ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΥΛΕΙΑ

ριθμ. Πρωτ.     653                                                                   ν  Κορίνθ τῇ     29 -  5 - 2012

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Ἡσυχαστήρια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα νά διαβάσετε τίς Κυριακές 17ην καί 24ην μηνὸς Ἰουνίου στό Ἐκκλησίασμά σας ἀμέσως μετά τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ πρὶν τὸ «Δι᾿  εὐχῶν…» τὴν κάτωθι ἀνακοίνωση.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εὐσεβεῖς Χριστιανοί,

ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία ἑορτάζει κι᾿ ἐφέτος τὴν μνήμη τοῦ πολιούχου Κορίνθου καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀποστόλου Παύλου. Ἤδη διά τοῦ προγράμματος τῶν «ΣΤ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» σᾶς ἔχει ἀνακοινωθεῖ ὅτι ἐκτός τῶν ἄλλων Ἐκδηλώσεων καί τὴν ἐφετινὴ πανήγυρη θὰ λαμπρύνει ἡ παρουσία τεμαχίων Ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων, τά ὁποῖα θά ἐκτίθενται σέ προσκύνηση καθ᾿ ὅλες τίς ἡμέρες τῶν Ἐκδηλώσεων ἀπὸ τῆς 25ης Ἰουνίου – 2ας Ἰουλίου εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου στὴν Κόρινθο. Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος β’ μὲ πλειάδα Συνοδικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχιερέων θὰ λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία τους τὶς Ἑορταστικὲς Ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου μας, τόσο κατὰ τὸ ἀπόγευμα εἰς τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινό στὸν Καθεδρικὸ Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου καὶ τὴν ἀμέσως μετὰ Λιτανεία στίς ὁδοὺς τῆς πόλεως Κορίνθου, ὅσο καὶ κατὰ τὴν κυρία ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, μέ πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία – χωρίς τήν παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου – εἰς τὸν αὐτὸ Ἱ. Ναὸ τὸ πρωῒ, ἀλλὰ καὶ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 29ης μηνός Ἰουνίου, στὴν Ἀρχαία Κόρινθο κατὰ τὸν ἐκεῖ τελεσθησόμενο Μέγα Ἑσπερινό.

Ἐπιβάλλεται νά προσέλθετε σ᾿ ὅλες τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μὲ τὴν παρουσία σας ἀποδώσετε φόρο τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν Μεγάλο Ἀπόστολό μας Ἅγιο Παῦλο. Ἡ ἐκ τῶν πραγμάτων  ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή παρουσία σας στὸν Συνοδικὸ Ἑσπερινό καὶ τὴν λιτανεία τῆς 28ης, στὸν Ὄρθρον καὶ στὴν πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία τῆς 29ης Ἰουνίου ἀποτελεῖ, ἐκτὸς τῆς εὐκαιρίας ἁγιασμοῦ σας, εὐχαριστήρια προσφορὰ εἰς τὸν Ἀπόστολό μας ὁ ὁποῖος «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως» (Β’ Κορ. ια’, 23) ἐργάσθηκε  ἄοκνα γιά τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τήν Κορινθία μας.

Ἂν ἡ παρουσία σας ὅμως κρίνεται ἀναγκαία στίς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀπουσιάσετε εἶναι ὁ Ἑσπερινός τῆς 29ης Ἰουνίου πού θά τελεσθεῖ στίς 19.00’  στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος στὴν Ἀρχαία Κόρινθο.

Εἰς τὸν χῶρο αὐτό, ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί, ὁ Ἀπόστολός μας ὁδηγήθηκε βίαια καί προπηλακίσθηκε, προκειμένου νά δικασθῇ, ἐπειδὴ ἐκήρυττε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ. Ἡ παρουσία σας εἰς τό Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος (τήν ἱστορική καθέδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας), κατά τήν διάρκεια τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ πού θά πραγματοποιηθεῖ ἐκεῖ πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου μας θά εἶναι διά μία ἀκόμη φορά ἡ ἀπόδειξη τῶν λόγων του πού ἔγραψε πρός τούς Κορινθίους τότε καί ἀνά τούς αἰῶνες ὅτι «ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστέ ἐν Κυρίῳ» (Α’ Κορ. θ’, 2).

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη πολλῆ σᾶς ἀναμένω ἅπαντες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