ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Κ.Υ.Α.)" ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID- 19 ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

  di kya 11 30 

Δείτε αναλυτικά την σχετική ΚΥΑ εδώ