Τ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΥ

 

Μνμη τοῦ ἐν γοις Πατρς μν νδρου Κρτης, τοῦ Ἱεροσολυμτου.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ψλλομεν ΣτιχηρΠροσμοια.

χος πλ. δ'

Τὶ ὑμς καλσωμεν γιοι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Τσε νν νδρα καλσωμεν, ἀσκητν, τν παθημτων μαυροντα τς ρμς, λειτουργν, ἱερουργοντα Εαγγλιον Χριστοῦ, κιθραν, μελδοσαν ττοΠνεματος, κινραν, καταθλγουσαν τσμπαντα, νον Δαυδ γνωριζμενον, τς κιβωτοπροσκιρτσαντα, τς χριτος, κατς Νας Διαθκης σοφέ.

 

Τσε νν νδρα προσεπωμεν, μιμητν τν νδρικς, ἠγωνισμνων κλεκτν, ἐπαιντην τν Μαρτρων, τν γων ψευδῆ, ἀλεπτην, ἀρετς πρς πανληψιν, ζωγρφον, τς τοβου ματαιτητος, ὑφηγητν κριβστατον, δογματιστν ληθστατον, ἱκτευε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

 

Τσε νν νδρα προσφθγξωμαι; τν γων εροσολμων, βλστημα τερπνν, τν δογμτων τν ρθν, τς εσεβεας στηριγμν, τς Κρτης, ἱερρχην ερτατον, τν κσμον, φρυκτωραις καταυγζοντα, Ἀνατολς ξορμμενον, φωτζοντα τὰ Ἑσπρια, ἱκτευε, τοσωθναι τς ψυχς μν.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

Τνι μοιθης ταλαπωρε, πρς μετνοιαν οδλως, ἀνανεουσα ψυχή, κατπρ μδειλισα τν κακν πιμονῇ; Ἀνστα, κατν μνην πρς ντληψιν, ταχεαν, ἐπικλεσαι καβησον· Τν σν Υἱὸν καΘεν γνή, μδιαλπς πρεσβεουσα, ῥυσθναμε, τν παγδων τοῦ ἀλστορος.

Σταυροθεοτοκον

ρνα ἡ ἀμνς ς ἑώρακεν, ἐπξλου πλωμνον, ἑκουσως σταυρικοῦ, ἀνεβα μητρικς, ὀδυρομνη ν κλαυθμ· Υἱέ μου, ττξνον τοτο θαμα; ὁ πσι, τν ζων νμων ς Κριος, πς θανατοσαι μακρθυμε, βροτος παρχων νστασιν; Δοξζω σου, τν πολλν Θεμου συγκατβασιν.

 

πολυτκιον χος πλ. δ'

ρθοδοξας δηγέ, εσεβεας διδσκαλε κασεμντητος, τς οκουμνης φωστρ, Ἀρχιερων θεπνευστον γκαλλπισμα, Ἀνδρα σοφέ, τας διδαχας σου πντας φτισας, λρα τοΠνεματος. Πρσβευε ΧρισττΘεῷ, σωθναι τς ψυχς μν.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

συνθης Στιχολογα, καοΚαννες τς κτωχου, κατοῦ Ἁγου παρν, οὗ ἡ Ἀκροστιχς.

 

μνοις κροτμεν νδρικος τν νδραν.

Θεοφνους.

 

δα' χος πλ. α'

ππον καὶ ἀναβτην ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

πνον πβλεφρων, ἐκτιναξμενος, σεαυτν τΔεσπτῃ, δι' ἀρετς τομασας, φαιδρν καταγγιον, θεοφντορ, Ὅσιε· θεν φθης Θεοῦ ἐνδιατημα.

 

Μλει παναρμονίῳ, τν σν κινραν κινν, τν Χριστοῦ, Ἐκκλησαν, ὑμνολογν φαδρυνας, Ἀνδρα θεσπσιε, τοῦ Ἁγου Πνεματος, ἐνηχομενος θείᾳ χριτι.

 

Νμτθεογρφῳ, σοφς πειθμενος, ττοσματος πθη, ἀσκητικς νκρωσας, τν νον δὲ ἐπτρωσας, τσφοδρσου ρωτι, ᾄδων σματα θεα Πνσοφε.

