ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

Δια την έκδοσιν Αδείας Γάμου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά περίπτωσιν:

  1. Πιστοποιητικόν Αγάμίας τό οποίον εκδίδει ο εφημέριος της κατοικίας των μελλονύμφων, εις το οποίον απαιτείται η πιστοποίησις του βαθμού αγαμίας και του ασχέτου της συγγενείας των μελλονύμφων.
  2. Πιστοποιητικόν Αγαμίας Τύπου Β΄ εκδίδεται εκ του εφημερίου όταν οι μελλόνυμφοι διαμένουν στην ενορία υπέρ των τριών ετών, στηριζόμενος στην ενυπόγραφη δήλωση δύο μαρτύρων.
  3. Διαζευκτήριον στο οποίον πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη "ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ" και να προσδιορίζει τον βαθμόν αυτού.
  4. Εις περίπτωσιν Χηρείας εκτός της Ληξιαρχικής Πράξις Θανάτου από την οποίαν πιστοποιείται η χηρεία θα επισυνάπτονται Πιστοποιητικό του τελεσθέντος Γάμου.
  5. Εις περίπτωσιν μεικτού Γάμου εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωσιν δικαιολογητικών, απατείται Συμβολαιογραφική Πράξη στην οποίαν θα δηλούται ότι τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν από το Γάμο θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν σύνφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα.
  6. Εις περίπτωσιν που ένας από τους μελλονύμφους είναι ανήλικος, δηλαδή κάτω των 18 ετών απατείται Δικαστική απόφαση , ή η συγκατάθεση των ασκούντων την γονικήν μέριμναν. Η συγκατάθεση υποβάλλεται εγγράφως στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, η οποία αρμοδίως διαβιβάζει το αίτημα στην Ιερά Σύνοδο.