ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΗΞΗΣ ΠΑΥΛΕΙΩΝ

Πρὸς

τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους καί τάς Μοναστικάς Ἀδελφότητας τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πανοσ/τοι, Αἰδεσ/τοι, Ὁσιώτατοι/αι,

Μετὰ τὴν καθ᾿ ὅλα ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῶν «ΣΤ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» πλημμυρισμένος χάριτος καὶ εὐλογιῶν, μέ μεγάλη χαρά λόγω τῆς παρουσίας κατὰ τὶς ἐκδηλώσεις, πρὸς τιμὴ καὶ μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ πολιούχου Κορίνθου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, ἀλλά καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἐχόντων ἄμεση σχέση μὲ τὴν Τοπικὴ μας Ἐκκλησία Ἁγίων, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου β’, τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καὶ ἄλλων Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι τίμησαν τίς ἑορτές τοῦ Ἐφόρου καὶ Προστάτου μας, ἀλλά καί γιά τά πολύ κολακευτικά σχόλια, πού ἐλέχθησαν γιά τίς ἐπιτυχεῖς αὐτές ἐκδηλώσεις, βρίσκομαι στὴν εὐχάριστη θέση, νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τὴν συμμετοχὴ ἀλλὰ καὶ γιά τὴν συνεργασία σας καθώς καί ὅλους τούς φορεῖς ὅπως τά  Ἐκκλ. Συμβούλια τῶν Ἱ. Ναῶν Ἀπ. Παύλου Κορίνθου καί Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀρχ. Κορίνθου, τήν Περιφερειακή καί Δημοτική Αὐτοδιοίκηση, τό Στρατό, τήν Τροχαία, τήν Ἀστυνομία, τήν Ἀσφάλεια τούς ἐθελοντές Πυροσβέστες, τήν Ἀρχαιολογική Ὑπηρεσία, τό Κ.Α.Σ., τήν Φιλαρμονική Κορίνθου, τόν Σύλλογο Ἱεροψαλτῶν «ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ» τούς Ραδιοφωνικούς Σταθμούς τῆς «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» καί τήν «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», τά Τοπικά Μ.Μ.Ε., καί τόν Σύλλογο «ΑΠΟΛΛΩΝ» Ἀρχαίας Κορίνθου, γιά τὴν ἄρτια ὁλοκλήρωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ὑπὸ τὸν τίτλο «ΣΤ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ».

Ἡ ἀθρόα συμμετοχὴ σας στὴν ὑποδοχὴ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, στὸν Μέγα Πανηγυρικὸ Ἑσπερινὸ στήν Ἱερή Λιτανεία, στὸν Ἑσπερινὸ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος μέ τό πολυπληθές ποίμνιο σας, τό ὁποῖο μέ ἐκδρομικά λεωφορεῖα φιλότιμα μεταφέρατε στόν χῶρο, ὅπου ἀποδεδειγμένα ἀπό τήν Ἀρχαιολογική σκαπάνη, περπάτησε ὁ Προστάτης Ἀπόστολός μας καί Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Ἅγιος Παῦλος, στὴν Ἀρχαία Κόρινθο, στίς Λειτουργικές εὐκαιρίες ἀπό τήν παραμονή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἀπ. Παύλου, καθώς καὶ στίς δύο Ἱερές Ἀγρυπνίες, μέ συγκίνησαν γιά ἄλλη μία φορά βαθιά καθώς ἀπέδειξαν περίτρανα ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὴν ἀπό μέρους σας διάθεση ὑπακοῆς πρὸς τὸν Ποιμενάρχη σας καί τά κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ τί μπορεῖ νὰ πραγματοποιήσει ἡ ἀγαστὴ συνεργασία πρός δόξαν Θεοῦ.

Ἡ ταπεινότητά μου, ἀπό τήν θέση τοῦ «Πρώτου» σας, συνέλλαβα τὸ «ὅραμα» καὶ διά τῶν ὁδηγιῶν, ἐντολῶν καί ὑποδείξεων τῶν συνεργατῶν μου σᾶς κατευθύναμε στήν ὑλοποίησή του. Ἐσεῖς, μέ τήν ὑπακοή σας, τό ὑλοποιήσατε καὶ ἔτσι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία μεγαλύνεται καὶ ὁ Πιστὸς μας Λαὸς οἰκοδομεῖται καί εὐφραίνεται, ὅπως πολλές φορές ἀπέδειξαν οἱ θερμές ἐκδηλώσεις του καί οἱ εὐχαριστίες του.

Δόξα τῷ Θεῷ!

Ἐναποθέτω σέ σᾶς, συνεργοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί, τίς ἐλπίδες μου γιά τήν πορεία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἀς μήν ἀποκαρδιώσουμε τόν πιστό Λαό τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν μέ λίγες προσπάθειες πετύχαμε αὐτό τό ἀξιοθαύμαστο ἀποτέλεσμα σέ περίοδο κρίσεως, ἀλήθεια, τί μποροῦμε νὰ κάνουμε, ἐὰν συστηματικά συνεργαζόμαστε μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ἀλληλοκατανοήσεως καί μάλιστα κατά τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.

Ὅταν τὰ γεγονότα μιλοῦν, τὰ λόγια εἶναι περιττά. Γι᾿ αὐτό καὶ πάλι σᾶς συγχαίρω ἀπευθύνοντας τὴν ἀπεριόριστη συμπάθειά μου, δίνοντας τὴν πατρικὴ εὐχὴ μου καὶ τὴν πλούσια εὐλογία μου γιά τήν προστασία μας ἀπό τόν Θεό μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἀποστόλου καὶ Προστάτου ὅλων μας Θείου Παύλου.

Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχάς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