Θεοτοκον

λος πιθυμίᾳ, καὶ ἄχραντος γλυκασμς, ὁ Υἱὸς καΘες σου, τν γαθν τπλρωμα, ὑπρχει Πανμωμε, ὃν δυσπει ῥύσασθαι, τος ν πστει νν σοι προστρχοντας.

 

δγ'

πξας π' οδενς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

θνας δι' ἀρετς τν βον σου σιε, κατθείῳ πθΘεῷ ἑνομενος, ὄργανον δεχθης λογικν, πσαν τν οκουμνην, καταλαμπρνων μελδμασι, θεων θησαυρν ρυμενος.

 

Σοφας τς ορανου γγονας μπλεως· τς ψυχς γρ τστμα πλατνας σιε, πσαν εσεδξω προφανς, αγλην τν φωτοφρον, τοτρισηλου μαργματος, ὡς ερουργς ερτατος.

 

Κρατνας τς ψυχικς δυνμεις σου σιε, κασαρκς κρατσας σκσει, γγονας, ὅλος φαειντατος στρ, τρπων τν κκλησαν, τος ρθοδξοις σου διδγμασι, καὶ ἁρμονικος μελδμασι.

Θεοτοκον

υσθναι τν παθημτων αχμαλωσας με, δυσωπσε Μτηρ Θεοπανμωμε, κατς μαρτας τς ολς, πσας ξαλειφθναι τν μαρταν, ἡ τν αροντα, κσμου παραδξως κυσασα.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ὁ πξας π' οδενς, τν γν τπροστξει σου, καμετεωρσας σχτως βρθουσαν, ἐπτν σαλευτον Χριστέ, πτραν τν ντολν σου, τν κλησαν σου στερωσον, μνε γαθέ, καφιλνθρωπε».

 

Κθισμα χος πλ. δ'

Τν Σοφαν καΛγον ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Λαμπρυνθες τν καρδαν θείῳ φωτί, ἐξηρεξω δογμτων φωτοειδῆ, μακριε λγια, κατν κσμον φτισας, γεγονς δθεον, τοΠνεματος ργανον, ἡδυττοις φθγγοις, ἡδνεις κστοτε, πντων τς καρδας, ἀνυμνν τν Τριδα, Ἁγων ττγματα, καΠαρθνον τν χραντον, ὦ Ἀνδρα πανεφημε· Πρσβευε ΧρισττΘεῷ, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος ορτζουσι πθῳ, τν γαν μνμην σου.

Θεοτοκον

ς Παρθνον καμνην ν γυναιξί, σὲ ἀσπρως τεκοσαν Θεν σαρκί, πσαι μακαρζομεν, γενεατν νθρπων· τγρ πρ σκνωσεν, ἐν σοτς Θετητος, καὶ ὡς βρφος θηλζεις, τν κτστην καΚριον· θεν τν γγλων, καὶ ἀνθρπων τγνος, ἀξως δοξζουσι, τν πανγιον τκον σου, κασυμφνως βομν σοι· Πρσβευε τσΥἱῷ καΘεῷ, τν πταισμτων φεσιν δωρσασθαι, τος καταφεγουσι πστει, τσκπσου χραντε.

Σταυροθεοτοκον

Τν μνν καποιμνα καλυτρωτν, ἡ ἀμνς θεωροσα ν τΣταυρῷ, ὠλλυζε δακρουσα, καπικρς κβοσα, ὁ μν κσμος γλλεται, δεχμενος τν λτρωσιν, τδσπλγχνα μου φλγονται, ὁρσης σου τν σταρωσιν, ἥνπερ πομνεις, δισπλγχνα λους· Μακρθυμε Κριε, τοῦ ἐλους ἡ ἄβυσσος, καπηγὴ ἀγαθτητος, σπλαγχνσθητι καδρησαι ον, τν πταισμτων φεσιν τος δολοις σου, τος νυμνοσσου πστει, τθεα παθματα.

 

δδ'

Τν θεαν ννοσας σου ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

λγος σου τβίῳ κοσμομενος, θεολογας κριβος, κανν δεχθης θεσπσιε, τς πανυμντου Τριδος, τν δξαν σαφηνζων τραντατα.

