Ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις «Ζ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2013»

ριθμ. Πρωτ.   736                                                                                           ν Κορίνθ τῇ  24 - 5 - 2013

 

         ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!                        

Πρὸς

ἅπαντας τοὺς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους, ἁπάσας τάς Ἱεράς Μονάς καί τά Ἡσυχαστήρια τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τάς ἕδρας των.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διὰ τοῦ παρόντος καὶ μέ ἀφορμή τίς Ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις «Ζ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ 2013» γιὰ τὴ μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ πολιούχου Κορίνθου Ἀποστόλου Παύλου, ἐντελλόμεθα νά ἀναγνώσετε στήν Ἐκκλησία τίς Κυριακές 9ην, 16ην καὶ 23ην Ἰουνίου ἐ. ἔ. καί σέ κάθε ἄλλη εὐκαιρία τὴν συνημμένη σχετική ἀνακοίνωση ὥστε νά ἐνημερωθοῦν οἱ Χριστιανοί μας γιά νά συμμετάσχουν στίς Ἐκδηλώσεις.

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Εὐσεβεῖς Χριστιανοί,

μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων «Ζ’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» πρός τιμήν καί μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου, Ἱδρυτοῦ τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί πολιούχου Κορίνθου γνωρίζω εἰς τήν ἀγάπη σας ὅτι ἀπὸ τήν ἑσπέρα τῆς Δευτέρας 24ης Ἰουνίου καί ὥρα 19.30’ μ.μ. ἕως καὶ τῆς Δευτέρας 1ης Ἰουλίου 2013 εἰς τὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου εἰς τὴν Κόρινθο θά ἐκτίθενται πρός προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλου Παύλου τοῦ καί πολιούχου ἡμῶν, Ἀποστόλου Ἰάσονος, Ἱερομαρτύρων Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου καί Βλασίου, τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Σωφρονίου Ἱεροσολύμων καί Μακαρίου Κορίνθου, Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, Ὁσίων Παταπίου, Νίκωνος τοῦ Νέου καί Ὑπομονῆς, πού ἔχουν σχέση μέ τήν Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου, ὡς καί ἡ Ἱ. Εἰκόνα τῶν ἐν τῇ Κορινθίᾳ Ἁγίων. Γι᾿ αὐτό σᾶς παρακαλῶ ὅπως μὲ τὴν παρουσία σας τιμήσετε καί τόν Ἀπόστολό μας καί τούς Ἁγίους μας προσερχόμενοι πρὸς ἀσπασμὸν τούτων γιά νά λάβετε τήν ἐξ αὐτῶν χάρη καί τόν ἁγιασμό, εἴτε ἀτομικῶς, εἴτε καθ᾿ ὁμάδας καί πάντοτε σέ συνεννόηση μὲ τοὺς ἐφημερίους σας.

Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμος β’ μὲ πλειάδα Συνοδικῶν καὶ λοιπῶν Ἀρχιερέων θὰ λαμπρύνουν μέ τήν παρουσία τους τὶς Ἑορταστικὲς Ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀποστόλου μας, τόσο κατὰ τὸ ἀπόγευμα εἰς τὸν Πανηγυρικὸ Ἑσπερινό στὸν Καθεδρικὸ Ἱ. Ναὸ τοῦ Ἀπ. Παύλου καὶ τὴν ἀμέσως μετὰ Λιτανεία στίς ὁδοὺς τῆς πόλεως Κορίνθου, ὅσο καὶ κατὰ τὴν κυρία ἡμέραν τῆς ἑορτῆς, μέ πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία – χωρίς τήν παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου – εἰς τὸν αὐτὸ Ἱ. Ναὸ τὸ πρωῒ, ἀλλὰ καὶ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 29ης μηνός Ἰουνίου, στὴν Ἀρχαία Κόρινθο κατὰ τὸν ἐκεῖ τελεσθησόμενο Μέγα Ἑσπερινό.

     Ἐπιβάλλεται νά προσέλθετε σ᾿ ὅλες τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις καὶ μὲ τὴν παρουσία σας ἀποδώσετε φόρο τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν Μεγάλο Ἀπόστολό μας Ἅγιο Παῦλο. Ἡ ἐκ τῶν πραγμάτων ὑ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή   παρουσία σας στὸν Συνοδικὸ Ἑσπερινό καὶ τὴν λιτανεία τῆς 28ης, στὸν Ὄρθρον καὶ στὴν πολυαρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία τῆς 29ης Ἰουνίου ἀποτελεῖ, ἐκτὸς τῆς εὐκαιρίας ἁγιασμοῦ σας, εὐχαριστήρια προσφορὰ εἰς τὸν Ἀπόστολό μας ὁ ὁποῖος «ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως» (Β’ Κορ. ια’, 23) ἐργάσθηκε ἄοκνα γιά τὴν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου εἰς τήν Κορινθία μας.

     Ἂν ἡ παρουσία σας ὅμως κρίνεται ἀναγκαία στίς ὡς ἄνω ἐκδηλώσεις ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ δὲν πρέπει νὰ ἀπουσιάσετε εἶναι ὁ Ἑσπερινός τῆς 29ης Ἰουνίου πού θά τελεσθεῖ στίς 19.00’ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος στὴν Ἀρχαία Κόρινθο.

     Εἰς τὸν χῶρο αὐτό, ἀγαπητοὶ μου Χριστιανοί, ὁ Ἀπόστολός μας ὁδηγήθηκε βίαια καί προπηλακίσθηκε, προκειμένου νά δικασθῇ, ἐπειδὴ ἐκήρυττε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Θεοῦ. Ἡ παρουσία σας εἰς τό Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος (τήν ἱστορική καθέδρα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας), κατά τήν διάρκεια τοῦ Πολυαρχιερατικοῦ Ἑσπερινοῦ πού θά πραγματοποιηθεῖ ἐκεῖ πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου μας θά εἶναι διά μία ἀκόμη φορά ἡ ἀπόδειξη τῶν λόγων του πού ἔγραψε πρός τούς Κορινθίους τότε καί ἀνά τούς αἰῶνες ὅτι «ἡ σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστέ ἐν Κυρίῳ» (Α’ Κορ. θ’, 2).

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη πολλῆ σᾶς ἀναμένω ἅπαντες

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