ΤΙΓ' 'ΕΩΣ ΙΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ

 

ΤΚυριακτν γων Πατρων τς Δ' Οκουμενικς Συνδου, τν ν Χαλκηδνι συνελθντων.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

συνθης Στιχολογα. Ες δτό, Κριε κκραξα, ἱστμεν Στχους ι' καψλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστσιμα τς κτωχου γ' καὶ Ἀνατολικγ' κατν γων Πατρων τπαρντα δ' προσμοια.

χος πλ. β'

λην ποθμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν περγραπτον, καὶ ἀνερμνευτον Λγον, σρκα χρηματσαντα, δι' ἡμς φιλνθρωπε νεκρυξε, τσεπτν σστημα, τν σοφν Πατρων, Θεν τλειον καὶ ἄνθρωπον, διπλον τας φσεσι, κατας νεργεαις πρχοντα, διπλον κατας θελσεσιν, ἕνα τν ατν καθ' ὑπστασιν· θεν σν Πατρτε, καΠνεματι γινσκοντες Θεν, ἕνα πιστς προσκυνομν σε, τοτους μακαρζοντες.

 

Πρρον τε καΣργιον, κατν νριον μα, ΕτυχΔισκορον, καδεινν Νεστριον κατεστρψατε, τν κρημνν νδοξοι, τΧριστοπομνιον, ἑκατρων διασσαντες, διπλον τας φσεσιν, ἵνα τν Χριστν καθ' ὑπστασιν, λαμπρς νακηρξαντες, μναις νεργεαις δεικνμενον· ν καπροσκυνοντες, ὡς νθρωπον, κατλειον Θεν, σν τΠατρκατΠνεματι, νν μς δοξζομεν.

 

κτιστον κρυξαν, οθεοφροι συμφνως, τν θεαν νργειαν, κατν θεαν θλησιν τοπτωχεσαντος, τν μν νθρωπον, τσαρκνεμαντες, τκτιστν τς νεργεας τε, κατς θελσεως, φσεως φυγντες τν σγχυσιν, ἐμφρνως ομακριοι, ὑποστατικν τε διαρεσιν, ος ν τησοις, τιμντες οπιστοτας ορτας, Χριστν συμφνως δοξζομεν, τν ατος δοξσαντα.

 

Τριδα τν κτιστον, οθεοφροι Πατρες, Θεν να Κριον, ὁμοφρνως σμερον νεκρυξαν, τὸ ἁπλον πασι, τς μις φσεως, καταλλλως ποδεξαντες, κοινθελματι, κατς νεργεας πλτητι, ἄναρχον τελετητον, τοτον διπντων γνωρσαντες· θεν νυμνομεν, ατος ς ποστλων μιμητς, κατὸ ἐκενων διδξαντας, πντας Εαγγλιον.

Δξα... Ἦχος πλ. β'

Τς μυστικς σμερον τοΠνεματος σλπιγγας, τος θεοφρους Πατρας νευφημσωμεν, τος μελδσαντας ν μστς κκλησας, μλος ναρμνιον θεολογας, Τριδα μαν παρλλακτον, οσαν τε καΘετητα, τος καθαιρτας τς πλνης, καὶ ὀρθοδξων προμχους, τος πρεσβεοντας πντοτε Κυρίῳ, ἐλεηθναι τς ψυχς μν.

 

Κανν... Θεοτοκον

Τα' τοῦ Ἤχου

 

Εσοδος, τΠροκεμενον τς μρας κατὰ Ἀναγνσματα.

Γενσεως τὸ Ἀνγνωσμα

(Κεφ. 14, 14-20)

κοσας βραμ, ὅτι χμαλτευται Λτ ὁ ἀδελφιδος ατοῦ, ἠρθμησε τος δους οκογενες ατοῦ, τριακοσους δκα καὶ ὀκτώ, κακατεδωξεν πσω ατν ως Δν, καὶ ἐππεσεν π' ατος τν νκτα ατς, καοΠαδες ατομτ' ατοκαὶ ἐπταξεν ατος κακατεδωξεν ατος ως Χοβλ, ἣ ἐστιν ν ριστερ Δαμασκοῦ. Καὶ ἀπστρεψε πσαν τν ππον Σοδμων, καΛτ τν δελφιδον ατοῦ ἀπστρεψε, καπντα τὰ ὑπρχοντα ατοῦ, κατς γυνακας, κατν λαν. Ἐξλθε δβασιλες Σοδμων ες συνντησιν ατῷ ὁ μεττὸ ὑποστρψαι ατν πτς κοπς τοΧοδολλογμορ κατν βασιλων τν μτ' ατοῦ, ες τν κοιλδα τοΣαβ· τοτο ν πεδον Βασιλως, καΜελχισεδκ, βασιλες Σαλμ, ἐξνεγκεν ρτους καονον, ἦν δὲ Ἱερες τοΘεοτοῦ Ὑψστου, καελγησε τν βραμ, καεπεν· Ελογημνος βραμ τΘετῷ Ὑψστῳ, ὃς κτισε τν ορανν κατν γν. Καελογητς Θες ὁ Ὕψιστος, ὃς παρδωκε τος χθρος σου ποχειρους σοι.

