ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Πρὸς

τούς Αἰδεσ/τους Ἐφημερίους  τῶν Ἱ.Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς πόλεως Κορίνθου.

Ἐνταῦθα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ἀγαπητοί μου πατέρες,

διά τοῦ παρόντος ἐντελλόμεθα ὑμῖν ὅπως ἀναγνώσητε ἐπ᾿ Ἐκκλησίαις τήν  Κυριακήν 20ην Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. τήν κάτωθι ἀνακοίνωσι. Προσέλθετε δέ μέ τό Ποίμνιό σας καί συμμετάσχετε, φέροντες καί τά ἄμφια σας, στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό τῶν Χριστουγέννων πού θά τελεσθῇ κι᾿ ἐφέτος τήν Παραμονή τῶν Χριστουγέννων ΠΕΜΠΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ καί ὥρα 20.00 μ.μ. στόν Μητροπολιτικό Ἱ. Ναό τοῦ Ἀπ. Παύλου Κορίνθου.

Εὐχέτης σας ἐν ἀγάπῃ πατρικῇ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Εὐσεβεῖς Χριστιανοί,

γνωρίζομεν εἰς τήν ἀγάπην σας ὅτι τήν 24ην πρός 25ην Δεκεμβρίου εἰς τόν Ἱ. Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου θά τελεσθῇ Πανηγυρική Ἱερά Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Μεγάλῃ Ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων.

Ἡ Ἱερά Ἀγρυπνία θά ἀρχίσῃ τό ἑσπέρας τῆς 24ης Δεκεμβρίου καί περί ὥραν 8ην μ.μ. μέ τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Μ. Ἑσπερινοῦ. Θά ἐπακολουθήσῃ ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐν συνέχειᾳ ἡ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Διονυσίου Ἀρχιερατική Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία θά τελειώσῃ περί τήν 1ην πρωϊνήν.

Ἐπίσης εἰς τάς 7.00 π.μ. τῆς 25ης Δεκεμβρίου εἰς τόν αὐτόν Ἱερόν Ναόν θά ἀρχίσῃ ὁ Ὄρθρος τῆς δευτέρας Θείας Λειτουργίας καί τό πέρας της θά εἶναι περί τήν 9.30’ π.μ.

Εἰς αὐτήν τήν Θ. Λειτουργία θά ψάλλῃ ἡ Χορωδία Κορίνθου ὑπό τήν Διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Παπαγιαννοπούλου.

Καλεῖσθε ὅσοι δύνασθε νά ἐκμεταλλευθῆτε τάς λειτουργικάς αὐτάς εὐκαιρίας ὥστε κανείς νά μή μείνῃ ἀλειτούργητος κατά τήν Μεγάλην καί Εὔσημον ἡμέραν τῆς «Μητροπόλεως πασῶν τῶν ἑορτῶν», ὅπως λέγῃ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, δηλαδή τῶν Χριστουγέννων.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ.