«Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΩΝ «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμ. Πρωτ.    856                                                                                Ἐν Κορίνθῳ τῇ   2 - 7 - 2014

 

Πρὸς

τούς Πανοσ/τους καί Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους καί τάς Μοναστικάς Ἀδελφότητας τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀποστολικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εἰς τὰς ἕδρας των.

 

Πανοσ/τοι, Αἰδεσ/τοι, Ὁσιώτατοι/αι,

 

μετὰ τὴν καθ᾿ ὅλα ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῶν «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΩΝ» πλημμυρισμένος χάριτος καὶ εὐλογιῶν, λόγω τῆς παρουσίας, κατὰ τὶς ἐκδηλώσεις πρὸς τιμὴ καὶ μνήμη τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ πολιούχου Κορίνθου Ἐνδόξου Ἀποστόλου Παύλου ἀλλά καί τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν ἐχόντων σχέση μὲ τὴν Τοπικὴ μας Ἐκκλησία Ἁγίων, ἀκόμη δέ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου β’, τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καὶ ἄλλων Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι τίμησαν τίς ἑορτές τοῦ Ἐφόρου καὶ Προστάτου μας, ὡς καί γιά τά πολύ κολακευτικά σχόλια, πού ἐλέχθησαν γιά τίς ἐπιτυχεῖς αὐτές ἐκδηλώσεις, βρίσκομαι στὴν εὐχάριστη θέση μέ πολλή χαρά νά σᾶς εὐχαριστήσω γιά τὴν συμμετοχὴ ἀλλὰ καὶ γιά τὴν συνεργασία σας καθώς καί ὅλους τούς φορεῖς γιά τὴν ἄρτια ὁλοκλήρωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ὑπὸ τὸν τίτλο «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΥΛΕΙΑ».

Ἡ ἀθρόα συμμετοχὴ σας στὴν ὑποδοχὴ τῶν Ἱερῶν Λειψάνων, στὸν Μέγα Πανηγυρικὸ Συνοδικό Ἑσπερινὸ, στήν Ἱερή Λιτανεία, στὸν Ἑσπερινὸ στὸ Βῆμα τοῦ Γαλλίωνος μέ τό πολυπληθές ποίμνιο σας, τό ὁποῖο κατ᾿ ἐπιθυμία καί ἀπαίτησή του, φιλότιμα καί ἐλεύθερα μεταφέρατε στόν χῶρο, ὅπου, ἀποδεδειγμένα ἀπό τήν Ἀρχαιολογική σκαπάνη, περπάτησε ὁ Προστάτης Ἀπόστολός μας καί Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Ἅγιος Παῦλος, στὴν Ἀρχαία Κόρινθο, στίς Λειτουργικές εὐκαιρίες ἀπό τήν παραμονή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων στόν Καθεδρικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἀπ. Παύλου, καθώς καὶ στίς δύο Ἱερές Ἀγρυπνίες, μέ συγκίνησαν καί ἐφέτος βαθιά, καθώς ἀπέδειξαν περίτρανα ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν τὴν ἀπό μέρους σας διάθεση ὑπακοῆς πρὸς τὸν Ποιμενάρχη σας καί τά κελεύσματα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀφ᾿ ἑτέρου τί μπορεῖ νὰ πραγματοποιήσει ἡ ἀγαστὴ συνεργασία, ἡ σύμπνοια, ἡ ὁμόνοια καί ἡ ὑπακοή πρός δόξαν Θεοῦ.

Ἡ ταπεινότητά μου, ἀπό τήν θέση τοῦ «Πρώτου» σας, συνέλαβε τὸ «ὅραμα» καί τό πλάνο τῶν Ἑορταστικῶν Ἐκδηλώσεων καὶ διά τῶν ὁδηγιῶν, ἐντολῶν καί ὑποδείξεων τῶν ἐκπροσώπων σας συνεργατῶν μου σᾶς κατευθύναμε στήν ὑλοποίησή του. Ἐσεῖς, μέ τήν ὁλοπρόθυμη ὑπακοή καί ἀγάπη σας, τό ὑλοποιήσατε καὶ ἔτσι ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία μεγαλύνεται καὶ ὁ Πιστὸς μας Λαὸς οἰκοδομεῖται καί εὐφραίνεται, ὅπως πολλές φορές ἀπέδειξαν οἱ θερμές ἐκδηλώσεις του καί οἱ εὐχαριστίες του.

Δόξα τῷ Θεῷ!

Ἐξακολουθῶ νά ἐναποθέτω σέ σᾶς, συνεργοί μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοί, τίς ἐλπίδες μου γιά τήν πορεία τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ἄς μήν ἀποκαρδιώσουμε τόν πιστό Λαό τοῦ Θεοῦ. Ἐὰν μέ μόνο τό κρούσιμο τῶν καμπανῶν καί λίγες προσπάθειες πετύχαμε αὐτό τό ἀξιοθαύμαστο ἀποτέλεσμα, ἀλήθεια, τί μποροῦμε νὰ κάνουμε, ἐὰν συστηματικά συνεργαζόμαστε μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ἀλληλοκατανοήσεως καί μάλιστα κατά τίς δύσκολες αὐτές ἡμέρες πού διέρχεται ἡ Πατρίδα μας;

Γι᾿ αὐτό σᾶς παρακαλῶ ὅπως δραστηριοποιηθῆτε «ἔτι καί ἔτι» ὥστε καί τό προσκυνηματικό ταξίδι στήν Τῆνο, τό ὁποῖον διοργανώνει καί ἐφέτος ἡ Ἱερά ἡμῶν Μητρόπολις, μέ σκοπό τόν ἁγιασμό ἐκ τῆς θαυματουργοῦ εἰκόνος τῆς Εὐαγγελιστρίας ἀλλά καί τήν πνευματική «τροφοδοσίαν» τοῦ ποιμνίου σας, στεφθεῖ ἀπό ἐπιτυχίαν πρός δόξαν Θεοῦ καί ἐνίσχυση τοῦ εὐλογημένου Λαοῦ τῆς Κορινθίας.

Ὅταν τὰ γεγονότα μιλοῦν, τὰ λόγια εἶναι περιττά. Γι᾿ αὐτό καὶ πάλι σᾶς συγχαίρω ἀπευθύνοντας τὴν ἀπεριόριστη συμπάθειά μου, δίνοντας τὴν πατρικὴ εὐχὴ μου καὶ τὴν πλούσια εὐλογία μου γιά τήν προστασία μας ἀπό τόν Θεό μέ τίς πρεσβεῖες τοῦ Ἀποστόλου καὶ Προστάτου ὅλων μας Παύλου τοῦ Οὐρανοβάμονος.

 

Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχάς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