτοκον χος γ'

ομφαα τν καρδαν σου, διλθε Πναγνε, ἡνκα τν Υἱόν σου, ἐπσταυροπροσβλεψας, καὶ ἐβας. Μὴ ἄτεκνν με δεξης, Υἱέ μου καΘεμου, ὁ συντηρσας μεττκον παρθνον.

Θεοτοκον χος δ'

Νεκρομενον βλπουσα, Χριστν Πναγνος Δσποινα, κανεκροντα τν δλιον, ἠλλαζε κρζουσα, πικρς τῶ ἐκ σπλγχνων, ατς προελθντι, κατμακρθυμον ατοῦ, ἀποθαυμζουσα κατεπλττετο, τκνον μου ποθειντατον μὴ ἐπιλθη τς δολης σου, μβραδνης Φιλνθρωπε, τὸ ἐμν καταθμιον.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ρνα τν αυτς ἡ Ἀμνς, ποτὲ ὁρσα πρς σφαγν πισπεδοντα, προθμως κατηκολοθει, τατα βοσα ατῷ. Ποπορεη, τκνον μου γλυκτατον. Χρισττνος χριν, τν δρμον τοτον μακρθυμε, τρχεις ἀόκνως, Ἰησοποθειντατε, ἀναμρτητε, πολυλεε Κριε; Δς μολγον τδολη σου, Υἱέ μου παμφλτατε, μμπαρλθης οκτρμον, σιγν φρικτς τν τεκοσν σε, Θεζωοδτα, ὁ δωρομενος τκσμω, τμγα λεος.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Κρσιν σραλ κριταί, θανατηφρον κριθναι, σΥἱὲ κατκριναν, ὡς κριτν σστσαντες πβματος, τν νεκρος κρνοντα, κατος ζντας Στερ, καΠιλτω παριστσσε, κακατακρνουσι, πρτς δκης φεῦ! οπαρνομοι, καβλπουσα τιτρσκομαι, κασυγκατακρνομαι Κριε, ὅθεν καπροκρνω, θανεν πρ τζν ν στεναγμος, ἡ Θεοτκος κραγαζε, μνε πολυλεε.

Θεοτοκον χος Βαρς

ν ξλπροσπαγντα σὲ ἑκουσως, ἡ Πανμωμος ς ἑώρακε θρηνωδοσα, ὕμνει τκρτος σου.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

τοπαραδξου θαματος! ὧ μυστηρου καινοῦ! ὧ φρικτς γχειρσεως! ἡ Παρθνος λεγεν, ἐν Σταυρσὲ ὡς βλεψεν, ἐν μσδο ληστν κρεμμενον, ὃν νωδνως, φρικτς κησεν, ἔκλαιε κρζουσα. Ομοι Τκνον φλτατον! πς σδεινς, δμος καὶ ἀχριστος, Σταυρπροσλωσεν.

 

πστικα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Πανεφημοι Μρτυρες  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ομφαα δι' ἦλθεν Υἱέ, (ἡ Παρθνος λεγεν, ἐπτοξλου ς βλεψε, Χριστν κρεμμενον), τν μν καρδαν, κασπαρττει Δσποτα, ὡς πλαι Συμεν μοπροφησεν, ἀλλὰ ἀνστηθι, κασυνδξασον, Ἀθνατε, τν Μητρα, καδολην σου δομαι.

Θεοτοκον χος β'

τε κ τοξλου  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πνους πομενασα πολλος, ἐν ττοΥοκαΘεοσου, σταυρωσει χραντε, ἔστενες δακρουσα, καὶ ἀλαλζουσα. Ομοι! τκνον γλυκτατον, ἀδκως πς πσχεις, θλων κλυτρσασθαι τος ξ δμ γηγενες; Ὅθεν Παναγα Παρθνε, σπαρακαλομεν ν πστει, ἵλεων μν τοτον πργασαι.

Θεοτοκον χος γ'

Μεγλη τοΣταυροσου  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σταυρσὲ ἀναρτμενον, Χριστμου ς ἑώρακεν, Ἀμνς στεκοσα, ἡ ἄμωμος καΜτηρ σου, ὠλοφρετο κλαυθμκαὶ ἀνεβα. Μμδεξης τεκνον, ἣν φλαξας γννκαμεττκον.

Θεοτοκον χος δ'

ς γενναον ν Μρτυσι  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν μνν καΠοιμνα σε, ἐπξλου ς βλεψεν, ἡ Ἀμνς τξασα, ἐπωδρετο, καμητρικς σοὶ ἐφθγγετο. Υἱὲ ποθειντατε, τατσοὶ ὁ ἀπειθς, δμος νταποδδωσιν, ὁ θαυμτων σου, ἀπολασας μεγστων, ἀλλδξα, τὴ ἀρρτω σου καθεα, συγκαταβσει Φιλνθρωπε.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαροις σκητικν  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στσα πΣταυροῦ Ἰησοῦ, ἡ στεκοσα, θρηνωδοσα δρετο, βοσα, οφρω Τκνον, προσηλωμνον ρν, ἐπξλου ν πρ πεκησα, ἐγγρ διφυγον, τς δνας ς νανδρος, καπς ρτως, τὴ ὀδνη συνχομαι, κασπαρττομαι, τν καρδαν ἡ ἄμεμπτος; ἄρτι γρ κπεπλρωται, τὸ ῥῆμα ερηκεν, ὁ Συμεν τκαρδα, ἐμὴ ῥομφααν λεσεσθαι, ἀλλ' ὧ νν Υἱέ μου, ἐξανστηθι κασσον, τος νυμνοντς σε.

