100.000€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
Κ’ ἹΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ἹΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
«Καταγραφή μή δημοσίων ἐκκλησιαστικῶν μουσείων καί συλλογῶν μέ κινητά μνημεῖα ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, Παιδείας καί Θρησκευμάτων – Καθεστώς ἐποπτείας ἐπ’ αὐτῶν»
«Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΗΣΑΝΤΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑ «Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ»
«Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ «Θ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ»
ΑΡΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2015
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ
ΠΟΡΟΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΣΤ′ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΑΣ