ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ, ALZAHEIMER (ἈΛΤΣΧΑΪΜΕΡ) ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΑΣ

 

SANI POSTER korinthos

 

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

 

γίνεται γνωστόν ὅτι ἡ Ἀστικὴ Μὴ Κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», ἐκτὸς τοῦ ὅτι στό Δίκτυο τῶν Δομῶν της ἀνήκει καί τὸ «Καρέλλειο – Ὁλοκληρωμένη Μονάδα Ἀντιμετώπισης Νόσου Alzaheimer (Ἀλτσχάϊμερ) καί συναφῶν Παθήσεων», τὸ ὁποῖο ἀπὸ τό 2012 καί ἑξῆς στόχο ἔχει τὴν κάλυψι μεγάλου κενοῦ πού ὑπάρχει σὲ Μονάδες ἐξειδικευμένες στήν ὑποστήριξι ἀτόμων μὲ ἄνοια ἀλλὰ καί τῶν συγγενῶν τους, ἔχει ὀργανώσει καί τὴν δρᾶσι «Ἐκστρατεία Ἐνημέρωσης γιά τὴν νόσο Alzaheimer (Ἀλτσχάϊμερ)», στό πλαίσιο τῆς ὁποίας ἐπισκέπτεται περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας διὰ δωρεὰν τέστ μνήμης σὲ ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν.

Τὴν Τρίτη, 28 Μαῒου 2019, στήν «ΚΡΟΚΙΔΕΙΟ» αἴθουσα (δίπλα στό Ἐπισκοπεῖον) καί περὶ ὥραν 10:00΄ π.μ. θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Μητροπολιτική μας Περιφέρεια ἡ ὡς ἄνω δρᾶσις τῆς «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» γιά ἐνημερωτικὴ ὁμιλία ἀπὸ τὸ Ἐπιστημονικὸ Προσωπικὸ τῆς Μονάδος, σχετικὰ μὲ τὴν νόσο Alzaheimer (Ἀλτσχάϊμερ) καί τὴν διεξαγωγὴ τῶν τέστ μνήμης πρὸς διάγνωσι νοητικῆς ἐπιπτώσεως εἰς ἄτομα ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. Θὰ ὑπάρχουν 3 ἐξεταστὲς καί ἡ χορήγησις τοῦ κάθε τέστ διαρκῆ περίπου 15΄. Παρακαλεῖσθε ὅπως παρακολουθήσητε τὴν ὡς ἄνω ἐνημερωτικὴ ὁμιλία καί ὅσοι ἐπιθυμεῖτε δύνασθε νά ὑποβληθῆτε καί εἰς τὰ τέστ μνήμης.

Ἡ ἐν λόγῳ κίνησις εἶναι μία ἀκόμη ἐκδήλωσις φροντίδος, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Διονυσίου σὲ συνεργασία μὲ τὴν ἀστικὴ μὴ Κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν διὰ τὴν πρόληψιν τῆς νέας αὐτῆς συγχρόνου «μάστιγος» τῆς νόσου, Alzaheimer (Ἀλτσχάϊμερ), ἡ ὁποία τείνει νά λάβει «ἐπιδημικὸ» χαρακτῆρα.