Κ.Υ.Α περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας απο 30-01-2023 εώς 13-02-2023

1-2-2023-COVID19 30-01-2023 13-02-2023.pdf

 

Δείτε τη σχετική ΚΥΑ εδώ