ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

lykeio3

Η Εκκλησιαστική παιδεία που παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία έχει ως στόχο την ανάδειξη και κατάρτιση κληρικών και λαϊκών στελεχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και Χριστιανικού ήθους.

Το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Κορινθίας:

Παρέχει τίτλο σπουδών ισότιμο με εκείνο των Γενικών Λυκείων

Καθιστά τους μαθητές κοινωνούς των αξιών της ορθόδοξης πίστης και του Χριστιανισμού

Παρέχει στους μαθητές του την κατάλληλη αγωγή, τις αναγκαίες γνώσεις προβάλλοντας και αξιοποιώντας, τις ιστορικές πηγές της ορθόδοξης πίστης και παράδοσης, τα μνημεία, τα κειμήλια της ορθοδοξίας με σκοπό να υπηρετήσουν την ορθόδοξη Εκκλησία

Αναπτύσσει στους μαθητές του πνεύμα ενότητας, αγάπης και συνεργασίας με σκοπό την μεταλαμπάδευσή τους στους πιστούς.