ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ

ριθμ. Πρωτ.    1467                                                                                                                                                                                                                                                                    ν  Κορίνθ τῇ      15 - 11 -2011  

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀδελφοί καί πατέρες,

διά τοῦ παρόντος Σᾶς γνωρίζουμε ὅτι τὴν 2αν Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα Παρασκευή καί ὥρα 9.00’ π.μ. εἰς τήν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ» τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ΙΒ’ Ἱερατικὴ Σύναξη μέ θέμα: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΠΟΡΕΙᾼ», μέ εἰσηγητή τόν Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας Πανοσ. Ἀρχιμ. κ. Ἀγάπιο Δρίτσα, Καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ Λουτρακίου. Θά ἐπακολουθήσει συζήτηση.

Ἡ παρουσία Σας εἶναι ὑποχρεωτική ἐν ὄψει καί τῶν τεκταινομένων, ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, εἰς τήν Πατρίδα μας καί θ᾿ ἀποτελέσει μία ἀκόμη εὐκαιρία ἐπικοινωνίας καί ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων τοῦ Ποιμενάρχου μέ τούς Ποιμένες γιά τήν ποικίλη ὠφέλεια τῆς ζωῆς τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡμῶν τῶν ἰδίων καί τοῦ χειμαζομένου Λογικοῦ μας Ποιμνίου.

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