ΤΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΜΑΪΟΥ

 

Μνμη τοῦ Ἁγου καδικαου Ἰώβ.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια τς ορτς γ' κατοῦ Ἁγου γ'.

Στιχηρτογου χος δ'

δωκας σημεωσιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

δωκας πδειγμα, ὑπομονς περγαθε, καὶ ἀνδρεας τν δκαιον, Ἰὼβ τν πολαθλον, ἀρετας καλγοις, κατος θεοις ργοις, κασωφρονζεις ληθς, τος μετερους τος τυχμασι· δισου τν νεκαστον, οκονομαν δοξζομεν, Ἰησοπαντοδναμε, ὁ Σωτρ τν ψυχν μν.

 

Δκαιος καὶ ἄκακος, ἀληθινς τε καὶ ἄμεμπτος, καπαντς πεχμενος, Ἰὼβ κακοπργματος, ἐγνωρσθης μκαρ, κατηγλαϊσμνος, τας ρετας ς ληθς, καεσεβείᾳ καταλαμπμενος· δισε μακαρζομεν, κατν γαν σου σμερον, κασεπτν ορτζομεν, γεγηθτες πανγυριν.

 

Πλοτον τν εσβειαν, καὶ ὡς πορφραν πολτιμον, στολιζμενος μεμπτε, Ἰὼβ τν συμπθειαν, τν δικαιοσνην, ὥσπερ θεον στφος, περιβαλλμενος παθν, τν τυραννοντων σὺ ἐβασλευσας· διπρς τβασλεια, τνοητὰ ἀναββηκας, Βασιλετε οδιμε, αωνίῳ παρστασαι.

Δξα... Ἦχος πλ. β'

ν κριβείᾳ τν βον τηρσας, τν ν νμοδιμαρτες· τν γρ κ Θεοῦ ἐπαινετν εφημαν σμμαχον χων, ὡς στρατιτης καρτερτατος, πρς τγυμνσιον τς ρετς ξεδσω, καὶ ἀφορτοις μλωψι τν χρων καταπαλασας, τν μετρα καυχμενον κατβαλες, ἐντεθεν τνκης βραβεον, παρΧριστοῦ ἀναδησμενον, ατν κτευε πρ τν ψυχν μν.

 

Κανν... Τς ορτς

 

Ες τν Στχον, Στιχηρτς ορτς.

 

πολυτκιον χος β'

Τοδικαου σου Ἰὼβ τν μνμην, Κριε, ἑορτζοντες, δι' ατοσε δυσωπομεν, σσον τς ψυχς μν.

Καὶ ἕτερον

Κατεπλγη ωσφ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κατεπλγη ληθς, ἅπας γγλων χορς, καὶ ἀνθρπων ὁ ἐσμς, ἔφριξε δκαιε δν, τν περνθρωπον ντως πομονν σου. Ὅθεν καὶ ἡμν τπος δδοσαι, τος θλψεσι τοβου κστοτε, χειμαζομνοις κρμασι Κυρου, καπειρασμος περιππτουσιν· Ατς γρ επεν, ὁ ὑπομενας, μχρι τλους σωθσεται.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

Οκαννες τς ορτς, κατοῦ Ἁγου.

 

Κανν τοῦ Ἁγου, οὗ ἡ Ἀκροστιχς, ἄνευ τν Θεοτοκων.

 

Τν μυραθλον ξιον μλπειν Ἰώβ.

Ποημα τοῦ Ἁγου Κοσμᾶ, οδὲ Ἰωννου Μοναχοῦ.

 

δα' χος δ'

Χοροὶ Ἰσραλ νκμοις ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν καρτερικν δμαντα, τς πομονς, τστεφνκατακοσμομενον, ἡ Χριστοῦ Ἐκκλησα, νοερος ρσα φθαλμος πανηγυρζει, ἐν γαλλισει μλπουσα· σωμεν τΘεῷ ἡμν, ὅτι δεδξασται.

 

Ογλσσα σοφν δυνσεται, οδνος βροτν φικσθαι τν γκωμων σου· γρ κτιστος γλσσα, σθεοσεβῆ ἀληθινν μεμπτον φη· θεν σοι συμφνως βομεν· σωμεν τΘεῷ ἡμν, ὅτι δεδξασται.

