ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

ριθμ. Πρωτ. 753                                           ν Κορίνθ τῇ 24 - 5 - 2013


                                                            

Ες τάς Εδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ:   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ Συμμετοχῆς σας στίς Εορταστικές    

                 Ἐκδηλώσεις εἰς μνήμην το Πολιούχου Κορίνθου, ποστόλου τν

                 ᾿Εθνν ΠΑΥΛΟΥ».

  

     Πατέρες μου ἀγαπητοί,

 

     σᾶς γνωρίζουμε τό Πρόγραμμα τῶν Λειτουργικῶν - Λατρευτικῶν Ἐκδηλώσεων πού θά λάβουν χώρα ἐφέτος πρός τιμήν τοῦ Πολιούχου μας στίς ὁποῖες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει νά παρίστασθε καί ἐντελλόμεθα τήν πιστή τήρηση αὐτοῦ ὡς καί τήν συμμόρφωσή σας στίς ὁδηγίες πού ἐμπεριέχονται εἰς αὐτό:

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ - ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ

  

ΔΕΥΤΕΡΑ 24-6-2013:

     Ὥρα 19.30’ Ὑποδοχή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων καί τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῶν ἐν τῆ Κορινθίᾳ Ἁγίων στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό Ἀπ. Παύλου Κορίνθου μέ τή συμμετοχή ὅλων τῶν ἱερέων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. (Λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο) και ἐν συνεχείᾳ Ἱ. Ἀγρυπνία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-6-2013:

     Ὥρα 19.00’ Μέγας Πανηγυρικός Συνοδικός Ἑσπερινός – Λιτανεία εἰς Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν Ἀπ. Παύλου Κορίνθου, Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β’ μέ τήν συμμετοχή πλειάδας Σεβ. Ἀρχιερέων.

     Εἰς τίς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις συμμετέχουν ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ φέροντες λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο.

     Τελετάρχες ὁρίζονται οἱ Παν/τοι Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος καί π. Σωφρόνιος Μάγειρας βοηθούμενοι ἀπό τούς Αἰδ/τους π. Γρηγόριο Θεοδώρου καί Ἰωάννη Δελημπαλτᾶ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-6-2013 (πρωῒ):

      Ὥρα 06.45’: Ὄρθρος, Πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία εἰς Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἀπ. Παύλου Κορίνθου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29-6-2013 (ἀπόγευμα):  

     Ὥρα 19.00’: Λιτανεία εἰς Ἱ. Ναό Κοιμ. Θεοτόκου Ἀρχαίας Κορίνθου καί διά τῆς ὁδοῦ ΛΕΧΑΙΟΥ εἴσοδος εἰς τό ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ ἐν Ἀρχαίᾳ Κορίνθῳ. (Συμμετέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ μέ λευκό Ἐπιτραχήλιο - Φαιλόνιο), καί ἐν συνεχείᾳ Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς ΒΗΜΑ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ.

     Τόν σπερινό θά τελέσουν ο φιλοξενούμενοί μας Κληρικοί, Συνοδοί τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν.

    Τελετάρχαι ὁρίζονται οἱ οἱ Παν/τοι Ἀρχιμ. π. Ἄνθιμος Παπαλεξόπουλος καί π. Σωφρόνιος Μάγειρας βοηθούμενοι ἀπό τούς Αἰδ/τους π. Γρηγόριο Θεοδώρου, Ἰωάννη Δελημπαλτᾶ, Νικόλαο Πολύζο καί Πέτρο Τζέκο.

     Εἰς τόν σπερινόν θά ψάλλῃ ἡ Χορωδία «Κυριακός ὁ Ὑμνογράφος» ὑπό τήν διεύθυνσιν τοῦ κ. Λεωνίδου Καρασταμάτη.

 

Εὐχέτης πάντων ἡμῶν ἐν ἀγάπῃ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