«ΙΒ ΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2018» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ Συμμετοχῆς σας στίς ῾Εορταστικές Ἐκδηλώσεις εἰς μνήμην τοῦ Πολιούχου Κορίνθου Ἀποστόλου τῶν ᾿Εθνῶν ΠΑΥΛΟΥ».

 

ν Κορίνθ τῇ  23 - 5 - 2018

                                                                                                                                                      

                                            

Πρός

ἅπαντας τούς Παν/τους καί Αδ/τους φημερίους, τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Ες τάς Εδρας των.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

ΘΕΜΑ:   «ΙΑ ΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2018» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ Συμμετοχῆς σας στίς Εορταστικές Ἐκδηλώσεις εἰς μνήμην το Πολιούχου Κορίνθου ποστόλου τν ᾿Εθνν ΠΑΥΛΟΥ».

  

Πατέρες μου ἀγαπητοί,

 

σᾶς γνωρίζουμε τό Πρόγραμμα τῶν Λειτουργικῶν - Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων, πού θά λάβουν χώρα ἐφέτος πρός τιμήν τοῦ Πολιούχου μας, στίς ὁποῖες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει νά παρίστασθε καί ἐντελλόμεθα τήν πιστή τήρηση αὐτοῦ ὡς καί τήν συμμόρφωσή σας στίς ὁδηγίες πού ἐμπεριέχονται εἰς αὐτό:

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20-6-2018:

Ὥρα 20.00’: Ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῶν ἐν τῇ Κορινθίᾳ Ἁγίων ὡς καί ἡ «ἔξοδος» τοῦ Ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου Παύλου καί ἡ «ἐνθρόνησις» αὐτοῦ ἐπί τοῦ προευτρεπισθέντος τετραποδίου στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό Ἀπ. Παύλου Κορίνθου μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. (Λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο) καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Ἱ. Ἀγρυπνία πρός τιμήν πάντων τῶν ἐν τῇ Κορινθίᾳ Ἁγίων.

 

ΠΕΜΠΤΗ 28-6-2018:

Ὥρα 19.00’: Μέγας Πανηγυρικός Συνοδικός Ἑσπερινός εἰς Καθεδρικόν Ἱ. Ναόν Ἀπ. Παύλου Κορίνθου, Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’ μέ τήν συμμετοχή πλειάδος Σεβ. Ἀρχιερέων - Ἱ. Λιτανεία.

 

Εἰς τίς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις συμμετέχουν ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ φέροντες λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο.

Τελετάρχες ὁρίζονται οἱ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος καί οἱ Αἰδ/τοι π. Γρηγόριος Θεοδώρου καί π. Ἰωάννης Δελημπαλτᾶς.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-6-2018 (πρωῒ):

ρα 06.45’: ρθρος, Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία ες Καθεδρικό . Ναό π. Παύλου Κορίνθου.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29-6-2018 (ἀπόγευμα):

Ὥρα 19.00’: Ἱ. Λιτανεία ἀπό τόν Ἱ. Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Ἀρχαίας Κορίνθου καί διά τῆς ὁδοῦ ΛΕΧΑΙΟΥ εἴσοδος εἰς τό «ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ» ἐν Ἀρχαίᾳ Κορίνθῳ. (Συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ μέ λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο), καί ἐν συνεχείᾳ Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ.

Τόν σπερινό θά τελέσουν ο φιλοξενούμενοί μας Κληρικοί, συνοδοί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.

Τελετάρχαι ὁρίζονται οἱ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος καί οἱ Αἰδ/τοι π. Γρηγόριος Θεοδώρου καί π. Ἰωάννης Δελημπαλτᾶς, βοηθούμενοι ἀπό τούς Αἰδ/τους π. Νικόλαο Πολύζο καί π. Πέτρο Τζέκο.

Εἰς τόν σπερινόν θά ψάλλῃ ἡ Χορωδία «Κυριακός ὁ Ὑμνογράφος» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἀναστασίου Γκιούλη.

 

Εὐχέτης πάντων ἡμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