Δευτερονομου τὸ Ἀνγνωσμα

(Κεφ. 1, 8-11, 15-17)

Επε Μωσς πρς τος υος, Ἰσραλ· δετε, παρδωκα νπιον μν τν γν, εσελθντες κληρονομσατε τν γν, ἣν μοσε Κριος τος πατρσιν μν, τῷ Ἀβραμ κατῷ Ἰσακ κατῷ Ἰακβ, δοναι ατος κατσπρματι ατν μετ' ατος. Καεπον πρς μς ν τκαιρῷ ἐκενῳ, λγων· οδυνσομαι μνος φρειν μς. Κριος Θες μν πλθυνεν μς, καὶ ἰδοὺ ἐστε σμερον σετὰ ἄστρα τοορανοτπλθει. Κριος Θες τν Πατρων μν προσθεη μν, ὡς στχιλιοπλασως, καελογσαι μς, καθτι λλησεν μν. Καὶ ἔλαβον ξ μν νδρας σοφος, καὶ ἐπιστμονας, κασυνετος, κακατστησα ατος γεσθαι φ' ἡμν, χιλιρχους καὶ ἑκατοντρχους, καπεντηκοντρχους, καδεκρχους, καγραμματοεισαγωγες τος κριτας μν. Καὶ ἐνετειλμην τος κριτας μν ν τκαιρῷ ἐκενῳ, λγων· Διακοετε ναμσον τν δελφν μν, κακρνατε δικαως ναμσον νδρς καὶ ἀναμσον τοῦ ἀδελφοατοκατοπροσηλτου ατοῦ. Οκ πιγνσει πρσωπον ν κρσει, καττν μικρν κακαττν μγα κρινες, ομὴ ὑποστελπρσωπον νθρπου, ὅτι κρσις τοΘεοῦ ἐστι.

Δευτερονομου τὸ Ἀνγνωσμα

(Κεφ. 10, 14-21)

Επε Μωσς πρς τος υος σραλ· δού, Κυρου τοΘεοσου ορανς, καὶ ὁ ορανς τοορανοῦ, ἡ γκαπντα σα στν ν ατῇ. Πλν τος πατρας μν προελετο Κριος γαπν ατος, καὶ ἐξελξατο τσπρμα ατν μτ' ατος, ὑμς παρπντα τὰ ἔθνη, καττν μραν τατην. Καπεριτεμεσθε τν σκληροκαρδαν μν, κατν τρχηλον μν οσκληρυνετε τι· γρ Κριος Θες μν, οτος Θες τν Θεν, καΚριος τν Κυρων, ὁ Θες μγας, καὶ ἰσχυρς, καφοβερς, ὃστις οθαυμζει πρσωπον, οδ' ομλβδρον. Ποιν κρσιν προσηλτκαὶ ὀρφανκαχρᾳ, καὶ ἀγαπτν προσλυτον, δοναι ατῷ ἄρτον καὶ ἱμτιον. Κριον τν Θεν σου φοβηθσῃ, καατμνλατρεσεις, καπρς ατν κολληθσῃ, καὶ ἐπτῷ ὀνματι ατοῦ ὀμῇ. Ατς καχημσου, καατς Θες σου, στις ποησσοι τμεγλα κατὰ ἔνδοξα τατα, ἃ εδον οἱ ὀφθαλμοσου.

 

Ες τν Στχον, Στιχηρὰ Ἀναστσιμα.

Δξα... Ἦχος γ'

ποστολικν παραδσεων, ἀκριβες φλακες γεγνατε, Ἅγιοι Πατρες· τς γρ γας Τριδος τὸ ὁμοοσιον, ὀρθοδξως δογματσαντες, Ἀρεου τβλσφημον συνοδικς κατεβλετε. Μεθ' ὃν καΜακεδνιον πνευματομχον πελγξαντες, κατεκρνατε Νεστριον, Ετυχα καΔισκορον, Σαβλλιν τε, καΣεβρον τν κφαλον. Ὧν τς πλνης ατσασθε υσθντας μς, ἀκηλδωτον μν τν βον, διατηρεν ν τπστει δεμεθα.

Κανν... Θεοτοκον

σπρως κ θεου Πνεματος, βουλσει δέ, Πατρς, συνεληφας Υἱὸν τν τοΘεοῦ, ἐκ Πατρς μτορα πρτν αἰώνων πρχοντα, δι' ἡμς δὲ ἐκ σοῦ ἀπτορα γεγοντα, σαρκὶ ἀπεκησας, καβρφος γαλοχησας. Διμπασπρεσβεειν, τολυτρωθναι κινδνων τς ψυχς μν.

 

πολυτκιον ναστσιμον

 

Δξα... τν Πατρων

χος πλ. δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

περδεδοξασμνος εἶ, Χριστὲ ὁ Θες μν, ὁ φωστρας πγς τος Πατρας μν θεμελισας, καδι' ατν πρς τν ληθινν πστιν, πντας μς δηγσας, Πολυεσπλαγχνε δξα σοι.

Κανν... Θεοτοκον

δι' ἡμς γεννηθες κ Παρθνου, κασταρωσιν πομενας γαθέ, ὁ θανττν θνατον σκυλεσας, καὶ Ἔγερσιν δεξας ς Θες, μπαρδς ος πλασας τχειρσου, δεξον τν φιλανθρωπαν σου λεμον, δξαι τν τεκοσν σε Θεοτκον πρεσβεουσαν πρ μν κασσον Σωτρ μν, λαν πεγνωσμνον.

 

Καὶ Ἀπλυσις

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

συνθης Στιχολογα καοΚαννες.

