ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝ.& ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ριθμ. Πρωτ.   1520                                                                                                                                        ν  Κορίνθ  τῇ    12- 12 - 2012  

 

Πρὸς

τόν Ἐξοχώτατον Ὑπουργόν Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καί Τροφίμων

κ. Κωνσταντῖνον Χατζιδάκην.

Ἀχαρνῶν  2

Εἰς Ἀθήνας  (101  76).

 

      Ἐξοχώτατε κύριε Ὑπουργέ,

 

     μέ ἀφορμή τό σχέδιον Νόμου, διά τοῦ ὁποίου τά καταστήματα στήν Χώρα μας θά παραμείνουν ἀνοικτά κατά τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, καθώς καί τό ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 8527/13-12-2012 ἔγραφο τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐμπορικῶν Συλλόγων Πελοποννήσου καί Νοτιοδυτικῆς Ἑλλάδος, διά τοῦ ὁποίου ζητῆται ἡ συμπαράστασή μου στόν δικαιολογημένο θόρυβο ἀναφορικά μέ τήν παραπάνω Νομοθετική Πρωτοβουλία, διά τοῦ παρόντος Σᾶς παρακαλώ νά μήν προχωρήσετε στήν ἀπόφαση τῆς καταργήσεως τῆς θεσπισμένης ἤδη ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Μεγάλου Κων/νου διά Νόμου ἀργίας τῆς Κυριακῆς. Πρόκειται περί Ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ καί μάλιστα ἐκ τῶν Δέκα,  ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασή Σας ἐναντιώνεται στό Ἅγιο θέλημά Του, μᾶς προσβάλει ὡς Χριστιανούς καί θεωρεῖται ὡς κίνησις στρεφόμενη εὐθέως κατά τῆς κατά τό Σύνταγμα τῆς χώρας ἐπικρατούσης θρησκείας.

     Ἄλλωστε μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ἡ πατρίδα μας δεινῶς χειμάζεται καί ὁ λαός μας ὑποφέρει ἐμεῖς ὀφείλουμε νά λειτουργοῦμε ἑνωτικά, συμμεριζόμενοι τίς ἀνάγκες του καί ἰδιαιτέρως αὐτές τῆς πλειοψηφίας του, ἡ ὁποία εἶναι Ὀρθόδοξη Χριστιανική! Μία ἀπόφαση σαν τήν ἀνωτέρω θά λειτουργήσει διχαστικά σέ καιρούς δύσκολους μέ ζημιά γιά τήν  Πατρίδος γενικώτερα καί «χωρίς κέρδος».

     «Οἱ καιροί οὐ μενετοί», Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ, καί δέν ἐπιτρέπουν πρωτοβουλίες ἐνάντια στήν δικαιολογημένη καί ἀξιοσέβαστη σέ ὅλα ἐπιθυμία τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἐμπόρων καί Ἐμποροϋπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι μόνο Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι ἀλλά καί ψηφοφόροι Σας καί οἱ ὁποῖοι χρειάζονται καί τήν δικαιολογημένη ἀνθρώπινη ἀνάπαυση.

     Πιστεύω ὅτι καί τόν Τρισάγιο Θεό σέβεσθε καί «εὐήκοον οὖς» θά τείνητε στήν Χριστιανική βούληση τοῦ Ἐμποροϋπαλληλικοῦ κόσμου τῆς Χώρας μας γιά τήν ἐπικράτηση τῆς πολυπόθητης εἰρήνης γιά τό καλό καί  τήν πρόοδο ὅλων ἀλλά καί γιά νά ἔχουμε τόν Θεό βοηθό στίς περιστάσεις, τίς ὁποίες ὀδυνηρά ὅλοι βιώνουμε.

     Ἐπί δέ τούτου ἐυχόμενος Καλά Χριστούγεννα καί εὐτυχές τό Νέο ἔτος 2013 διατελῶ,

 

Μετά πλείστης τιμῆς καί ἐμπόνου ἀγωνίας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 

 

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