Άρθρα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΘ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

 

       Μια εξαιρετικής ποιότητας Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 10/5/2017 στο θεατράκι του Δημαρχείου Κορίνθου με διοργανωτές την Ένωση Ελλήνων Φυσικών , του Αριστοτελείου Κορινθιακού Εκπαιδευτηρίου και του κ. Μανθόπουλου προσωπικά υπό την αιγίδα της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου και την παρουσία του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλ. Πνευματικού.

       Το θέμα της ήταν : «Ορθοδοξία και Φυσικές επιστήμες», θέμα πρωτότυπο και ασύμβατο φαινομενικά μεταξύ των δυο αυτών μεγεθών. Αποδείχθηκε όμως, από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις καταξιωμένων νέων και παλαιών επιστημόνων, ότι στην ιστορική διαδρομή της η Ορθοδοξία – τόσο στην αρχική της Πατερική εποχή,όσο και μετέπειτα περίοδο του Μεσαίωνα , της Τουρκοκρατίας και του Νεοελληνικού Διαφωτισμού- όχι μόνο δεν εμπόδισε και δεν πολέμησε τη γνώση και την έρευνα των Φυσικών Επιστημών, αλλά και προβεβλημένα στελέχη της κληρικοί και λαϊκοί συνέβαλαν και συνέγραψαν επιστημονικά συγγράμματα για χρήση κυρίως εκπαιδευτική. Σκοπός τους, να προτρέψουν τους νέους στην ενασχόληση και γνώση των φυσικών επιστημών παράλληλα με την αρετή και την πίστη στο Θεό ώστε το αποτέλεσμα να οδηγεί στη «σοφία».

     Μ. Βασίλειος, Λέων ο Μαθηματικός, Νικηφόρος Γρηγοράς, Γ. Παχυμέρης,Ευγένιος Βούλγαρης, Βενιαμίν Λέσβιος, Θεόφιλος Καϊρης και πάρα πολλά άλλα ονόματα και αναφορές ακούστηκαν, κυρίως από τον κ. Γ. Βλαχάκη (Επίκουρο καθηγητή Ιστορίας των επιστημών και της Φιλοσοφίας στο ΕΑΠ),αλλά και την κ. Γιάννα Κατσιαμπούρα και την εξαιρετική παρουσίαση του νεαρού ερευνητή του ΕΚΦΕ «Δημόκριτος» Βασίλη Κωνσταντούδη στην εισήγησή του με τίτλο «Ορθοδοξία και το μέλλον της Επιστήμης». Η βασική αρχή που καθόρισε διαχρονικά την διαλεκτική σχέση των δυο αυτών μεγεθών στην ορθόδοξη ανατολή είναι νομίζουμε το του Πλάτωνα ( στον Μενέξενο) «πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη δι­και­ο­σύ­νης καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νε­ται

         Αντίθετα η Δυτική Χριστιανοσύνη στην Παπική και Προτεσταντική εκδοχή της ως ατομοκεντρική, Φεουδαρχική και επιστημονικά εγκλωβισμένη π.χ στη «γεωκεντρική» θεώρηση του σύμπαντος, πολέμησε με πάθος(Ιερά Εξέταση, Λουθηροκαλβινισμός,) την «ηλιοκεντρική θεωρία» (Γαλιλαίος –Κοπέρνικος κ.ά.).Τέτοιες πρακτικές δεν παρατηρήθηκαν στην Ανατολική Ορθόδοξη Ρωμηοσύνη όπου η προσήλωση στην πολλαπλότητα – ισότητα και ενότητα του Τριαδολογικού δόγματος π.χ οδηγούσε σε μια συνοδική και κοινοτική έκφραση και στάση ζωής την Εκκλησία και την κοινωνία μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα, σύμφωνα με την εξαίρετη εισήγηση του Πανεπιστημιακού καθηγητού και προέδρου της Ε.Ε.Φ. κ. Στράτου Θεοδοσίου.

       Συμπερασματικά διαπιστώθηκε η παράλληλη πορεία στην έρευνα και προσέγγιση του κτιστού από τις Φυσικές επιστήμες και του Ακτίστου από την Ορθόδοξη θεολογία , όπως επίσης και η ανάγκη ουσιαστικού διεπιστημονικού διαλόγου και έρευνας σε θέματα όπως π.χ το φώς, ο χρόνος, η ύλη, η διάκριση ουσίας και ενέργειας, η κοσμολογία κ.ά. Η καχυποψία και η προκατάληψη για υποτιθέμενη σύγκρουση των φυσικών επιστημών και της πίστης (τουλάχιστον στην Ορθόδοξη εκδοχή της που είναι Πατερική και ασκητική), είναι ιδεολόγημα άνευ ιστορικής και επιστημονικής βάσης γενικά.

     Χαρακτηριστικός είναι, εν κατακλείδι, ο τίτλος της σπουδαίας εισήγησης του καθηγητή Στράτου Θεοδοσίου : «Oρθοδοξία και φυσικές επιστήμες: βίοι παράλληλοι». Ας ευχηθούμε να συνεχιστεί αυτή η ωραία πρωτοβουλία.

                                         Για την Διοικούσα επιτροπή της ΠΕΘ Ν. Κορινθίας

                                                                       Νεκτάριος Μετζάκης