 

Ὁ Ἀναστσιμος ες δ' τς Θεοτκου ες β' κατν γων Πατρων ες η'.

 

Οδο Καννες τν Πατρων ν πρτος χει κροστιχδα.

 

Πλνης νυμνδεξιος καθαιρτας.

 

ν δτος Θεοτοκοις,

Φιλθεος.

 

δα' χος α'

Σοῦ ἡ τροπαιοχος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πλνης καθαιρτας δεξιος, νν νυμνσαι προθμενος Δσποτα, χριν τν σν νωθεν, τν πανσθενκαλκατν νργειαν· δεξιγρ ντως, στοΠατρς τε καδναμις.

 

Λγοις Προφητν τν ἱ ερν, Εαγγελων τε νμοις πμενοι, τοΘεοτὸ ἄγνωστον, κατγνωστν σαφς μς δδαξαν, οσοφοΠατρες, τς πλνης πντας υσμενοι.

 

νωθεν χορς προφητικς, καί, Ἀποστλων θεος κατλογος, ἕνα τρισυπστατον, Θεν τρανς καπανσθενῆ ἐδδαξαν, ὃν σεπτοΠατρες, σαφς μν ξεκλυψαν.

 

Νμοις πειθαρχοντες θεϊκος, οθεοφροι Πατρες δδαξαν, κατ' οσαν γνωστον, τν ποιητν πντων χρηματζοντα, ἐνεργεαις μναις, καλς νοεσθαι τος βλπουσι.

Θεοτοκον

Φς ττριλαμπς θεουργικς, ἐν τγαστρσου χωρσασα Δσποινα, τς καρδας φτισον, ὡς γαθτν εσεβς μνοντων σε· φς γρ σκαδξα, κασωτηρα αἰώνιος.

 

Δετερος Κανν

 

χος πλ. δ'

ρματηλτην Φαρα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

τν Πατρων, εσεβς μγυρις, ἡ κροτηθεσα ποτέ, κατ' Ετυχος ντως, τν Σωτρα ρισεν, ἀδιαιρτοις φσεσιν, ἐν δυστος τοθεου Πατρς Κυρλλου διδγμασι, βανουσα σαφς καὶ ἐμμνουσα.

 

ξακοσων, ὁ ἀριθμς τρικοντα, εσεβεσττων νδρν, τν Ετυχος πλνην, καΣεβρου αρεσιν, καταβαλντες φασαν. Ἐν δυστας οσαις, Χριστν κηρττομεν, βανοντες πεσι Κυρλλου τομκαρος.

 

μκηρττων, ἐν δυστας φσεσι, καὶ ἐνεργεαις Χριστν, τν τοΠατρς Λγον, σχοη τὸ ἀνθεμα· γρ τετρτη Σνοδος, τν γων Πατρων, ἐμφρνως οτως θσπισε. Πντες ον ατος μακαρσωμεν.

Θεοτοκον

Δεδοξασμνα, περσολελληνται, ἐν γενεας γενεν, ἡ τν Θεν Λγον, ἐν γαστρχωρσασα, ἁγνδδιαμενασα, Θεοτκε Μαρα· δισε πντες γεραρομεν, τν μετΘεν προστασαν μν.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

νοξω τστομα μου, καπληρωθσεται Πνεματος, καλγον ρεξομαι, τΒασιλδι Μητρί, καὶ ὀφθσομαι, φαιδρς πανηγυρζων, καὶ ᾄσω γηθμενος, τατης τθαματα.

 

δγ'

μνος εδς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πρτη πηγτν γαθν, ἡ χρις τοΠνεματος, ὡς ποταμος μς νεστμωσε, τν πλνην νδοξοι κατασροντας, καπιστος ποτζοντας, εσεβεας νματα, Προφητν ποστλων τκρυγμα.

 

Σργιον καΠρρον τος δεινος, προσττας τς αρσεως, Παλον καΠτρον κατν Θεδωρον, γενναως μα Σοφοκαθελετε, τν σεπτν στηρξαντες, Ἐκκλησαν νδοξοι, Ἀποστλων Πατρων τος δγμασιν.

 

νρχου Θετητος τρανς, ἐνργειαν συνναρχον, οθεοφροι νακηρξαντες, κτιστν δδαξαν τν νργειαν, τοκτιστοπροσλμματος, ἐν διπλόῃ φσεων, Υἱόν να Χριστν καταγγελαντες.

Θεοτοκον

δεν οποθοντες τς αγς, τς χριτος τοΠνεματος, κατν νσπερον θεαν λλαμψιν, πηγπροσδρμωμεν ττς χριτος, τμητρτοκτσαντος· ν ατγρ παντα τος πιστος χορηγεται τβλτιστα.

 

τερος

 

στερεσας κατ' ἀρχς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οτς Σεβρου ναιδς ναβρυνμενοι λγοις, τος οθανατηφρου μπλοις, καταισχνθητε εί, ἀποχωροντες παντες, τς κκλησας σπερ λκοι κακνες ρπκτορες.

 

Οθιασται καπιστοί, τν παντουργν καΣωτρα, ἐν δυσν διαιρτοις οσαις, καθελσεσι διττας, καὶ ἐνεργεαις σβομεν, τν τοΣεβρου πλνην· θεν ες τλος τροπομεθα.

 

Δετε Σεβρου Ετυχος, καὶ Ἰακβου τν πλνην, Θεοδρου Διοσκρου σν τοτοις, ἀποθμεθα τρανς, τν δτετρτην Σνοδον, τν εσεβν Πατρων, μλψωμεν θεοις ν σμασι.

