ΕΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ριθμ. Πρωτ.     1729                                                                                                                                                                                                                                                                     ν  Κορίνθ τῇ     5 - 12 - 2011

Πρὸς

τούς Πανοσ/τους & Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους  τῶν Ἱ.Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς πόλεως Κορίνθου.

Ἐνταῦθα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διά τοῦ παρόντος παρακαλῶ νά διαβάσετε στα Ἐκκλησιάσματα τῶν Κυριακῶν 11ης καί 18ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. τήν κάτωθι ἀνακοίνωση.

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

τὴν 21ην Δεκεμβρίου, ἡμέρα Τετάρτη καὶ ὥρα 7:00 μ.μ. στὴν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ» ΑΙΘΟΥΣΑ (παραπλεύρως τῆς Νομαρχίας) ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας θὰ πραγματοποιήσει ἑορταστικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν «Μητρόπολη πασῶν τῶν ἑορτῶν» τὰ Ἅγια Χριστούγεννα.

Ὁμιλητής στὴν ἐκδήλωση αὐτὴ θὰ εἶναι ὁ Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΕΤΖΑΚΗΣ μὲ θέμα τὸ: «’’Τί σοί προσενέγκωμεν Χριστέ…’’, ἡ θεολογία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὴν Ὑμνολογία καὶ τὴν Εἰκονογραφία τῆς Ἐκκλησίας». Ἐπίκαιρους ὕμνους θὰ ψάλλει ἡ χορωδία «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ» πού τήν διευθύνει ὁ χοράρχης κ. Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς. 

Παρακαλεῖσθε νά παρακολουθήσετε αὐτὴ τήν Ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὥστε μὲ τὴν κατάλληλη πνευματικὴ προετοιμασία, στὴν ὁποία θὰ συντελέσει, νὰ ὑποδεχθεῖτε καί γιορτάσετε οἰκογενειακά τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς πίστεώς μας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