Θεοτοκον χος πλ. β'

ρσσε σταυρομενον, Χριστὲ ἡ σκυσασα, ἀνεβα. Ττξνον, ὁ ὁρῶ, μυστριον Υἱέ μου, πς πξλου θνσκεις, σαρκκρεμμενος, ζως χορηγὲ;

Θεοτοκον χος Βαρς

Νκρωσιν καθυπμεινας Λγε, ἐπΣταυροπροσηλομενος, ἡ Παρθενομτωρ βα θρηνοσα, σν γαπημνω σεπτθεολγω, ὧν τας κεσαις, ὁ παθν πρ μν Χριστέ, κανεκρσας θνατον, τπθη μου νκρωσον, καζως μμτοχον, τς θεας πργασαι, κασσν με.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Σταυρσκαθηλομενον, ὡς θεσατο σΤεκοσα, μνε μακρθυμε, ὀδυρομνη δκρυα ρρει κρουνηδν, κατὸ ὑπερβλλον τς χρησττητος, κατσυμπαθς τὸ ὑπρ νθρωπον, λαν κπληττομνη, ὕμνει τκρτος σου.

 

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Οτν σν προστασαν, κεκτημνοι χραντε, κατας κεσαις, τν δεινν κλυτρομενοι, τΣταυρτοΥοσου, ἐν παντφρουρομενοι, κατχρος σπντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος β'

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε, διγρ τοΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ἅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν, Διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

Θεοτοκον χος γ'

Ῥάβδον δυνμεως κεκτημνοι, τν Σταυρν τοΥοσου Θεοτκε, ἐν ατκαταβλλομεν, τν χθρν τφρυγματα, οπθω σὲ ἀπαστως μεγαλνοντες.

Θεοτοκον χος δ'

Παρτνε πανμωμε, Μτηρ ΧριτοΘεοῦ, ῥομφαα δι' ἤλθσου, τν παναγαν ψυχν, ἡνκα σταυρομενον, ἔβλεψας κουσως, τν Υἱὸν καΘεν σου, ὃν πρ ελογημνη, δυσωποσα μπαση, συγχρησιν πταισμτων, ἡμν δωρσασθαι.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ΤΣταυρτοΥοσου Θεοχατρτωτε, τν εδλων πλνη πσα κατργηται, κατν δαιμνων ἡ ἰσχς καταπεπτηται, διτοτο οπιστοί, κατχρος σὲ ἀεί, ὑμνομεν καελογομεν, καΘεοτκον κυρως, ὁμολογοντες μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Θεοτκε Παρθνε, ἱκτευε τν Υἱόν σου, τν κουσως προσπαγντα ν Σταυρῷ, κατν κσμον κ πλνης λευθερσαντα, Χριστν τν Θεν μν, τοῦ ἐλεσαι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Τν σταυρωθντα πρ μν, Χριστν τν Θεν, κακαθελντα τοθαντου τκρτος, ἀπαστως κτευε, Θεοτκε Παρθνε, ἵνα σστς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Τν μνν καποιμνα καΣωτρα τοκσμου, ἐν τΣταυρθεωροσα, ἡ τεκοσα λεγε δακρουσα, ὁ μν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδσπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἣν πρ πντων πομνεις, ὁ Υἱὸς καΘες μου.

 

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος ελογημνη, καὶ ἐπγς δοξολογουμνη, Χαρε Νμφη νμφευτε.

Θεοτοκον χος β'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες, Χαρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ς σπρως Θες βλαστσας, ἀνελεν ν ξλτν θνατον.

Θεοτοκον χος γ'

Καταφυγκαδναμις μν Θεοτκε, ἡ κραταιβοθεια τοκσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη Ελογημνη.

Θεοτοκον χος δ'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες Σετὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρτως τμθη λθος, καπλας τοῦ ἄδου συντριψε.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τκσμω, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τν πραἰώνων κ Πατρς, ἄνευ Μητρς γεννηθντα, Υἱὸν καΛγον τοΘεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου, Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρτοτλους.

Θεοτοκον χος Βαρς

Λτρωσαι Θεοτκε, τν συνεχουσν μς μαρτιν, ὅτι λλην λπδα, οπιστοοκ χομεν, εμσέ, κατν κ σοτεχθντα Θεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

καρπς τς κοιλας σου χραντε, τν Προφητν πρχει, κατονμου τπλρωμα, δισΘεοτκον, ἐν πιγνσει δοξζοντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Top

ΠΕΜΠΤΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Θεοκυτορ Παρθνε καὶ ἀπειργαμε, ἡ τν Θεν τεκοσα, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, καπλιν μεττκον, ὡς ληθς, ἀνεδεχθης Παρθνος γνή, θρνος καπλη κατρπεζα μυστική, καλυχνα φωτεινμορφος.

Θεοτοκον χος β'

Πσα τς ζως μν σχς, σὺ ὑπρχεις χραντε Μτηρ, κακαταφγιον, πντων τν μνοντων σε, σεἶ ἀντληψις, μον μτην λογζοιντο, τν σν προστασαν, οκατακαυχμενοι καττν δολων σου, σγρ πρς Θεν προστασα, δδοσαι, διμπαρδης, διασσαι Δσποινα τος δολους σου.

Θεοτοκον χος γ'

πντων κυριεουσα τν κτισμτων Δσποινα, δεινς κυριευθεσαν, τος πθεσι Θενυμφε, τν ψυχν μου λευθρωσον ν τχει, φαρμκω σς πρεσβεας, κακαταδολωσον τΥἱῶ καΘεσου.