Θεοτοκον

Τν Χερουβμ καΣεραφμ, ἐδεχθης ψηλοτρα, Θεοτκε· σγρ μνη δξω, τν χρητον Θεν, ἐν σγαστρὶ ἀμλυντε· διπιστοσε πντες, ὕμνοις γνμακαρζομεν.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τος σος μνολγους Θεοτκε, ὡς ζσα καὶ ἄφθονος πηγή, θασον συγκροτσαντας, πνευματικν στερωσον, καὶ ἐν τθείᾳ δξσου, στεφνων δξης ξωσον.

 

Κθισμα χος δ'

Ταχπροκατλαβε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Φωστρες πρλαμπροι, τς ληθεας Χριστοῦ, τκσμῳ ἐδεχθητε, ἐπτς γς ληθς, Πατρες μακριοι, τξαντες τς αρσεις, τν δυσφμων γλωσσλγων, σβσαντες τς φλογδεις, τν βλασφμων συγχσεις· διὸ ὡς ερρχαι Χριστοῦ, πρεσβεσατε σωθναι μς.

Θεοτοκον

Ταχδξαι Δσποινα, τς κεσας μν, κατατας προσγαγε, τσΥἱῷ καΘεῷ, Κυρα πανμωμε· λσον τς περιστσεις, τν ες σπροστρεχντων, πρϋνον μηχανς τε, κακατβαλε θρσος, τν πλιζομνων θων καττν δολων σου.

 

δδ'

ρος σε τχριτι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νμους τος τοΠνεματος, μελτην ποιομενοι, τος πρακτικος νμους Σοφοί, καταπεμφθντας πρς μς, ἐκ Ῥώμης δξασθε, καὶ ἀναπτξαντες φωτττοΠνεματος, τν κκλησαν καλς στηρξατε.

 

μνοις καταστψωμεν, τν θεαν μγυριν θεοφρων οπιστο· τν, τν σαρκωθντα Λγον γρ, Θεν τε καὶ ἄνθρωπον, τας νεργεαις μα κατος θελμασι, τος καταλλλοις μν νεκρυξαν.

 

Μγιστα φυσμενον, Ὁνριον πνσοφοι, ἐπτθρνκαὶ ἀρχῇ, Ῥώμης ποττς παλαις, καλς κατεστρψατε, καμεττλος τοτον ποκηρξαντες, ὡς τς ρχς κατοθρνου νξιον.

Θεοτοκον

Λγον νυπστατον, Παρθνε γεννσασα, Θεοκαφς ληθινν, τος φθαλμος μου τς ψυχς, δινοιξον δομαι, κατς κεθεν αγλης μτοχον ποησον· σγρ μεστις ατοτε καπρτανις.

 

τερος

 

Σμου ΧριστΚριος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Φρσον μν, ἄφρον Σεβρε καμταιε, μαν φσιν, σνθετον τν ναρχον, φς τοΠατρς Λγον καΥἱόν· εγρ οτως εποις, καὶ ἄλλην φσιν σμανας· σρξ γρ καὶ ὁ Λγος, οχμα οσα, ἀλλδο πρχουσιν θλιε.

 

Μαν επν, φσιν τοΛγου πγαγε, σαρκωθεσαν, φσιν νθρωπτητος, ἄνευ τροπς, ὅλως καφυρμοῦ, ὁ Ἀλεξανδρων, διδσκαλς τε καπρεδρος, τρανς τς δο φσεις, καθελσεις διδσκων, τος φρονεν ρθοδξως θλοντας.

 

Δο Χριστοῦ, ἅπαντες φσεις κηρττομεν, ἀσυγχτως, πσαν τν δυσσβειαν, τοΕτυχος, ἄρδην οπιστοί, κατοΔιοσκρου, τοῦ ἄφρονος στηλιτεοντες, ἑπμενοι τῷ ὅρῳ, τν γων Πατρων, καΚυρλλου τοθεου τος πεσι.

Θεοτοκον

Χερουβικν, ὄχημα σΘεομτορ γνή, σχωρον, σκαὶ ἐνδιατημα, τοπατρικοῦ, Λγου καΘεοῦ, τοῦ ἐκ σν χρντων, λαγνων σρκα φορσαντος· διδιττας οσαις, τν κ σοσαρκωθντα, προσκυνοντες παστως δοξζομεν.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν νεξιχναστον θεαν βουλν, τς κ τς Παρθνου σαρκσεως, σοτοῦ Ὑψστου, ὁ Προφτης, Ἀββακομ, κατανον κραγαζε· Δξα τδυνμει σου Κριε.

 

δε'

φωτσας τῇ ἐλλμψει ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νομοθτας θεοφροι Χριστς μς δειξεν, ὁδηγοντας ς Μωσς, Ἰσραλ νον ριστα, Φαρατν χθιστον, βυθδειντς πωλεας, ὥσπερ κενος ποντσαντας.

 

ς καλλστη καλαμπρτν Πατρων Σνοδος· τν πλον γρ, Ἰησον κμαθοσα κασνθετον, ὡς Θεν καὶ ἄνθρωπον, διπλς ατοτς νεργεας, πσι κηρττει τος πρασι.

 

Δρον θεον τς κ Ῥώμης γραφς λογισμενοι, ἐπ' ἐκεναις εσεβεας τν πργον στριξαν, οσοφοΔιδσκαλοι, διττς Χριστοτς νεργεας, ὡς κατς φσεις κηρξαντες.

