ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ

ριθμ. Πρωτ.    660                                                                                                                     ν  Κορίνθ τῇ     25 - 5  - 2012

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Ἡσυχαστήρια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομε, ὅτι ἀπὸ τῆς Δευτέρας 25ης Ἰουνίου καί ὥρας 19.30’ μ.μ. ἕως καὶ τῆς Δευτέρας 2ας Ἰουλίου ἐ.ἔ., καὶ μέ ἀφορμή τίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις «ΣΤ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2012» γιὰ τὴ μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ πολιούχου Κορίνθου Ἀποστόλου Παύλου,  θά ἀφιχθοῦν καί θὰ φιλοξενηθοῦν πρὸς ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν, εἰς τὸν Ἱερὸ Καθεδρικό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τά Ἱερά Λείψανα καί ἡ θαυματουργός Ἱερά Εἰκόνα τῶν «ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων» γι᾿ αὐτό καί παραγγέλλω νά ἀναγνώσετε στήν Ἐκκλησία τίς Κυριακές 10ην, 17ην καὶ 24ην Ἰουνίου ἐ.ἔ. καί σέ κάθε ἄλλη εὐκαιρία τὴν συνημμένη σχετική ἀνακοίνωση ὥστε νά ἐνημερωθοῦν οἱ Χριστιανοί μας γιά νά συμμετάσχουν στήν Ἐκδήλωση.

Μετ᾿ εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων «ΣΤ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» πρός τιμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, Ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί πολιούχου Κορίνθου γνωρίζω εἰς τήν ἀγάπη σας ὅτι ἀπὸ τήν ἑσπέρα τῆς Δευτέρας 25ης Ἰουνίου καί ὥρα 19.30’ μ.μ. ἕως καὶ τῆς Δευτέρας 2ας Ἰουλίου 2012 εἰς τὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τὴν Κόρινθο θά ἐκτίθενται πρός προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου  Παύλου τοῦ καί πολιούχου ἡμῶν, Ἀποστόλου Ἰάσονος, Ἱερομαρτύρων Βλασίου καί Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Σωφρονίου Ἱεροσολύμων καί Μακαρίου Κορίνθου, Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Ὁσίων Παταπίου, Νίκωνος τοῦ νέου καί Ὑπομονῆς, πού ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου, ὡς καί ἡ θαυματουργός Ἱ. Εἰκόνα τῶν ἐν τῇ Κορινθίᾳ Ἁγίων. Γι᾿ αὐτό σᾶς παρακαλῶ ὅπως μὲ τὴν παρουσία σας τιμήσετε καί τόν Ἀπόστολό μας καί τούς Ἁγίους μας προσερχόμενοι πρὸς ἀσπασμὸν τούτων γιά νά λάβετε τήν ἐξ αὐτῶν χάρη καί τόν ἁγιασμό, εἴτε ἀτομικῶς, εἴτε καθ᾿ ὁμάδας καί πάντοτε σέ συνεννόηση μὲ τοὺς ἐφημερίους σας.

Ἔτσι λοιπὸν σᾶς ἀναμένω τὴν Δευτέραν 25ην Ἰουνίου στίς 19.30’ μ.μ.  εἰς τόν Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου νὰ ὑποδεχθοῦμε  ὡς γνήσια πνευματικά παιδιά τούς Πνευματικούς μας Πατέρες, οἱ ὁποῖοι πρεσβεύουν γιά μᾶς στόν Κύριο πάντοτε καί νά συμπροσευχηθοῦμε κατά τήν Ἱερά Ἀγρυπνία, ἡ ὁποία θά ἐπακολουθήσει καί εἰς τήν ὁποίαν θά ψάλλει ἡ συνοδεία τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Πλάτωνος Κρικρῆ.

Εἴθε ἡ χάρις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Παύλου καὶ τῶν ἐν Κορίνθῳ Ἁγίων νά μᾶς ἐπισκιάζουν καθ᾿ ὅλο τὸν χρόνο τῆς ζωῆς μας.

Μέ πατρικές εὐλογίες καί ἀγάπη πολλή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