Θεοτοκον χος δ'

Θεν τν χρητον, ἐν γαστρσου χωρσασα, φιλανθρπως νθρωπον χρηματσαντα, κατὸ ἡμτερον φραμα, ἐκ σοπροσλαβμενον, καΘεσαντα σαφς, μπαρδης μΠναγνε, νν θλιβμενον, ἀλλ' οκτερησον τχει, καπαντοας, δυσμενεας τεκαβλβης, τοπονηροῦ ἐλευθρωσον.

Θεοτοκον χος πλ. α'

χων μαρτημτων πληθν, πεπωρωμνος, κατν νον σκοτιζμενος, βοσοὶ ἐν κατανξει, κασυντριβλογισμν. Κρας τς ψυχς μου φωταγγησον, καγρ τὸ ἀνσπερον, φς κησας χραντε, τκαταυγζον, οκουμνης τπρατα, τος πυρσεμασι, τς ατοῦ ἐπιγνσεως, φτισν μου Πανμωμε, τν νον τας λαμπρτησι, τς σς πρεσβεας γενέ. σθαι, υἱὸν φωτς ξιοσμε, Χριστν δυσωποσα, τν παρχοντα τκσμω, τμγα λεος.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Μεγστων δωρημτων μν, ὁ τκος ὁ ἀλχευτος, τς Παρθνου, πσι γγονε σαφς, Θες γρ τν φθαρεσαν, καινζει πλιν φσιν, καὶ ἀναπλττει τὸ ἀνθρπινον.

Θεοτοκον χος Βαρς

Παρθνον σγινσκομεν μεττκον, ἀπειρνδρως γρ σὺ ἐκησας τν Σωτρα, ὧ πρσβευε σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

δε μου, τς συντετριμμνης καρδας, τος στεναγμος Θεονμφευτε, πρσδεξαι Παρθνε Μαρα, καμὴ ἀπση πανμωμε, τς τν χειρν μου γνή, ἐπρσεις ς φιλγαθος, ἵνα μνκαμεγαλνω, τν μεγαλναντα τγνος μν.

 

πστικα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Παρθνε πανμνητε, Μωσς, τὸ ἐν σομυστριον, προφητικος εδεν μμασι, βτον μφλγεσθαι, καπερ καιομνην, πρ γρ τς θετητος, τν μτραν σου, Ἁγνή, οκατφλεξε, διατομν σε, ὡς Μητρα τοΘεοῦ ἡμν, τν ερνην τκσμω σου δρησαι.

Θεοτοκον χος β'

τε κ τοξλου  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πντων προστατεεις γαθή, τν καταφευγντων ν πστει, τκραταισου χειρί, ἄλλην γρ οκ χομεν, ἁμαρτωλοπρς Θεν, ἐν κινδνοις καθλψεσιν, ἀεμεσιτεαν, οκατακαμπτμενοι, ὑππταισμτων πολλν. Μτερ τοΘεοτοῦ Ὑψστου, ὅθεν σοπροσππτομεν ῥύσαι, πσης περιστσεως τος δολους σου.

Θεοτοκον χος γ'

Μεγλη τοΣταυροσου  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

γγλων χαρμονή, τν θεων Κρη πφυκας, τν ποστλων δξα, καπροφητν κσφργισμα, τν νθρπων τε πιστν προστασα, καὶ ὁδηγς σωτριος, διτοτσε, προσκυνομεν Παρθνε.

Θεοτοκον χος δ'

Ῥύσαι μς κ τν ναγκν μν, Μτηρ ΧριστοτοΘεοῦ, ἡ τεκοσα τν τν λων Ποιητν, ἵνα πντες κρζωμν σοί, Χαρε μνη προστασα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαρε κεχαριτωμνη, Μτηρ ΧριστοτοΘεοῦ, ὅτι πφανσοὶ ὁ Βασιλες τς δξης, καὶ ἐπεσκασσοί, τπανγιον Πνεμα, ὡς παρρησαν χουσα, πρσβευε τοσωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Θεοτκε, σεἶ ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, ἡ βλαστσασα τν καρπν τς ζως, σὲ ἱκετεομεν, πρσβευε Δσποινα, μεττν ποστλων, καπντων τν γων, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Λτρωσαι Θεοτοκε, τν συνεχουσν μς μαρτιν, ὅτι λλην λπδα οπιστοοκ χομεν, εμσέ, κατν κ σοτεχθντα Θεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Τὶ ὑμς καλσωμεν γιοι; ὕμφην σε Παρθνε κρυξαν, τς ξας τοΠατρς, κατς θετητος ατοῦ, οΘεν, ἀξιωθντες κατιδεν σωματικς, καΛγου καΘεοΚρη γενντριαν, καΠνεματος γου οκητριον, ἐν σογρ πν τς θετητος, σωματικς κατεσκνωσε, τπλρωμα, πληρεσττης οσης χριτος.

 

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Συλλαβοσα φλκτως, τπρ τς θετητος, κατεκοσα σπρως, πηγν ζως τν Κριον, Κεχαριτωμνη Θεοτκε, περσωζε τος σμεγαλνοντας.

Θεοτοκον χος β'

Θεας γεγναμεν κοινωνοφσεως, δισοΘεοτκε ειπρθενε, Θεν γρ μν σεσαρκωμνον ττοκας, δικατχρος σπντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος γ'

Προφται προεκρυξαν, Ἀπστολοι δδαξαν, Μρτυρες μολγησαν, καὶ ἡμες πιστεσαμεν, Θεοτκον σκυρως πρχουσαν, δικαμεγαλνομεν, τν τκον σου τν φραστον.

Θεοτοκον χος δ'

Τν Λγον τοΠατρς, Χριστν τν Θεν μν, ἐκ σοσαρκωθντα γνωμεν, Θεοτκε Παρθνε, μνη γνή, μνη ελογημνη, διὸ ἀπαστως σέ, ἀνυμνοντες μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Τξνον τς Παρθνου Μυστριον, τκσμω νεδεχθη σωτριον, ἐξ ατς γρ τχθης, ἄνευ σπορς, κασαρκὶ ἀνεδεχθης, δχα φθορς, ἡ πντων χαρά, Κριε δξασοι.

