ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

(Άρθρο 36 του υπ' αριθμό. 2/1969 Κανονισμού):

 1. Έγγραφη αίτηση προς Τον Μητροπολίτη.
 2. Κανονική Συμμαρτυρία Πνευματικού(πιστοποιημένη απο την οικεία εκκλησιαστική Αρχη).
 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου της τελευταίας διαμονής και του τόπου καταγωγής.
 4. Πιστοποιητικό του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών της τελευταίας διαμονής και του τόπου καταγωγής.
 5. Αποδεικτικό Σπουδών.
 6. Πιστοποιητικό τελεσθέντος γάμου της οικείας Μητροπόλεως (εκδίδεται από τον Δήμο).
 7. Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας περί ιθαγένειας και έτους γεννήσεως.
 8. Απολυτήριο Στρατού ή Πιστοποιητικό απαλλαγής.
 9. Πιστοποιητικό Α/βαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής του Ν. 1811/1951
 10. Πιστοποιητικό ψυχικής υγείας
 11. Συγκατάθεση συζύγου ότι δέχεται να ιεροθεί ο σύζυγός της.
 12. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως πρώτου παιδιού.
 13. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως υποψηφίου.

Επί πλέον είναι απαραίτητα:

1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι:
α) Δεν θα ζητήσει μετάθεση προ της συμπληρώσεως της πενταετίας, και σε περίπτωση που ζητήσει μετάθεση, αυτή θα είναι σε θέση ανάλογη των προσόντων του.
β) Θα κατοικεί μονίμως στην ενορία, στην οποία θα υπηρετεί.
2. Πιστοποιητικό χρηστοήθειας του Εφημερίου του τόπου καταγωγής του και 2 - 3 άλλων μαρτύρων που τον γνωρίζουν.