ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ (2)

ριθμ. Πρωτ. 757                                                            ν  Κορίνθ  τῇ     28 - 5 - 2013

Δ/ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ/ΤΗΝΟΣΠΡΟΣΚ.13

 

Πρὸς

ἅπαντας τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

 

Ἀδελφοί μου,

 

     διά τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζουμε ὅτι κι᾿ ἐφέτος, χάριτι Χριστοῦ, θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ καθιερωμένο Παγκορινθιακὸ Προσκύνημα εἰς τὸ Ἱερὸ Πανελλήνιο Ἵδρυμα Εὐαγγελιστρίας Τήνου, ὅπου εἶναι θησαυρισμένο τὸ θαυματουργικὸ εἰκόνισμα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου  κατὰ τίς ἡμέρες 8ην καὶ 9ην  Ἰουλίου, τό ὁποῖο πραγματοποιεῖται ὅπως κάθε χρόνο ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

     Γιά τίς σχετικές πληροφορίες δύνασθε νὰ ἀπευθύνεσθε εἰς τούς Ἀρχιερατικούς Ἐπιτρόπους τῶν περιφερειῶν σας.

     Καλεῖσθε νά  ἐνημερώσετε τό ποιμνιό σας καί παρακαλεῖσθε νά ἐνδιαφερθῆτε, προσωπικῶς γιά τήν συμμετοχή τῶν ἐνοριτῶν σας ἐνημερώνοντάς τους σχετικῶς καί προτρέποντάς τους νά ἀκολουθήσουν μαζί σας καί μέ τον Ἐπίσκοπό τους τήν Ἱερά αὐτή προσκυνηματική ἀποδημία, εἰς τό Θεομητορικό αὐτό προσκύνημα τῆς Πατρίδος μας.

    Γιά τό λόγο αὐτό ἐντέλλεσθε νὰ ἀναγνώσετε στό Ἐκκλησίασμα τῆς Κυριακῆς 16ης Ἰουνίου, τῆς Κυριακῆς 23ης Ἰουνίου, τῆς Δευτέρας (Ἁγίου Πνεύματος) 24ης Ἰουνίου, καί τῆς Κυριακῆς 30ης Ἰουνίου, τὴν κάτωθι ἀνακοίνωση, νά τήν μοιράσετε στούς πιστούς σας καί νά ἀναρτήσητε τήν σχετική ἀφίσα στὴν εἴσοδο τοῦ Ἱ. Ναοῦ.

     

Μετ᾿ εὐχῶν καί ἀγάπης πατρικῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

 

 

 

ΠΑΓΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΚΑΙ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ.

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΣΑΣ.

 

     Ἀγαπητοί μου,

 

     θὰ ἔχω τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ εἶμαι καὶ ἐφέτος ἐπί κεφαλῆς τοῦ Παγκορινθιακοῦ Προσκυνήματος στὴν Μεγαλόχαρη τῆς Τήνου, τὸ ὁποῖο θὰ πραγματοποιηθῇ στίς 8 καὶ 9 Ἰουλίου μὲ τὴν δική σας συμμετοχή.

     Ἡ  διήμερη  αὐτή προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὸ νησὶ τῆς Μεγαλόχαρης εἶναι μία ἀκόμη εὐκαιρία πρὸς ἁγιασμὸ ἀπὸ τὴν θαυματουργικὴ εἰκόνα τῆς Εὐαγγελιστρίας καὶ ἀπὸ τὴν τιμία κάρα τῆς Ὁσίας Πελαγίας, ἀλλὰ καὶ γιά μιά στενώτερη ἐπικοινωνία τοῦ Ποιμενάρχου μὲ τὸ Ποίμνιὸ του, δηλαδὴ ἐμοῦ μέ ὅλους ἐσᾶς. Ἐκτὸς ἀπὸ αὐτές τὶς ἁγιαστικὲς εὐκαιρίες, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν Θ. Λειτουργία, ποὺ θὰ τελέσωμε ἐκεῖ, προσφέρεται ἡ δυνατότητα, διά τοῦ Ἱεροῦ αὐτοῦ προσκυνήματος, νὰ σᾶς προσεγγίσω ἀκόμη περισσότερο, νὰ ἀφουγκρασθῶ τοὺς προβληματισμούς σας, νὰ προσαγάγω καὶ ἐγὼ αὐτοὺς τούς προβληματισμούς σας μπροστά στό Θαυματουργικό Εἰκόνισμα τῆς Θεομήτορος διά τῆς Ἀρχιερωσύνης μου, νὰ σᾶς οἰκοδομήσω πνευματικῶς καὶ γενικῶς νὰ συνευφρανθοῦμε στὰ θαυματουργικὰ Θεομητορικὰ σκηνώματα τῆς Ἱερᾶς νήσου Τήνου. Διά τοῦτο καὶ παρακαλῶ διά τὴν ὅσον τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη συμμετοχή σας, τὴν ὁποία δύνασθε νὰ δηλώνετε εἰς τοὺς Ἐφημερίους σας, οἱ ὁποῖοι μέ σεβασμό, ἀγάπη καί φιλοτιμία παρακαλῶ νά τήν διεκπεραιώσουν. Ἡ συμμετοχή ἀνέρχεται εἰς τό ποσό τῶν Πενήντα (50) εὐρώ τό ἄτομο καί τελική ἡμερομηνία τῶν ἐγγραφῶν ὁρίζεται ἡ 2η Ἰουλίου.

     Ἀναμένοντάς Σας περιχαρῶς πνευματικά μου παιδιά, ἐπευλογῶ ὅλους ἐπικαλούμενος τὶς Θεομητορικὲς πρεσβεῖες καί διατελῶ,

 

Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