 

ξηλγχθη Παλος Πτρος μοκαΘεδωρος, σν τΠρρκαΣεργίῳ, Ὁνριος σγχυσιν τοΧριστοτν φσεων, τς νεργεας τσυγχσει, κατασκευζοντες ασχιστα.

Θεοτοκον

λη Κρη φωτισμς σὺ ὑπρχεις καὶ ἔλλαμψις, τοῦ ἀδτου φωτισμοχρηματσασα τμενος· διτοτο δομαι, φωττσΘεογενντορ, ψυχς τς κρας μου φτισον.

 

τερος

 

να τμε πσω ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σεβρε τς φσεις, τοΧριστομσυγχέῃς δεινς παρνομε· ογρ θιασται, καπαμμκαρες πντες Διδσκαλοι, ἐν δυσν οσαις, καὶ ἐν νΧριστν προσπῳ, καταγγελαντες πσιν ξθεντο.

 

Προσελβετο φσιν, τν τς νθρωπτητος σαφς ὁ ἄναρχος, τοΠατρς Λγος, ὡς φιλνθρωπος, θλων οκτραι μς, τος πολωλτας· θεν ατν νακηρττω, ἐν οσαις δυσκαθελμασι.

 

Τν Σεβρον καθελεν, ἡ τετρτη Σνοδος κατν Δισκορον, Χριστν βλασφημοντας, βεβαιοσα τν τμον τοΛοντος, τοΠροδρου Ῥώμης, πνυ καλς τς δο φσεις, τοΣωτρος τμτως ρζοντα.

Θεοτοκον

Μητρικν παρρησαν, τν πρς τν Υἱόν σου κεκτημνη Πναγνε, συγγενος προνοας, τς μν μπαρδς δεμεθα, ὅτι σκαμνην, Χριστιανοπρς τν Δεσπτην, ἱλασμν εμενπροβαλλμεθα.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ξστη τσμπαντα, ἐπτθείᾳ δξσου· σγρ πειργαμε Παρθνε, ἔσχες ν μτρᾳ, τν ππντων Θεν, καττοκας χρονον Υἱόν, πσι τος μνοσσε, σωτηραν βραβεοντα.

 

δς'

Σπλγχνων ωνν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Ξνην κακαινν, σγχυσιν τν φσεων, Χριστοτδεινν ντως συνδριον, ἐξηρεξαντο, τς διττς νεργεας συγχαντες, ες νργειαν τν μαν καὶ ἀλλκοτον, ἥνπερ ρθοδξων πλρωμα, ἱερν περιβλων πλασεν.

 

να τν δεινν, ἐκφγΝεστριον, δυδα υἱῶν κακς εσγοντα, τσυνδριον, ττς πλνης κ βθρου ες βραθρον, ἐξωλσθησε θελσεων καφσεων, μτην δογματζον σγχυσιν, ἀλλθεοις Πατρσι διλεγκται.

 

νπερ τΠατρί, Υἱὸν μοοσιον, Πατρες τπρν τρανς κρυξαν, σν τΠνεματι, Διδασκλων νθων σλλογος, ἐνεργεαις θεϊκας πντας δδαξαν, μαν φυσικν γνωρσαντες, τν νργειαν μα καθλησιν.

 

ποστατικν, φρονοντες τν θλησιν, εσγον κακς σν τας θελσεσι, κατπρσωπα, τν θελντων τς πλνης οπρμαχοι, οσπερ κλλιστα Πατρες ξελγξαντες, φσει συμφυδιδσκουσι, τν κατλληλον τατης νργειαν.

Θεοτοκον

Θρα θεϊκς, ἀκτνος σΔσποινα, πηγτε φωτς, ἀδτου γγονας· τγρ πλρωμα, τς Θετητος παν σκνωσεν, ἀπορρτως ν τμτρσου πανμωμε, οπερ φυσικν νργειαν, κατν αγλην βραβεεις τος χρζουσιν.

 

τερος

 

λσθητμοι Σωτρ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Αδο πιστολαί, Κυρλλου απρς τν Σοκενσον, ἀποσταλεσαι ποτέ, Ἑῴας τν πρεδρον, ἐλγχουσιν πασαν, τν Σεβρου πλνην, εσεβς Χριστν κηρττουσαι.

 

Κριλλος τν Χριστν, κηρττει ν δο φσεσι, καὶ ἐνεργεαις διττας, Σεβρου τν αρεσιν, τοῦ ἄνου τρεπμενος· διπντες τοτου, τος διδγμασιν μμνομεν.

Θεοτοκον

Παρθνον σε καὶ ἁγνν, Θεογενντορα νδοξον, Μαρα οεσεβες, κυρως κηρττομεν, ἐμφρττοντες δσφημον Νεστορου στμα, Διοσκρου τε κακνοιαν.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν θεαν τατην καπντιμον, τελοντες ορτν οθεφρονες, τς Θεομτορος, δετε τς χερας κροτσωμεν, τν ξ ατς τεχθντα Θεν δοξζοντες.

 

Κοντκιον χος πλ. δ'

Ατμελον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τν ποστλων τκρυγμα, κατν Πατρων τδγματα, τῇ Ἐκκλησίᾳ μαν τν πστιν κρτυνεν· καχιτνα φοροσα τς ληθεας, τν φαντν κ τς νω θεολογας, ὀρθοτομεκαδοξζει, τς εσεβεας τμγα Μυστριον.

