ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (ΟΡΘΡΟΣ - ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Μέρος 1ο

 

Μέρος 2ο

 

Μέρος 3ο

 

Μέρος 4ο

 

Μέρος 5ο

 

Μέρος 6ο

 

Μέρος 7ο

 

Μέρος 8ο