 

Νομσας πλοτφραττμενον, ὡς οκ εχερς ατῷ ἀνατρπειν τν Δκαιον, ἐξαιτεῖ ὁ ἀλστωρ, καγυμνβιαως προσπαλασας κατερργη· δι' ὑπομονς γρ βα· σωμεν τΘεῷ ἡμν, ὅτι δεδξασται.

Θεοτοκον

ΧοροΠροφητν μνοσιν γνή, κατν σωμτων σε τξεις γεραρουσι· τν γρ Κτστην τν λων, ἐκ νηδος σου φρστως προελθντα καθορντες, τοτῳ ἀσιγτως βοσιν· σωμεν τΘεῷ ἡμν, ὅτι δεδξασται.

 

δγ'

Τξον δυνατν σθνησε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Μνεις κλινς τφρνημα, τν φιλττων τκνων, κατοπλοτου στερομενος, ἀναμλπων· Ελογημνον, τοΚυρου μου τὸ ὄνομα.

 

λην ρετς πεποησαι, πλοτον καπεναν· δι' ἀμφον γρ πυρομενος, ὡς χρυσον πταπλασως, ἀνεδεχθης δοκιμτατος.

 

Ῥήσει γυναικς προσβαλεν, ὡς τὸ ἀρχεγνῳ, ὁ ἀρχγονος φις σοι· λλ' ἐψεσθη τς πανουργας, ὁ ες μετρα καυχμενος.

Θεοτοκον

Χαρε Μτερ πειργαμε, ἡ τν Θεν Λγον ν γαστρσου χωρσασα, κατεκοσα σεσαρκωμνον, ὡς Θεν μοκαὶ ἄνθρωπον.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τξον δυνατν σθνησε, καοἱ ἀσθενοντες, περιεζσαντο δναμιν· διτοτο στερεθη, ἐν Κυρίῳ ἡ καρδα μου».

 

Κθισμα χος γ'

Τν ραιτητα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἰὼβ τν μεμπτον, κακαθαρτατον, στλον τν τρεπτον, κακαρτερτατον, τας μεθοδεαις τοῦ ἐχθροῦ, γενμενον ν Πνεματι, πντες μακαρσωμεν, καπιστς εφημσωμεν, μγιστον θερποντα, τοΧριστοχρηματσαντα, κατοτον κτενς δυσωποντα, σσαι κινδνων τς ψυχς μν.

 

Δξα... Κανν... Τς ορτς

 

δδ'

Εσακκοα τν νδοξον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

καντατον πδειγμα, καστλη μπνους, καεκν ρετς, Ἰὼβ ὁ ἄμεμπτος νεδεχθη· οζηλωτς μς βοντας ποησον· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

θλοθετεσοι γυμνσιον, ὁ πληρωτς τν γαθν θλητά, ἐξ πογαου νακαλπτων, τν ρετν σου πσι τν λαμπρτητα, ἄμεμπτε Ἰὼβ παμμακριστε.

 

Θεραπεει σοι τετονον, κακαρτερικν τς κκου ψυχς, ἐν τσαπρίᾳ ὁ ἀθλοθτης, τς ν δμ πρχον παραβσεως, ἴαμα Ἰὼβ παμμακριστε.

 

Λογισμκρνων τὸ ὅσιον, ἀνεμελδει ὁ Ἰώβ· γαθοδεδεγμνοι παρΚυρου, τὰ ἀλγεινγενναως οχ ποσομεν· Δξα τδυνμει σου Κριε.

Θεοτοκον

πειργαμε Θενυμφε, ἡ τν Σωτρα τεξαμνη σαρκί, σὲ ἀνυμνομεν δεδοξασμνη, καὶ ἀσιγτως μνον σοι κραυγζομεν· Χαρε προστασα τν δολων σου.

 

δε'

Ὁ ἀνατελας τφς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οπαρακλτορες πρν, τν δεινν προστιθντες, τος τραυμασσου λγος, πλεονς σοι πλεξαν, τος στεφνους, Ἰὼβ νδοξε.

 

Νεανικς ν δεινος, ἀκατπτωτος φθης, καὶ ἐν περιφανεαις, πρς τν τακτον βριν, οκ πρθης, Ἰὼβ μεμπτε.

 

καταγνιστον σύ, τς ψυχς τφροριον δειμμενος, γενναως φερες νδοξε, τοῦ ἐχθροτν δεινν κλδωνα.

Θεοτοκον

Τν τοῦ Ἀγγλου φωνν, ἀσιγτως κτσις, προσφρει σοι Παρθνε· Χαρε Μτερ χραντε, ἸησοτοΥοτοΘεοῦ.

 

δς'

βησε, προτυπν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ξενζεται, ἀκοὴ ἐντρυφσα τος λγοις σου, ὅτι στμα, μυστηρου δεχθης νπλεων, τοποισαντς σε καδιδξαντος θείῳ ἐν Πνεματι.

 

Ἰώμενος, λυπουμνης καρδας τὸ ἄλγημα, ἐκ βλεφρων, συμπαθεας προχεας δκρυα, προϊστμενος, ὀρφανν καχηρν, Ἰὼβ νδοξε.

 

βος σου, εσεβς καφιλθεος πφηνε· διτοτο, καὶ ὁ θνατος φθη νπαυσις, καπρς ληκτον, εφροσνην Ἰὼβ μετβηκας.

Θεοτοκον

Δεμεθα, ὑπρ τν οκετν σου λχευτε, Θεοτκε, τν κ σοσαρκωθντα κτευε, ὅτι σκαμνην, προστασαν μν πιστμεθα.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐβησε, προτυπν τν ταφν τν τριμερον, ὁ Προφτης, Ἰωνς ν τκτει δεμενος· κ φθορς με ῥῦσαι, ἸησοΒασιλετν δυνμεων».

 

Κοντκιον χος πλ. δ'

ς παρχς τς φσεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ ή χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ς ληθς καδκαιος, θεοσεβς καὶ ἄμεμπτος, ἡγιασμνος τε φθης παννδοξε, Θεοθερπον γνσιε, καὶ ἐδδαξας κσμον, ἐν τσκαρτερίᾳ Ἰὼβ πολαθλε· θεν πντες τιμντες, ὑμνομν σου τμνημσυνον.

Οκος

τν λων Θες τε καΚριος, σν Υἱῷ βασιλεων καΠνεματι, ἐν μιτΘετητι λαμψε, καπιστος εσεβες πειργσατο, ὁ ατς κατν Ἰὼβ μαρτρησεν, ἡ γλσσα ἡ ἄκακος, ἄκακον, θεοσεβτε καδκαιον, πντων τν κακν πεχμενον· Διτοτσε Ἰώβ, ἐν ψαλμδαις τιμντες παντες, ὑμνομν σου τμνημσυνον.

 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

ΤΣΤ' τοατομηνς, Μνμη τοῦ Ἁγου καδικαου καπολυθλου Προφτου Ἰώβ.

Στχοι

Εκαθανν, ἄληστος νδρεας πτρα,

Καπς Ἰὼβ κρψει σε τλθης πτρᾳ;

κτῃ Ἰὼβ πολτλαν θαντου τλος μφεκλυψε.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ὁσου καθεοφρου πατρς μν Σεραφεμ, ἐν τῷ ὄρει τοΔομποῦ ἀσκσαντος.

Στχοι

Λιπν Σεραφεμ τν κτω κατος νω,

Φλογοφροις σνεστι Σεραφεμ χρον.

λατ' ἄημα νθεν Σεραφεμ ορανων ς πλον.

 

Τατῇ ἡμροἱ ὅσιοι Μμας, Παχμιος καὶ Ἰαρων ν ερντελειονται.

 

Ὁ ἅγιος μρτυς Δημητρων τοξευμενος τελειοται.

 

Οἱ ἅγιοι μρτυρες Δναξ, Μσιρος καΘερινς ξφει τελειονται.

 

Ὁ ἅγιος μρτυς Δοντος τοξευμενος τελειοται.

 

Ὁ ἅγιος μρτυς Βρβαρος ξφει τελειοται.

 

Τελεται δτν ερημνων γων σναξις ν τΜαρτυρείῳ ατν τῷ ὄντι ν τΔευτρῳ.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

δζ'

διασσας ν πυρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νομμων γευστος πν, ἀλλπροφητν τε κανμου, φρων τπλρωμα Ἰώβ, δι' ἀγπης Θεεηρστησας, μελδν· περμνητε, ὁ Θες τν Πατρων ελογητς εἶ.

 

Μθησαυρσας πγς, ἀλλ' ἐν ορανος τν λπδα, ὡς χον λελγισαι χρυσν, τΘεῷ ἐκβον γαλλμενος· περμνητε Κριε, ὁ Θες τν Πατρων ελογητς εἶ.

 

λκει σε πασας πονηρῷ. κατν παρχντων γυμνσας, ὁ τν δικαων δυσμενς, τς ψυχς σου τν τνον οκ καμψε, μελδν δὲ ἐκραγαζες· Θες τν Πατρων ελογητς εἶ.

Τριαδικν

Λγον καΠνεμα κ Πατρς, μαν τρισυπστατον φσιν, θεολογοντες εσεβς, οθεφρονες πστει βοσωμεν· περμνητε Κριε, ὁ Θες τν Πατρων ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

Τν λοχετως ν γαστρί, καὶ ὑπερφυς δεξαμνην, τν ναλλοωτον Θεν, εσπλαγχνίᾳ βροτος μιλσαντα, εσεβς νυμνομεν σε, ὡς μητρα τοῦ Ὑψστου ες τος αἰῶνας.

 

δη'

Τν ν μορφγγλου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πανηγυρζει πς ορταζντων, ἐν ψστοις χορς, τθεσπεσίῳ συμμλπων Ἰώβ· δικαὶ ἀνακρζων· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

διπλασασσοι τος στεφνους, ἐπγς καορανοῦ, ὁ ἀθλοθτης, θεφρον Ἰώβ· δικραυγζεις· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Ἰάματα ψυχν τε κασωμτων, οἱ ἰχρες τς σαρκς Μακριε βρουσι τος μελδοσιν· ερες ελογετε, λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

 

Νσος γεα, πλοτος καπενα, ἐναμβρνονται τβιοτσου Μακριε· λαμπρς φανες γρ, διπντων κραυγζεις· Λας περυψοτε, Χριστν ες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Τν πορρτλγσυλλαβοσαν, κατεκοσαν τν χαρν τοκουμνῃ, Χριστν τν Θεν, ὑμνετε παδες, Ἱερες ελογετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τν ν μορφῇ Ἀγγλου ραθντα, ἐν καμνπυρς τος μνολγοις, Χριστν τν Θεν, ὑμνετε παδες, Ἱερες ελογετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας».

 

δθ'

Εα μν ττς παρακος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ἰὼβ μν ττς πομονς λαμπρτητι, ἐπαξως στεφνωται, σδπενθες κασκυθρωπζεις, οφρων τοΔικαου τν στφανον· διακενς γρ λπσας σχνθης Σατν, μνε Δικαων δυσμενστατε.

 

ς θμις νθρπκατιδεν τν δξαν σου, κατοπτεσας τν θατον, φβκραθες καελαβείᾳ, ἐβησεν Ἰὼβ λαν ντρομος· Σποδς πρχω καγῆ, σδΚριος· θεν σε πντες μεγαλνομεν.

 

Ββλος σε ξως τς ζως δξατο, καταμεα πουρνια, στον ς ριμον χθντα, καπλρη μερν τν τοΠνεματος, Ἰὼβ θερπον Κυρου μακριε· θεν οπντες μακαρζομεν.

Θεοτοκον

Σοφας χωρον πρ νον τς κρεττονος, ἀνεδεχθης Κρη μωμε, ἔμψυχος θρνος τε καπλη· διὸ ὡς βασιλδα γπησαν, παρθνοι σε Παρθνε πσω σου, ἀπενεχθεσαι τς θεπαιδος.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Εα μν ττς παρακος νοσματι, τν κατραν εσκσατο, σδΠαρθνε Θεοτκε, ττς κυοφορας βλαστματι, τκσμτν ελογαν ξνθησας· θεν σε πντες μεγαλνομεν».

 

ξαποστειλαριον τς ορτς.

 

Καὶ ἡ λοιπὴ Ἀκολουθα ς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.