Θεοτοκον χος πλ. β'

γα Δσποινα γνή, τοΘεοῦ ἡμν Μτηρ, ἡ τν πντων ποιητν, ἀπορρτως τεκοσα, ἱκτευε σν ποστλοις ερος, ἑκστοτε τν γαθτητα ατοῦ, παθν μς λυτρσασθαι, καὶ ἄφεσιν μν, δοναι μαρτημτων.

Θεοτοκον χος Βαρς

καρπς τς κοιλας σου χραντε, τν Προφητν πρχει, κατονμου τπλρωμα, δισΘεοτκον, ἐν πιγνσει δοξζοντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

νοητπλη τς ζως, ἄχραντε τος προστρχοντς σοπιστς, λτρωσαι τν κινδνων, ἵνα δοξζωμεν τν πανγιον τκον σου, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

 

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπγς πτορα τεκες. Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος β'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες, Χαρε δτου φωτς νεφλη, ατν βαστσασα ν κλποις, τς δξης τν Κριον.

Θεοτοκον χος γ'

καστος που σζεται, ἐκεδικαως καπροστρχει, καποα λλη τοιατη καταφυγή, ὡς σΘεοτκε, σκπουσα τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος δ'

τι πντων πρχεις, τν ποιημτων περτρα, ἀνυμνεν σὲ ἀξως, μεποροντες Θεοτκε, δωρεν ατομν σε, Ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Μτηρ ΘεοΠαναγα, ττεχος τν Χριστιανν, ῥύσαι λαν σου συνθως, κραυγζοντσοὶ ἐκτενς, Ἀντιτχθητι ασχρος, καὶ ἀλαζσι λογισμος, ἵνα βομν σοί, Χαρε ειπρθενε.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Μεγλων χαρισμτων γνή, Παρθνε Θεομτορ σὺ ἠξιθης, ὅτι τεκες σαρκί, τν να τς Τριδος, Χριστν τν ζωοδτην, ες σωτηραν τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

καρπς τς γαστρς σου Θεονμφε, τος νθρποις δεχθη σωτηρας πρξενος, δισΘεοτκον, γνμη καγλσση δοξζοντες, οπιστομεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Παρθνε χραντε, σσον μς τας πρεσβεαις σου, κινοσα σπλγχνα μητρικά, τΥἱῶ σου καΘεῷ ἡμν.

Top

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

ναρτηθντα ς εδεν, ἐπΣταυροτν μνν, ἡ ἄμωμος Παρθνος, θρηνωδοσα βα. Γλυκτατον μου Τκνον, ττκαινν, καπαρδοξον θαμα; πς κατχων τπντα ν τδρακί, ἒ πξλου προσηλθης σαρκὶ;

Θεοτοκον χος β'

τς γαθτητος τς σς! ὧ τς πρ νον εσπλαγχνας! ὧ τς πολλς νοχς, καμακροθυμας σου, Λγε προναρχε! ἡ Παρθνος κραγαζεν, ὁλοφυρομνη, πς ὁ ὧν θνατος, θανεν γπησας; μγα τμυστριον βλπω, ὅμως προσκυνσου τΠθη, ἅπερ κουσως καθυπμεινας.

Θεοτοκον χος γ'

Μεγλη τοΣταυροσου Κριε  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρσα τν κ σοτεχθντα Παναμμητε, κρεμμενον ν ξλῳ, ἠλλαζες βοσα. Ποθειντατν μου Τκνον, ποσου δυ τκλλος τφωσφρον, τοκαλλωπσαντος, τν νθρπων τγνος;

Θεοτοκον χος δ'

δν σὲ ὁ ἥλιος, καὶ ἡ σελνη φιλνθρωπε, ἐπξλου κρεμμενον, ἀκτνας πκρυψαν, τς δικαιοσνης, Ἤλιε Χριστμου, κατθεμλια τς γς, διεδονθη φβω τοκρτους σου, ἡ Μτηρ σου τσπλγχνα δέ, τιτρωσκομνη βα σοί. Ἰησοῦ ὑπεργαθε, δξα τεσπλαγχνα σου.

Θεοτοκον χος πλ. α'

λην ναλαβν τν μν, μορφν πλστης καΘες νεδσατο, μορφσαι τν πρν πεσοσαν μορφν δμ βουληθες, ἐν Σταυρῷ ὑψθη, ὡς πεθυνος, ἑκν κατς χερας, προσηλωθες νν ἰάσατο, τς πρν τξλω, παρειμνας τς βρσεως, ὃν Πναγνος, θεωροσα λλαζε. Τς στιν τοσατη σου, Υἱέ μου νεκαστος, μακροθυμα; οφρω, ἐπΣταυροῦ ἀναρτμενον, ὁρν στν πντα, τδρακδιακρατοντα, Χρισττσμπαντα.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τριμερος νστης Χριστ  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρσσε Πναγνος, ἐν ξλκαθηλομενον, ἀνεβα. Ὧ Υἱέ μου καΘεέ, ττπαρδοξν σου, καὶ ἄκουσμα τξνον, ὁ ὑπομνεις διοκτον πολν;

Θεοτοκον χος Βαρς

Ῥήματα ν ττκω σου Τκνον, διν χαροποιπρην κουον, προσεδκων, χαρς μπλησθναι, καχαροποι σαι, ψυχς τεθλιμμνας, τατα δπρς λπην μετετρπη, τσταυρσει σου ναργς τπργματα, ἡ λπη γρ τκει με, καθανεν προρημαι, πληροσης τς λπης τν καρδαν μου.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Πναγνος ς εδσε, Σταυρκρεμμενον θελουσως, κατανοοσσου τν δυναστεαν, λπη συνεχετο Χριστέ, καὶ ὀδυρομνη νεβα σοί. Τκνον μμλπης τν τεκοσν σε, δς μολγον Υἱέ μου, μμσιγν παρλθης, Λγε Θεοτν δολην σου.