 

Τν πρξιν θεωρας πβασιν, ἐπιδειξμενος σοφέ, καθεωρίᾳ χρησμενος, τς πολιτεας σφραγδι, Ἀνδρα θεηγρε διπρεψας.

 

ς θεος ερρχης πανλβιε, ποιμαντικς προπολεμν, τς κκλησας πλασας, τς τν λεντων φδους, Ἀνδρα τς νδρας φερνυμε.

 

Μεγστων γκωμων πθεσιν, τν Θεοτκον ερηκς, σπουδν δεκνυς κατλληλον, τν περτραν πανων, ἐπανοις πολυτρποις γεραρων Σοφέ.

Θεοτοκον

κτς μν συναφεας συνλαβες, ἀδιαφθρως ν γαστρί, πρν δινσαι δττοκας, καμεττκον Παρθνος, Θεν σαρκί, τεκοσα πεφλαξαι.

 

δε'

Ὁ ἀναβαλλμενος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νν οσεμνυνμενοι, τος σος διδγμασι, καμελδαις τας θεοπνεστοις, ἱερς δμενοι, Ἀνδρα παμμκαρ, τν μνμην σου γεραρομεν.

 

Αγλλαμπρυνμενος, τοθεου Πνεματος, τς τν γων χοροστασας, παναγως νεσας, μεθ' ὧν νν γλλῃ, Ἀνδρα παμμακριστε.

 

Νν ον δι' ασθσεων, φθαρτν τοσματος, οφαντασαις ρς τθεα, νεορς δΠνσοφε, ψυχς νεργεαις, ἑνομενος τκρεττονι.

Θεοτοκον

Δκρυσι προσππτω σοι, σφοδρς δεμενος, ἐμν πταισμτων νν λυτρωθναι, δισοΠανμωμε, κατς αωνου, χαρς γενσθαι ξιον.

 

δς'

Μαινομνην κλδωνι ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ητορεων λεγξας, τος θους στματι λαμπρ· τν σεπτν Εκνων γρ τρνωσας, παναληθς, Ἱερομστα προσκνησιν.

 

ερς κσμησας, τν σν Πτερ νδοξε ζων· τν παθν γρ τραχον κατσβεσας, καπρς ζων, τς παθεας προσρμισαι.

 

Καλλονας τν λγων σου, καδογμτων πντες οπιστοί, εσεβς δμενοι γλλονται, αρετικν, τς γλωσσαλγας τρεπμενοι.

Θεοτοκον

λικς νοταμοι, ὁ ἀνρχως λμψας κ Πατρς, διτς σαρκσεως πανμωμε, τς δισοῦ, γεγενημνης Θενυμφε.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Μαινομνην κλδωνι, ψυχοφθρΔσποτα Χριστέ, τν παθν τν θλασσαν κατενασον, καὶ ἐκ φθορς, ἀνγαγμε ς εσπλαγχνος».

 

Κοντκιον χος β'

Τὰ ἄνω ζητν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Σαλπσας τρανς, τθεα μελδματα, ἐδεχθης φωστρ, τκσμτηλαυγστατος, τφωτλαμπμενος, τς Τριδος νδρα σιε· θεν πντες βομν σοι· Μπασπρεσβεων τοσωθναι μς.

 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

ΤΔ' τοατομηνς, Μνμη, τοῦ ἐν γοις Πατρς μν νδρου Κρτης, τοῦ Ἱεροσολυμτου.

Στχοι

Θανν φερε τν πνων στφος μγα,

Κρτης ποιμν, οπνος Κανν μγας.

Τδτετρτῃ ἀρχιθτην μρος νδραν ελε.

 

Αἱ ἅγιαι μρτυρες Κυπρλλα, Ἀρα καΛουκα ξφει τελειονται.

 

Ἡ ἁγα σκληπις θαυματουργς ν ερντελειοται.

