422 Εγκύκλιος - Προγραμμ. Οδηγίες

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

 

ριθμ. Πρωτ. 615                                                                        ν Κορίνθ τῇ  16 - 5 - 2023

Δ/Εορτασμος.Απ.Παυλου.23/Εγκύκλιος-Πρόγραμμ.-Οδηγίες.

                                                                                                                                                      

                                                                                               ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!                      

Πρός

ἅπαντας τούς Παν/τους καί Αδ/τους φημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ες τάς ἕδρας των.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 422η

 

ΘΕΜΑ:   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ Συμμετοχῆς σας στίς Εορταστικές Ἐκδηλώσεις

                   εἰς μνήμην το Πολιούχου Κορίνθου ποστόλου τν ᾿Εθνν ΠΑΥΛΟΥ».

  

 

Πατέρες μου ἀγαπητοί,

 

σᾶς γνωρίζουμε τό Πρόγραμμα τῶν Λειτουργικῶν - Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων, πού θά λάβουν χώρα ἐφέτος πρός τιμήν τοῦ Πολιούχου μας, στίς ὁποῖες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει νά παρίστασθε καί ἐντελλόμεθα τήν πιστή τήρηση αὐτοῦ ὡς καί τήν συμμόρφωσή σας στίς ὁδηγίες πού ἐμπεριέχονται εἰς αὐτό:

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ

 

Τετάρτη 21-6-2023:

Ὥρα 20.00’: Ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς «Παραμυθίας» καί ἡ «ἔξοδος» τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου καί ἡ «ἐνθρόνισις» αὐτοῦ ἐπί τοῦ προευτρεπισθέντος τετραποδίου στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό Ἀπ. Παύλου Κορίνθου μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων. Ἐν συνεχείᾳ θά ἐπακολουθήση ἡ Ἀρχιερατική Ἱ. Ἀγρυπνία πρός τιμήν πάντων τῶν ἐν τῇ Κορινθίᾳ Ἁγίων.

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28-6-2023:

Ὥρα 19.00’: Μέγας Πανηγυρικός Συνοδικός Ἑσπερινός εἰς Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἀπ. Παύλου Κορίνθου, Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερωνύμου β’ μέ τήν συμμετοχή πλειάδος Σεβ. Ἀρχιερέων - Ἱ. Λιτανεία.

 

Εἰς τίς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις συμμετέχουν ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ φέροντες λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο ὡς καί οἱ Μοναχικές Ἀδελφότητες.

 

Τελετάρχες ὁρίζονται οἱ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος καί οἱ Αἰδ/τοι π. Γρηγόριος Θεοδώρου καί π. Ἰωάννης Δελημπαλτᾶς.

 

ΠΕΜΠΤΤΗ 29-6-2023 (πρωῒ):

ρα 06.45’: ρθρος, Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία ες Καθεδρικό . Ναό π. Παύλου Κορίνθου.

 

ΠΕΜΠΤΗ 29-6-2023 (ἀπόγευμα):

Ὥρα 19.00’: Ἱ. Λιτανεία ἀπό τόν Ἱ. Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Ἀρχαίας Κορίνθου καί διά τῆς ὁδοῦ ΛΕΧΑΙΟΥ εἴσοδος εἰς τό «ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ» ἐν Ἀρχαίᾳ Κορίνθῳ. (Συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ μέ λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο), καί ἐν συνεχείᾳ Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τό ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ.

Τόν σπερινό θά τελέσουν ο φιλοξενούμενοί μας Κληρικοί, συνοδοί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.

Τελετάρχαι ὁρίζονται οἱ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος καί ὁ Αἰδ/τος π. Ἰωάννης Δελημπαλτᾶς, βοηθούμενοι ἀπό τούς Αἰδ/τους π. Νικόλαο Πολύζο καί π. Πέτρο Τζέκο.

Εἰς τόν σπερινό θά ψάλλη ἡ Χορωδία «Κυριακός ὁ Ὑμνογράφος» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἀναστασίου Γκιούλη.

 

Εὐχέτης πάντων ἡμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίησις:

  1. 1.Φ. Ἐγκυκλίων παρ᾿ ἡμῖν.
  2. 2.Φ. «ΙΖ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2023», παρ᾿ ἡμῖν.