Οκος

ν ψηλκηργματι τς τοΘεοῦ Ἐκκλησας κοσωμεν βοσης, ὁ διψν ρχσθω πρς με καπιντω, ὁ κρατρ, ὃν φρω, κρατρ στι τς σοφας. Τοτο τπμα ληθεας λγκεκρακα, ὕδωρ οπροχω ντιλογας, ἀλλ' ὁμολογας, ἧς πνων νν σραλ, Θεν ρφθεγγμενον. Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι ατς γεμι, καοκ λλοωμαι. ἘγΘες πρτος, ἐγκαμεττατα, καπλν μου λλος οκ στιν λως. Ἐντεθεν ομετχοντες πλησθσονται, καανσουσι τς εσεβεας τμγα μυστριον.

 

Συναξριον

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμην πιτελομεν τν γων ξακοσων τρικοντα θεοφρων Πατρων τς ν Χαλκηδνι γας καΟκουμενικς τετρτης Συνδου.

Στχοι

Πλου νοητοῦ ἀστρες σελασφροι,

κτσιν μν φωτσατμοι φρνας.

 

Τας τν γων Πατρων πρεσβεαις, ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἀμν.

 

δζ'

Σνοητν Θεοτκε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Στν Υἱόν, τοΘεοκαὶ ἄνθρωπον, κατανοσαντες χοροί, θεολγων Δσποτα πρν, κσμσε κρυξαν, διπλον τας θελσεσι, καὶ ἐνεργεαις φιλνθρωπε, σοτδιπλον κατρων, τν φσεων πιστομενοι.

 

Κσμος λαμπρς, Ἐκκλησας φθητε· τν ποστλων γρ καλς, ἐκδεξμενοι τος θεσμος, πντας διδξατε, λγον τν τς πστεως, τριαδικν να Κριον, δημιουργν νεργν, θελητικν παντοδναμον.

 

κτιστον φς, καζων θνατον, κατανοσαντες Θεν, ὑπρ τατα τοτον καλς, πσιν κηρξατε, φσεως καττερα, τφυσικὰ ἰδιματα, τσυμφυῆ ἐγνωκτες μοκαὶ ἀδιαρετα.

 

Θεου φωτς, ἀστραπς ξπεμψεν, ὑμς ες κσμον Χριστς, τος τς πλνης δημιουργος, ἄρδην καταφλγοντας, πσαν δφωτζοντας, τν κκλησαν μακριον, τν ανετν νυμνοντας, Θεν καπαντοδναμον.

Θεοτοκον

λαμψε φς, ὁ Χριστς νσπερον, ἐκ σς νηδος προελθν, κατν κσμον σωσε πρν, ὁ ὑπερυψομενος, ὄνπερ καθικτευε, Θεογενντορ φωτσαι μου, τς σκοτισθεσης καρδας, τνοομενα μματα.

 

τερος

 

Θεοσυγκατβασιν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Δυσμν ν φσεσι, καὶ ἐνεργεαις μολογοντες Χριστν, ἀσυγχτως τρπτως, τν τοΣεβρου πλνην τροπομεθα· θεν τπθος προσλψει ποσαντι σαρκς, βομεν ατ· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

να πιστμεθα, τν πξλου καὶ ἐν τος κλποις Πατρς, ὡς Θεν ν ψστοις, καὶ ἐν μνημείῳ ὡς συνημμνον σαρκί, ᾧ μελδομεν, συμφνως κραυγζοντες· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

 

ρεου τν κνωσιν, κατατομν τε τοσμικροθου, πιστοτν συναρεσιν αθις, τοΣαβελλου, τν τς Τριδος χθρν μεμισηκτες, Τριδι κραυγζομεν· Ελογητς Θες τν Πατρων μν.

Τριαδικν

πντων μν Κριον, ἑνς δμνου μονογενος Υοῦ, ὀρθοδξως Πατρα, θεολογοντς σε καταγγλλομεν, καὶ ἓν εδτες, σοῦ ἐκπορευμενον, Πνεμα εθς συμφυς, κασυναδιον.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Οκ λτρευσαν τκτσει οθεφρονες, παρτν κτσαντα, ἀλλπυρς πειλν· νδρεως πατσαντες, χαροντες ψαλλον· περμνητε, ὁ τν Πατρων Κριος, καΘες ελογητς εἶ.

 

δη'

ν καμνΠαδες σραλ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ποστλων τε καΠροφητν, ὡς ξ ρμητηρου, Πατρες κεκινημνοι, τς νθου διδαχς, ἐκρυξαν λγοντες· Ες πρχει Κριος πντων, Χριστς ν ποστσει, διπλος τς φσεις, ὁμοκαὶ ἐνεργεας.

 

να πλνην πσαν ναιδῆ, καλς καβλασφημαν, Πατρες τς κκλησας, ἐξορσωσιν μοῦ, ἐνργειαν θλησιν οσιδη, ἄκτιστον φρειν τν Κριον νεπον, τν κτιστν δπλιν, ὡς νθρωπον καΚτστην.

 

Ῥῆμα θεον σχντες ν χερσί, Πατρες σπερ ξφος, ἐχθρος τος τς εσεβεας κατεπλξατε καλς, ἐνργειαν θλησιν τοΣωτρος, πντα τε τοτου τφυσικπροσφρως, διπλπροσειπντες, καθπερ κατς φσεις.

