ΤΙΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΪΟΥ

 

Μνμη τοῦ Ἁγου ερομρτυρος Πατρικου, Ἐπισκπου Προσης, κατν σν ατῷ, Ἀκακου, Μεννδρου καΠολυανου.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια τς ορτς γ' κατν γων γ'.

Στιχηρτν γων χος β'

τε, ἐκ τοξλου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεα, τετρακτς εραρχν, δδεικται πληθς σπερ στλων, ἀμεταθτων Χριστοῦ, ὧν τῇ ἑδραιτητι, Σοφα οκτον ψοῖ, τν δογμτων τθματα, προτθησι πσιν, ονον τν εφρσυνον, κιρνκρατρι σεπτῷ, νμει τν τροφν κατν χριν, τος πιστς τελοσι τν μνμην, τν εραρχν καὶ ἀθλοφρων Χριστοῦ.

 

Μσται, καθερποντες Χριστοῦ, καὶ Ἱερομρτυρες θεοι, κσμον φρουρσατε, μγιστε Πατρκιε, σν κακίῳ ὁμοῦ, ἱερτατε Μνανδρε, Πολαινε μκαρ, στφος σοστσιον, τν τετραμρφων νον, θεαν, ὡς τελοντες χορεαν, καΘεοπαρντες τθρνῳ, συντηρετε πστει τος τιμντας μς.

 

ντως, ὦ Πατρκιε ποθν, ἐπθαλασσν τν φρστως, θεμελισαντα γν, κατν ποταμος ατν προετοιμσαντα, σοτος θεοις προσρμασι, διδσκεις δτων, τν θερμν μυστριον, τὸ ὑπερθαμαστον, οπερ, προχοας νν νθοις, δδου καὶ ἡμν σας πρεσβεαις, ἰαμτων νωθεν τνματα.

 

Δξα... Κανν... Τς ορτς

 

Ετχοι νηστεα τν ποστλων

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

χος β' τε, ἐκ τοξλου σε νεκρν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαρε, ἡλιμορφε στρ, χαρε ατα πντων, καλν Πανμωμε, χαρε χωρσασα, Θεν χρητον, ἡ τν στχυν βλαστσασα, τς θανασας, χαρε θεον χημα, πλη πμφωτος, χαρε, ἡ ἀρς ναιρτις, τς προγονικς μν, χαρε, ἀγαθν πρξενος πρχουσα.

Σταυροθεοτοκον

Βτρυν, τν παμππειρον γνή, ὃν γεωργτως ν μτρᾳ, ἐκυοφρησας, ξλῳ ὡς ἑώρακας, τοτον κρεμμενον, θρηνδοσα λλαζες, καὶ ἔκραζες· Τκνον, γλεκος ναπσταξον, δι' οὗ ἡ μθη ρθῇ, πσα, τν παθν εεργτα, δι' ἐμοτς στετοκυας, σοτν εσπλαγχναν νδεικνμενος.

 

Ες τν Στχον Στιχηρτς ορτς. Ὁμοως καὶ Ἀπολυτκιον καὶ Ἀπλυσις.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

ΟΚαννες τς ορτς, κατν γων.

 

Κανν τν γων, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 

Πατρκιον τν ριστον ν θλοφροισιν εδω.

Ποημα Θεοφνους.

 

δα'

χος πλ. δ' ρματηλτην ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παντοδαπας κεκοσμημνην χρισιν, ἱερωσνης στολν, κατας βαφας αθις, μαρτυρου αματος, ὡραϊσθεσαν νδοξοι περιθμενοι πντες, τς εσεβεας δεχθητε, πρμαχοι στερροκατς πστεως.

 

γωνοθτης Χριστς καθμενος, ἐν δεξιτοΠατρς, τος θλητας πσι, τν γνων στδιον, ἀναπετσας θροισε, προσφυς ρμοσμνον, χορν Μαρτρων τετρριθμον, ᾄσμασιν ατν μεγαλνοντα.

 

Τς κκλησας προεστς Πατρκιε, οα ποιμν γαθς, ὑπρ ατς μκαρ, τν ψυχν σου τθεικας, σν κακίῳ Μνανδρον, Πολαινν τε τν θεον, σοφος πλουτσας συλλπτορας, ᾆσμα τΘεῷ ἀναπμποντας.

Θεοτοκον

Ῥήσεσι θεων Προφητν πμενοι, καθωμολγησαν, τν τοΘεοΛγον, σρκα προσλαβμενον, οθεηγροι Μρτυρες, ἐξ χρντου Παρθνου, ἣν Θεοτκον δοξζοντες, ᾄσμασιν εμακαρζομεν.