 

πστικα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Πανεφημοι Μρτυρες  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν γεσιν τν πλαι τοῦ Ἀδμ, τν πικρν γλκανας, χολν καὶ ὄξος γευσμενος, τκνον γλυκτατον, ὑψωθες ν ξλῳ, ὡς κριτς δκαιος, διμφαρμαχθεσαν τπθει σου, γλκανον Δσποτα, ἀναστς ς παντοδναμος, ἡ Παρθνος λεγε δακρουσα.

Θεοτοκον χος β'

τε κ τοξλου σνεκρν  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Βτρυν τν παμππειρον γνή, ὃν γεωργτως ν μτρᾳ ἐκυοφρησας, ξλω ς ἑώρακας, τοτον κρεμμενον, θρηνωδοσα λλαζες, καὶ ἔκραζες. Τκνον, γλεκος ναπσταξον, ὅπως μθη ρθῆ, πσα τν παθν Εεργτα, δι' ἐμοτς στετοκυϊας, σοτν εσπλαγχναν νδεικνμενος.

Θεοτοκον χος γ'

κσμος λεθη Λγε τΣταυρσει σου, ἡ κτσις φωτσθη, τὰ ἔθνη σωτηραν ερον Δσποτα, ἡ Πναγνος βα, ἐγδνν ττρωμαι, καθορσσου τὸ ἑκοσιον πθος.

Θεοτοκον χος δ'

Ὁ ἐξ ψστου κληθες  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μὴ ἐποδρου μου Μτερ καθορσα, ἐν ξλκρεμμενον, τν σν Υἱὸν καΘεν, τν φ' ὑδτων κρεμσαντα, τν γν σχτως, καπσαν κτσιν δημιουργσαντα, καγρ ναστσομαι, καδοξασθσομαι, καττοῦ Ἄδου βασλεια, συντρψω σθνει, καὶ ἀφανσω τοτου τν δναμιν, κατος δεσμους κλυτρσομαι, τς ατοκακουργας ς εσπλαγχνος, καΠατρτῶ ἰδω, προσαγγω ς φιλνθρωπος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαροις σκητικν  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λγχη σου τν πλευρν Υἱέ, Ὀρυττομνην καθορσα τιτρσκομαι, τς λπης δεινὴ ῥομφαα, καστεναγμν κ ψυχς, προϊναι λως οδεδνημαι, ἡ Πναγνος λεγε, παρεστσα τπθει σου, κατν σφαγν σου, καθορσα τν δικον, ἀνεξκακε, ὑπεργαθε Κριε, πομοτεαγγλια, βοσα σν δκρυσι, ποῦ ὁ τΧαρμολξας; ποῦ ἡ λοχεα ἡ ἄφραστος; ποΠτρος φλος; ἀλλδξα τὴ ἀφτω μακροθυμα σου.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τριμερος νστης Χριστ  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παρστατο τξλω ποτέ, καιρττς σταυρσεως, ἡ Παρθνος, σν παρθνω μαθητή, κακλαουσα βα. Ομοι πς πσχεις πντων, Χριστὲ ὑπρχων ἡ ἀπθεια!

Θεοτοκον χος Βαρς

Σμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰοδας  ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ττρωμαι τὴ ῥομφαα τς λπης, ἐν Σταυρκαθορσσε, τν πὶ ὑδτων τν γν στερεοντα, κακαθπερ δρριν κτεναντα πλον, βλπω γρ γυμνν κατεσφαγμνον σκρεμμενον, καθανεν Υἱέ μου νν, αρομαι παμφλτατε, φρξον γκασεσθητι, ἔλεγεν Πναγνος δακρουσα.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

ΟΜρτυρς σου Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ρσσε σταυρομενον, καθανατομενον Θεοτκος, Ομοι! ἐκραγαζε, πς τς δνας φρεις, γλυκτατε Υἱὲ; βλλει τν καρδαν μου λγχη σου, φλγει δτσπλγχνα μου τπθος σου, ὅμως μνολογσε, θλων γρ τατα πσχεις, σσαι τν νθρωπον.

 

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

Οτν σν προστασαν, κεκτημνοι χραντε, κατας σας κεσαις, τν δεινν κλυτρομενοι, τΣταυρτοΥοσου, ἐν παντφρουρομενοι, κατχρος σπντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος β'

περδεδοξασμνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε, ὑμνομν σε, διγρ τοΣταυροτοΥοσου, κατεβλθη ὁ ἅδης, καὶ ὁ θνατος τθνηκε, νεκρωθντες νστημεν, καζως ξιθημεν, τν Παρδεισον λβομεν, τν ρχααν πλαυσιν, Διεχαριστοντες δοξολογομεν, ὡς κραταιν Χριστν τν Θεν μν, καμνον πολυλεον.

Θεοτοκον χος γ'

Ῥάβδον δυνμεως κεκτημνοι, τν Σταυρν τοΥοσου Θεοτκε, ἐν ατκαταβλλομεν, τν χθρν τφρυγματα, οπθω σὲ ἀπαστως μεγαλνοντες.

