ΤΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

Μνμη τοῦ ἐν γοις Πατρς μν Ετυχου, Πατριρχου Κωνσταντινουπλεως.

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ

 

Ες τό, Κριε κκραξα, ΣτιχηρΠροσμοια, τοΤριδου γ' κατοῦ Ἁγου γ'.

χος πλ. δ'

Κριε, εκακριτηρίῳ ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Κριε, σὺ ἐν τλειμνι τς θεας, τρυφς Ετχιον νθησας, νμασι τς σς τε σοφας, τοτον νθως κατρδευσας, καδιτοτο καρπος, ἐξνθησε τς γνσεως, εσεβείᾳ κατευφρανων, τος πιστς σε μεγαλνοντας.

 

Κριε, σὺ ὁ ἐμβατεων καρδας, καπρογινσκων τκρφια, σκεος προϊδν κλογς σου, τν ερρχην Ετχιον, τς κκλησας τς σς, ποιμνα γκατστησας· διτοτο εσεβεας, ἐπχλην τατην θυνεν.

 

Κριε, σὺ ὁ τν σοφν ερρχην κατακοσμσας τ χριτι, καὶ Ἱεραρχας ποδρει, καταφαιδρνας ς εσπλαγχνος, ἐν ρετας καὶ ἡμς, εχας ατοκαταγασον, τοῦ ὑμνεν σε ρθοδξως, ἐν γνείᾳ κασεμντητι.

Δξα... Κανν... Θεοτοκον

χραντε, ἡ τν ν γοις τεκοσα, ἀναπαυμενον Κριον, σμε μολυνθντα θλως, ὑππαθν ποκθαρον, κατς γνεας δος, ὁδγησον πορεεσθαι· σγρ πντων επροσττις, ἀκατασχυντος τν δολων σου.

Σταυροθεοτοκον

Κριε, εκαὶ ἐν Σταυρτς παλμας, ἐθελουσως ντεινας, ἀλλπατρικν εδοκαν, ἐκπληρν πθος φστασαι· καγρ τοσσαι βροτος, ἐλλυθας ς εσπλαγχνος, ἡ πανμωμος βα, Θεοτκος, ἣν δοξζομεν.

 

πολυτκιον χος δ' ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Καννα πστεως καεκνα πρατητος, ἐγκρατεας διδσκαλον νδειξσε τ πομν σου τν πραγμτων λθεια. Διτοτο κτσω τ ταπεινσει τὰ ὑψηλά, τ πτωχείᾳ τπλοσια, Πτερ ερρχα Ετχιε, πρσβευε ΧρισττΘεσωθναι τς ψυχς μν.

 

πλυσις

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

 

ΟΚαννες τοΤριδου, καττν τξιν, κατοῦ Ἁγου

 

Κανν τοῦ Ἁγου, οη' Ἀκροστιχς, ἄνευ τν Θεοτοκων.

 

Τν θαυματουργν Ετχιον θαυμσω.

Θεοφνους.

 

δα' χος πλ. β'

Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ὡς ν περπεζεσας ὁ Ἰσραλ, ἐν βσσῳ ἴχνεσι, τν δικτην Φαραώ, καθορν ποντομενον, Θεῷ, ἐπινκιον δν, ἐβα, ᾄσωμεν».

 

Τας ρετας ετυχσας καλαμπρυνθες, φωτοβλοις λμψεσι, χαρισμτων τοΘεοῦ, δυστυχαις ῥῦσαμε παθν, τας πρεσβεαις σου Σοφέ, ὅπως μνσω σε.

 

Ορανοφτευτον κλμα ν τας αλας, τοΘεοῦ ἐβλστησας, εθηνομενον καρπος, ἐναρτων πρξεων μοῦ, καθαυμτων ληθς, Πτερ Ετχιε.

 

Νον γεμνα ποισας τς τν παθν, τυραννδος σιε, κατεκρτησας· διό, ἀπαθεας πτρυξιν ρθες, πρς ατττοΘεοῦ ἤχθης σκηνματα.

Θεοτοκον

Τν αυτς δεξαμνη Δημιουργν, ὡς ατς θλησεν, ἐξ σπρου σου γαστρς, ὑπρ νον σαρκομενον γνή, τν κτισμτων ληθς δεχθης Δσποινα.

 

δγ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Οκ στιν γιος ς σύ, Κριε Θες μου, ὁ ὑψσας τκρας, τν πιστν σου γαθέ, καστερεσας ατος, ἐν τπτρᾳ, τς μολογας σου».

 

γου γγονας νας, Πνεματος θεοφρε, σεαυτν κκαθρας, τς λος τν παθν, δι' ἐμμελεας πολλς, Ἱερρχα, ἔνδοξε Ετχιε.

 

Υἱὸς μρας μετοχῇ, φρυκτωρας ϋλου, ἀνεδεχθης καφγγει, ἰαμτων ψευδν, τν χλυδη παθν, ἀπελανεις, λβην Παναοδιμε.

 

Μαστος θηλσας κ παιδς, ἐγκρατεας ες μτρον, προσευχας ενοις, ἡλικας τοΧριστοῦ, κατντησας ληθς, Ἱερρχα, ἔνδοξε Ετχιε.

 

νοξας στμα τσεπτν, ελκυσας Πτερ πνεμα, καὶ ἐνφραξας στμα, ἀδικαν ες ατό, τὸ ὕψος τς τοΘεοῦ, μελετσαν, πνσοφε σαρκσεως.

Θεοτοκον

Τοθεου τκου σου γνή, πσαν φσεως τξιν, ὑπερβανει τθαμα· Θεν γρ περφυς, συνλαβες ν γαστρί, κατεκοσα μνεις ειπρθενος.

 

Κθισμα χος γ'

Θεας πστεως ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

Θεαν δναμιν, ἐνδεδυμνος, ἀπεγμνωσας, ἰσχν τοπλνου, θαυματουργν θεοφρε ξασια· πελαθες δὲ ἀδκως τς πομνης σου, παλινδρομες ες ατν δοξαζμενος, Πτερ σιε, Χριστν τν Θεν κτευε, δωρσασθαι μν τμγα λεος.

Θεοτοκον

Θεας φσεως, οκ χωρσθη, σρξ γενμενος, ἐν τγαστρσου, ἀλλΘες νανθρωπσας μεμνηκεν, ὁ μεττκον Μητρα παρθνον σε, ὡς πρτοτκου φυιλξας Πανμωμε, μνος Κριος. Ατν κτενς κτευε, δωρσασθαι μν τμγα λεος.

Σταυροθεοτοκον

Θεας φσεως, οδιρθης, κν κοσιον, ὑπστης πθος, ἀλλσαρκσταυρωθες περγαθε, πσαν κλονες ς Θες τν φλιον, ἡ Θεοτκος βα δακρουσα· ν μνσωμεν ς μνην Θεογενντριαν, ατομενοι λαβεν τμγα λεος.

 

δδ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Χριστς μου δναμις, Θες καΚριος, ἡ σεπτὴ Ἐκκλησα θεοπρεπς, μλπει νακρζουσα, ἐκ διανοας καθαρς, ἐν Κυρίῳ ἑορτζουσα».

 

ΤαγλΠνσοφε, τς θεας χριτος, ἐλλαμπμενος πσας αρετικν, δξας πημαρωσας, κακατεφαδρυνας λαν, ὀρθοδξων τσυστματα.

 

Οκατενρκωσας, ὑπρ τς Πστεως, διωγμος πομνων· καγρ ατν, εχες συμμαχοντσοι, τν βλασφημομενον Χριστν ερρχα πανσεβσμιε.

 

ψσας στησεν, ἐν πτρΚριος, τς ατοῦ ἀληθεας τς σς ψυχς, Πτερ διαβματα, καὶ ὑπεσκλισεν χθρν, ἐπαιρμενα φρονματα.

 

ημτων δναμις, τν σν νσχυρον, ἐναντων τδγμα κατν σχν, Πτερ πειργσατο, τοῦ Ὀρθοδξου δλαοῦ, τεχος γγονε καστριγμα.

Θεοτοκον

ς ντως φθεγκτα, καὶ ἀκατληπτα, ττς σς Θεοτκε θεοπρεπος πφυκε κυσεως, τος πγς καορανοῦ, ἀειπρθενε μυστρια.

 

δε' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τθείῳ φγγει σου γαθέ, τς τν ρθριζντων σοι ψυχς, πθκαταγασον δομαι, σεδναι Λγε Θεοῦ, τν ντως Θεν, ἐκ ζφου τν πταισμτων νακαλομενος».