 

δγ'

στερεσας κατ' ἀρχς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος πορευθντας νδρικς, τν τρβον τομαρτυρου, κατελσαντας τν κλλιστον δρμον, μακαρσωμεν πιστοί, ὡς νικηφρους μρτυρας, καστεφαντας θεους, καὶ ἱερρχας θεφρονας.

 

θεηγρος πυρωθες, τζλτς εσεβεας, κατεμρανε τν φλγα τς πλνης, ῥητορεων σφαλς, θεολογας δγματα, κασυνετζων πντας, πρς θεαν ντως πγνωσιν.

 

Νενεκρωμνον καθορν, τκρτς σεβεας, ὁ Πατρκιος δεινν γεμνα, εσεπδησε βον, θεογνωσας ῥήματα, καδιασπερων πσι, τν θεον λγον τς πστεως.

Θεοτοκον

πειρογμως τοΘεοῦ, τν Λγον Θεοτκε, ἀπεγννησας κ σοσαρκωθντα, ὃν οΜρτυρες Θεοῦ, ἀνδρεως μολγησαν, ὡς στρατιται τοτου, καστεφανται γενμενοι.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ὁ στερεσας κατ' ἀρχς, τος ορανος ν συνσει, κατν γν πὶ ὑδτων δρσας, ἐν τπτρμε Χριστέ, τν ντολν σου στριξον· τι οκ στι πλν σου, Ἅγιος μνε φιλνθρωπε».

 

Κθισμα χος πλ. δ'

Τν Σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σν Μεννδρῳ Ἀκκιον τν σοφν, καΠολαινον πστει τν ερν, τιμσωμεν σμασι, κατν μγαν Πατρκιον· ερες γρ οτοι, Θεοπαντοκρτορος, γεγοντες πστει, ατεηρστησαν· θεν μαρτυρου, ἐπτλει τοβου, λαμπρς ξιθησαν, καὶ Ἀγγλοις συνφθησαν, ος κ πθου βοσωμεν· Πρεσβεσατε ΧρισττΘεῷ, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθῳ, τν γαν μνμην μν.

 

Κατς ορτς

 

Ετχοι νηστεα τν ποστλων

 

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

χος πλ. δ' Τν Σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Χαριστριον ανον χρεωστικς, ὡς χρα κενη δο λεπτά, προσφρω σοι Δσποινα, ὑπρ πασν τν χαρτων σου· σγρ φθης σκπη, ὁμοκαβοθεια. Πειρασμν καθλψεων, ἀεμε ξαρουσα· θεν ς κ μσου, φλογιζοσης καμνου, ῥυσθες τν θλιβντων με, ἐκ καρδας κραυγζω σοι· Θεοτκε βοθει μοι, πρεσβεουσα τσΥἱῷ καΘεῷ, τν πταισμτων φεσιν δοθναμοι· σγρ χω λπδα, ὁ ἀνξιος δολς σου.

Σταυροθεοτοκον

Τν μνν καΠοιμνα καΛυτρωτν, ἡ Ἀμνς θεωροσα ν τΣταυρῷ, ὠλλυζε δακρουσα, καπικρς νεκραγαζεν· μν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδσπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἥνπερ πομνεις δισπλγχνα λους, Θεὲ ὑπεργαθε, ἀνεξκακε Κριε. ᾟ πιστς κβοσωμεν· Σπλαγχνσθητι Παρθνε φ' ἡμς, καπταισμτων δρησαι τν φεσιν, τος προσκυνοσιν ν πστει, ατοτπαθματα.

 

δδ'

Σμου σχς, Κριε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ῥώμην Χριστοῦ, περιεβλου Πατρκιε· ερες γρ, τοτου χρημτισας, κατος ατοῦ, ἴχνεσι σαφς, κατακολουθσας, διβασνων προσνεξαι, τμνεεργτῃ, εσεβς νακρζων, τδυνμει σου δξα φιλνθρωπε.

 

ερουργς, θεος δεχθης κκιε, θεας αγλης, Πτερ μφορομενος, κατοΧριστοῦ, Μρτυς ληθς, ἀναδεδειγμνος, εδλων πλνην κατπτυσας· δικαγεγηθτι, συνειδτι κραυγζεις· τδυνμει σου δξα φιλνθρωπε.

 

Στφει Χριστέ, τν σν Μαρτρων Μνανδρος, συγχορεων, κασυναγαλλμενος, μαρμαρυγας, λμπει νν τας σας, καφωτοχυσαις, ὡρααις γλαϊζμενος, κακεσοι τΔεσπτῃ, γεγηθς νακρζει· τδυνμει σου δξα φιλνθρωπε.

 

Τς ερς, στσεως Στερ Πολαινος, ἠξιθη ς καταγνιστος, Μρτυς φανες· θεν καφωτς, νν τοῦ ἀκηρτου, ἀξως ναπιμπλμενος, βοσοι τΔεσπτῃ, τν πντων κακτστ· τδυνμει σου δξα φιλνθρωπε.