Θεοτοκον

λη Κρη λη εκαλή, ὅλη φωτοειδς τε φωσφρος καθεοφρος, ὅλη μνη καλαμπρ· διμου τὰ ὄμματα τς καρδας φτισον, πνοντος Δσποινα, τν δξαν σου κατετρωμνου, τπρς κενην πθῳ.

 

τερος

 

πταπλασως κμινον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Καταισχυνσθω πρσωπα, καφιμοσθω τστματα, τν μκηρυττντων, ἐν δυστας φσεσιν, ἀτμτως τρπτως τε, καὶ ἀσυγχτως να Υἱόν· ογρ εσεβες, πντες κοινς συμφρονομεν, κατ' ἄλλο μν καὶ ἄλλο, ἐνεργεν τε καθλειν, Χριστν ομν προσποις, κατ' ἄμφω δτς φσεις.

 

Οἱ Ἰακβου χοντες τοΚεντνου πκλησιν, ὄνομτε τοτου, ἑαυτός γγρφοντες, ἡμν ποφνατε. Εἰ ἐν τκλσει τοτου μες, ἐν τκολυμβθρᾳ, ἐβαπτσθητε πλαι· διατοπρς χριν, τοΧριστοῦ ἀποστντες, ληρετε ς κενος, σαφς ναισχυντοντες.

 

ν Χαλκηδνι Σνοδος, ἡ τετρτη Δισκορον, ΕτυχΣεβρον, τος δεινος κατβαλεν, ες τλος ξσασα, τν κανθδη πλνην ατν, τν συγχυτικν, τν οσιν τοΣωτρος, τς θεας κκλησας, τοΧριστοκαΔεσπτου, μεθ' ἧς ρθοδοξοντες, μισσωμεν δτοτους.

Τριαδικν

ΤρισσοφαΘετητα, ἑνιααν κλμπουσαν, αγλην κ μις, τρισυποσττου φσεως, Γενντορα ναρχον, ὁμοφυτε Λγον Πατρς, κασυμβασιλεον, ὁμοοσιον Πνεμα· οπαδες ελογετε, ἱερες νυμνετε, λας περυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Παδας εαγες ν τκαμνω, ὁ τκος τς Θεοτκου διεσσατο, ττε μν τυπομενος, νν δὲ ἐνεργομενος, τν οκουμνην πασαν, ἀγερει ψλλουσαν· Τν Κριον μνετε τὰ ἔργα, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ'

Τπον τς γνς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

χοντες Χριστν μακριοι ν αυτος, τθεα πλαι λαλσαντα, κανν καθαρς, τκαθαρσυναπτμενοι, τν ατοῦ Ἐκκλησαν στηρξατε, ἣν πνοις καὶ ἱδρσι, μεγστοις ντως συνεστσατε.

 

Τπος κακανν γεγνατε, τῇ Ἐκκλησίᾳ πσΘεοΤρισλβιοι, σρκωσιν Χριστοῦ, θεολογεν κδιδξαντες, τς κτστου μις τε Θετητος, τν νν τε γλωσσαλγαν, προφητικς ποκρουσμενοι.

 

παν δυσσεβεας πρβλημα, προφητικς Πατρες καλς λσατε, τν διαφορν, τς νεργεας διδξαντες, φυσικν διαρετον κτιστον, ἀξως προσειπντες, καπαντουργν καπαντοδναμον.

 

Στμα τοΘεογενμενοι, τας νεργεαις μναις κατας κλμψεσι, μεθεκτν ατν, ὡς γαθν κηρξατε, τν τφσει πρσιτον γιοι· θεν μς ξως, ὡς εεργτας μακαρζομεν.

Θεοτοκον

Σμοι τς δς πανμνητε, κακορωνς χρυσκαθεον συμπρασμα· νπερ τς φυγς, ἐπανελθν νν νθηκα, τΥἱῷ σου σεμνεχαριστριον, τν μνον σοι συνγων, ὡς τν καλν ατα Πναγνε.

 

τερος

 

ξστη πτοτῳ ὁ ορανς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Διλθεν Σεβρος τν τοΧριστοῦ, εαγῆ Ἐκκλησαν δλιος, κατν ποινν, ψφτν Πατρων τν εσεβν, της βλασφημας νεκα, κατς στωμυλας τς αυτοῦ, ἐδξατο δικαως, καὶ ἔρριπται συλλγου, τν Διδασκλων κατκριτος.

 

Τς φσεις τσυγχεις τς τοΧριστοῦ, καφυρμν ντεισγεις κασγκρασιν, ττοΣταυροῦ, πθος προσαρμττων κατν ταφν, τῇ ἀπαθεΘετητι, τομονογενος Λγου τοΘεοῦ, ὦ δελαιε Σεβρε; διπερ τν μεγστην, σοβλασφημαν βδελυττμεθα.

Θεοτοκον

φρν καθρσος μα τν δυσμενν, ὁ τεχθες κ Παρθνου κατβαλε, κατς βουλς, τν κακοδοξοντων Δημιουργέ, τν δπιστν τσστημα, στριξον κρδαντον ς Θες, τκρας νυψσας, καπστει κραταισας, ἵνα σε πντες μεγαλνωμεν.

