423 Εγκύκλιος γιά Μονές-Ησυχ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

 

ριθμ. Πρωτ. 616                                                                              ν Κορίνθ τῇ    16 - 5 - 2023

Δ/Εορτασμος.Απ.Παυλου.23/Εγκύκλιος.για.Μονές-Ησυχ                                                                                             

                                              

                                                                                                            ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 423η

Πρὸς

ἁπάσας τάς Ἱ. Μονάς καί Ἱ. Ἡσυχαστήρια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

 

 

Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως κατά:

α) τὴν Τετάρτην 21ην Ἰουνίου ἐ. ἔ. καὶ περὶ ὥραν 20.00’ παρίστασθε εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱ. Ναὸν Ἀποστόλου Παύλου ἐν Κορίνθῳ κατὰ τὴν ὑποδοχὴν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων Τιμίου Προδρόμου, Ἀποστόλων Ἰάσονος καί Ἀκύλα, Ἱερομαρτύρων Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Διονυσίου τοῦ ἐν Κορίνθῳ, Βλασίου καί Σεραφείμ Ἐπισκόπου Φαναρίου τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Σωφρονίου Ἱεροσολύμων καί Μακαρίου Κορίνθου, Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου καί Ἁγ. Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, τῶν Ἁγ. Μαρτύρων Κοδράτου, Λεωνίδου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, Ὁσίων Παταπίου, Νίκωνος τοῦ Νέου καί Ὑπομονῆς, καί τῶν Ἱ. Εἰκόνων Παναγίας τῆς «Παραμυθίας» καί πάντων τῶν ἐν Κορινθίᾳ Ἁγίων.

Εὐθύς ἀμέσως μετά τήν ὑποδοχήν τῶν Ἱ. Λειψάνων θά λάβη χώρα ἡ «ἔξοδος» τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου καί ἡ «ἐνθρόνησις» αὐτοῦ ἐπί τοῦ προευτρεπισθέντος τετραποδίου καί ἐν συνεχείᾳ θὰ τελεσθῆ Ἑσπερινός καί Ἱ. Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ πάντων τῶν ἐν Κορινθίᾳ Ἁγίων, συνιερουργούντων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Διονυσίου καί τοῦ Πρωτοσυγκέλλου ἡμῶν Θεοφ. Ἐπισκόπου Κεγχρεῶν κ. Ἀγαπίου.

β) τήν Παρασκευήν 23ην Ἰουνίου ἐ. ἔ. καὶ περὶ ὥραν 21.00’ θὰ τελεσθῆ εἰς τόν αὐτόν Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπί τῇ μνήμῃ πάντων τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων, Συνεργῶν τοῦ Ἀπ. Παύλου ἐν τῷ καταρτισμῷ τῆς ἐν Κορίνθῳ Ἁγίας Ἐκκλησίας.

Εἰς τὰς ὡς ἄνω Ἱεράς Ἀγρυπνίας ἐντέλλεσθε ὅπως παρίστασθε μεθ᾿ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ μοναχῶν διά νὰ ἑνώσωμεν τὰς προσευχάς ἡμῶν ἐκλιπαροῦντες τὰς ἱκετευτικάς πρεσβείας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τοῦ Ἀποστόλου ἡμῶν θείου Παύλου καὶ πάντων τῶν ἐν Κορινθίᾳ Ἁγίων ὑπὲρ ὑγείας καί εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, τῆς Πατρίδος μας καί τῆς Κορινθίας.

Ἐπίσης κατὰ τὴν Τετάρτην 28ην Ἰουνίου ἐ. ἔ. καὶ περὶ ὥραν 19.00’ ἐντέλλεσθε νὰ παρίστασθε εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸν Ναὸν κατὰ τὴν ὑποδοχὴν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱ ε ρ ω ν ύ μ ο υ β’, τῆς Ἱ. Συνόδου καί τήν Λιτανείαν τῶν Ἱ. Λειψάνων καί τῶν Ἱ. Εἰκόνων τῆς Παναγίας τῆς «Παραμυθίας» καί τοῦ Πολιούχου μας Ἀπ. Παύλου.

Ἀναμένοντες ὑμᾶς περιχαρῶς εἰς τάς ὡς ἄνω Ἐκδηλώσεις διατελοῦμεν,

 

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κοινοποίησις:

  1. Φ. Ἐγκυκλίων παρ᾿ ἡμῖν.