Θεοτοκον

πλον Χριστέ, τν στεκοσαν Πανμωμον, κεκτημνοι, πλνης τροπσαντο, τς μηχανς, Μρτυρες οσοί, κατς τν τυρννων, θωπεας σαφς διλυσαν, κανν στεφανηφροι, δεδειγμνοι βοσι· τδυνμει σου δξα φιλνθρωπε.

 

δε'

να τμε πσω ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νεκρωθντες τκσμῳ, Μρτυρες θεφρονες πνοις σκσεως, τΧριστπροθμως, προσηνγκατε θματα τλεια, ἑαυτος τυθντες, ὥσπερ μνοτος τοΔεσπτου, πειθαρχοντες νθοις προστγμασιν.

 

ναθλοντες νομμως, Μρτυρες πανεφημοι στεφανθητε· καρτερσαντες γρ, τς πικρς λγηδνας καμστιγας, τς τν παρανμων, ἐν ορανος κατατρυφσαι, τς φθρτου ζως ξιθητε.

 

Νοερς σν γγλοις, νν νδιαιτμενος μκαρ Πατρκιε, τν πιτελουντων, τν σεβσμιον μνμην σου μμνησο, πρς τν σν Δεσπτην, ἐν προσευχας καθικετεων, ἐκ κινδνων υσθναι πανεφημε.

Θεοτοκον

ληθΘεοτκον, πντες πιγνντες σε Μρτυρες νδοξοι, τν κ σοτεχθντα, Θεν Λγον εδτες κρυξαν, πρς τν μαρταν, νεανικς μχρι θαντου, ἀνθιστμενοι Κρη πανμνητε.

 

δς'

βυσσος μαρτιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θασον θλητικν, ἐκ τεσσρων συνεσττα Μαρτρων εραρχν ξως, επρεπς φαιδρυνμενον, ὁ λας εσεβς, νν συστησμενοι τς χορεας, χαρμονικς νευφημσωμεν.

 

Λουσι σωματικν, ἀλγηδνας οστερρονοσημτων, τας τν θερμν δτων, ατομτοις κβλσεσι, καπαθν τν ψυχικν, θεαις ντεξεσι, τος ν πστει, προσερχομνους παλλττουσιν.

 

ρθρον μοι τν νοητν, τῷ ἐν σκτει τν πταισμτων κειμνκαμοχθηρς ντεθεν, τν ζων διανοντι, προσευχας μκαρ τας σας, νν ξαντειλον, ἱκετεων, τν Λυτρωτν Χριστν Πατρκιε.

Θεοτοκον

Φτισν μου τν ψυχν, ἡ τεκοσα τὸ ἀπαγασμα δξης, τς τοΠατρς Παρθνε, Θεοτκε πανμνητε· τν σν γρ οἱ ἀθληταί, χριν κατχοντες, τν τυρννων, τς γλωσσαλγας πεκρουσαντο.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἄβυσσος μαρτιν, καπταισμτων καταιγς με ταρττει, καπρς βυθν βιαως συνωθεῖ ἀπογνσεως· λλστν κραταιν, χερμοι κτεινον, ὡς τΠτρῳ, καὶ ἐκ φθορς με νακλεσαι».

 

Κοντκιον χος πλ. δ'

ς παρχς τς φσεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ ή χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς ερν κειμλιον, τοῦ ἸησοΠατρκιε, ἡ Ἐκκλησα λαβοσα τσμσου, ἀγαλλομνη κρζει σοι· Δισοῦ ἅπας κσμος, ἐν ερνβαθείᾳ διαφυλττεται, ἐξ αρσεως πσης λβητος καὶ ἀήττητος.

 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

ΤΙθ' τοατομηνς, Μνμη τοῦ Ἁγου ερομρτυρος Πατρικου, Ἐπισκπου Προσης κατν σν ατῷ, Ἀκακου, Μεννδρου καΠολυανου,

Στχοι

φερε Πατρκιος κτμηθες κλος,

πρ κλος πν γηνων πατρικων.

ννεακαιδεκττμε Πατρκιον ξφος ξ

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ ὁσου πατρς μν Μμνονος τοθαυματουργοῦ.

 

Μνμη τοῦ ἁγου μρτυρος κολοθου.

 

Ἡ ἁγα να μρτυς Κυριακπυρτελειοται.

 

Ἡ ἁγα μρτυς Θεοτμη ξφει τελειοται.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

δζ'

Θεοσυγκατβασιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οἱ ἔνδοξοι Μρτυρες, ἱερωσνης κεκοσμημνοι στολῇ, τσφν αματι τατην, ἱερωτραν περγασμενοι, ἐν θεοπτίᾳ χορεοντες ψλλουσιν· Ελογητς Θεος τν Πατρων μν.