Θεοτοκον χος δ'

Παρθνε πανμωμε, Μτηρ ΧριστοτοΘεοῦ, ῥομφαα δι' ἤλθσου, τν παναγαν ψυχν, ἡνκα σταυρομενον, ἔβλεψας κουσως, τν Υἱὸν καΘεν σου, ὃν πρ ελογημνη, δυσωποσα μπαση, συγχρησιν πταισμτων, ἡμν δωρσασθαι.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ΤΣταυρτοΥοσου Θεοχατρτωτε, τν εδλων πλνη, πσα κατργηται, κατν δαιμνων ἡ ἰσχς, καταπεπτηται, διτοτο οπιστοί, κατχρος σὲ ἀεί, ὑμνομεν καελογομεν, καΘεοτκον κυρως, ὁμολογοντες μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Θεοτκε Παρθνε, ἱκτευε τν Υἱόν σου, τν κουσως προσπαγντα ν Σταυρῷ, κατν κσμον κ πλνης λευθερσαντα, Χριστν τν Θεν μν, τοῦ ἐλεσαι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Τν σταυρωθντα πρ μν, Χριστν τν Θεν, κακαθελντα τοθαντου τκρτος, ἀπαστως κτευε, Θεοτκε Παρθνε, ἵνα σστς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Τν μνν καποιμνα, καΣωτρα τοκσμου, ἐν τΣταυρθεωροσα, ἡ Τεκοσα, ἔλεγε δακρουσα, ὁ μν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδσπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἣν πρ πντων πομνεις, ὁ Υἱὸς καΘες μου.

 

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

χραντε Θεοτκε, ἡ ἐν ορανος, καὶ ἐπγς δοξολογουμνη, χαρε Νμφη νμφευτε.

Θεοτοκον χος β'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε βοντες, Χαρε ἡ ῥάβδος, ἐξ ς σπρως Θες βλαστσας, ἀνελεν ν ξλτν θνατον.

Θεοτοκον χος γ'

Καταφυγκαδναμις μν θεοτκε, ἡ κραταιβοθεια τοκσμου, τας πρεσβεαις σου σκπε τος δολους σου, ἀππσης νγκης, μνη Ελογημνη.

Θεοτοκον χος δ'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες, Σετὸ ὄρος, ἐξ οὗ ἀρρτως τμθη λθος, καπλας τοῦ ἄδου συντριψε.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τκσμω, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τν πραἰώνων κ Πατρς, ἄνευ Μητρς γεννηθντα, Υἱὸν καΛγον τοΘεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου, Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρτοτλους.

Θεοτοκον χος Βαρς

Λτρωσαι Θεοτκε, τν συνεχουσν μς μαρτιν, ὅτι λλην λπδα, οπιστοοκ χομεν, εμσέ, κατν κ σοτεχθντα Θεν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

καρπς τς κοιλας σου χραντε, τν Προφητν πρχει, κατονμου τπλρωμα, δισΘεοτκον, ἐν πιγνσει δοξζοντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Top

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣτιχηρΤοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Τν παγκσμιον δξαν, τν ξ νθρπων σπαρεσαν, κατν Δεσπτην τεκοσαν, τν πουρνιον πλην, ὑμνσωμεν Μαραν τν παρθνον, τν σωμτων τὸ ἄσμα, κατν πιστν τὸ ἐγκαλλπισμα. Ατη γρ νεδεχθη ορανς, κανας τς θετητος. Ατη τμεστοιχον τς χθρας καθελοσα, ερνην ντεισξε, κατβασλειον νωξε. Τατην ον κατχοντες, τς πστεως τν γκυραν, ὑπρμαχον χομεν, τν ξ ατς τεχθντα Κριον. Θαρσετω τονυν, θαρσετω λας τοΘεοῦ, καγρ ατς πολεμσει τος χθρος, ὡς παντοδναμος.

Θεοτοκον χος β'

Παρλθεν σκιτονμου, τς χριτος λθοσης, ὡς γρ βτος οκ καετο καταφλεγομνη, οτω Παρθνος τεκες, καΠαρθνος μεινας, ἀντστλου πυρς, δικαιοσνης ντειλεν λιος, ἀντΜωϋσως Χριστς, ἡ σωτηρα τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος γ'

Πς μθαυμσωμεν, τν θεανδρικν σου τκον Πανσεβσμιε;περαν γρ νδρς, μδεξαμνη Πανμωμε, ἔτεκες πτορα, Υἱὸν ν σαρκί, τν πραἰώνων κ Πατρς, γεννηθντα μτορα, μηδαμς πομεναντα τροπν, ἢ φυρμν, ἢ διαρεσιν, ἀλλ' ἑκατρας οσας τν διτητα, σαν φυλξαντα. ΔιΜητροπρθενε Δσποινα, ατν κτευε σωθναι, τς ψυχς τν ρθοδξως, Θεοτκον μολογοντων σε.

Θεοτοκον χος δ'

δισθεοπτωρ Προφτης Δαυϊδ, μελωδικς περσοπροανεφνησε, τμεγαλείά σοποισαντι. Παρστη βασλισσα κ δεξιν σου. Σγρ Μητρα πρξενον ζως νδειξεν, ὁ ἀπτωρ κ σοῦ ἐνανθρωπσαι εδοκσας Θες, ἵνα τν αυτοῦ ἀναπλση εκνα, φθαρεσαν τος πθεσι, κατπλανηθν, ὀρειλωτον ερν πρβατον, τος μοις ναλαβν, τΠατρπροσαγγη, κατῶ ἰδω θελματι, τας οραναις συνψη Δυνμεσι, κασση Θεοτκε τν κσμον Χριστς, ὁ ἔχων τμγα, καπλοσιον λεος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