 

Ὁ ἅγιος ερομρτυς Θεφιλος καὶ ὁ ὅσιος Μνιγνος ν Κυρίῳ τελειονται.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τς θλσεως τοῦ Ἁγου ερομρτυρος Θεοδρου, Ἐπισκπου Κυρνης.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τοῦ Ἁγου ερομρτυρος Θεοδτου, κατοῦ Ἁγου Δοντου, Ἐπισκπου Λιβης, κατς σας Μαρας, μητρς τοῦ Ἁγου Συμεν, τοῦ ἐν τθαυμαστῶ, Ὄρει.

 

Τας ατν γαις πρεσβεαις, ὁ Θες λησον μς. Ἀμν.

 

δζ'

Ὁ ὑπερυψομενος ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

να τν λαμπρτητα, τν γων σιε, θεσῃ ἐν πνεματι, τος ργοις λμπρυνας, τν βον σου, κραυγζων· Θες ελογητς εἶ.

 

Σμα περικεμενος, ἀσωμτων τγματα, ἐζλωσας σιε, ἐν ος γαλλμενος, συμφνως ναμλπεις· Θες ελογητς εἶ.

 

Τὰ Ἱεροσλυμα, νν λαμπρς εφρανεται, φωστρα πολφωτον, τκσμῳ ἐκπμψαντα, σΜκαρ μελδοντα· Θες ελογητς εἶ.

Θεοτοκον

πρν μν σματος, σωματοται Πναγνε, δι' οκτον μτρητον, ἐκ μτρας γας σου, ᾧ πντες μελδομεν· Θες ελογητς εἶ.

 

δη'

Σοτπαντουργ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Νας κιβωτοῦ, τς κκλησας Πτερ, φαιδρς προεσκρτησας, χορος στησμενος. Πντα τὰ ἔργα Χριστν βον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

σμα τκαινν, ἐν κκλησίᾳ Πτερ, Ὅσων κραγαζες, τΠαντοκρτορι. Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας.

 

Νμων ρετῇ, θεοπρεπς τὰ ἔργα, τος θλους νμνησας, Ἀνδρα πνσοφε, πντων γων, τν πρν θαυμαστωθντων, κατελειωθντων, Χριστες τος αἰῶνας.

Θεοτοκον

Δετε τν γνν, καΘεοτκον Κρην, ὑμνσωμεν λγοντες, ἐνθοις σμασι· Χαρε Παρθνε, δι' ἧς χαρὰ ἐδθη, φσει τν νθρπων περευλογημνη.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Σοτπαντουργῷ, ἐν τκαμνΠαδες, παγκσμιον πλξαντες, χορεαν μελπον· Πντα τὰ ἔργα, τν Κριον μνετε, καὶ ὑπερυψοτε, ες πντας τος αἰῶνας».

 

δθ'

σαα χρευε ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

ημτων φθγγος σου, διπσης δραμε τς γς, δογμτων τε ττερπνν, καελικρινς, Ἀνδρα μακριε· διΧριστς, ὁ παμβασιλες, σὲ ἐστεφνωσεν, επρεπεας διαδματι.

 

ν νσει κρεττονι, ἀπολαων αγλης τριλαμπος, Ἀνδρα μυσταγωγέ, τν περφυν, τος πθτελοντς σου τν ερν, μνμην ερς, νν τας πρεσβεαις σου, ἐκ κινδνων διαφλαττε.

 

σωμτων τξεσι, συνευφραννν ν ορανος, τν τοτων πτς γς, βον κλινς, ὡς πολιτευσμενος, καὶ ὀρθς πστεως φανες, κρυξ πανριστος, θεορρμον ξιγαστε.

Θεοτοκον

Νεμομνην στησας, τοθαντου σχετον ρμν, τεκοσα σωματικς ντως πρ νον, ζων τν αἰώνιον, ᾗ προσβαλν, στματι πικρῷ, ᾍδης κατργηται, Θεοτκε Μητροπρθενε.

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἡσαα χρευε, ἡ Παρθνος σχεν ν γαστρκαὶ ἔτεκεν υἱόν, τν μμανουλ, Θεν τε καὶ ἄνθρωπον, Ἀνατολή, ὄνομα ατ· ν μεγαλνοντες, τν Παρθνον μακαρζομεν».

 

λοιπὴ Ἀκολουθα τοῦ Ὄρθρου, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.