 

ητρων δειντητας, φωττθείῳ καταυγαζμενος, ἐξεφαλισας μκαρ, ὡς ν καμντος ατομτοις θερμος, ος οκ φλχθης βληθες, ἀλλ' ἐκραγαζες· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

Οφρει Πατρκιε, σοφος σου λγους, ος θριμβευσας, Ἡγεμν ὁ ἀλστωρ, μιαρωττους καψευδωνμους θεος, ὧν καταπτσας βας γηθμενος· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

δονν πεπλρωται, Δαυδ τοθεου θεα πρρρησις· λιτανεει γρ πθῳ, τετρς Μαρτρων τσπροσπῳ Ἁγνή, τσαρκωθντι κ σοῦ ἀνακρζουσα· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

δη'

πταπλασως κμινον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στεφανηφρους Μρτυρας, Ἱερρχας θεφρονας, δετε γεγηθτες, οπιστοτιμσωμεν, Χριστν μεγαλνοντες, τν παρασχντα τοτοις σχν, τς τν δυσμενν, μδεδοικναι βασνους, ὃν Παδες ελογοσιν, Ἱερες νυμνοσι, λαοὶ ὑπερυψοσιν, ες πντας τος αἰῶνας.

 

ερωσνης χρσματι, μαρτυρου τε αματι, ἡ τν καλλινκων, τετρακτς κεκσμηται, καλμπει τος θαμασι, δι' ἑκατρων μλα λαμπρς, τν Δημιουργν, καΛυτρωτν κβοσα· οΠαδες ελογετε, ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Νενικηκτες νδοξοι, τν δαιμνων τς φλαγγας, κατς τν τυρννων, ἀπειλς μπτξαντες, στεφνους δξασθε, παρΧριστοπανεφημοι, καὶ ὡς νικηφροι θληταμελδετε· οΠαδες ελογετε, Ἱερεις νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

γαλλισθω Μνανδρος, εφημεσθω κκιος, κασν Πολυανῳ, ὁ φαιδρς Πατρκιος, χορεαν στησμενοι, τν σαρκωθντα Λγον Πατρς, ἐκ παρθενικς πειρογμου νηδος, ὑμνετωσαν παστως, ἱερες δεδειγμνοι, ατν περυψοντες, ες πντας τος αἰῶνας.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἑπταπλασως κμινον, τν Χαλδαων τραννος, τος θεοσεβσιν, ἐμμανς ξκαυσε, δυνμει δκρεττονι, περισωθντας τοτους δν, τν Δημιουργν καΛυτρωτν νεβα· οΠαδες ελογετε, Ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας».

 

δθ'

ξστη πτοτῳ ὁ ορανς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξστησαν ρντες τος θλητς, κεφαλς τεμνομνους οτραννοι, κατς ψυχς, πθπροδιδντας καρτερικς, ὁ δΧριστς δξατο, τοτους καταπασας ν αυτῷ, δι' ὧν κατς ἰάσεις, πηγζει ς κ κρνης, ἀδιαλεπτως τος προστρχουσιν.

 

δεν σπουδακτες τν ρεκτν, τν πηγν ερρχαι καΜρτυρες, ἐν ορανος, πσας εκληρας τς ν τγῇ, καταλιπντες ρθητε, πρς ψηλοττην περιωπν, τς θεας βασιλεας, τρυφν ξιωθντες, τς πρ νον μακαριτητος.

 

Διλθετε τὸ ὕδωρ τν πειρασμν, κατπρ τν βασνων διβητε, κανν τρανς, τν διαιωνζουσαν, Ἀθληταί, ἀναψυχν ελφατε, τν πουρανων ν τας σκηνας, ἐν ας στεφανηφροι, χορεοντες παστως, ἐκ τν κινδνων μς ῥύσασθε.

Θεοτοκον

ς λιος μνμη τν θλητν, τους πιστος περιλμπει τος θαμασιν· γρ κ σοῦ, ἄχραντε Παρθνε τεχθες Θες, ὃν εσεβς κρυξαν, τοτους κατελμπρυνεν μφανς, δοξζων τος ν πστει, ατοτν παρουσαν, τετιμηκτας ς πσχετο.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐξστη πτοτῳ ὁ ορανς, κατς γς κατεπλγη τπρατα, ὅτι Θες, ὤφθη τος νθρποις σωματικς, καὶ ἡ γαστρ σου γγονεν, ερυχωροτρα τν ορανν· δισε Θεοτκε, Ἀγγλων καὶ ἀνθρπων, ταξιαρχαι μεγαλνουσιν».

 

ξαποστειλριον τς ορτς

 

Ες τν Στχον τν Ανων, Στιχηρ

 

Προσμοια τς ορτς

 

Κατλοιπά, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.