ν τῇ Ἐρυθρθαλσση, τς πειρογμου Νμφης, εκν διεγρφη ποτέ. ἘκεΜωϋσς διαιρτης τοῦ ὕδατος, ἐνθδε Γαβριλ πηρτης τοθαματος, ττε τν βυθν πζευσεν βρχως σραλ, νν δτν Χριστν γννησεν σπρως Παρθνος, ἡ θλασσα μεττν προδον τοῦ Ἰσραλ, ἔμεινεν βατος, ἡ Ἄμεμπτος μεττν κησιν τοῦ Ἐμμανουλ, ἔμεινεν φθορος, ὁ ὧν καπρον, καφανες ς νθρωπος, Θες λησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τς μμακαρσει σε, παναγα Παρθνε; τς μὴ ἀνυμνσει σου, τν λχευτον τκον, ὁ γρ χρνως κ, Πατρς, ἐκλμψας Υἱὸς μονογενς, ὁ ατς κ σοτς γνς προλθεν, ἀφρστως σαρκωθες, φσει Θες πρχων, καφσει γενμενος νθρωπος δι' ἡμς, οκ ες δυδα προσπων τεμνμενος, ἀλλ' ἐν δυδι φσεων, ἀσυγχτως γνωριζμενος. Ατν κτευε σεμνΠαμμακριστε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος Βαρς

Μτηρ μν γνσθης, ὑπρ φσιν Θεοτκε, ἔμεινας δΠαρθνος, ὑπρ λγον καὶ ἔννοιαν, κατθαμα τοτκου σου, ἑρμηνεσαι γλσσα οδναται, παραδξου γρ οσης τς συλλψεως γνή, ἀκατληπτς στιν τρπος τς κυσεως, ὅπου γρ βολεται Θες, νικται φσεως τξις. Δισε πντες Μητρα τοΘεογινσκοντες, δεμεθσου κτενς, πρσβευε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Βασιλες τν ορανν, διφιλανθρωπαν, ἐπτς γς φθη, κατος νθρποις συνανεστρφη, ἐκ Παρθνου γρ γνς, σρκα προσλαβμενος, καὶ ἐκ τατης προελθν, μεττς προσλψεως, ες στιν Υἱός, διπλος τν φσιν, ἀλλ' οτν πστασιν, διτλειον ατν Θεν, κατλειον νθρωπον, ἀληθς κηρττοντες, ὁμολογομεν Χριστν τν Θεν μν, ὃν κτευε, Μτερ νμφευτε, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

 

πστικα Τοῦ Ἑσπερινο

Θεοτοκον χος α'

Χαροις παρ' ἡμν γα Θεοτκε Παρθνε, τσεπτν κειμλιοναπσης τς οκουμνης, ἡ λαμπς ἡ ἄσβεστος, τχωρον τοῦ ἀχωρτου, ὁ νας ὁ ἀκατλυτος. Χαροις ξ ς μνς τχθη, ὁ αρων τν μαρταν τοκσμου.

Θεοτοκον χος β'

Τν πσαν λπδα μου, ες σὲ ἀνατθημι, Μτηρ τοφωτς, φλαξν με πτν σκπην σου.

Θεοτοκον χος γ'

ν γυναιξν γα Θεοτκε, Μτηρ νμφευτε, πρσβευε ν τεκες, Βασιλα καΘεν, ἵνα σσῃ ἡμς ς φιλνθρωπος.

Θεοτοκον χος δ'

χοντς σΘεοτκε, ἐλπδα καπροστασαν, ἐχθρν πιβουλς οπτοομεθα, ὅτι σζεις τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Σδυσωπομεν, ὡς ΘεοΜητρα. Ελογημνη, πρσβευε σωθναι μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Πρεσβεαις τς Τεκοσης σε, Χριστκατν Μαρτρων σου, Ἀποστλων Προφητν εραρχν, ὁσων καΔικαων, καπντων τν γων, τος κοιμηθντας δολους σου νπαυσον.

Θεοτοκον χος Βαρς

ρος θεον γιον, εδσε Δανιλ, καὶ Ἡσαϊας δὲ ὁ σοφς, Μητρα Θεοῦ ἐκρυξσε Σεμνή, Θεν ν σαρκχωρσασαν, τν δμ πλαστουργσαντα, ὃν τΧερουβεμ τρμαξαν σαρκομενον, ὑμνοντα καδοξζοντα, ἀσιγτω τρισαγα φωνή, ἀλλτοτον ατησαι, σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

γνΠαρθνε, τοΛγου πλη, τοΘεοῦ ἡμν Μτηρ, ἱκτευε σωθναι μς.

 

Ες τό, Θες Κριος

Θεοτοκον χος α'

ΤοΓαβριλ φθεγξαμνου, σοΠαρθνε τΧαρε, σν τφωνῇ ἐσαρκοτο, ὁ τν λων Δεσπτης, ἐν σοτὴ ἁγα κιβωτῶ, ὡς φη δκαιος Δαυϊδ, Ἐδεχθης πλατυτρα τν ορανν, βαστσασα τν Κτστην σου, Δξα τῶ ἐνοικσαντι ν σοί, δξα τπροελθντι κ σοῦ, δξα τῶ ἐλευθερσαντι μς, διτοτκου σου.

Θεοτοκον χος β'

Πντα πρ ννοιαν, πντα περνδοξα, τσΘεοτκε μυστρια, τὴ ἁγνεα σφραγισμνη, καπαρθενα φυλαττομνη, Μτηρ γνσθης ψευδς, Θεν τεκοσα ληθινν. Ατν κτευε, σωθναι τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος γ'

Στν μεσιτεσασαν τν σωτηραν, τογνους μν, ἀνυμνομεν Θεοτκε Παρθνε, ἐν τσαρκγρ τὴ ἐκ σοπροσληφθεση, ὁ Υἱός σου καΘες μν, τδιΣταυροκαταδεξμενος πθος, ἐλυτρσατο μς, ἐκ φθορς ς Φιλνθρωπος.

Θεοτοκον χος δ'

Τὸ ἀπ' αἰῶνος πκρυφον, καὶ Ἀγγλοις γνωστον Μυστριον, δισοΘεοτκε, τος πγς πεφανρωται, Θες ν συγχτῳ, ἑνσει σαρκομενος, καΣταυρν κουσως, ὑπρ μν καταδεξμενος, δι' οὗ ἀναστσας τν πρωτπλαστον, ἔσωσεν κ θαντου τς ψυχς μν.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Χαρε πλη Κυρου ἡ ἀδιδευτος, τρεχντων ες σέ, χαρε χεμαστε λιμν, καὶ ἀπειργαμε, ἡ τεκοσα ν σαρκί, τν Ποιητν σου καΘεν, τν πρεσβεουσα μὴ ἐλλεπης, ὑπρ τν νυμνοντων, καπροσκυνοντων τν τκον σου.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Προϊστορεῖ ὁ Γεδεν, τν σλληψιν, καὶ ἑρμηνεει Δαυϊδ, τν τκον σου Θεοτκε, κατβη γρ ς ετς ππκον, ὁ Λγος ν τγαστρσου, καὶ ἐβλστησας νευ σπορς, γῆ ἁγα, τοκσμου τν σωτηραν, Χριστν τν Θεν, ἡ Κεχαριτωμνη.

Θεοτοκον χος Βαρς

ς τς μν ναστσεως θησαρισμα, τος πσοπεποιθτας Πανμνητε, ἐκ λκκου καβυθοπταισμτων νγαγε, σγρ τος πευθνους τὴ ἁμαρτα, ἔσωσας τεκοσα τν σωτηραν, ἡ πρτκου Παρθνος, καὶ ἐν τκΠαρθνος, καμεττκον πλιν οσα Παρθνος.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

δι' ἡμς γεννηθες κ Παρθνου, κασταρωσιν πομενας γαθέ, ὁ θαντω τν θνατον σκυλεσας, καὶ ἔγερσιν δεξας ς Θες, μπαρδης ος πλασας τχειρσου, δεξον τν φιλανθρωπαν σου λεμον, δξαι τν Τεκοσν σε Θεοτκον, πρεσβεουσαν πρ μν, κασσον Σωτρ μν, λαν πεγνωσμνον.

 

Ες ττλος τοῦ Ὄρθρου

Θεοτοκον χος α'

Τν μτορα ν ορανῷ, ὑπρ ννοιαν καὶ ἀκον, ἐπγς πτορα τεκες, Ατν Θεοτκε κτευε, ὑπρ τν ψυχν μν.

Θεοτοκον χος β'

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου φωτς, ἀγγελικος σὲ ὕμνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Ἐὰν δτχη λληλοϊα, ἓν οωδποτε

χω, λγονται τατα. Ἦχος β'

πστολοι, Μρτυρες καΠροφται ερρχαι, Ὅσιοι, καΔκαιοι, οκαλς τν γνα τελσαντες, κατν Πστιν τηρσαντες, παρρησαν χοντες, πρς τν Σωτρα, ὑπρ μν ατν ς γαθν, Θεν κετεσατε σωθναι, δεμεθα τς ψυχς μν.

Δξα... Νεκρσιμον

Μνσθητι Κριε, ὡς γαθς τν δολων σου, καὶ ὅσα ν βίῳ ἥμαρτον, συγχρησον, οδες γρ ναμρτητος, εμσὺ ὁ δυνμενος, κατος μεταστσι, δοναι τν νπαυσιν.

Κανν... Θεοτοκον

Μτηρ γα, ἡ τοῦ ἀφρστου Φωτς, ἀγγελικος σὲ ὕμνοις τιμντες, εσεβς μεγαλνομεν.

Θεοτοκον χος γ'

Προφται προεκρυξαν, Ἀπστολοι δδαξαν, Μρτυρες μολγησαν, καὶ ἡμες πιστεσαμεν, Θεοτκον σκυρως πρχουσαν, δικαμεγαλνομεν, τν τκον σου τν φραστον.

Θεοτοκον χος δ'

Σμεγαλνομεν Θεοτκε, βοντες, Σεἶ ἡ βτος, ἐν ἢ ἀφλκτως Μωσς, κατεδεν ς φλγα, τπρ τς θετητος.

Θεοτοκον χος πλ. α'

Ὁ ἐκ Παρθνου, ἀνατελας τκσμω, Χριστὲ ὁ Θες, υος φωτς δι' ατς ναδεξας, ἐλησον μς.

Θεοτοκον χος πλ. β'

Τν πραἰώνων κ Πατρς, ἄνευ Μητρς γεννηθντα, Υἱὸν καΛγον τοΘεοῦ, ἐπ' ἐσχτων τν χρνων, ἐκησας σεσαρκωμνον, ἐξ γνν αμτων σου, Θεοκυτορ νευ νδρς, ὃν ατησαι δωρσασθαι μν, ἁμαρτιν φεσιν πρτοτλους.

Θεοτοκον χος Βαρς

Χαρε, ἡ τν χρητον ν ορανος, χωρσασα ν μτρσου, χαρε Παρθνε, τν Προφητν τκρυγμα, ἐξ ς λαμψεν ὁ Ἐμμανουλ, χαρε Μτηρ ΧριστοτοΘεοῦ.

Θεοτοκον χος πλ. δ'

Παρθνε χραντε, σσον μς τας πρεσβεαις σου, κινοσα σπλγχνα μητρικά, τΥἱῶ σου καΘεῷ ἡμν.

Top