ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά ἡσυχαστήρια καί τά Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τήν Κυριακήν 8ην Ἰουλίου ἐ. ἔ. καί εὐθύς ἀμέσως μετά τό πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τήν κάτωθι Ἐγκύκλιον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εὐσεβῆ Λαέ τῆς Κορινθίας,

μὲ τὴν χάρι τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ὁλοκληρώθηκαν κι᾿ ἐφέτος οἱ ἐκδηλώσεις τῶν «ΣΤ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» πρὸς τιμὴν τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας Προστάτου καὶ Ἐφόρου πάντων ἡμῶν καὶ Πολιούχου Κορίνθου Ἅγίου Ἀποστόλου Παύλου.

Βαθύτατα συγκινημένος ἀπὸ τὴν πολυπληθῆ συμμετοχή σας καὶ τὴν εὐλάβειά σας σ᾿ ὅλες τὶς ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιήθηκαν μὲ κορυφαῖες αὐτὲς τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας τῆς 28ης Ἰουνίου ἐ. ἔ.  μὲ προεξάρχοντα τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο στὴν πόλη τῆς Κορίνθου, ὡς καὶ τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς 29ης Ἰουνίου ἐ. ἔ. στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος στὸν Ἀρχαιολογικὸ χῶρο τῆς Ἀρχαίας Κορίνθου, ὅπου ἡ κατά χιλιάδες εὐσεβὴς παρουσία σας ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, Ἀρχιερατικῶς ἐπευλογῶ ὅλους Σας, ὑψώνοντας ἱκετευτικὰ τὰ χέρια μου στὸν Προστάτη μας Ἅγιο Παῦλο καὶ παρακαλώντας Τον ὅπως χαρίζῃ σ᾿ ὅλους Σας πλούσια τά ἐλέη καί τὶς εὐλογίες Του.

Εἴθε μὲ τὶς πρεσβεῖες Του ὁ Ἀπόστολός μας καὶ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος νὰ χαρίζῃ σὲ Σᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας, χρόνους μακρούς, εὐτυχισμένους, ὑγιεινοὺς ὡς καὶ τὴν ἐκπλήρωση κάθε εὐσεβοῦς πόθου σας. Ἀλλὰ κὰ στὴν εὐλογημένη Πατρίδα μας νὰ δώσῃ τὴν καλύτερη δυνατὴ ἔκβαση τῶν πολλῶν καὶ δυσκόλων προβλημάτων, πού ποικιλόμορφα τὴν ταλανίζουν.

Αἰσθάνομαι ἔντονα τὴν ἀνάγκη αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνίας μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν πίστη σας, ὅπως αὐτὴ ἐκδηλώθηκε κατὰ τὶς ἡμέρες αὐτὲς τῶν ἑορτασμῶν. Νὰ σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὴν ὑπακοή σας στὸ κάλεσμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπως ἀποδώσουμε ὅ,τι ὀφείλουμε σὰν παιδιὰ στὸν Πατέρα μᾶς Ἀπόστολο Παῦλο, ἄν καὶ «ἰσαρίθμους τῇ ψάμμῳ ὠδάς» νὰ προσφέρουμε «οὐδὲν τελοῦμεν ἄξιον»! Νὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ συνεχίσετε νὰ ἐπιδεικνύετε θερμὴ πίστη στὸν Χριστό, ἀγάπη στὴν Ἐκκλησία Του, ζῆλο μὲ ἐπίγνωση στὰ παραδεδομένα τῆς Ὀρθοδοξίας μας καὶ βεβαίως γιὰ νὰ κατωρθώσετε τὰ ἀνωτέρω σᾶς ὑπενθυμίζω τὴν ὑποχρέωσή σας γιὰ μελέτη ἐμβρηθῆ, καθημερινὴ καὶ κυρίως μὲ διάθεση μαθητείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν 14 Ἐπιστολῶν Του μεταξύ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα θέσιν ἔχουν οἱ δύο πρός Κορινθίους.

Οἱ «ἄνεμοι» τῆς ἀπιστίας γιὰ δύο χιλιάδες χρόνια περίπου πνέουν ἀπειλητικοί ἐνάντια στὸ σωστικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅπως κάθε ἐποχὴ ἔχει ἐπιδείξει μέσα ἀπὸ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ τρόπαια τὸ πόσο βαθειὰ εἶναι ριζωμένη ἡ πίστη στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων, ἔτσι καὶ ἡ δική σας πολυπληθὴς καὶ εὐσεβὴς παρουσία στὶς Ἱερὲς Ἀκολουθίες τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου φανερώνει ὅτι τὸ δένδρο τῆς πίστεως παραμένει ἀπαρασάλευτο καί στήν Κορινθία μας εἰς ἐπίρρωση τῆς ἀληθείας ὅτι «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύουσιν αὐτῆς» (Ματθ. ιστ’, 18)!

Εὐσεβῆ Λαὲ τῆς Κορινθίας, πολυαγαπημένα μου πνευματικά παιδιά,

«μένε ἐν οἶς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης» (Β’ Τιμ. γ’, 14) ἔγραφε ὁ Ἀπόστολός μας στόν μαθητή Του Τιμόθεο. Τό ἴδιο προτρέπει καί ἡ ταπεινότητά μου πρός Σᾶς. Ὅπως καὶ τό νὰ θυμάστε πάντοτε τοὺς λόγους τοῦ Ρουμάνου Ἀρχιεπισκόπου Γαλατσίου, Βραΰλας καὶ Τούσλας κ. Κασσιανοῦ, πού μὲ τὴν παρουσία του τίμησε κι᾿ αὐτὸς ἐφέτος τὸν Ἀποστολό μας: «… ἂν ἡ καθέδρα τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι τὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος, τὸ σπίτι τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἶναι ἡ καρδιά σου…»

«Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τοῦ πνεύματός σου. Ἡ χάρις μεθ᾿ ὑμῶν ἀμὴν» (Β’ Τιμ. δ’, 22).

Εὐχέτης Σας μέ πολλή πατρική ἀγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