«Ἔκθεσις Κειμηλίων ὑπό τόν τίτλον: “ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ - Ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀγῶνα του 1821”»

 

 

αφισα1

 

αριθμ 87 ανακοινωση 1

 

αριθμ 87 ανακοινωση 2