ΑΡΓΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΙΚΥΩΝΟΣ, ΖΕΜΕΝΟΥ, ΤΑΡΣΟΥ & ΠΟΛΥΦΕΓΓΟΥΣ

ριθμ. Πρωτ.   Δ.Υ.                                                                                       ν Κορίνθ τῇ     23 - 6 - 2015

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς, τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια καί Ἱερά Προσκυνήματα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

     Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομεν ὑμῖν τάς ἡμέρας κατά τάς ὁποίας τά Γραφεῖα τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀργοῦν.

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:     1η    τοῦ Ἁγίου Βασιλείου.

                                5η    παραμονή τῶν Ἁγίων Ἐπιφανείων.

                                6η  ΑΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

                                7η  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

                                30η τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: 2α  τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.

                              11η τοῦ Ἁγίου Βλασίου.

ΜΑΡΤΙΟΣ:          25η    τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου – ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ:         23η  τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

ΜΑΪΟΣ:                21η    τοῦ Ἁγίου Κων/νου.

ΙΟΥΝΙΟΣ:           29η    τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου και Παύλου.

ΙΟΥΛΙΟΣ:             1η    τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:     6η    τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος.

                               15η    τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

                                23η τῆς Ἀποδόσεως τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:  8η  τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου.

                              14η    τῆς ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ:      3η  τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου.

                               26η τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

                                28η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:     21η τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:      6η    τοῦ Ἁγίου Νικολάου.

                                 24η    παραμονή Χριστουγέννων.

                                25η ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

                                26η τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου.

ΚΙΝΗΤΑΙ ΕΟΡΤΑΙ

1). Καθαρά Δευτέρα, 2). Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου, 3). Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου (Ζωοδόχου Πηγῆς), 4). Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως, 5). Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Κοινοποίησις:

Φ. Ἐγκυκλίων παρ᾿ ἡμῖν.