ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑI ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑI ΗΜΕΡΕΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΕΩΣ

Περίοδοι νηστείας:
1. Τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
2. Τής Μεγάλης Εβδομάδος.
3. Των άγιων Αποστόλων.
4. Τού Δεκαπενταύγουστου.
5. Των Χριστουγέννων.

Ημερήσιες νηστείες:
1. Τής Τετάρτης και Παρασκευής.
2. Τής 5ης Ίανουαρ. (παραμονή Θεοφανείων).
3. Τής 14ης Σεπτεμβρίου (Ύψωση Τ. Σταυρού).
4. Τής 29ης Αύγουστου (Απότομη τής τίμιας κεφαλής τού Προδρόμου).

Απόλυτες περίοδοι (καταλύσεως εις πάντα):
1. Τής Α' Εβδομάδος τού Τριωδίου (Κυρ. του Τελώνου και Φαρισαίου έως Κυρ. του Ασώτου).
2. Τής Γ' Εβδομάδος του Τριωδίου (Από Δευτέρα έως Κυρ. τής Τυρινής), εκτός κρεοφαγίας.
3. Τής Διακαινησίμου εβδομάδος (Κυρ. τού Πάσχα έως Κυρ. του Θωμά).
4. Τής εβδομάδος μετά την Πεντηκοστή (Κυρ. τής Πεντηκοστής έως Κυρ. των Άγιων Πάντων).
5. Τού Δωδεκαημέρου (25 Δεκεμβρίου έως 6Ιανουαρίου, εκτός τής παραμονής των Θεοφανείων).

Ημέρες καταλύσεως ιχθύος:
1. Τήν 7η Ιανουαρίου (Σύναξισ Ιωάννου του Προδρόμου)
Ασώτου).
2. Τήν 2α Φεβρουαρίου (Υπαπαντή του Κυρίου).
3. Τήν 25η Μαρτίου (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου).
4. Τήν Κυριακή των Βαίων.
5. Τήν Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής
6. Την Τετάρτη της Αποδόσεως του Πάσχα.
7. Απο Δευτέρα των Αγ. Πάντων έως 28 Ιουνίου, εκτός τις Τετάρτες και Παρασκευές.
8. Τήν 24η Ιουνίου (Γενέθλιο Προδρόμου).
9. Την 29η Ιουνίου (Πέτρου και Παύλου).
10. Την 6η Αυγούστου (Μεταμόρφωσις του Σωτήρος).
11. Τήν 15η Αυγούστου (Κοίμησις της Υπεραγίας Θεοτόκου).
12. Τήν 8η Σεπτεμβρίου (Γενέσιον της Υπεραγίας Θεοτόκου).
13. Τήν 14η Νοεμβρίου (Αποστόλου Φιλίππου).
14. Τήν 21η Νοεμβρίου (Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου).
15. Από 15 Νοεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου, εκτός τίς Τετάρτες και Παρασκευές.