 

Γενναως φρων τν χωρισμν, πομνης τς λαχοσης σοι σοφέ, Πτερ δκως κββλησαι, αθις δπρς τατην παλινδρομες ν χαρᾷ, μεγλως ππντων νευφημομενος.

 

Οκ ν ανγματι καθορς, δξαν ν πθησας Θεοῦ, ἐκ βρφους μκαρ Ετχιε, πρσωπον δμλλον νυνπρς πρσωπον, λυθντων τν σπτρων σαρκς, Πατρ μν.

 

Ναμτων θεων σου ψυχή, μκαρ πληρωθεσα ποταμν, τ κκλησα νβλυσεν, ὄντως διδαγμτων σοφΕτχιε, κατατης καταρδεεις, Πτερ τς αλακας.

Θεοτοκον

Τος Θεοτκον σε κ ψυχς, Δσποι ντοκσμου γαθή, ὁμολογοντας δισωσον· σγρ προστασαν καταμχητον, κεκτμεθα, τν ντως Θεογενντριαν.

 

δς' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Τοβου τν θλασσαν, ὑψουμνην καθορν τν πειρασμν τκλδωνι, τεδίῳ λιμνι σου προσδραμν, βοσοι· νγαγε, ἐκ φθορς τν ζων μου Πολυλεε».

 

ν σοκατεσκνωσεν, ἡ τρις ς καθαρῷ, τς τν παθν συγχσεως, καχαρισμτων πλησεν ληθς, θεφρον Ετχιε, δι' ὧν πασαν νσον κδικεις εί.

 

ψθης κτησμενος, ἐν καρδίᾳ ἀψευδς, ὑψοποιν ταπενωσιν, κατν δαιμνων πσας τς μηχανς, ὑφ' ἓν ταπενωσας, Ἱερρχα Κυρου παναοδιμε.

 

Τοβου τν θλασσαν, ἀκυμντως διελθν, πρς τος λιμνας φθασας, τς βασιλεας Πτερ τν ορανν, Θετὰ ἀγγιμα, τς ψυχς διασσας ξιγαστε.

Θεοτοκον

πναγνος Δσποινα, ἡ τεκοσα τος βροτος, τν κυβερντην Κριον, τν παθν μου τν στατον καδεινν, κατενασον τραχον, καγαλνην παρσχου τ καρδίᾳ μου.

 

ΤΜαρτυρικν τοῦ Ἤχου.

 

Συναξριον

ΤΣΤ' τοατομηνς, Μνμη τοῦ ἐν γοις Πατρς μν Ετυχου, Πατριρχου Κωνσταντινουπλεως.

Στχοι

Ετχιον θανντα τιμν τος λγοις,

μαυτν ατς ετυχστατον κρνω.

ΨυχΕτυχοιο πλπλου ογεται κτῃ.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων κατν εκοσι Μαρτρων τν ν Περσδι.

Στχοι

ν ξαριθμς ος τπρ Πρσας φλγει,

Εροις χοντας τετρκις ττρς δκα.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τς σας Πλατωνδος.

Στχοι

Πλου πλτη φρουσι τν Πλατωνδα,

Τας ρετας λμψασαν ες τγς πλτη.

 

Τατῇ ἡμρᾳ, Μνμη τν γων δο Μαρτρων τν ν σκλωνι χρις σφος χωσθντων κατελειωθντων.

Στχοι

νηρτως σοι γφει καρπν, Λγε.

καρπς νδρες, ἄχρις σφος, δο.

 

Τας ατν γας πρεσβεας, ὁ Θες, ἐλησον μς. Ἄμν.

 

δζ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Δροσοβλον μν τν κμινον εργσατο, Ἄγγελος τος σοις Παισί, τος Χαλδαους δκαταφλγον πρσταγμα Θεοῦ, τν τραννον πεισε βον· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν».

 

Χιονδη τν ψυχν Πτερ κτησμενος, τν ρετν λευκτητι, ἐξωμοωσαι τος γγλοις· θεν σν ατος χορεεις γηθμενος βον· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

ερεον σπερ μωμον προσγαγες, σαυτν κ βρφους σιε, τΔεσπτσου, ἡδονν νεκρσει ληθς· διὸ ἀγαλλμενος βος· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

 

Οκρουνοσου τν δακρων Πτερ σβεσαν, πυρκαϊν σαρκς δονν, καγεγνασιν, ἰαμτων δρσος τος πιστς, κραυγζουσι πντοτε Χριστ· Ελογητς εἶ ὁ Θες, ὁ τν Πατρων μν.

