ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΑΝΟΥ ΑΓΑΠΗΣ 2011

ριθμ. Πρωτ.        1821                                                                                           ν  Κορίνθ  τῇ   28 - 12 - 2011

 

Πρὸς

ἅπαντες τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους καί τόν Εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

 

Εἰς τὰς ἕδρας των.

 

     Διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις ἀναγνώσητε τήν κάτωθι ΕΓΚΥΚΛΙΟ τήν Κυριακή 1η Ἰανουαρίου 2012 κατά τήν διάρκεια τῆς Θ. Λειτουργίας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀγαπητοί καί εὐλογημένοι Χριστιανοί μου,

ἕνας καινούργιος πολιτικὸς χρόνος ἀνατέλλει καί μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀνατολῆς του ἐπικοινωνῶ μαζί σας γιὰ νὰ σᾶς εὐχηθῶ, ὅπως ὁ νέος αὐτὸς χρόνος εὐλογηθεῖ ἰδιαίτερα ἀπό τόν Ἅγιο Θεό καὶ ἀποδειχθεῖ κατὰ πάντα ὑγιεινός, αἴσιος, εὐφρόσυνος, ἐλπιδοφόρος, δημιουργικὸς καὶ κυρίως ἕνας χρόνος κατὰ τὸν ὁποῖον, ἀφοῦ ἐξέλθουμε ἀπό τήν παντοειδῆ κρίση, νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ζήσουμε ὅλοι μας σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν νόμο Του, ὥστε νὰ ἀποδειχθεῖ κατά πάντα σωτήριος.

Ὡστόσο δράττομαι τῆς εὐκαιρίας νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ἀξιοσημείωτη προσφορά σας στὸν τομέα τῆς Φιλανθρωπίας καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν Ἔρανο τῆς Ἀγάπης, πού ἐφέτος συγκέντρωσε τό ποσό τῶν 190.000,00 €. Αὐτό τό ποσόν ἀποτελεῖ τήν καλή καί εὐλογημένη ἀπαρχή γιά τήν φιλανθρωπία τῆς Μητροπόλεώς μας κατά τό νέο ἔτος 2012. Αὐτό πού ἀπὸ κοινοῦ ἐργαζόμενοι κατορθώσαμε νά ἀποτελεῖ τὸν «καλὸν ἀγῶνα» μας καί τό ὁποῖο μᾶς ἔφθασε στό ἐπίπεδο μόνο κατά τό 2011 (ὅπως πληροφορηθήκατε ἀπό τό ἐνημερωτικό ἔντυπό μας) νὰ προσφέρουμε ἔργο ὕψους 1.684.736,36 € καί 1500 καί πλέον συνάνθρωποί μας νά διακονηθοῦν ἀπό τό θωπευτικό χέρι τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι το ἀξιοσημείωτο. Σ᾿ αὐτό τό ἔργο πρέπει νά προστεθεῖ καί τό ποσόν τῶν 132.606,30 €, πού καταβάλαμε μόνο γιά τό ἔτος 2011 στό χειμαζόμενο κράτος μας ὡς ἀντιστοιχοῦσα φορολογία σύμφωνα μέ τά νέα μέτρα. Αὐτά τά ποσά κατά ἀξιοθαύμαστο τρόπο ἁπαλύνουν τὸν πόνο καὶ τὴν δυστυχία τοῦ δεινὰ χειμαζομένου συνανθρώπου μας, γι᾿ αὐτό καί συγκινοῦμαι ἰδιαίτερα καί καυχῶμαι ἐν Κυρίῳ πού εἶμαι ὁ Ποιμενάρχης Σας.

Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι, καθώς τά πράγματα καί ἡ οἰκονομική κατάσταση ἐπιδεινώνωνται, θὰ συνεχίσετε μέ ἀμείωτο δυναμισμό καί ἀγάπη τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀνάπαυση τοῦ συνανθρώπου -  «ἀδελφοῦ» καὶ τὴν δόξα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Αὐτή ἡ στάση καί ὁ τρόπος ἀντιμετώπισης δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ πραγματοποίηση τῶν λόγων τοῦ Κυρίου μας: «Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. ε’, 16).           

Με αὐτές τις σκέψεις Χριστιανοί μου καί κατά τήν νέα χρονιά, ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου εὔχομαι πλούσια τὰ ἀγαθὰ τοῦ Θεοῦ σὲ σᾶς, τὶς οἰκογένειές σας καὶ πατρικά σᾶς κατασπάζομαι γεμᾶτος εὐγνωμοσύνη,   

Εὐχέτης Σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