ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΥΛΕΙΑ

ριθμ. Πρωτ.  653                                                                                                                     ν  Κορίνθ τῇ  28 - 5 - 2012

Δ/Εορτασμος Απ. Παυλου12/Εγκύκλιος - Πρόγραμμ.-Οδηγίες. 

Πρός

ἅπαντας τούς Παν/τους καί Αδ/τους φημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ες τάς Εδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ:   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ Συμμετοχῆς σας στίς Εορταστικές

Ἐκδηλώσεις εἰς μνήμην το Πολιούχου Κορίνθου, ποστόλου  τν

᾿Εθνν ΠΑΥΛΟΥ». 

Πατέρες μου ἀγαπητοί,

σᾶς γνωρίζουμε τό Πρόγραμμα τῶν Λειτουργικῶν - Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων πού θά λάβουν χώρα ἐφέτος πρός τιμήν τοῦ Πολιούχου μας στίς ὁποῖες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει νά παρίστασθε καί ἐντελλόμεθα τήν πιστή τήρησιν αὐτοῦ ὡς καί τήν συμμόρφωσή σας εἰς τίς ὁδηγίες πού ἐμπεριέχονται εἰς αὐτό:

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  24-6-2012:

Ὥρα 19.30’ Ἐκδήλωση - Παρουσίαση τοῦ ἐκδοθέντος ὑπό τῆς Ἱ. ἡμῶν Μητροπόλεως τόμου ὑπό τόν τίτλον «Παύλου «σφραγίς» Ἡ Κορίνθου Ἐκλησία στόν χρόνο», εἰς τήν Κροκίδειον Αἴθουσα.

ΔΕΥΤΕΡΑ  25-6-2012:

Ὥρα 19.30’ Ὑποδοχή  τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς θαυματουργοῦ Ἱ. Εἰκόνος τῶν ἐν τῆ Κορινθίᾳ Ἁγίων στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό Ἀπ. Παύλου Κορίνθου μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. (Λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο) και ἐν συνεχείᾳ Ἱ. Ἀγρυπνία.

ΠΕΜΠΤΗ  28-6-2012:

Ὥρα 19.00’ Μέγας Πανηγυρικός Συνοδικός Ἑσπερινός – Λιτανεία εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἀπ. Παύλου Κορίνθου, Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’ μέ τήν συμμετοχή πλειάδας Σεβ. Ἀρχιερέων.

Εἰς τίς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις συμμετέχουν ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ φέροντες λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο.

Τελετάρχες ὁρίζονται οἱ Παν/τοι Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος καί π. Σωφρόνιος Μάγειρας βοηθούμενοι ἀπό τούς Αἰδ/τους π. Γρ. Θεοδώρου καί Ἰω. Δελημπαλτᾶ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29-6-2012 (πρωῒ):

Ὥρα 06.45’: Ὄρθρος, Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἀπ. Παύλου Κορίνθου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29-6-2012 (ἀπόγευμα):

Ὥρα 19.00’: Λιτανεία εἰς Ἱ. Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Ἀρχαίας Κορίνθου καί διά τῆς ὁδοῦ ΛΕΧΑΙΟΥ εἴσοδος εἰς τό ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ ἐν Ἀρχαίᾳ Κορίνθῳ. (Συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ μέ λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο), καί ἐν συνεχείᾳ Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ.

Τόν σπερινό θά τελέσουν ο φιλοξενούμενοί μας Κληρικοί, Συνοδοί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.

Τελετάρχαι ὁρίζονται οἱ Παν/τος π. Σωφρόνιος Μάγειρας καί π. Πέτρος Τζέκος. 

Εἰς τόν σπερινόν θά ψάλλῃ ἡ Χορωδία «Κυριακός ὁ Ὑμνογράφος» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Λεωνίδου Καρασταμάτη. 

Εὐχέτης πάντων ἡμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Σημείωσις:

Παρακαλοῦνται οἱ ἱερεῖς νά συμμορφώνονται εἰς τίς ὑποδείξεις τῶν Τελεταρχῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λάβει προσωπικῶς ἐντολές γιά τή τήρηση τῆς τάξεως, καί νά μήν ἀπειθοῦν δυστροποῦντες.