Θεοτοκον

Σπανμωμε καΜτηρ ειπρθενε, ἔγνωμεν σωτηραν βροτο· γρ ν κλποις τοΠατρς χριστος Υἱός, ἐκ σοσεσωμτωται· διό, ελογημνη γενεας γενεν πφηνας.

 

δη' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Ἐκ φλογς τος σοις δρσον πγασας, καΔικαου θυσαν δατι φλεξας· παντα γρ δρς Χριστέ, μντβολεσθαι· Σὲ ὑπερυψομεν ες πντας τος αἰῶνας».

 

Νυσταγμν μελεας ποκρουσμενος, ἀρετν μμελείᾳ Πτερ γρπνησας, ἕως τοΘεοῦ, Ἰακβ φθης σκνωμα, ὃν περυψομεν ες πντας τος αἰῶνας.

 

Θυρεεσεβεας περισκεπμενος, καὶ ὡς δστομον ξφος ναλαβμενος, δγμα τσεπτν, πσας ντως συνκοψας, τν αρετιζντων τς φλαγγας θεφρον.

 

ναιμκτους θυσας Θεπροσγαγες, ταπεινσει καρδας, Πτερ Ετχιε θων δισέ, τν τυθντα ς πρβατον, ὃν περυψομεν ες πντας τος αἰῶνας.

 

φαιρσει τοχερονος νυψομενος, τος αλοις, Ἀγγλοις ξομοιομενος, ἔτι τ σαρκὶ ἐνδημν ξεδμησας, ἔρωτι σχτῳ, πρς ν Χριστν πθεις.

Θεοτοκον

ν ττκτειν διδρας δνας χραντε, κατεκοσα Παρθνος πλιν διμεινας, ἅπαντα γρ δρ· ησος Θενθρωπος, ὃν περυψομεν ες πντας τος αἰῶνας.

 

δθ' Ερμς ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ

«Θεν νθρποις δεν δνατον ν οτολμᾷ Ἀγγλων τενσαι ττγματα· δισοδΠναγνε ρθη βροτος, Λγος σεσαρκωμνος, ὃν μεγαλνοντες, σν τας οραναις Στρατιας σε μακαρζομεν».

 

Μικρν τμγιστα ντικτμενος, κατν φθαρτν τὰ ἄφθαρτα καλς ντωνομενος, βασιλεαν σλευτον λαβες, τς μπαρεχομνης δξης πτυχες, τας τν ρετν σου καλλονας ραζμενος.

 

γνς τν βον σου διετλεσας, κατς γνς Παρθνου, λτρις φθης Ετχιε, Ἱερρχης Θεοῦ ἀληθστατος, στλος ρθοδοξας, ἔρεισμα πστεως, τεχος τολαοτοῦ ἐκλεκτοθεομακριστε.

 

Σαρκς τφρνημα καθυπταξας, τλογισμῷ, καὶ ἄσαρκος καθπερ ν σματι, ἐπγς βωσας Ετχιε· θεν σν σωμτοις, θεαις Δυνμεσι, πντων τΔεσπτῃ, καΘεχαρων παρστασαι.

 

ς φς, ὡς ρθρος, ὡς, μγας λιος, τος πγς ξλαμψας, θεφρον Ετχιε, μεταστς δπλιν πγς πρς Θεν, κατς φωτοχυσας τοτου δεχμενος, πσιν πιπμπεις, φωτισμν τος εφημοσσε.

Θεοτοκον

ωσθες δυνμει τ σκαχριτι, σοτν δν προθμως κ καρδας νθηκα, ἀλλτατην πρσδεξαι, Παρθνε γνή, χριν ντιδιδοσα, σοτν πολφωτον, ἐκ τν κηρτων θησαυρν Θεομακριστε.

 

ΤΦωταγωγικν τοῦ Ἤχου, τό. Ἰδιμελον τς μρας, τΜαρτυρικν, καὶ ἡ Α' Ὥρα, ὡς σνηθες, καὶ Ἀπλυσις.