Καταβασα ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πας γηγενς, σκιρττω τπνεματι λαμπαδουχομενος, πανηγυριζτω δέ, ἀΰλων Νων φσις γεραρουσα, τν ερν πανγυριν, τς Θεομτορος, καβοτω· Χαροις παμμακριστε, Θεοτκε γνὴ ἀειπρθενε.

 

ξαποστειλριον, τὸ Ἀναστσιμον

Εθ' οτω τν γων Πατρων

Γυνακες κουτσθητε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Πατρων θεων σμερον, τν μνμην ορτζοντες, τας παρακλσεσι τοτων, δεμεθα Πανοικτρμον. Πσης βλβης αρσεων, ῥῦσαι λαν σου Κριε, καπντας καταξωσον, Πατρα Λγον δοξζειν, κατΠανγιον Πνεμα.

Θεοτοκον

ν δο τας θελσεσι, καφσεσι Πανμωμε, μιδτῇ ὑποστσει, τκτεις Θεν πορρτως, τν δι' ἡμς πτωχεσαντα, μχρι Σταυροθελματι, καὶ ἡμν χαρισμενον, τν τς Θετητος πλοτον, τῇ ἐκ νεκρν ναστσει.

 

Ες τος Ανους, ἱστμεν Στχ. η' καψλλομεν Στιχηρὰ Ἀναστσιμα δ' καὶ Ἀνατολικν ν, κατν γων Πατρων τπαρντα γ' Προσμοια.

χος πλ. β'

λην ποθμενοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λην συγκροτσαντες, τν τς ψυχς πιστμην, κατθείῳ Πνεματι, συνδιασκεψμενοι τμακριον, κασεπτν σμβολον, οσεπτοΠατρες, θεογρφως διεχραξαν, ἐν σαφστατα, τΓεγεννηκτι συνναρχον, τν Λγον κδιδσκουσι, καπαναληθς μοοσιον, τας τν ποστλων, ἑπμενοι προδλως διδαχας, οεκλεες καπανλβιοι, ὄντως καθεφρονες.

 

Στχ. Ελογητς εΚριε Θες τν Πατρων μν.

 

λην εσδεξμενοι, τν νοητν λαμπηδνα, τοῦ Ἁγου Πνεματος, τὸ ὑπερφυστατον χρησμολγημα, τβραχὺ ῥήματι, καπολσυνσει, θεοπνεστως πεφθγξαντο, ὡς χριστοκρυκες, εαγγελικν προϊστμενοι, δογμτων οΜακριοι, κατν εσεβν παραδσεων, ἄνωθεν λαβντες, τν τοτων ποκλυψιν σαφς, καφωτισθντες ξθεντο, ὅρον θεοδδακτον.

 

Στχ. Συναγγετε αττος σους ατοῦ, τος διατιθεμνους τν διαθκην ατοῦ.

 

λην συλλεξμενοι, ποιμαντικν πιστμην, καθυμν κινσαντες, νν τν δικαιτατον νδικτατα, τος βαρες λασαν, καλοιμδεις λκους, τσφενδνττοΠνεματος, ἐκσφενδονσαντες, τοτς κκλησας πληρματος, πεσντας ς πρς θνατον, καὶ ὡς νιτως νοσσαντας, οθεοι Ποιμνες, ὡς δολοι γνησιτατοι Χριστοῦ, κατοῦ ἐνθου κηργματος, μσται ερτατοι.

Δξα... Ἦχος πλ. δ'

Γεωργου Νικομηδεας

Τν γων Πατρων χορς, ἐκ τν τς οκουμνης περτων συνδραμν, Πατρς καΥοκαΠνεματος γου, μαν οσαν δογμτισε καφσιν, κατμυστριον τς θεολογας, τρανς παρδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ, ος εφημοντες ν πστει, μακαρσωμεν λγοντες· θεα παρεμβολή, θεηγροι πλται, παρατξεως Κυρου, ἀστρες πολφωτοι, τονοητοστερεματος, τς μυστικς Σιν οἱ ἀκαθαρετοι πργοι, τμυρπνοα νθη τοΠαραδεσου, τπγχρυσα στματα τοΛγου, Ἐκκλησας τκαχημα, οκουμνης γλϊσμα, ἐκτενς πρεσβεσατε, ὑπρ τν ψυχν μν.

Κανν... Θεοτοκον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

περευλογημνη πρχεις, Θεοτκε Παρθνε· διγρ τοῦ ἐκ σοσαρκωθντος, ὁ ᾍδης χμαλτισται, ὁ Ἀδμ νακκληται, ἡ κατρα νενκρωται, ἡ Εα λευθρωται, ὁ θνατος τεθαντωται, καὶ ἡμες ζωοποιθημεν· διὸ ἀνυμνοντες βομεν· Ελογητς Χριστς Θες μν, ὁ οτως εδοκσας, δξα σοι.

 

Δοξολογα Μεγλη, καὶ Ἀπλυσις

 

Ες τν Λειτουργαν

 

Ττυπικά, καοΜακαρισμοτς κτωχου, καὶ ἐκ τοΚαννος τν γων ς' ᾨδή.

 

Ὁ Ἀπστολος

Τκνον Ττε, πιστς λγος...

Ζτει κτωβρου ια'

 

Εαγγλιον κατΜατθαον

Επεν Κριος τος αυτομαθητας. Ὑμες στε τφς τοκσμου...

Ζτει Νοεμβρου ιβ'

 

Κοινωνικν

Ανετε τν Κριον κ τν ορανν, Ανετε ατν ν τος ψστοις. Ἀλληλοϊα.